Tworzenie raportów dotyczących ofert przy użyciu wskaźników dotyczących stawek za pomocą szablonu raportu niestandardowego „Zasoby” dostępnego w Centrum raportów

29 października 2021 r.

Co nowego?

Na platformie Amazon DSP, po wybraniu podziału „Oferta” w wymiarze „Zasoby” raportu niestandardowego w Centrum raportów, możesz teraz znaleźć wskaźniki dotyczące stawek dostępne na potrzeby raportowania. Możesz przejrzeć 4 wskaźniki dotyczące stawek dla każdej oferty: Zapytania o stawkę, stawka ofertowa (%), odpowiedzi na stawkę i współczynnik wygranych (%). Zwróć uwagę, że wskaźniki Zapytania o stawkę i Stawka ofertowa (%) są dostępne tylko wtedy, gdy wybrane są podziały Reklamodawca, Oferta i Dostawa. Wskaźniki Odpowiedzi na stawkę i Współczynnik wygranych są dostępne na wszystkich poziomach szczegółowości z wyjątkiem witryny.

W związku z dodaniem wskaźników dotyczących ofert do raportów niestandardowych stara opcja „nowy raport dotyczący ofert” w Centrum raportów zostanie wycofana 30.11.2021 r. Użyj nowo zaktualizowanego szablonu „Zasoby”, aby przeprowadzić dogłębną analizę ofert. Jeśli masz jakiś pytania, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Amazon.

Gdzie ta funkcja jest dostępna?

  • Ameryka Północna: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk
  • Ameryka Południowa: Brazylia
  • Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  • Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Azja i Pacyfik: Australia, Indie, Japonia

Kto może z niej korzystać?

  • Usługa zarządzana
  • Samoobsługa

Gdzie mogę uzyskać do niej dostęp?

  • Amazon DSP