Ściana wideo na komputerze

Ściana wideo to niestandardowe przejęcie, które składa się z trzech odrębnych elementów: filmu wprowadzającego, niestandardowej reklamy u góry strony oraz prostokąta.

Ściana wideo to film, które wyświetla się na stronie głównej IMDb lub dowolnym punkcie wejścia (POE) podczas przejęcia na komputerze.

Jednostka ta jest przeznaczonym na komputery odpowiednikiem produktu ściany wideo, który składa się również ze ściany wideo na urządzenia mobilne oraz banera na tablety. Te jednostki są zawsze sprzedawane razem.

 • Film wprowadzający, do 6 sekund długości (bez dźwięku)
 • Niestandardowe logo IMDb morph*
 • Niestandardowa reklama na górze strony (970 × 570), która zwija się do wymiarów 970 × 250
 • Zwiastun filmowy, do 5 minut długości (początkowo automatyczne odtwarzanie bez dźwięku, po kliknięciu użytkownika będzie odtwarzany z dźwiękiem)
 • Obraz planszy zwiastuna
 • Statyczny obraz tła o wymiarach 1920 × 1080

*Niestandardowe przekształcanie logo dla Matrycy Video będzie wymagało zatwierdzenia indywidualnie dla każdego przypadku. Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony reklamowe do zapoznania się z naszymi wytycznymi dotyczącymi używania logo i znaków towarowych oraz do uzyskania naszej zgody przed użyciem któregokolwiek z naszych logo lub znaków towarowych w jakimkolwiek charakterze. Zobacz poniżej, aby uzyskać więcej informacji

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Film wprowadzający

Jednostka wielkoformatowa, umieszczona w górnej części zawartości witryny IMDb. Jest to duży film, który wyświetla się w górnej części strony, zanika na krawędziach i przepływa pod treścią witryny IMDb. Jest odtwarzany automatycznie bez dźwięku.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: 1920 × 1000
 • Długość: do 6 sekund

Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

✔ Zalecane:

 • Zamieszczenie wszystkich treści, stylów tytułów i dodatkowych logo w górnej połowie filmu, aby zagwarantować, że żadne informacje nie zostaną zasłonięte treściami portalu IMDb

✘ Niezalecane:

 • Dołączenie przycisku zamykania do pliku filmu — przycisk zamykania powinien być edytowalnym zasobem w pliku PSD
 • Zamieszczanie treści, logo, informacji prawnych lub błędów w dolnej połowie filmu, ponieważ zostaną zasłonięte przez treści portalu IMDb lub wycięte podczas zanikania

Reklama u góry strony (rozszerzona)

Jednostka niestandardowa o wymiarach 970 × 570, która znajduje się w górnej części strony. Obejmuje zwiastun główny, style tytułów lub logo, a także wiadomości datowane, obraz postaci i główne wezwanie do działania.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: 970 × 570

Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

Rozszerzona górna bezpieczna strefa reklamy

✔ Zalecane:

 • Dopilnowanie, by wszystkie ważne elementy (twarze postaci, logo, wiadomości oraz zwiastun) mieściły się w bezpiecznym obszarze o wymiarach 970 × 570. Wszystko poza tym obszarem zostanie przycięte w mniejszych przeglądarkach

✘ Niezalecane:

 • Dodanie w filmie przycisku Zamknij
 • Umieszczenie twarzy postaci, treści, logo lub informacji prawnych poza obszarem 970 × 570

Reklama u góry strony (zwinięta)

Gdy użytkownik zwija ścianę wideo, wysokość reklamy jest zmniejszana do 250 pikseli. Wszelkie postaci, logo lub wiadomości mogą zostać przemieszczone tak, aby lepiej pasowały do obszaru. Zwinięta reklama nie zawiera żadnych elementów filmowych.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: 970 × 250

Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

Zwinięta górna bezpieczna strefa reklamy

✔ Zalecane:

 • Upewnienie się, że wszystkie ważne elementy (twarze postaci, logo, wiadomości oraz zwiastun) mieszczą się w bezpiecznym obszarze o wymiarach 970 × 250. Wszystko poza tym obszarem zostanie przycięte w mniejszych przeglądarkach

✘ Niezalecane:

 • Umieszczenie twarzy postaci, treści, logo lub informacji prawnych poza obszarem 970 × 250

Prostokąt

Jednostka statyczna, która towarzyszy ścianie wideo w części strony widocznej po przewinięciu. Jest to standardowy rozmiar reklamy prostokątnej IAB.

 • Miejsce docelowe: w części strony widocznej po przewinięciu, z prawej strony ekranu
 • Wymiary: 300 × 250

Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

Bezpieczna strefa w kształcie prostokąta

Tło statyczne

Jest to obraz, który będzie się znajdował za reklamą i treścią witryny IMDb. Powinien być statyczny i musi ułatwiać skupienie uwagi na billboardzie, nie zaś działać rozpraszająco. W tle nie powinny się znajdować żadne twarze postaci, logo, wiadomości ani informacje prawne.

Domyślnie tło nie jest przewijane wraz ze stroną, ale zanika do jednolitego koloru. Jeśli wymagane jest stałe tło, należy poprosić o tę funkcjonalność w streszczeniu materiału reklamowego.

 • Miejsce docelowe: za ścianą wideo i treścią witryny IMDb, otaczająca zawartość jest widoczna
 • Wymiary: 1920 × 1080


Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono; na różowo oznaczono obszar, który może zostać przycięty w przypadku mniejszych przeglądarek)

Bezpieczna strefa z tłem statycznym

✔ Zalecane:

 • Określenie odpowiedniego wzoru, tekstury lub kolorowych zasobów
 • Należy pamiętać, że ponieważ pełny obraz ma wymiary 1920 × 1080 pikseli, niektóre elementy mogą zostać przycięte na mniejszych przeglądarkach

✘ Niezalecane:

 • Zamieszczenie treści lub twarzy postaci w dowolnym miejscu tła
 • Wezwania do działania w tle (nie będą klikalne)

Niestandardowe logo IMDb Morph

Niestandardowe logo IMDb to najlepszy sposób, aby uatrakcyjnić stronę z nazwiskiem lub nazwą poprzez zmianę logo IMDb w stylu Twojego tytułu.

W IMDb, dokładamy wszelkich starań, aby chronić tożsamość naszej marki i zapewnić naszym fanom rozrywki spójne i wysokiej jakości wrażenia podczas interakcji z naszymi produktami i usługami reklamowymi. W ramach tego zobowiązania, egzekwujemy surowe ograniczenia dotyczące korzystania z naszych logo i znaków towarowych przez zewnętrznych reklamodawców i partnerów. Jednocześnie widzimy wartość w naszej zdolności do zaskakiwania i zachwycania naszych odbiorców poprzez (w niektórych zatwierdzonych przypadkach) dostosowywanie logo znaku towarowego IMDb do stylu IP filmu lub programu telewizyjnego. Od 01 marca 2023 r. zatwierdzone dostosowanie logo IMDb będzie funkcjonować jako logo „morph”. Po początkowym załadowaniu i po najechaniu kursorem, logo przekształci się w niestandardowe logo na 8-10 sekund, a następnie przekształci się z powrotem w standardowe logo. Niestandardowe przekształcanie logo dla Matryc Video będzie wymagało zatwierdzenia indywidualnie dla każdego przypadku. Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony reklamowe do zapoznania się z naszymi wytycznymi dotyczącymi używania logo i znaków towarowych oraz do uzyskania naszej zgody przed użyciem któregokolwiek z naszych logo lub znaków towarowych w jakimkolwiek charakterze.

 • Miejsce docelowe: w górnym obszarze nawigacyjnym po lewej stronie

Bezpieczna Strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa ze statycznym niestandardowym logo IMDb

✔ Zalecane:

 • Określenie tylko jednostki statycznej.
 • Zastosowanie małej litery „b” w nazwie IMDb.

✘ Niezalecane:

 • zmiana części logo „IMD” na małe litery lub „b” na wielką literę.

Specyfikacje zasobów

Obsługa: Własne
Wymiary główne: rozszerzona 970 × 570, zwinięta 970 × 250
Limit wielkości plików elementów rezerwowych:

 • Zwiastun: 50 MB
 • Film wprowadzający: 1 MB
 • Kadr ze zwiastuna: 170 kB
 • Tło statyczne: 250 kB

Obsługiwane urządzenia: tylko komputery
Czas trwania odtwarzania automatycznego: maksymalnie 6 sekund w przypadku filmu wprowadzającego, maksymalnie 5 minut w przypadku zwiastuna
Częstotliwość odtwarzania automatycznego: wyświetla się raz na 24 godziny — kolejne +3 odsłony strony będą pokazywać zwiniętą ścianę wideo
Czas trwania odtwarzania filmu zainicjowanego przez użytkownika: maksymalnie 5 minut (300 sekund)

Szablony programu Photoshop

Oś czasu produkcji

Osie czasu produkcji reklam w serwisie IMDb odpowiadają liczbie dni roboczych potrzebnych na wyprodukowanie jednostki reklamowej. Osie czasu produkcji reklam obejmują wszystkie standardowe fazy cyklu życia reklamy, takie jak rezerwacja, projektowanie, przesyłanie i testowanie. Osie czasu zależą od tego, kto odpowiada za projektowanie jednostki reklamowej.

* Wszystkie osie czasu zaczynają się w chwili odbioru i zatwierdzenia zasobów projektowych przez IMDb
* Wszystkie osie czasu kończą się, gdy jednostka reklamowa jest aktywna we właściwościach IMDb.

 • Zaprojektowane przez klienta: 15 dni
 • Zaprojektowane przez IMDb: 15 dni

Elementy dostarczane zasobu

Każda realizacja reklamy ma unikalne wymagania niezbędne do produkcji pojedynczej jednostki. Niedostarczenie zasobów zgodnych z wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi wpłynie na daty uruchomienia.

 • Zaprojektowany przez klienta
  • Ostateczny zaprojektowany szablon PSD ściany wideo IMDb
  • Czcionki w formacie .otf lub .ttf
  • Pliki wideo .mov, .mp4 lub h.264 (nie obsługujemy formatu ProRes)
  • Harmonogram przesyłania wiadomości, CTA i daty
  • Link do kliknięcia
 • Zaprojektowane przez IMDb
  • Warstwowe pliki PSD z kluczową grafiką o wysokiej rozdzielczości
  • Warstwowy styl tytułu (ze sloganem i obsadą, jeśli mają być uwzględnione w projekcie)
  • Treść reklamowa, informacje prawne, logo i błędy oceny
  • Czcionki w formacie .otf lub .ttf
  • Pliki wideo .mov, .mp4 lub h.264 (nie obsługujemy formatu ProRes)
  • Kierunek projektowy i/lub wcześniej istniejące jednostki reklamowe do celów referencyjnych
  • Wytyczne dotyczące marki
  • Link do kliknięcia