Amazon DSP wprowadza pierwszą wersję rozszerzonych ograniczeń w zakresie zasad dotyczących materiałów reklamowych

24 sierpnia 2022 r.

Co nowego?

Amazon DSP uruchamia program ograniczeń w zakresie zasad dotyczących materiałów reklamowych, który przyczyni się do zmniejszenia liczby odrzuceń w procesie moderacji materiałów reklamowych. Jego podstawowe założenia obejmują zmianę dotychczasowych zasad, objaśnienia ich znaczenia, a także zmiany produktowe i automatyzację moderacji, czego konsekwencją ma być poprawa współczynnika zatwierdzania materiałów reklamowych. Nasza pierwsza wersja programu skupia się na zmianach w moderowaniu szablonów materiałów reklamowych w odniesieniu do reklam w zakresie responsywnych materiałów reklamowych e-commerce (REC). Ponadto obejmuje system kontroli kwalifikowalności ASIN-ów w odniesieniu do produktów zabronionych i objętych ograniczeniami.

Przypomnienie o produktach podlegających ograniczeniom

Produkty podlegające ograniczeniom to produkty, które są dozwolone po spełnieniu określonych wymagań ujętych w zasadach dotyczących reklam. W przypadku wprowadzenia produktu objętego ograniczeniami reklamodawca otrzyma przypomnienie o konieczności uwzględnienia ograniczeń reklamowych związanych z danym produktem. Użytkownik będzie mógł kliknąć link „Przejdź do zasad”, aby wyświetlić zasady dotyczące moderowania i odpowiednio dostosować ich ustawienia. To samo ostrzeżenie można też znaleźć w tabeli podsumowującej po dodaniu produktu do materiału reklamowego.

Przypomnienie o produktach zabronionych

Produkty zabronione to produkty, których umieszczanie w naszych responsywnych materiałach reklamowych e-commerce nie jest dozwolone. Jeśli użytkownik spróbuje wprowadzić zabroniony numer ASIN, otrzyma przypomnienie, które uniemożliwi wybór zabronionego produktu. Użytkownik będzie mógł kliknąć link „Przejdź do zasad”, aby wyświetlić zasady dotyczące zabronionych reklam.

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Ograniczenia w zakresie zasad dotyczących materiałów reklamowych to wielofazowy program, który zapewnia użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji zwrotnych związanych z zasadami dotyczącymi reklam już na etapie konfiguracji materiałów reklamowych. Naruszenia zasad dotyczących materiałów reklamowych są identyfikowane i egzekwowane na wczesnym etapie procesu tworzenia kampanii, dzięki czemu użytkownicy mają możliwość odpowiedniego zareagowania i skorygowania wszelkich nieprawidłowości, które w przeciwnym razie skutkowałyby odrzuceniem moderacji.

Dzięki wprowadzeniu kontroli kwalifikowalności ASIN-ów użytkownicy są w stanie uzyskać w czasie rzeczywistym informację zwrotną, czy produkt kwalifikuje się do reklamowania w ramach REC, czy też istnieją dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione. W tej pierwszej wersji kontrole kwalifikowalności koncentrują się przede wszystkim na treściach zabronionych w reklamach. Naszym celem jest rozszerzenie zasięgu kontroli poprzez wprowadzenie większej liczby ograniczeń w przyszłych fazach.

Przyszłe wersje ograniczeń w zakresie zasad dotyczących materiałów reklamowych będą koncentrować się na rozszerzeniu zakresu kontroli kwalifikowalności ASIN-ów i rozszerzeniu możliwości na inne szablony materiałów reklamowych DSP. Dodatkowo wprowadzimy kontrole specyfikacji materiałów reklamowych w celu identyfikacji naruszeń w tekście i zasobach materiałów reklamowych. Planujemy również wprowadzić nowy mechanizm egzekwowania wymogów dotyczących obramowania stosowanego w materiałów reklamowych.

Gdzie jest dostępna ta funkcja?

  • Ameryka Północna: Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone
  • Ameryka Południowa: Brazylia
  • Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy
  • Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Azja i Pacyfik: Australia, Indie, Japonia

Kto może korzystać z tej funkcji?

  • Firmy korzystające z usługi zarządzanej
  • Firmy korzystające z rozwiązań samoobsługowych

Gdzie można uzyskać dostęp do tej funkcji?

  • Amazon DSP
Ty mówisz, my słuchamy

Ta funkcja lub aktualizacja została wprowadzona na podstawie opinii reklamodawców