Fem sätt att mäta dina OTT-kampanjer

Uppdaterad 4 oktober 2021

Med linjär TV måste annonsörer ofta gissa vilken inverkan deras TV-kampanjer har på deras varumärke. Men med Amazon Streamande TV-annonskampanjer, även kända som over-the-top (OTT)-videoannonskampanjer, när varumärken uppmanas att visa effekten av sina annonseringsinvesteringar, så kan de göra precis det.

Nedan följer några av de sätt du kan knyta resultat till din medieinvestering med hjälp av vår svit exklusiva studier från första-parts nyckeltal och tredje-parts mätdata.

1. Varumärkets räckvidd

Att nå ut till målgrupper i stor skala är nyckeln till att skapa medvetenhet om ditt varumärke. Innehållskonsumtion har förändrats i och med införandet av nya videoformat – år 2020 tittade vuxna i USA i genomsnitt 140 minuter på digital video per dag.1 En undersökning om varumärkesräckvidd hjälper dig att förstå om dina OTT-annonskampanjer når ut till ditt varumärkes relevanta målgrupper.

Vad kan jag lära mig av en undersökning om varumärkesräckvidd?

Nielsen Digital Ad Ratings (DAR) kan hjälpa dig att avgöra marknadföringsräckvidden, frekvensen och bruttoklassificeringspoängen (GRP) för dina OTT-annonskampanjer. Om du kör annonser på både streamande och linjär TV kan du använda en Nielsen CTV Analytics-studie för att mäta den inkrementella målgrupp som uppnåtts via Fire TV, linjär TV eller en kombination av de två.

Varför spelar det roll?

Med dagens fragmenterade videoförbrukningslandskap behöver du verktyg för att effektivt mäta total räckvidd, inkrementell räckviddoch unik räckvidd för dina OTT-annonskampanjer och hur det kan jämföras med dina linjära TV-köp. I en CTV Analytics-studie från 2019 på uppdrag av Amazon för ett globalt telekommärke såg vi att 61 % av de 18–49-åringar som Amazon Streaming TV-annonser nådde var exklusiva för Amazon. Denna målgrupp skulle ha missats med enbart linjär TV.2

2. Varumärkeslyft

OTT-annonser är ett utmärkt sätt att öka varumärkesmedvetenheten hos målgrupperna och med våra tredjepartsleverantörer kan du mäta varumärkeslyft.

Vad kan jag lära mig från en varumärkeslyftstudie?

Med en undersökning om varumärkeslyft kan du svara på frågor som: Har uppfattningen om mitt varumärke förändrats av mina OTT-annonskampanjer? Gjorde de så att varumärkesmedvetenhet, favoritskap eller avsikt med köp ökade?

Varför spelar det roll?

Med den här informationen kan du bättre förstå hur dina kampanjbudskap hjälpte till med medvetenhet, uppfattning, associering och avsikt med köp för din målgrupp. Till exempel genomförde vi en studie om varumärkeslyft för ett spannmålsvarumärke och fann att dess Amazon Streaming TV ledde till en ökning av annonsmedvetenhet med 6 %, 6 % ökning av varumärkets föredragbarhet och en 9,5 % ökning för avsikt med köp3– vilket överskrider alla kategoribenchmarkingnormer.

3. Märkessökning och nyckeltal för ny-för-varumärket

Med annonsering på linjär TV kan du dela din berättelse och nå ut till målgrupper i stor skala, men det kan vara svårt att mäta om dessa kampanjer ledde till shoppingaktiviteter. Med Amazon Streamande TV-annonskampanjer kan du använda våra exklusiva nyckeltal, som varumärkessökning och ny-för-varumärket, för att hjälpa dig att förstå vilka åtgärder målgrupper vidtar på Amazon efter att ha sett din annons.

Vad kan dessa nyckeltal berätta för mig?

Nyckeltal för sökta varumärken berättar om din kampanj ökade shoppingfrågor för varumärken på Amazon. Nyckeltal om ny-för-varumärket kan hjälpa dig att förstå hur du värvar nya kunder på Amazon.com.

Varför spelar det roll?

De här marknadsföringsnyckeltalen hjälper dig att mäta om dina kampanjbudkapen sporrar målgrupper att lära sig mer om ditt varumärke. Om ditt mål är att engagera nya kunder kan de berätta för dig om det fungerar. Om din avsikt är att öka lojaliteten kan de tala om för dig om dina kampanjer ökar antalet återkommande kunder. I en nyligen genomförd Amazon Streamande TV-annonskampanj hade till exempel Garden of Life en ökning på varumärkessökningar med 12 gånger med 32 % av inköpen som anses vara ny-för-varumärket.4

4. Onlinebesök

Om du säljer på Amazon är det viktigt att förstå hur din annonsering driver engagemang för dina produkter. Du kan använda visningar av informationssidor och visningsfrekvens av informationssida som ett sätt att mäta detta.

Vad kan dessa nyckeltal berätta för mig?

Med dessa nyckeltal kan du jämföra produktinformationssidor före och efter dina Amazon Streamande TV-annonskampanjer. På så sätt kan du se om visningarna av dina produktinformationssidor ökade tack vare kampanjen.

Varför spelar det roll?

Detta hjälper dig att förstå om dina kampanjer ökar engagemang och shoppingaktiviteter. Ett livsmedelsmärke ökade till exempel sina informationssidors visningar med 29 % från år till år och 18 % från månad till månad som ett resultat av deras Amazon Streamande TV-annonskampanj på Amazon.4

5. Lyft för offline

Kunder handlar överallt och vi vet hur viktigt det är att se hur dina kampanjer ökar lyft för offline. För att förstå detta kan du använda nyckeltalsstudier från tredje part som Ninth Decimal.

Vad kan jag lära mig av det?

Med dessa studier kan du svara på frågor som: Hur påverkade min kampanj besök i fysiska butiker? Eller hur många av dessa besök inträffade bara som ett resultat av min OTT-annonskampanj?

Varför spelar det roll?

Att kunna knyta besök i affären till annonsering har alltid varit en utmaning. Med OTT-annonser och lyftstudier från tredje part kan du se sambandet. En snabbmatsrestaurang såg en inkrementell ökning med 26 000 affärsbesök efter OTT-annonsexponering, där nästan 29 % av dessa besök endast hände på grund av OTT-annonserna.5

Slutsats

När videolandskapet ständigt förändras kan du vända dig till Amazon Ads för att få hjälp att navigera tryggt.

quoteUpMed Amazon Ads får vi räckvidd och insikter, men framförallt får vi mätverktyg så att vi faktiskt kan se att vår annonsering fungerar.quoteDown
– Suzanne Ginestro, marknadsföringschef, Quest Nutrition

Vill du lära dig mer om Amazon Streamande TV-annonser och vår uppsättning av förstaparts rapporteringsverktyg och nyckeltalsstudier från tredje part? Kolla in vår sida för videoannonser.

1 eMarketer, 2019.
2 Custom Nielsen CTV Analytics-studie på uppdrag av Amazon, 2019-04-01 – 2019-06-30.
3Kantar Millward Brown, 2019.
4 Amazon Internal, 2019.
5Ninth Decimal, 2019.