Leverera insikter via Amazon Shopper Panel

Uppdaterad den 16 december 2022

Amazon Shopper Panel är ett program tillgängligt endast genom inbjudan där paneldeltagare kan tjäna månatliga belöningar – detta genom att skicka in kvitton från köp som gjorts i andra butiker än på Amazon eller genom att delta i korta undersökningar. Paneldeltagare hjälper varumärken att erbjuda bättre produkter och göra annonser mer relevanta. Panelen hjälper också till att ge varumärken insikter om hur deras annonser överensstämmer med deras affärsmål. Till exempel kan varumärken genomföra studier för Amazons varumärkeslyft (beta) om de vill mäta hur deras Amazon Ads-kampanjer påverkar varumärkeskännedom och köpavsikt, baserat på sammanställda och anonymiserade enkätsvar från paneldeltagare. Detta är ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt för annonsörer att mäta effekten av sina marknadsföringsinvesteringar.

Från och med idag har paneldeltagare ett tredje alternativ för deltagande: Annonsverifiering. Genom att aktivera annonsverifiering kan paneldeltagare låta oss bekräfta vilka annonser från Amazon som de såg på sina mobila enheter. Det kan vara Amazons egen annonsering eller annonser från tredjepartsföretag som annonserar via Amazon Ads. Paneldeltagare som väljer att aktivera annonsverifiering tjänar månatliga belöningar. Som alltid är fallet med Amazon Shopper Panel är annonsverifiering 100 % valfritt och kan stängas av när som helst.

Vi tar datasäkerhet och integritet på allvar – att upprätthålla det förtroende kunderna har för oss är oerhört viktigt. All information som deltagare väljer att skicka in via Amazon Shopper Panel hanteras i strikt enlighet med vårt sekretessmeddelande och paneldeltagarna har fullständig kontroll över sina data – vi tar bara emot uppgifter som de uttryckligen väljer att tillhandahålla, och paneldeltagarna har alltid möjlighet att ta bort kvitton eller sluta delta. När en paneldeltagare tar bort ett kvitto i appen raderas även all kvittoinformation i vårt system.

Amazon Shopper Panel är tillgängligt för ett begränsat antal Amazon-kunder. Annonsverifiering är för närvarande tillgängligt för paneldeltagare i USA, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike och Storbritannien.
Läs mer om Amazon Shopper Panel eller annonsverifiering.
*Annonsverifiering är endast tillgängligt för iOS i Frankrike