Varför annonsörer bör använda en trestegsplan för att förbättra annonsmaterialets resultat för varumärkestillväxt

21 december 2021 | Av Carly Kahan, innehållsspecialist

Annonsörer letar alltid efter bra sätt att skapa påverkan och utöka sitt varumärkes tillväxt. Ett viktigt sätt för varumärken att öka tillväxten och mätbar påverkan är genom annonsmaterialets resultat. Amazon Ads erbjuder insikter och experiment som annonsörer kan basera sina beslut gällande annonsmaterial på och i slutändan förbättra resultatet.

”På en genomsnittlig dag utsätts [den genomsnittliga konsumenten] för 6 000 annonser och mer än 25 000 nya produkter varje år.”1 Detta sker i olika kanaler som sociala medier, tv och nyhetssidor, för att bara nämna några. ”Varumärken hjälper konsumenterna att välja bland alla de alternativ som finns i varje produkt- och tjänstekategori”, sade Amazon Ads Video Program Manager Jarett Coy på unBoxed i oktober. För att varumärken ska särskilja sig inom detta utrymme måste de utveckla annonsmaterial som kommunicerar på ett känslomässigt sätt och skapar långsiktiga relationer med kunderna.

Coy beskriver en färdplan i tre steg och vad han kallar planen för att förbättra annonsmaterialets resultat och därmed hjälpa varumärken att bättre nå sina kunder och utöka tillväxten genom optimering av annonsmaterial.

Låt oss titta på vart och ett av stegen i relation till en kunds framgångssaga: San Francisco Bay Coffee, även känt som SF Bay.

Steg ett: Vad är mitt mål?

Här är det viktigt för varumärken att tänka på att sätta sig i sina kundernas situation. Coy beskriver betydelsen av att ha centrala tillväxtmål – titta mer på hela kundupplevelsen och vilket annonsmaterial som genljuder med avsedda målgrupper. Med ett specifikt tillväxtmål kan varumärken utnyttja unika nyckeltal (KPI:er) för att mäta annonsmaterialets resultat. SF Bays mål var att förvärva nya kunder och utöka sin målgrupp i Amazons butik.

I stort sett var SF Bays mål att öka kundförvärv och utöka sina målgrupper hos Amazon. Med hjälp av Amazons målgruppsinsikter fastställde SF Bay att de hade färre köpare i åldersintervallet 25–34 år än liknande varumärken.

Steg två: Vilka insikter eller bästa praxis kan jag basera mitt annonsmaterial på?

Amazon Ads har ett brett utbud av insikter och bästa praxis för annonsörer för att förbättra resultaten, inklusive kategoririktmärken samt insikter för annonsmaterial och målgruppsinsikter.

Under unBoxed förklarade Coy: ”Att förstå hur och när du ska använda insikter om annonsmaterial gör att du kan få ut mesta möjliga av materialet och utnyttja beprövad bästa praxis för att förbättra resultaten”.

Amazon Ads har en rad insikter och bästa praxis för annonsörer för att förbättra resultaten, inklusive kategoririktmärken och målgruppsinsikter.
Genom att studera kundrecensioner fann SF Bay att vissa produktegenskaper som hållbarhet och smakfokuserat kaffe var viktiga för deras kunder. De utnyttjade också insikter om annonsmaterial från livsmedelskategorin för att förstå vad som skulle bidra till att förbättra resultaten i varje KPI.

Steg tre: Vilka element i annonsmaterialet kan jag testa för att optimera resultaten?

I det här skedet har varumärkets mål definierats och Amazon Ads insikter har integrerats i annonsmaterialet, vilket leder till steg tre som handlar om optimering för att förbättra resultaten.

Coy gav följande förklaring: ”Testning eller experimentering gör det möjligt för oss att förstå vilka element i ett annonsmaterial som gör mest för att förbättra resultaten.” Detta ger annonsörerna möjlighet att optimera och iterera sina annonsmaterial för att förbättra varumärkets resultat. Genom A/B-testning utvärderade SF Bay om hållbarhets- eller smakfokuserad annonstext skulle hjälpa till att utöka målgruppen unga vuxna. Detta omfattade två tester för att avgöra vilken version av annonstexten och bakgrundsstilen (produktfokuserad kontra livsstilsfokuserad) som skulle förbättra resultaten.

SF Bay är ett exempel på ett varumärke som har använt trestegsplanen för annonsmaterial och därmed lyckats uppnå sina mål. Deras kampanj resulterade i 8 % klickfrekvens när smakfokuserade meddelanden användes och en ökning av inköp på 24 % bland kunder nya till varumärket när de följde planen.2

Coy förklarade: ”SF Bay är bara ett exempel på de resultatförbättringar som kan uppnås [med hjälp av planen].” När annonsörer vill utöka sitt varumärke och förbättra annonsmaterialets resultat bör de titta på trestegsplanen.

Utforska fler insikter från Amazon Ads eller kontakta din account executive hos Amazon Ads idag.

1 Davis, S. M. Brand Asset Management: Driving profitable growth through your brands, 2002
2 Data från kund, 2021