Amazon Advertising tilldelad TAG Certifiering av bedrägeribekämpningsmärke

12 NOVEMBER 2019

Av Christian Martine
Senior Programhanterare

Vi är glada att kunna meddela att Amazon Ads har förtjänat Trustworthy Accountability Group (TAG) Certifiering av bedrägeribekämpningsmärke i egenskap av köpare,direkt säljare och mellanhand. Annonsörer och byråer som driver kampanjer med Amazon Ads produkter, inklusive Sponsored Brands, Sponsored Products och Amazon DSP, har kvalitetsförsäkring om att deras annonsutgifter har branschstandard-skydd mot ogiltig trafik (IVT) som har granskats oberoende i syfte att uppfylla TAG:s riktlinjer.

TAG är en branschorganisation som strävar efter att eliminera bedrägerier, bekämpa skadlig kod, bekämpa piratkopiering och främja varumärkessäkerhet i digital annonsering. Amazon Ads är engagerad i TAG:s uppdrag för att förbättra förtroendet för digital annonsering. Vi är medlemmar i TAG Ledarskapsråd, det operativa beslutsorganet för TAG:s initiativ och TAG Anti-bedrägeriarbetsgruppen, som övervakar TAG Certifierad mot bedrägeriprogrammet. Dessutom är vi medordförande i Business Transparency Committee och är medlemmar i Inventory Quality Guidelines och Anti-Malware arbetsgrupperna..

Amazon Ads TAG Certifierad mot bedrägerimärke täcker alla annonsformat och produkter i vår globala annonsverksamhet. Vårt TAG-ID är 4582cc3fa09ce42f och vår TAG-certifieringsstatus kan verifieras när som helst genom TAG-registret.