Amazon Advertising förnyar, utökar IAB UK Gold Standard-certifiering

28 FEBRUARI 2020

Av Christian Martine
Senior Programhanterare

IAB UK Gold Standard 1.1-certifierad

Internet Advertising Bureau (IAB UK) har förnyat vår IAB UK Gold Standard-certifiering under kategorin Support och tilldelat certifiering under kategorierna Köpare och Direktsäljare.

IAB UK är ett branschorgan för digital annonsering i Storbritannien som har åtagit sig att bygga en hållbar framtid för digital annonsering. IAB UK Gold Standard syftar till att minska annonsbedrägerier, förbättra den digitala annonsupplevelsen och öka varumärkessäkerheten. Vi är glada att kunna stärka vårt engagemang för denna certifiering och branschstandarder som förbättrar transparensen för våra annons- och detaljhandelskunder.

”Gold Standard är en viktig del av IAB UK:s strategi för att bygga en mer hållbar framtid för digital annonsering”, konstaterade Keren Tal, Digital Ad Standards Manager för IAB UK. ”Denna prestation understryker Amazons åtagande att upprätthålla bästa praxis, bekämpa digitala annonsbedrägerier och förbättra transparensen i hela den digitala leveranskedjan – förstärkt av det faktum att ett antal affärsenheter inom företaget har genomgått certifieringsprocessen.”

quoteUpGold Standard är en viktig del av IAB UK:s strategi för att bygga en mer hållbar framtid för digital annonsering.quoteDown
– Keren Tal, Digital Ad Standards Manager, IAB

Amazon Advertising IAB UK Gold Standard-certifieringen granskades oberoende av IAB UK Gold Standard 1.1:s kriterier och omfattar alla annonsformat och produkter som säljs programmatiskt i Storbritannien. Vår IAB UK Gold Standard certifieringsstatus kan när som helst verifieras på sidan Gold Standard Certified and Registrered.