Hur BidX hjälper till att skala annonskampanjer till flera länder

30 juli 2021

År 2015 var Max Hofmann universitetsstudent och säljare på Amazon. Han hanterade annonseringen för sitt företag Easy Principles, ett företag som tillverkar säkerhetsutrustning för spädbarn, som han hjälpte till att utveckla till en miljonomsättning. Men han upptäckte att han ägnade mycket tid åt att manuellt optimera bud för sina sponsrade annonskampanjer. Hofmann började söka efter en programvara som skulle automatisera dessa uppgifter. Så småningom bestämde han sig för att skapa lösningen själv. Med hjälp av tre studenter lanserade Hofmann BidX.

Inledningsvis var BidX:s teknik uteslutande regelbaserad. I mitten av 2018 blev verktyget ett självlärande system som insåg vilka justeringar som behövde göras för att göra Amazon Advertising sponsrade annonskampanjer mer framgångsrika. Idag sätter BidX-verktyget optimeringsstandarder, erbjuder kontinuerliga förbättringar av algoritmerna och automatiserar hanteringen av sponsrade annonser för att uppnå säljares och leverantörers mål — samtidigt som kampanjer körs i olika länder.

”Vårt mål är att göra det enkelt för säljare, leverantörer och varumärken att hantera Amazon Advertising-kampanjer i alla länder där de säljer produkter”, säger Hofmann. ”Vår integration med Amazon Advertisings API gör det möjligt för oss att göra det.”

BidX har sitt säte i Darmstadt i Tyskland och har för närvarande över 30 anställda och hanterar tusentals kampanjer för varumärken i 42 länder. Hofmann, VD och medgrundare av BidX, delar med sig av hur hans företag hjälper annonsörer att hantera sina Amazon Advertising-kampanjer i flera regioner.

porträttbild av Max Hofmann, VD och medgrundare av BidX

Max Hofmann, VD och medgrundare av BidX

Berätta om BidX:s strategi för att hjälpa kunder att annonsera i flera länder och hur du använder API-integreringar för att bygga dessa typer av kampanjer.

Integreringar som lokaliseringsfunktionen Amazon Advertising API hjälper våra kunder att skapa annonskampanjer i olika länder. Amazon Advertising API:s lokaliseringsfunktion gör det möjligt för annonsörer att överföra en kampanj från ett land till ett annat med bara några klick. Det översätter nyckelord, tillämpar budinställningar, hittar likvärdiga produkter och konverterar valuta, vilket sparar annonsörerna mycket tid och ansträngning.

Vad är din rekommendation för en annonsör som vill komma igång med annonskampanjer i flera länder?

Vi rekommenderar att varumärken som säljer produkter på flera marknader börjar med att skapa annonskampanjer i det mest relevanta landet. När kampanjerna har skapats i ett land kan de överföra dem till andra med ett klick och lokaliseringsfunktionen. Eftersom vi generellt rekommenderar annonsörer att ställa in så detaljerade kampanjer som möjligt och att skapa separata kampanjer för olika typer av träffar sparar lokaliseringsfunktionen annonsörerna mycket tid. BidX överför sedan söktermer som nyckelord i kampanjer med de andra typerna av träffar, för att styra dem individuellt med egna bud och hjälpa dem att göra dem mer lönsamma.

Finns det allmänna regler som ni följer när kampanjer definieras för era kunder?

Vi rekommenderar att du skapar en separat kampanj för varje annonsgrupp och ASIN. Det innebär att vi skulle skapa fyra kampanjer – en automatisk och tre manuella (produktinriktning, bred och exakt nyckelordsinriktning) – för varje produkt. Med varje typ av träff i en egen kampanj kan du optimera budgeten, så att om breda nyckelord presterar under förväntan kommer de inte att använda budgeten för alla andra typer av träffar som ger bättre resultat på kort tid.

Dessutom är det fördelaktigt att testa ett land först och tillämpa lärdomarna på nya områden i enlighet med detta. Tänk på att nyckelordens resultat kan variera beroende på land. Ett nyckelord som genererar många konverteringar i ett land kanske inte fungerar bra i ett annat, trots att det är korrekt översatt. Så analysera dina kampanjer i alla länder regelbundet, eller använd BidX för det.

Dessutom, när du börjar i ett nytt land eller med en ny produkt, rekommenderar vi att du ökar annonseringen i början för att hjälpa till att skapa medvetenhet och klick.

Vilka är de tre tips för att köra Amazon Advertising-kampanjer som du vill att läsaren ska ta med sig?

  1. Definiera mål
  2. Innan du börjar annonsera, tänk på de mål du vill uppnå och börja sedan med lämpliga annonsformat och nyckeltal för att mäta framgång. Om du till exempel vill uppnå en hög räckvidd med en ny produkt, är annonskostnaden (ACOS) eller avkastning på annonskostnader (ROAS), som mäter lönsamhet, inte lika viktig som visningsandel och antal klick. Du bör också beräkna den punkt där du är lönsam med din annonsering, så att du vet vid vilka värden du gör en vinst eller förlust.

  3. Ställ in kampanjer enligt mål
  4. Ställ in dina kampanjer enligt din strategi och dina mål. Om du grupperar dina viktigaste och bäst presterande nyckelord i en kampanj kan du bättre optimera dem för ett målvärde än om de ingår i en gemensam kampanj med flera allmänna nyckelord. Vi rekommenderar till exempel att du skapar en separat kampanj för varumärkesnyckelord för att skydda ditt varumärke. Dessa nyckelord har vanligtvis en låg ACOS och en bra konverteringsfrekvens. Om de blandas med andra nyckelord i en gemensam kampanj kan detta förvränga kampanjens övergripande resultat.

  5. Kontrollera nyckelordens resultat regelbundet
  6. Den detaljerade konfigurationen av kampanjer och att använda en typ av träff per annonsgrupp eller kampanj har fördelar. Förutom att planera din budget kan du lättare avläsa kampanjens resultat. Kontrollera dem regelbundet och överför väl presterande nyckelord från automatiska och breda kampanjer som positiva nyckelord till motsvarande manuella kampanjer, och mindre presterande som negativa nyckelord till motsvarande manuella kampanjer, för att kunna styra dem med sina egna bud och så de visas mer lönsamt. En fördel med BidX är att vi automatiserar denna process.

    Vi rekommenderar att du testar annonsering i alla länder där du säljer produkter. För närvarande kan du överföra en befintlig kampanj till ett nytt land med BidX och lokaliseringsfunktionen, men under de kommande månaderna gör vi det möjligt för flera kampanjer samtidigt genom ”Multi Select”. Det innebär att annonsörer kan överföra flera kampanjer till olika länder med några få klick, vilket hjälper dig att annonsera där du säljer.

Lokaliserings-API:er som driver BidX-lokaliseringsfunktionen är tillgängliga för integrering av alla Amazon Advertisings integrationspartner.

Funktionen för att skapa kampanjer på flera marknader finns även i
Amazon Advertising-konsolen. Med de här funktionerna kan du starta kampanjer i flera länder med samma ansträngning som krävs för att starta en kampanj i ett land. Du kan lära dig hur du använder funktionen här.