Annonstips för Prime Day

Amazon Prime Day tillhandahåller många tillväxtmöjligheter för företag – inklusive möjligheten att introducera ditt varumärke för nya kunder. Annonsering kan vara ett användbart verktyg för att nå relevanta målgrupper denna Prime Day. Vi har sammanställt flera sätt på vilka Prime Day-annonsering kan hjälpa ditt varumärke att växa, både innan, under och efter Prime Day.

Engagera fler kunder innan Prime Day

Det är inte för tidigt att börja med annonseringen redan innan Prime Day. I en nyligen genomförd Kantar-undersökning fann vi att 75 % av kunderna sannolikt eller mycket sannolikt skulle köpa en produkt under Prime Day som de hade upptäckt under upptakten till Prime Day.1 Varumärken har möjlighet att nå kunder som befinner sig i olika stadier av sina kundresor och dessa insikter kan hjälpa dig att avgöra vilka taktiker som är rätt för dig baserat på dina affärsmål.

Kundinsikter2

Vill du dela produkter med potentiella kunder?
14 % av de undersökta kunderna har ingen aning om vad de planerar att köpa.

Vill du dela produkter med nuvarande kunder?
63 % av de undersökta kunderna har en tanke om vad de ska köpa, men behöver mer inspiration.

Vill du öka varumärkesmedvetenheten?
82 % av de undersökta kunderna kommer sannolikt/mycket sannolikt att lära sig om nya varumärken under upptakten till Prime Day.

Visa upp ditt varumärke och dina erbjudanden

Både upptakten till Prime Day och själva evenemanget tillhandahåller möjligheter att introducera ditt varumärke för nya kunder och påminna nuvarande kunder om dina Prime-exklusiva erbjudanden. Varumärken som annonserade under upptakten till och under Prime Day upplevde en ökning av medvetenheten på 216 % och en ökning av övervägandet på 214 % jämfört med veckan innan.3 Under Prime Day finns det också möjlighet att öka varumärkeslojaliteten: 69 % av de tillfrågade skulle sannolikt eller mycket sannolikt köpa andra produkter från samma varumärke.4

Medvetenhet

Ökning med 216 %

Övervägande

Ökning med 214 %

Börja använda Amazon Ads-produkter för att öka försäljningsvolymen

Annonsering under Prime Day är inte bara bra för att öka medvetenheten – det kan även ha en positiv inverkan på försäljningsvolymen. Av de undersökta kunderna sade 68 % att de sannolikt eller mycket sannolikt skulle göra ett köp från en annons på Amazon under Prime Day.5 Annonsörer som använde Amazon Ads med en Bättre tillsammans-kampanj som kombinerade sponsrade annonser, display (Amazon SDSP och eller Sponsored Display) och streamande TV-annonser under Prime Day upplevde en försäljningsökning på 19,4 % jämfört med veckan innan.6

Vad är Amazon Ads självbetjäningsprodukter?

Ett momentum som varar

Fördelarna med att annonsera under Prime Day sträcker sig långt bortom själva annonsen. Även icke-marknadsförda produkter såg en ökning av medianförsäljningen på 19 % under Prime Day för varumärken som körde kampanjer med Amazon Ads-lösningar.7

Och det slutar inte med Prime Day: Det var inte bara sannolikt att kunderna skulle göra köp igen efter Prime Day, det var också sannolikt eller mycket sannolikt att de skulle förlita sig på annonser.8

Kundinsikter9

31 % av de undersökta kunderna skulle sannolikt eller mycket sannolikt köpa samma produkt efter Prime Day även om det inte fanns något erbjudande.

53 % av de undersökta kunderna skulle sannolikt eller mycket sannolikt göra köp igen efter Prime Day.

52 % av de tillfrågade kunderna skulle sannolikt eller mycket sannolikt förlita sig på annonser för att påminna dem om att köpa produkter efter Prime Day.

quoteUpSponsored Products har förändrat vårt sätt att lansera nya produkter och hjälper till att bygga upp det momentum som vi behöver för att öka försäljningen på Amazon.quoteDown
– Matt Sternberg, ägare av Green Gobbler

Kom igång med Sponsored Products

Med Sponsored Products kan dina annonser visas i shoppingresultat och på produktsidor, vilket kan hjälpa dig att nå fler kunder och öka din försäljning.

1-2Kantar Quickfire Survey, 2022. 3008 svaranden i undersökningen (i USA, Kanada, Mexiko, Storbritannien, Tyskland, Japan och Australien) som har handlat under Prime Day-veckan 2020 och/eller 2021 och planerar att göra det 2022.
3Amazon Internal-data, 2021, USA, Kanada, Mexiko, Storbritannien, Tyskland, Japan och Australien
4-5Kantar Quickfire Survey, 2022. 3008 svaranden i undersökningen (i USA, Kanada, Mexiko, Storbritannien, Tyskland, Japan och Australien) som har handlat under Prime Day-veckan 2020 och/eller 2021 och planerar att göra det 2022.
6-7Amazon Internal-data, 2021
8-9Kantar Quickfire Survey, 2022. 3008 svaranden i undersökningen (i USA, Kanada, Mexiko, Storbritannien, Tyskland, Japan och Australien) som har handlat under Prime Day-veckan 2020 och/eller 2021 och planerar att göra det 2022.