Bli smart: Tips till skol- och kontorsmaterialvarumärken om hur man lockar kunder inför skolstarten

29 september 2022 | Av John Moloney, branschmarknadsförare, hemelektronik

Kundupplevelse

Föräldrar och barn förbereder sig snabbt inför skolstarten. Många funderar redan på vilka ryggsäckar, pennfodral, mappar och andra saker de ska köpa inför det nya läsåret. Kunderna förväntas ägna gott om tid åt att undersöka, jämföra och köpa produkter online. Faktum är att en nyligen genomförd undersökning1 visade att nästan hälften av de amerikanska kunder som köpte produkter inför skolstarten genomförde sina inköp på detaljhandel online. Amazon Ads kan hjälpa varumärken att få kontakt med dessa skol- och kontorsmaterialkunder genom annonser, var än de tillbringar tid.

I syfte att hjälpa skol- och kontorsmaterialvarumärken att förbereda sig samarbetade Amazon Ads med Kantar i en undersökning som omfattade 1 000 konsumenter som nyligen hade köpt en artikel i denna kategori. Nedan följer en översikt av resultaten, som exempelvis visar hur Amazon passar in i kundernas inköpsresor och varför kunder ur millenniumgenerationen (som enligt Kantars definition omfattar personer i åldersspannet 25-34 år) är en särskilt relevant målgrupp när de introducerar nya varumärken och produkter.2 Dessa insikter kan hjälpa varumärken att fokusera sina annonskampanjer och effektivt få kontakt med kunder på marknaden och potentiella kunder under hela deras inköpsresa.

Föräldrar ur millenniumgenerationen besöker ofta Amazon Store och intresserar sig för Amazons produkter och tjänster

Behovet av skolmaterial är stort för många studenter som återvänder från sommaruppehållet. Resultat från Amazon Ads och Kantar-studien bekräftade att en majoritet av köpen av skolprodukter motiverades av ”rutinmässiga” behov: 56% av köparna av skol- och kontorsprodukter hävdade att deras inköp var ”en del av min vanliga inköpslista” eller ”Jag köper rutinmässigt saker som detta.” Produktbehoven hos föräldrarna i millenniumgenerationen är mindre cementerade än i andra åldersgrupper. Sponsrade annonser kan hjälpa kunderna att upptäcka nya och relevanta produkter genom att visas på relaterade shoppingresultat och produktsidor.

Över hälften av millenniumgenerationens köpare av skol- och kontorsmateriel indikerade att de besökte Amazon-butiken minst en gång när de sökte efter skolartiklar och kontorsmaterial. Dessutom angav endast 35 % i millenniumgenerationen att de redan från början visste vilket märke de skulle köpa. Föräldrar ur millenniumgenerationen som besöker Amazon-butiken är öppna för att prova nya varumärken. Annonsörerna har en unik möjlighet att presentera sitt varumärke och produkter för kunder i alla åldrar, och det gäller i synnerhet kunder i millenniumgenerationen, vilka inte särskilt varumärkestrogna. Genom lösningar för varumärkesmedvetenhet, som Sponsored Products och Sponsored Brandsv kan annonsörer för skol- och kontorsmaterial bidra till att öka produktsynligheten för de kunder som befinner sig i ett tidigt skede av shoppingprocessen.

Shopparna i millenniumgenerationen lägger också större vikt vid varumärken jämfört med andra åldersgrupper: 42 % av de tillfrågade shopparna sa att detta var en av de främsta grunderna till hur de fattade sina inköpsbeslut. 3 Dessa föräldrar var 6 % mer benägna än föräldrar i åldersgruppen 35-44 att se varumärket som en viktig faktor i köpbeslutet. Strömmande TV-annonser är fullskärmsvideor som man inte kan hoppa över, och de kan hjälpa annonsörer av skol- och kontorsprodukter att bygga varumärkeskänsla och förtroende tillsammans med premiuminnehåll.

Hur ofta interagerar köpare av skol- och kontorsprodukter med Amazon-produkter och tjänster utanför Amazon-butiken? Svaret är att det är ganska ofta, särskilt när det gäller millenniumgenerationen. Faktum är att var tredje person i den här åldersgruppen angav att de regelbundet lyssnar på Amazon Music. Detta innebär en möjlighet för skol- och kontorsmaterialvarumärken att nå föräldrar i millenniumgenerationen via de kanaler dit de självmant söker sig för att lyssna på sin favoritmusik.

Nästan 7 av 10 kunder är inledningsvis osäkra på vilket varumärke eller vilken produkt de vill ha i början av kundresan

Köpare av skolmaterial vill veta mer om varumärkena och upptäcka nya produkter, och de är benägna att ompröva sina val under inköpsresan. Nästan 7 av 10 av kunderna i undersökningen angav att de hade varit öppna för nya idéer vid sitt val av produkt.4 Denna ”öppenhet för nya idéer” kunde uttryckas så här:

  • ”Jag visste vilket varumärke jag ville ha, men ändrade mig”
  • ”Hade flera varumärken i åtanke, och bestämde mig först mot slutet”
  • ”Hade inget särskilt varumärke i åtanke, och bestämde mig först när det var dags att köpa”

Alternativet ”Hade inget särskilt varumärke i åtanke, och bestämde mig först när det var dags att köpa” kryssades i av 36 % undersökningens deltagare. Annonsörer för skol- och kontorsmaterial har därför en stor möjlighet att tidigt påverka de kunder som ännu inte har bestämt sig för ett visst varumärke eller en viss produkt.

Enligt undersökningens resultat hade nästan 7 av 10 köpare av den här produktkategorin inte bestämt sig för något varumärke eller någon produkt i början av inköpsresan

31 % av köparna visste vilket varumärke eller vilken produkt de ville ha

31 % i blått i cirkeldiagrammet

Visste från början vilket varumärke jag skulle köpa

69 % av köparna är öppna för nya idéer

10 % i orange i cirkeldiagrammet

Visste vilket varumärke jag ville ha, men ändrade mig

36 % i orange i cirkeldiagrammet

Inget särskilt varumärke i åtanke, och bestämde mig först när det var dags att köpa

23 % i orange i cirkeldiagrammet

Hade flera varumärken i åtanke, och bestämde mig först mot slutet

Det finns stora möjligheter att få kontakt med både nya och återkommande kunder inför skolstarten i såväl början av som under inköpsresan. Amazon Ads erbjuder lösningar som hjälper annonsörerna att öka varumärkesmedvetenheten och attraktionen hos de kunder som är mycket engagerade.

Om du vill veta mer om hur Amazon Ads kan hjälpa ditt varumärke att nå ut bättre kan du kontakta oss redan idag.

1 Statista: Most popular shopping destinations for back-to-school consumers in the United States in 2021
2-4 Amazon Ads och Kantar: US Office & School Supplies Path to Purchase Study, april 2022