Wyświetlanie aplikacji innych firm mających dostęp do Twojego konta i zarządzanie nimi

20 stycznia 2022 r.

Co nowego?

Aby ułatwić Ci bezpieczne udostępnianie danych, wprowadzamy nową stronę aplikacji innych firm, która zapewnia lepszy wgląd w aplikacje i usługi innych firm mające dostęp do Twojego konta reklamowego. Aplikacje innych firm to aplikacje tworzone przez firmy lub deweloperów innych niż Amazon.

Wyświetlanie aplikacji innych firm i tego, do czego mają one dostęp:

 1. Przejdź do sekcji Dostęp i ustawienia na swoim koncie reklamowym i kliknij kartę „Aplikacje innych firm”.
 2. Dla każdej aplikacji będą podani użytkownicy, którzy ją autoryzowali. Poziom dostępu przyznany aplikacji jest taki sam jak autoryzującego ją użytkownika, tzn. użytkownik z dostępem tylko do wyświetlania może przekazać aplikacji jedynie dostęp tylko do wyświetlania.
 3. Zakres dostępu aplikacji można zmienić, zmieniając uprawnienia autoryzującego ją użytkownika (uwaga: wpłynie to również na środowisko tego użytkownika).

Odbieranie aplikacjom innych firm dostępu do konta:

Jeśli przekazano dostęp aplikacji innej firmy, ale już jej nie ufasz lub nie chcesz jej już używać, możesz odebrać jej dostęp do swojego konta reklamowego. Aplikacja nie będzie mogła uzyskać dostępu do dodatkowych informacji z Twojego konta, ale może być konieczne zażądanie usunięcia danych, które zebrała już wcześniej.

 1. Przejdź do sekcji Dostęp i ustawienia na swoim koncie reklamowym i kliknij kartę „Aplikacje innych firm”.
 2. Jeśli jesteś użytkownikiem, który autoryzował aplikację, w kolumnie działań zobaczysz link do zarządzania autoryzacją. Kliknij ten link, aby przejść do portalu Login With Amazon, i usuń aplikację.
 3. Jeśli aplikację autoryzował inny użytkownik na koncie, możesz poprosić go o przeprowadzenie procesu usuwania w portalu Login with Amazon, a możesz też usunąć tego użytkownika z konta reklamowego (uwaga: spowoduje to również zakończenie dostępu tego użytkownika do Twojego konta).

Dlaczego jest to ważne?

Korzystanie z aplikacji innych firm w konsoli reklamowej zapewnia administratorom lepszy wgląd w informacje i ułatwia zarządzanie tym, kto ma dostęp do konta. Zapewnia to lepszą kontrolę nad danymi dotyczącymi reklamowania.

Gdzie ta funkcja jest dostępna?

 • Ameryka Północna: Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone
 • Ameryka Południowa: Brazylia
 • Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 • Bliski Wschód: Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Azja i Pacyfik: Australia, Indie, Japonia, Singapur

Kto może z tego korzystać?

 • Administratorzy konta menedżera
 • Dostawcy
 • Sprzedawcy
 • Autorzy KDP

Gdzie mogę uzyskać do niej dostęp?

 • Konsola reklamowa Amazon