Certyfikaty Amazon Ads

Certyfikaty dają specjalistom ds. marketingu możliwość potwierdzenia biegłej znajomości produktów i rozwiązań Amazon Ads. Po pomyślnym przejściu oceny certyfikacyjnej Amazon Ads otrzymasz cyfrową plakietkę dotyczącą tej dziedziny wiedzy.

Korzyści z uzyskania certyfikatu

Podkreślenie biegłości

Poinformuj współpracowników i klientów o otrzymaniu certyfikatu przez pokazanie plakietki certyfikacyjnej w sieciach społecznościowych i stopce wiadomości e-mail. Potwierdza to biegłą znajomość produktów z zakresu marketingu cyfrowego Amazon Ads.

Otrzymywanie na bieżąco nowych informacji

Po uzyskaniu certyfikatu będziesz otrzymywać comiesięczny biuletyn certyfikacji Amazon Ads z informacjami o nowych szkoleniach, webinarach i możliwościach certyfikacji.

Zwiększenie atrakcyjności CV

Plakietka certyfikacyjna stanowi dla potencjalnych klientów i pracodawców informację, że Amazon Ads uznaje Twoją biegłą znajomość naszych produktów.

Jak uzyskać certyfikat

Strona profilu konsoli edukacyjnej

1

Aby uzyskać certyfikat, konieczne jest zarejestrowanie konta Amazon Ads na konsoli edukacyjnej.

Zarejestruj się, wprowadzając adres e-mail i hasło, z których korzystasz, aby zarządzać kampaniami Amazon Ads. Możesz też utworzyć nowe konto Amazon.

2

Po zalogowaniu się będzie można rozpocząć proces oceny certyfikacyjnej.

Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie wyniku co najmniej 80%. Jeśli nie uda Ci się uzyskać zaliczenia za pierwszym podejściem, do kolejnego egzaminu będzie można przystąpić po upływie 24 godzin.

3

Zalecamy ponowne przejrzenie materiałów szkoleniowych ścieżki edukacyjnej, choć nie jest wymagane.

Szkolenia zostały specjalnie przygotowane, aby Ci pomóc zdobyć wiedzę potrzebną do uzyskania pozytywnej oceny certyfikacyjnej.

Dostępne certyfikaty

Często zadawane pytania

Kto może uzyskać certyfikat?

Ocenie certyfikacyjnej może się poddać każdy, ale certyfikaty są przeznaczone w szczególności dla specjalistów ds. reklamy i marketingu.

Ile kosztuje uzyskanie certyfikatu?

Uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne.

Ile jest czasu na ukończenie oceny?

Test trwa 120 minut. Po rozpoczęciu egzaminu nie jest możliwe zatrzymanie zegara. Jeśli nie prześlesz odpowiedzi w wyznaczonym czasie, test zostanie automatycznie uznany za niezaliczony. Do kolejnego egzaminu będzie można ponownie podejść po upływie 24 godzin.

Czy plakietki certyfikacyjne tracą ważność?

Tak, plakietki certyfikacyjne tracą ważność po roku od daty ich przyznania. Certyfikat można odnowić, poddając się ponownej ocenie.

Czy certyfikaty są częścią programu Amazon Ads Partner Network?

Tak. Uczestnicy programu Partner Network, centrum samoobsługowego dla agencji i dostawców narzędzi do zarządzania relacjami biznesowymi z Amazon Ads, otrzymują dostęp do nowego widoku certyfikatów zespołu na poziomie firmy. Więcej informacji na temat programu Partner Network można znaleźć tutaj.

Jakie języki są dostępne?

Obecnie certyfikaty są dostępne w językach: angielskim, arabskim, chińskim uproszczonym, hiszpańskim, portugalskim i japońskim.