5 lektioner kvinnliga ledare inom media lärde sig när de arbetade under pandemin

grupp av kvinnliga ledare

2 augusti 2022 | Av: Jareen Imam, Sr. Redaktionschef och innehållsansvarig

Sedan pandemin började har det blivit en oproportionerlig effekt för kvinnor vad gäller att ta på sig mer hushållsarbete, ta hand om barnomsorg och hantera karriäransvar enligt en studie utförd 2021 av McKinsey. 1 Cirka två miljoner kvinnor har drabbats av pandemirelaterad arbetsförlust eller lämnat arbetet under pandemin, enligt en rapport från 2021 från National Women's Law Center. 2 Och globalt minskade kvinnors sysselsättning med 4,2 % mellan 2019 och 2020, mer än en procentenhet mer än för män, visade en rapport utförd 2021 av Internationella arbetsorganisationen.3

Vad gäller de kvinnor som fortsatte att arbeta, har många varit tvungna att anpassa sig för att hantera ansvaret för familj, hälsa, jobb och personliga åtaganden. Amazon Ads och den brittiska organisationen Women in Advertising and Communications Leadership (WACL) var värdar för en panel med fyra ledare inom annonserings- och mediebranschen som pratade om hur de har navigerat i den föränderliga arbetsmiljön och hur dessa förändringar har påverkat deras professionella och personliga liv.

Här är fem slutsatser från kvinnor som arbetar i ledande positioner inom annonsering och media om hur arbete och personliga utrymmen kan bli mer rättvisa för kvinnor.

1. Dela ansvar när det är möjligt

Radha Davies, chef för varumärkeskommunikation och annonsering på Sainsbury’s, sa att hon under pandemins topp såg en ansvarsförskjutning i sitt personliga liv och i sin yrkeskarriär. Med fler individer som är hemma och arbetar via bärbara datorer, sa Davies att det blev mer synligt hur mycket arbete kvinnor hanterade mellan hemmet och kontoret.

”Jag tror att kvinnor började begära mycket mer av sina partners, och det gjorde det möjligt för män att ta sin rättvisa del av ansvaret. Det har varit en riktigt, riktigt positiv sak,” sa Davies. ”Flexibelt arbete som kom ut ur pandemin har också hjälpt. Jag älskar att se män i mitt team nu tar ledigt för att gå på skolpjäser eller ta sina barn till en fest. Jag känner att det delade ansvaret som nådde sin topp under pandemin har fortsatt.”

Laura Belchier, chef för detaljhandel och besöksnäring för Amazon Ads, sa att hon märker att fler manliga kollegor som arbetar på andra företag tar ledigt för att vara med sina familjer. ”Jag börjar se mycket fler inlägg på LinkedIn från män som delar sina föräldraledighetsupplevelser eller berättar för sina nätverk att de tar en karriärpaus för att vara den främsta vårdgivaren, vilket är otroligt. Jag har inte sett det tidigare,” sa hon. ”Jag hoppas bara att vi får se mer jämlikt föräldraansvar, särskilt under de första åren av barndomen.”

2. Ha utrymme för de tuffa konversationerna

Pandemin medförde många förändringar i arbetsförhållandena. Rania Robinson, VD och partner för byrån Quiet Storm, sa att med dessa förändringar, har detta varit en tid då kvinnor som arbetar inom media- och annonseringsbranschen har haft tuffa samtal med sina partners.

”Pandemin har i bästa fall öppnat upp möjligheten för samtal om arbetsfördelningen i hemmet. Det har gjort det möjligt för par att ompröva och omvärdera vad som fungerar i deras hem. Som värst, det har inneburit att kvinnor har påverkats otroligt mycket. Men att låta oss ha dessa samtal har varit något riktigt bra,” sa Robinson.

3. Prova flexibla lösningar

Flera paneltalare berörde vikten av flexibel arbetstid och behovet av fler lösningar för att hjälpa arbetare när de fortsätter att arbeta på hybrida eller avlägsna platser. Robinson sa att hennes team aktivt har främjat flexibelt arbete.

”Vi tillhandahåller verktyg och ramverk som människor bokstavligen kan ladda ner från WACL-webbplatsen. Det finns gott om arbetsgivare som levererar flexibla arbetsalternativ. Det har förmodligen varit det bästa som har kommit ut från pandemin för företagsarbetskulturen,” tillade Robinson.

4. Empatiskt ledarskap

Då många människor arbetar fler timmar, sa Robinson att det har varit viktigt att komma ihåg att vara empatisk för att behålla arbetare och ha en positiv inverkan på anställda.4

”Det empatiska ledarskapet blev mycket viktigt under pandemin. Och det är inte exklusivt för kvinnor, men vi gör över genomsnittet inom dessa områden. Detta satte kvinnligt ledarskap i framkant och skapade en möjlighet för kvinnliga ledare,” sa Robinson. ”Men det satte också mycket press på kvinnliga ledare att leverera inom denna typ av ledarskap.”

Under panelen State of Women at Work som hölls i London, diskuterade kvinnliga ledare värdet av empatiskt ledarskap på arbetsplatsen.

5. Var snäll mot dig själv

Deborah Joseph, den europeiska redaktionella direktören för Glamour som modererade panelen, sa att det var viktigt för kvinnor att komma ihåg att vara snälla mot sig själva också.

”Till slut måste du helt enkelt vara snäll mot dig själv och tänka, jag gör det bästa jag kan i de värsta och svåraste omständigheterna. Jag såg hur mitt team hade det, och några av dem bodde med andra inneboende eller klämde in sig i ett kök. De såg mig och min löjliga situation hemma med mina barn och hundar. Det finns definitivt en empati där nu som jag inte tror fanns där förut,” sa Joseph.

Paneldeltagare dök in i hur arbetskulturer har utvecklats och varför det är viktigt att vara snäll, relevant och empatisk.

1 “Women in the workplace,” McKinsey & Company, global, 2021.
2 Covid-19 jobs related report, National Women’s Law Center, US, 2020.
3 “Women’s rights to work and at work at the core of the COVID-19 recovery,” International Labour Organization, 2021, global .
4 “We work longer hours during the COVID-19 pandemic, research says,” Forbes, US, 2021.