Przesyłanie sygnałów pseudonimizowanych do Amazon Marketing Cloud

21 lipca 2021 r.

Co nowego?

Reklamodawcy mogą teraz przesyłać pseudonimizowane sygnały do kontrolowanego środowiska w Amazon Marketing Cloud (AMC) i łączyć je z pseudonimizowanymi sygnałami na poziomie zdarzenia Amazon Ads, takimi jak wyświetlenia, kliknięcia i konwersje. Sygnały są unikatowe dla każdego reklamodawcy, nigdy nie opuszczają dedykowanego środowiska AMC, a AMC generuje tylko zagregowane, anonimowe wyniki raportowania.

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Dzięki tej funkcji reklamodawcy mogą przeprowadzać bardziej całościowe analizy i skoncentrować większą uwagę na skuteczności i efektywności marketingu międzykanałowego. Możesz na przykład zrozumieć nakładanie się Twoich własnych grup odbiorców i grup odbiorców zaangażowanych za pomocą kampanii Amazon Ads. Możesz również przesłać zagregowane informacje o sprzedaży bezpośredniej (D2C) do środowiska AMC i określić ilościowo wpływ mediów Amazon na te konwersje we wszystkich miejscach.

Gdzie ta funkcja jest dostępna?

  • Ameryka Północna: Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada
  • Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy
  • Bliski Wschód: Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Azja i Pacyfik: Japonia, Australia, Indie

Kto może z niej skorzystać?

Zarejestrowani reklamodawcy Amazon Marketing Cloud spełniający poniższe warunki wstępne:

  • Konto AWS, na którym można utworzyć zasobnik S3 do przesyłania sygnałów
  • Dostęp do interfejsu API dla usługi AMC
  • 12-cyfrowy identyfikator konta AWS dla usługi AMC, który może zostać przekazany przez opiekuna klienta

Jeśli nie spełniasz powyższych warunków wstępnych, skontaktuj się z opiekunem klienta AdTech.

Gdzie mogę uzyskać do niej dostęp?

Reklamodawca może do przesyłania sygnałów używać interfejsu API dla usługi Amazon Marketing Cloud. Po przesłaniu sygnałów można wykonywać związane z nimi zapytania za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika lub interfejsu API.

Aby uzyskać szczegółowy samouczek na temat przesyłania sygnałów przez reklamodawców, skontaktuj się z opiekunem klienta AdTech.