Ny studie: Den bästa tiden på året att nå kunder som är nya för ditt varumärke

3 september 2020

Av Crystal Astrachan
Senior Analytics and Media Manager

Annonsörer frågar ofta hur de kan få ut mesta möjliga av Amazons erbjudandeevenemang, till exempel Prime Day och Black Friday/Cyber Monday. För att besvara den frågan studerade vi köp som gjorts av kaffekapselkunder som är nya för varumärket (NTB) under tentpole-evenemang. Vår analys besvarar två frågor:

  1. Vilken är effekten av annonsering och rabatter när det gäller att nå NTB-kaffekunder?
  2. Vilka är de långsiktiga effekterna av att nå NTB-kunder under tentpole-evenemang när det gäller första årets utgifter?

Viktiga slutsatser

Prime Day och Black Friday/Cyber Monday är avgörande för att locka ett stort antal NTB-kunder. Användning av annonsvisning och rabatter tillsammans kan hjälpa annonsörer att nå upp till 57 % fler NTB-kunder än enbart rabatter. Tentpole-evenemang lockar kunder som fortsätter att köpa från varumärken efter evenemangen. De nya grupperna av kunder spenderar tillsammans upp till 1,9 gånger mer än genomsnittet under sitt första år.

Studien

Vilka: Grupper av NTB-kaffekunder som köpte för första gången under Prime Day och Black Friday/Cyber Monday jämfördes med grupper av NTB-kunder under resten av året. ”Kaffe” i det här inlägget avser ASIN:er för portionsförpackat kaffe, inklusive kaffekapslar. Med ”grupp” avses den kollektiva gruppen kaffekunder.

När: Vi utvärderade fyra grupper av kunder i denna studie: kunder som deltog i två Prime Day-evenemang (2017 och 2018) och två Black Friday-/Cyber Monday-evenemang (2016 och 2017). Vi jämförde dessa fyra grupper med grupper av NTB-kunder som gjorde sitt första köp under resten av året för att skapa två jämförande år på en baslinje, som representerar en genomsnittlig dag utanför Prime Day och Black Friday/Cyber Monday. Sammantaget använde vi försäljningsdata från 2016-11–2019-10.

Vad: Vi beräknade antalet NTB-kunder för varje tidsperiod och summerade NTB-kunders köp under 12 månader efter det första köpet. Dessa beräkningar gav NTB-kunders genomsnittliga utgifter under första året.

Viktig insikt 1: Prime Day och Black Friday/Cyber Monday är avgörande för att locka NTB-kaffekunder

Fler NTB-kaffekunder köper för första gången under tentpole-evenemang än genomsnittliga dagar.

Antalet NTB-kunder beror inte bara på att evenemangen lockar fler kunder totalt sett. En större procentandel av kunderna är NTB under tentpole-evenemang. En genomsnittlig dag är 32 % av kunderna som köper från de undersökta kaffemärkena NTB, jämfört med 40 % på Prime Day och 76 % på Black Friday/Cyber Monday.

Viktig insikt 2: Rabatter och annonsering är effektivare än enbart rabatter

Enbart rabatter ledde till 2,1 gånger och 1,5 gånger fler NTB-kunder för Prime Day respektive Black Friday/Cyber Monday, jämfört med en genomsnittlig dag. Varumärken som erbjöd en rabatt och använde annonsvisning fick 57 % och 13 % fler NTB-kunder än varumärken som enbart erbjöd en rabatt på Prime Day respektive Black Friday/Cyber Monday.

Viktig insikt 3: NTB-kaffekunder på Prime Day och Black Friday/Cyber Monday spenderar tillsammans upp till 1,9 gånger mer än genomsnittet

Annonsörer frågar ofta om kunder som köper för första gången under Prime Day och Black Friday/Cyber Monday kommer att förbli lojala mot deras varumärken efter att tentpole-evenemanget är slut eller om evenemangen lockar engångskunder. Det finns två sätt att svara på denna fråga.

För det första, hur mycket spenderar en genomsnittlig kund under sitt första år? En genomsnittlig NTB-kund som börjar köpa från ett kaffevarumärke på Prime Day och Black Friday/Cyber Monday spenderar 90 % och 80 % av en genomsnittlig NTB-kund som börjar köpa en annan dag. Varje enskild kund spenderar sedan något mindre, men den höga totala kundvolymen under Prime Day och Black Friday/Cyber Monday mer än gottgör den genomsnittliga kundens lägre årliga utgifter.

För det andra, hur spenderar hela gruppen av NTB-kunder tillsammans under sitt första år? Vi vet att tentpole-evenemang driver volym. I viktig insikt 1 såg vi att tentpole-evenemangen driver en hög total kundvolym jämfört med en genomsnittlig dag. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på beteendet hos en genomsnittlig NTB-kund, utan också på gruppen av NTB-kunder som helhet.

Som du ser nedan spenderade den grupp av kunder som började köpa från kaffevarumärkena under Prime Day och Black Friday/Cyber Monday tillsammans 1,9 gånger respektive 1,2 gånger mer, jämfört med grupper av kunder som köpte för första gången under en genomsnittlig dag.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis gav vår studie följande insikter:

  • Tentpole-evenemang har större sannolikhet att locka NTB-kunder jämfört med en genomsnittlig dag.
  • Annonsörer som både erbjöd en rabatt och investerade i annonsvisning hade större sannolikhet att locka NTB-kunder än annonsörer som enbart erbjöd en rabatt.
  • Under sitt första år på Amazon spenderade de NTB-kunder som köpte för första gången under tentpole-evenemangen mer än NTB-kunder som gjorde sina första köp en genomsnittlig dag.

Nästa steg

Dra nytta av våra insikter med följande steg:

  • Använd Prime Day och Black Friday/Cyber Monday som en möjlighet att få din målgrupp att växa.
  • Erbjud rabatter under dessa viktiga shoppingevenemang och marknadsför dem med annonsvisning för att nå fler NTB-kunder.
  • Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål när det gäller att nå nya kunder under Prime Day och Black Friday/Cyber Monday kan du kontakta din Amazon-säljare. Om du är ny på Amazon Advertising kan du kontakta oss för att komma igång.