Lär dig att nå nya målgrupper med en flerkanalig marknadsföringsstrategi för banktjänster

September 13, 2022 | Av Henok Zeratzion, Senior Marknadsföringschef

Sparkonto

Det finns fler banktjänster att välja mellan än någonsin tidigare, från fysiska banker och hypoteksföreningar till rent digitala banker. Dessutom blir det allt mer komplicerat för kunder att välja ett alternativ, eftersom alla dessa banker erbjuder nya produkter och ny teknik för att skilja sig från mängden.1 Hur bestämmer kunder vilken tjänst de vill använda?

För att skapa bättre förståelse för vanliga attityder och beteenden när det gäller att välja finansiella produkter och tjänster skapade Amazon Ads tillsammans med Kantar en enkät för att fråga shoppare om deras motivering, influenser och användande av finansiella produkter. Studien från april 2022 hade 1 000 deltagare från Storbritannien i åldrarna 18–56 år. Här är några resultat från undersökningen.

Konsumenter gillar produktserier från lokala och digitala banker

Enligt studien kan bank- och sparkontoinnehavare vara öppna för att upptäcka nya varumärken. Hälften av deltagarna uppgav att de har bytt bank minst en gång, och en av fyra uppgav att de bytt bank två gånger.2 Nästan en av fem har bytt bank de senaste två åren. 3 Annonsörer kan betrakta dessa varumärkesbytare som en målgrupp som möjligen är mottaglig för att överväga nya varumärken.

Studien visade även att frekventa Amazon-shoppare är 1,3 gånger mer benägna att i första hand välja en digital bank, och de är fem gånger mer benägna att i första hand välja en lokal eller regional bank. Detta öppnar möjligheter för bankannonsörer på dessa områden.4

Anledningar till att konsumenter kan överväga att byta bank

Enligt studien är livshändelser en anledning till att byta bank, eftersom de som bytt bank nyligen även uppgav att deras liv hade förändrats på något sätt, till exempel genom att flytta till ett nytt hem.

Baserat på undersökningen var de tre främsta orsakerna till att kunder hade bytt bank under de senaste två åren följande: de fick någon förmån genom att byta konto (24 procent), de fick bättre onlinetjänster (23 procent) och bättre kundservice (23 procent). 5 Kunder som bytte bank för mer än två år sedan hade liknande skäl, men förmånlighet och kundservice låg båda på 21 procent. Något som var unikt för denna grupp var dock ett fokus på mer konkurrenskraftiga räntor (19 procent).6 Kunskap om dessa skäl kan hjälpa dig att skapa annonser och meddelanden som resonerar med dessa målgrupper.

Undersökningsresultaten visade att Amazon-shoppare ofta är villiga att byta bankkonton. Tre av tio hade öppnat ett nytt konto under de senaste två åren, och mer än fyra av tio angav att de är villiga att öppna ett nytt konto under kommande 12 månader.7

Hur man når målgrupper som är mer benägna att byta bank

Enligt studien hade fler frekventa Amazon-shoppare hört om sitt bankkonto via mediekanaler online.8

Undersökningsresultaten visade att målgrupper som söker efter nya bankkonton är 25 procent mer benägna att komma ihåg annonser som de sett online än offline. Deltagarna i undersökningen fick i första hand kännedom om banker via digitalt annonsinnehåll, till exempel bannerannonser och webbplatsannonser (62 procent). Ytterligare källor till kännedom var tredjepartssökning (dvs. via sökmotorer) (41 procent) och recensioner online, till exempel rekommendationer från experter och andra konsumenter (34 procent).9

Enligt studien är bekvämlighet den absolut viktigaste faktorn (67 procent) när kontoinnehavare väljer en bank, följt av en befintlig relation med banken (40 procent), och sedan avgifter eller priser (36 procent).10 Medan bekvämlighet är viktigt för både frekventa och tillfälliga kunder är det därför även viktigt att ta hänsyn till relationer, erbjudanden och onlineåtkomst.

Amazon Ads kan hjälpa marknadsförare för bank- och finanstjänster att få kontakt med målgrupper som vill utforska och upptäcka nya finansiella produkter och tjänster. Amazon Ads kan hjälpa ditt varumärke att intressera alla typer av målgrupper, oavsett om de är på Amazon, Twitch eller IMDb.

1 EY – How can banks transform for a new generation of customers, 2021
2–10 Kantar och Amazon Ads – undersökning om bank- och betaltjänster i Storbritannien, april 2022