Narzędzie Wskaźniki marki (wersja beta) jest teraz dostępne w witrynie Amazon

26 października 2021 r.

Co nowego?

Wskaźniki marki (wersja beta) to nowe rozwiązanie pomiarowe, które określa ilościowo możliwości marki na każdym etapie ścieżki klienta w sklepie Amazon Store, a także pomaga właścicielom marek dowiedzieć się, jak różne działania związane z zaangażowaniem w zakup wpływają na poszczególne etapy tej ścieżki. Teraz możesz uzyskać dostęp do indeksów Świadomość i Rozważanie zakupu, które pozwalają porównać Twoją skuteczność z konkurencją przy użyciu modeli predykcyjnych rozważania zakupu i sprzedaży.

Narzędzie Wskaźniki marki (wersja beta) pozwala określić liczbę klientów na etapach Świadomość i Rozważanie zakupu w lejku sprzedażowym. Ponadto jest tak zaprojektowane, że umożliwia pomiar wszystkich działań związanych z zaangażowaniem w zakup w przypadku Twojej marki w witrynie Amazon, a nie tylko pomiar działań przypisanych do reklamy. Ponadto narzędzie Wskaźniki marki (wersja beta) umożliwia dokonywanie podziału kluczowych działań związanych z zaangażowaniem w zakup na każdym etapie ścieżki zakupowej (z uwzględnieniem zwrotu z zaangażowania), dzięki czemu można zmierzyć historyczną sprzedaż po rozważeniu zakupu lub zakupie.

Dlaczego jest to ważne?

Marketing w górnej części lejka sprzedażowego prowadzony przy użyciu usługi Amazon Ads może być skuteczny przy realizacji celów związanych z budowaniem marki. Jednak nadal istnieje możliwość pokazania właścicielom marek większej liczby wskaźników dotyczących ich kampanii. Nie muszą się oni ograniczać do ogólnych miar dotyczących zasięgu/częstotliwości oraz opartych na ankietach rozwiązań innych firm.

Wskaźniki marki (wersja beta) to nowe rozwiązanie pomiarowe, które umożliwia właścicielom marek dokonywanie pomiarów dotyczących górnej i środkowej części lejka sprzedażowego oraz zapewnia predykcyjne i przyczynowe powiązania z zakupem. Ułatw sobie pracę i przy użyciu narzędzia Wskaźniki marki (wersja beta):

 • Analizuj skuteczność swojej marki. Narzędzie Wskaźniki marki (wersja beta) umożliwia pomiar liczby rzeczywistych zaangażowań kupujących w witrynie Amazon.
 • Mierz wpływ strategii górnej i środkowej części lejka, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przyczyniają się one do postępów klienta na ścieżce zakupowej.
 • Oceniaj wskaźniki zaangażowania, aby poznać wartość intencji związanych z marką oraz to, jak kupujący generują dodatkową sprzedaż w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.
 • Monitoruj swoją skuteczność w ramach kategorii oraz w porównaniu z konkurencją na każdym etapie ścieżki zakupowej i wraz z upływem czasu.
 • Optymalizuj swoje działania marketingowe i reklamowe w sklepie Amazon Store, aby uzyskać zaangażowanie większej liczby kupujących i skutecznie budować swoją markę.

** Narzędzie Wskaźniki marki (wersja beta) jest dostępne dla kwalifikujących się sprzedawców będących właścicielami marek oraz dostawców, którzy prowadzą sprzedaż od co najmniej jednego miesiąca i spełniają wymaganie dotyczące minimalnej miesięcznej liczby zamówień.

Obejrzyj 4-minutowe demo na temat korzystania z narzędzia Wskaźniki marki (wersja beta) (dostępne tylko w języku angielskim).

Gdzie ta funkcja jest dostępna?

 • Ameryka Północna: Stany Zjednoczone, Kanada
 • Europa: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy
 • Azja i Pacyfik: Japonia

Kto może z niej korzystać?

 • Kwalifikujący się dostawcy
 • Kwalifikujący się sprzedawcy będący właścicielami marek

Gdzie mogę uzyskać do niej dostęp?

 • Konsola reklamowa