Promowany film

Promowany film jest odpowiednio dopasowany, dzięki czemu wygląda i funkcjonuje jak zawartość witryny, nie jak reklama.

Przykład bezpiecznej strefy na komputerze i urządzeniu mobilnym

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

  • Miejsce docelowe: Pierwsze okienko na stronie głównej, część strony widoczna na ekranie, z nakładką filmową wyświetlaną po kliknięciu przez użytkownika
  • Obsługiwane urządzenia: Komputery i urządzenia mobilne
  • Wymiary: Plakat: 675 x 1000, film: 16:9, współczynnik proporcji
  • Czas trwania: Od 30 sekund do 5 minut
  • Formatowanie: Full HD 1080p


Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

Przykład bezpiecznej strefy na komputerze
Przykład bezpiecznej strefy na urządzeniu mobilnym

Specyfikacje zasobów

Obsługa: Tylko strona umowy
Współczynnik proporcji filmu: 16:9
Długość filmu: Od 30 sekund do 5 minut
Formatowanie wideo: Formaty plików Full HD 1080p i H.264 zapewniające optymalne wyniki (dopuszczone WMV, AVI i Quicktime). IMDb nie obsługuje formatu plików ProRes
Obraz plakatu: Udostępnienie obrazu plakatu jest opcjonalne. Promowany film automatycznie zawiera główny obraz plakatu ze strony tytułowej w serwisie IMDb. Plakat promowanego filmu nie może różnić się od plakatu strony tytułowej. W przypadku promowanego filmu nie akceptujemy plakatów objętych embargiem. Plakaty muszą być dostępne na stronie tytułowej serwisu IMDb co najmniej 24 godziny przed uruchomieniem promowanego filmu. Plakat nie może zawierać komunikatów zachęcających do oglądania.
Wymiary plakatu: 675 x 1000 (maksymalna waga pliku 50 GB)
Ograniczenia promowanych filmów: Plakatów i filmów nie można zmieniać podczas kampanii.

Oś czasu produkcji

Osie czasu produkcji reklam w serwisie IMDb odpowiadają liczbie dni roboczych potrzebnych na wyprodukowanie jednostki reklamowej. Osie czasu produkcji reklam obejmują wszystkie standardowe fazy cyklu życia reklamy, takie jak rezerwacja, projektowanie, przesyłanie i testowanie. Osie czasu mogą się różnić w zależności od tego, kto odpowiada za zaprojektowanie jednostki reklamowej.

  • Wszystkie osie czasu zaczynają się z chwilą odbioru i zatwierdzenia zasobów projektowych przez zespół IMDb.
  • Wszystkie osie czasu kończą się z chwilą uruchomienia jednostki reklamowej we właściwościach IMDb.
Oś czasu utworzona przez klientaTrzy dni robocze
Oś czasu utworzona przez IMDbTrzy dni robocze

Dostarczane zasoby

Każda realizacja reklamy ma unikalne wymagania niezbędne do produkcji pojedynczej jednostki. Niedostarczenie zasobów zgodnych z wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi wpłynie na daty uruchomienia.

  • Jeśli na stronie w serwisie IMDb nie ma jeszcze Twojego preferowanego plakatu, prześlij wysokiej jakości plik z plakatem w orientacji pionowej (w rozdzielczości co najmniej 675x1000)
  • Jeśli na stronie w serwisie IMDb nie ma jeszcze Twojego preferowanego wideo, prześlij plik filmu o rozdzielczości 720p lub 1080p, w formacie .mov lub h.264 (format ProRes nie jest obsługiwany)