25 października 2023 r.

Amazon Marketing Cloud oferuje teraz środowisko piaskownicy

Nowości ogłoszone podczas konferencji unBoxed 2023

Co nowego?

Reklamodawcy i partnerzy mogą teraz korzystać z odizolowanego środowiska testowego (tzw. piaskownicy), aby symulować działania podejmowane przez reklamodawców w usłudze Amazon Marketing Cloud (AMC) bez wpływu na jakąkolwiek działającą instancję AMC. Piaskownica AMC naśladuje funkcjonalność instancji AMC reklamodawcy, ale zawiera tylko sygnały syntetyczne, które są sztucznie i automatycznie generowane w taki sposób, aby odzwierciedlały strukturę i właściwości statystyczne sygnałów reklamodawcy. Reklamodawcy i partnerzy mogą wykorzystywać piaskownicę AMC do praktycznej nauki, badania sygnałów, wykonywania iteracji zapytań i tworzenia pilotażowych wersji rozwijanego oprogramowania w AMC.

Piaskownica AMC zawiera również unikalne funkcje, takie jak przełączniki agregacji i podgląd tabeli.

Przełącznik agregacji pozwala użytkownikom przeglądać informacje na poziomie zdarzeń z raportu generowanego na podstawie sygnałów syntetycznych:

 • Przy włączonej agregacji użytkownicy mogą generować zagregowane i anonimowe raporty na podstawie sygnałów syntetycznych. Symuluje to doświadczenia reklamodawcy podczas korzystania z funkcji raportowania analitycznego w usłudze AMC.
 • Przy wyłączonej agregacji użytkownicy mogą przeglądać sygnały syntetyczne na poziomie zdarzeń podczas wykonywania zapytań. Pozwala im to sprawdzać bazową kompozycję raportów. Ten widok NIE jest dostępny w instancjach AMC reklamodawców.

Przykładowe dane wyjściowe w piaskownicy z włączoną agregacją

Włączone
anonimowy raport

Użytkownicy mogą generować zagregowane i anonimowe raporty na podstawie sygnałów syntetycznych. Symuluje to rzeczywiste korzystanie z funkcji raportowania analitycznego w usłudze AMC.

Przykładowe dane wyjściowe w piaskownicy z wyłączoną agregacją

Wyłączone
bazowa kompozycja

Użytkownicy mogą przeglądać sygnały syntetyczne na poziomie zdarzeń podczas wykonywania zapytań. Pozwala im to sprawdzać bazową kompozycję raportów. Ten widok NIE jest dostępny w instancjach AMC reklamodawców.

Funkcja podglądu tabeli pozwala użytkownikom szybko sprawdzić schemat i konkretne informacje źródłowe wybranych tabel. Sprzyja to lepszemu zrozumieniu przez nich struktury tabeli i formatu rekordu w danym kontekście.

Podgląd tabeli

Przykładowy widok funkcji „Podgląd tabeli”

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Piaskownica AMC udostępnia niemal identyczne funkcje AMC w bezpiecznym środowisku, co zapewnia reklamodawcom i partnerom następujące korzyści:

 • Praktyczna nauka: wykorzystanie piaskownicy AMC wraz z innymi szkoleniami AMC pozwala wypróbować funkcje i przypadki użycia bez ryzyka spowodowania zakłóceń w działających instancjach.
 • Badanie sygnałów: uruchamianie zapytań z wyłączoną agregacją pozwala sprawdzać szczegóły niezagregowanych raportów w celu zrozumienia i optymalizowania zapytań.
 • Iteracja zapytań: zapytania skonstruowane w piaskownicy można testować i optymalizować przy użyciu lżejszych sygnałów syntetycznych i na tej podstawie zwiększać szybkość wykonywania zapytań.
 • Poznawanie płatnych funkcji: piaskownica umożliwia poznanie schematu i potencjalnych przypadków użycia płatnych funkcji AMC (beta) poza 30-dniowym okresem próbnym.
 • Pilotażowe wersje rozwijanego oprogramowania: programiści tworzący oprogramowanie i narzędzia mogą rozpocząć ich programowanie w usłudze AMC bez względu na to, czy mają dostęp do instancji reklamodawcy.

Gdzie można uzyskać dostęp do tej funkcji?

Kto może korzystać z tej funkcji?

 • Firmy korzystające z usługi zarządzanej
 • Samoobsługa

Gdzie jest dostępna ta funkcja?

Ameryka Północna
 • CA
 • MX
 • US
Ameryka Południowa
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • SE
 • TR
 • UK
Bliski Wschód
 • KSA
 • UAE
Azja i Pacyfik
 • AU
 • IN
 • JP