Ogłoszenie o nowej funkcji

W rozwiązaniu Sponsored Display rozszerzono funkcjonalność portfolio, dodając kampanie oparte na VCPM zoptymalizowane pod kątem zasięgu

1 grudnia 2022 r.

Co nowego wprowadzono?

W rozwiązaniu Sponsored Display udostępniono możliwość korzystania z funkcji portfolio w przypadku kampanii opartych na koszcie tysiąca widocznych odsłon (VCPM), zoptymalizowanych pod kątem zasięgu.

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Reklamodawcy mogą teraz korzystać z funkcji portfolio, aby organizować wszystkie swoje kampanie Sponsored Display wraz z innymi kampaniami reklam sponsorowanych w kolekcje, które odzwierciedlają strukturę ich działalności. Pomaga to markom uprościć fakturowanie, a także łatwo zarządzać budżetami i oceniać ogólną skuteczność kampanii.

Funkcjonalność ta była dostępna dla kampanii zoptymalizowanych pod kątem kliknięć i konwersji z rozliczeniami w oparciu o koszt kliknięcia (CPC). Dzięki aktywowaniu tej funkcji dla kampanii Sponsored Display zoptymalizowanych pod kątem zasięgu możesz elastycznie porządkować wszystkie swoje kampanie Sponsored Products i Sponsored Brands w wybrany przez siebie sposób. Kampanie można organizować według marki, kategorii produktów, linii produktów, struktury organizacyjnej lub sezonu. Użytkownicy mogą teraz łatwo kontrolować wydatki, a także przeglądać i raportować wyniki w ramach kolekcji kampanii zorganizowanych w formie portfolio.

Gdy kampanie w ramach portfolio przekroczą budżet, zostaną automatycznie wstrzymane, do momentu ich ponownego aktywowania z dodatkowym budżetem. W konsoli reklamowej użytkownicy mogą przeglądać wyniki kampanii według całkowitych wydatków w ramach portfolio oraz sprawdzać powiązanie poszczególnych kampanii z określonymi portfolio, korzystając z raportów do pobrania. W zestawieniach rozliczeniowych sporządzanych dla kampanii w ramach portfolio wykorzystywana będzie struktura tego portfolio, dzięki czemu użytkownicy będą mieć wgląd w kwoty wydatków przypisanych do portfolio w danym cyklu rozliczeniowym. Zestawienia te można udostępniać interesariuszom bez żadnych dodatkowych działań ze strony użytkownika.

Gdzie jest dostępna ta funkcja?

  • Ameryka Północna: Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone
  • Ameryka Południowa: Brazylia
  • Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  • Bliski Wschód: Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Azja i Pacyfik: Australia, Indie, Japonia, Singapur

Kto może z niej korzystać?

  • Dostawcy
  • Sprzedawcy

Gdzie mogę uzyskać do niej dostęp?

  • Konsola reklamowa
  • Interfejs API Amazon Ads
Ty mówisz, my słuchamy

Wprowadzenie tej funkcji lub aktualizacji jest wynikiem opinii otrzymanych od reklamodawców