Rozwiązanie Sponsored Display umożliwia dostęp do funkcji portfolio

31 stycznia 2022 r.

Co nowego?

Reklamodawcy mogą teraz organizować oparte na koszcie kliknięcia (CPC) kampanie Sponsored Display z użyciem innych kampanii reklam sponsorowanych w kolekcje, które odzwierciedlają w portfolio strukturę ich działalności. Pomaga to markom uprościć fakturowanie, lepiej zarządzać budżetami i łatwiej oceniać wyniki na wysokim poziomie.

Dlaczego jest to ważne?

Aktywowanie funkcji portfolio w rozwiązaniu Sponsored Display pozwala uzyskać elastyczność w organizowaniu kampanii Sponsored Display z wykorzystaniem kampanii Sponsored Products i Sponsored Brands w istotny dla Ciebie sposób, np. według marki, kategorii produktów, linii produktów, struktury organizacyjnej lub sezonu. Oznacza to, że możesz łatwiej kontrolować wydatki, a także sprawdzać i raportować wyniki w ramach kolekcji kampanii zorganizowanych w formie portfolio. Po wyczerpaniu budżetu portfolio wszystkie zawarte w nim kampanie zostaną automatycznie wstrzymane, dopóki ich nie aktywujesz ponownie, zwiększając budżet portfolio. Możesz również przejrzeć wyniki takie jak podsumowanie całkowitych wydatków dotyczących portfolio w konsoli lub jeśli wolisz, sprawdzić powiązania poszczególnych kampanii i portfolio w raportach do pobrania. Zestawienia rozliczeniowe także korzystają ze struktury portfolio, aby podczas trwania cyklu rozliczeniowego można było sprawdzić wydatki według portfolio. Te zestawienia są gotowe do udostępnienia interesariuszom wewnętrznym i klientom bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

Gdzie ta funkcja jest dostępna?

  • Ameryka Północna: Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone
  • Europa: Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia
  • Bliski Wschód: Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Region Azji i Pacyfiku: Indie, Japonia, Australia

Kto może z niej korzystać?

  • Dostawcy
  • Zarejestrowani sprzedawcy

Gdzie mogę uzyskać do niej dostęp?

  • Konsola reklamowa
  • Interfejs API Amazon Advertising