Premiera Amazon Attribution w konsoli reklamowej Amazon

11 października 2021 r.

Co nowego wprowadzono?

W konsoli reklamowej uruchomiono teraz rozwiązanie Amazon Attribution (beta), dzięki któremu, oprócz możliwości korzystania z różnych samoobsługowych produktów reklamowych, takich jak Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display i sklepy Store, możesz teraz uzyskiwać dostęp do pomiarów kanałów innych niż Amazon. Pomiar Amazon Attribution jest dostępny dla profesjonalnych sprzedawców zarejestrowanych w Amazon Brand Registry oraz dla dostawców, którzy sprzedają produkty w witrynie Amazon w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech.

Dlaczego to jest ważne?

Nieustannie wprowadzamy nowe funkcje, które usprawniają sposób korzystania z pomiaru Amazon Attribution. Uruchomienie rozwiązania Amazon Attribution w konsoli reklamowej zapewni reklamodawcom następujące korzyści:

 • Usprawnione, znane środowisko: Teraz będzie trzeba tylko kliknąć przycisk, aby móc wyświetlać raporty Amazon Attribution i zarządzać nimi w tym samym, znanym środowisku, które jest używane do uruchamiania kampanii Amazon Ads w ramach rozwiązań Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display oraz w sklepach Store.
 • Pulpit nawigacyjny raportowania w konsoli: Reklamodawcy będą mogli uzyskiwać dostęp do wizualizowanych raportów i przeglądać je w konsoli, dzięki czemu będą mogli szybko sprawdzić ich skuteczność i łatwo identyfikować trendy. Możliwe będzie dostosowanie widoku na podstawie wymiaru (kanału, wydawcy, grupy reklam lub poziomu produktu) lub w oparciu o cele biznesowe, co ułatwi szybkie przyswojenie istotnych informacji.
 • Lepsza konfiguracja i implementacja pomiarów: Dostępna będzie opcja pobrania wszystkich tagów Amazon Attribution w postaci jednego pliku. Dzięki temu nie trzeba będzie już pracować osobno z poszczególnymi kampaniami. Takie podejście usprawni również sposób konfigurowania pomiaru.

Gdzie jest dostępna ta funkcja?

 • Ameryka Północna: Stany Zjednoczone, Kanada
 • Europa: Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania

Kto może z niej korzystać?

 • Dostawcy
 • Sprzedawcy zarejestrowani w Amazon Brand Registry
 • Agencje i dostawcy narzędzi zarządzający reklamami w imieniu swoich klientów
 • Uwaga: w przypadku reklamodawców uzyskujących dostęp do rozwiązania Amazon Attribution za pośrednictwem narzędzia Amazon Ad Server środowisko pomiarowe pozostanie bez zmian. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dostępu do pomiaru Amazon Attribution za pośrednictwem narzędzia Amazon Ad Server, skontaktuj się z wyznaczonym menedżerem kont Amazon Ads.

  Więcej informacji na temat integracji interfejsu API Amazon Attribution z interfejsem API Amazon Ads można znaleźć w naszym Centrum narzędzi zaawansowanych.

Gdzie mogę uzyskać dostęp do tej funkcji?

 • Konsola reklamowa