Indiska konsumenters sökpreferenser och -attribut samt Amazon-kunders intressen

1 december 2021

Sökbeteendet hos indiska konsumenter har utvecklats under de senaste åren i takt med att internetanvändningen har spridit sig över hela landet. Denna spridning av digital sökning återfinns i alla städer, åldersgrupper och socioekonomiska grupper i Indien.

Amazon Ads och Kantar undersökte fler än 5 000 indiska konsumenter för att lära sig om deras sökpreferenser och förstå intressena och attributen hos internetanvändare och Amazon-kunder i Indien. Deras svar antyder att onlineinformation är en viktig del av deras köpbeslut och att det finns vissa tydliga attribut för dem som väljer att använda Amazon under sin shoppingresa.

Här kommer en titt på de viktigaste resultaten:

1. Att söka på nätet är en integrerad del av konsumentens efterforskning

Vår undersökning visade att beröringspunkter på nätet är lika viktiga som beröringspunkter offline för indiska konsumentgrupper innan de gör ett köp. Femtiotre procent av de tillfrågade rapporterade att beröringspunkter på nätet spelar en aktiv roll för deras inköp. Dessa konsumenter har i genomsnitt besökt 2,5 webbplatser i efterforskningssyfte under de senaste sex månaderna. Denna preferens för efterforskning på nätet är dessutom inte unik för någon specifik åldersgrupp, stad, klass eller socioekonomisk grupp.

2. Amazon är en populär webbsida för att lära sig eller söka efter produkter för alla målgrupper och kategorier

Amazon har blivit en populär webbsida för produktupptäckt bland kunder i Indien. Studien visade att nästan 73 % av de tillfrågade som sökte på nätet gick till Amazon för att lära sig om produkter. Användningen av Amazon som en plats för att lära sig om produkter hittas hos olika målgrupper (åldersgrupper, kön, städer och socioekonomiska grupper) och kategorier (elektronik, hushållsapparater, mobiltelefoner, kläder, personlig vård och livsmedel).

3. Amazon-kunder har tydliga attribut och intressen

Medan preferensen för shopping hos Amazon ses bland alla tillfrågade i undersökningen har konsumenter som använder Amazon för att lära sig om produkter andra attribut jämfört med den genomsnittliga internetanvändaren i Indien. Amazon-kunder är något yngre, mer välbärgade vuxna med högre utbildning och jobb på multinationella företag jämfört med de genomsnittliga internetanvändarna. De har också en tendens att visa upp andra livsstilspreferenser med en hög preferens för hälsa och välbefinnande (kostmedvetna, träningsentusiaster), resor och fritid (internationella och inhemska resor, weekendresor) och trendsättare (anammar trender tidigt, fashionistas).

4. Amazon-kunder föredrar premiumkategorier och -varumärken

Undersökningen visade att Amazon-kunder har en tendens att handla i fler kategorier än genomsnittet av internetanvändare i Indien. De har också en tendens att äga fler diskretionära premiumprodukter, såsom smart-TV:n, side-by-sides, diskmaskiner, smarta kroppsburna enheter, kreditkort och fyrhjulingar. Amazon-kunderna bland de tillfrågade hade fler premium/lyxvarumärken i olika kategorier (t.ex. premiumsmartphones, -sportkläder, -kläder, -solglasögon och -klockor).

Läs mer om studien i infografen nedan.

 resultaten av studien visas i flera grafer i en infograf

Källor

Amazon Kantar-studie, frivillig undersökning med 5 186 deltagare, april 2021