Teknik och tjänster

Amazon Ad Server

Maximera effekten av ditt annonsmaterial

Med Amazon Ad Server kan du skapa, distribuera och optimera dina budskap, visa annonser, författa annonsmaterial samt dynamisk optimera annonsmaterial

Illustration av en person som arbetar vid en dator med produkten.
Amazon Ad Server-gränssnitt

Vad är Amazon Ad Server?

Amazon Ad Server är en global, flerkanalig annonsserver som används för att bygga, distribuera och mäta kampanjer påautomatiserade programmatiska plattformar (DSP:er) och utgivare över hela världen. Amazon Ad Server (tidigare Sizmek Ad Suite) erbjuder varumärken och byråer verktyg så att de kan skapa engagerande annonser och centralisera relevanta insikter.

Varför ska jag använda Amazon Ad Server?

Amazon Ad Server ger dig kontroll över annonsmaterialet samt flexibilitet och effektivitet att intressera målgrupper med relevanta, effektfulla annonser.

skruvmejsel och skiftnyckel

Bygg upp ditt annonsmaterial på ett enkelt sätt, på alla kompetensnivåer

Våra verktyg ger dig full flexibilitet i annonsmaterialet och är lätta att använda i ditt arbetsflöde, oavsett om du har ett robust annonsmaterialteam eller begränsade resurser.

ikon av människor med mikrofon

Optimera kampanjer för att få nå ut till målgrupper

Lansera kampanjer snabbt och gör justeringar mitt i kampanjen med total kontroll och effektivitet, så att du kan visa rätt annonsmaterial vid rätt tidpunkt.

urklipp med pil

Analysera resultat med centraliserad rapportering

Förse dina mätlösningar med rapportering som du själv styr och som genererar de insikter du behöver för att bättre förstå kampanjens leverans och resultat.

Fördelar med Amazon Ad Server

Amazon Ad Server erbjuder flexibla lösningar för skapande av annonsmaterial, kampanjhantering och mätningar över olika medier.

Enkelt att skapa annonsmaterial

Amazon Ad Server tillhandahåller intuitiva och effektiva verktyg för att skapa annonsmaterial som teammedlemmar på alla kompetensnivåer kan använda för att skapa och ladda upp engagerande annonsmaterial.

Relevans och optimering för annonsmaterial

Med vår DCO-teknik (Dynamic Creative Optimization) får du hjälp att skala och optimera annonsmaterial med en mängd olika shopping- och streamingsignaler.

Analys av annonsmaterial

Amazon Ad Server tillhandahåller insikter om annonsmaterial per annons, version, eller resurs, i förhållande till målgrupper och webbplatser.

Effektiv kampanjhantering

Vanliga, repetitiva uppgifter hanteras med regelbaserad automatisering som hjälper dig att fokusera på strategiska mål och lansera snabbare.

Analys över flera medier

Amazon Ad Server tillhandahåller konsoliderad, MRC-ackrediterad, medieagnostisk rapportering som kan exporteras till interna verktyg eller kombineras med Amazon-specifika insikter i Amazon Marketing Cloud.

Skräddarsydd tjänst

Amazon Ad Server är ett självbetjäningsverktyg med ett intuitivt och effektivt användargränssnitt (UI). Vår teknik stöds också av en experttjänst som du kan skräddarsy efter dina behov, från full service till à la carte-assistans.

Rekommenderade kurser och certifieringar för Amazon Ad Server

Kurs

Lär dig vilka kampanjhanteringslösningar du kan använda i din annonseringsstrategi och förstå hur de relaterar till dina specifika mål. Lär dig hur du anpassar ditt konto, skapar en kampanj, laddar upp annonser och ser till att rätt annons visas för rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Certifieringsikon

Så kommer du igång med Amazon Ad Server

Ta kontakt med vårt säljteam om du vill veta mer om Amazon Ad Server.

man som ler

Vanliga frågor

Vem kan använda Amazon Ad Server?

Amazon Ad Server är tillgängligt globalt för annonsörer och byråer som kör digitala kampanjer. Våra annonsverktyg är tillgängliga för de som ansvarar för att utveckla annonser. Annonsörer och deras partners har direkt tillgång till våra API:er och dataflöden.

Vad är Sizmek Ad Suite?

Sizmek Ad Suite är det tidigare namnet på Amazon Ad Server.

Hur hjälper Amazon Ad Server mig att skapa mer relevanta annonser?

Med vår DCO-lösning kan du skapa tusentals annonser, alla anpassade efter dina specifika målgrupper baserat på en mängd olika signaler i realtid. Alla delar av en annons kan vara dynamiska och styras av extern inmatning eller konfigureras manuellt. Med dynamiskt annonsmaterial finns flera alternativ för att styra optimering och du kan få rapportering och kontroll på versionsnivå.

Hur hjälper Amazon Ad Server mig att intressera målgrupper på olika skärmar?

Vi erbjuder högeffektiva annonsupplevelser på en mängd olika skärmar med hjälp av anpassningsbara och responsiva annonsenheter och automatisk omkodning för optimal videokvalitet.

Vilka nyckeltal för Amazon Ad Server är MRC-ackrediterade?

Amazon Ad Server är certifierad för mätning och rapportering av klick och för visningar av display-, video- och multimedieannonser på stationära datorer, mobila enheter och i mobila applikationer (förutom CTV/OTT-miljöer). Den är även certifierad för mätning och rapportering av visningsbara inlägg för display och video-annonser och relaterade nyckeltal (endast stationär) samt identifiering av allmän ogiltig trafik.

Vad är en annonsserver?

En annonsserver används av annonsörer och utgivare för att optimera, hantera och distribuera annonser över en mängd betalkanaler. Den använder annonskampanjparametrar för att dynamiskt visa relevanta annonser.

Hur fungerar en annonsserver?

När målgrupper surfar på webben, lyssnar på podcasts eller streamar video kommunicerar annonsservrar med varandra för att visa en digital kampanj på bråkdelar av en sekund. Denna process loopar in annonsservrar för att dynamiskt visa upp de mest relevanta annonserna genom att anpassa sig till kampanjparametrar, vilket förenklar annonsköps- och planeringsprocessen för digital annonsering.