Strona tytułowa premium

Strony tytułowe premium (PTP) dają reklamodawcom 100% udziału w odsłonach ich stron tytułowych przez cały cykl życia treści. Dostosowana strona pomaga reklamodawcom zapewniać klientom możliwie najlepsze pierwsze wrażenie poprzez kontrolowanie komunikatów pochodzących z pozyskanych mediów za pośrednictwem większego obszaru reklamowego.

Reklamodawcy mogą odblokować pojedynczą stronę PTP na 1 rok, inwestując konkretną kwotę podaną na Karcie Stawek IMDb. Strona tytułowa premium (PTP) powinna dotyczyć konkretnego tytułu i nie powinna reklamować żadnego innego tytułu niż dany film ani wyświetlać strony, na której będzie uruchamiany. Ze względu na niestandardowy charakter strony PTP, przed rozpoczęciem prac nad nią wymagane jest przeprowadzenie rozmowy wstępnej. Reklamodawca powinien też w miarę możliwości dostarczyć wszystkie zasoby co najmniej 24 godziny przed tą rozmową, aby studio kreatywne mogło się do niej przygotować i przedstawić podczas jej trwania swoje pomysły do przedyskutowania w ramach burzy mózgów.

Niniejsza strona przedstawia wymagania dotyczące wszystkich wersji strony PTP.

Strona tytułowa premium na komputery

Strona tytułowa premium na komputery

Strona tytułowa premium (PTP) na komputery obejmuje wyciszony film wprowadzający, który przemienia się w element główny z wyciszonym zwiastunem odtwarzanym automatycznie przez maksymalnie 5 minut oraz w pełnoekranowe tło. Użytkownik może w dowolnym momencie kliknąć, aby odtworzyć zwiastun z dźwiękiem. Strona PTP udostępnia również obszar poniżej filmu, w którym reklamodawca może umieścić swoje opracowanie tytułu, klikalne wezwanie do działania oraz komunikaty datowane. Wszystkie te elementy zostaną omówione podczas rozmowy wstępnej z projektantem UX IMDb.

W treści strony IMDb znajduje się jednostka Prostokąt Podwójny, której reklamodawca może użyć do dodania różnych grafik kluczowych.

Ponadto strona PTP zawiera statyczne niestandardowe logo IMDb. Jeśli reklamodawca dostarczy właściwe zasoby, zespół IMDb zaprojektuje logo IMDB do umieszczenia w górnym obszarze nawigacyjnym strony, które będzie nawiązywać stylistycznie do marki reklamodawcy. W IMDb, dokładamy wszelkich starań, aby chronić tożsamość naszej marki i zapewnić, że fani naszej rozrywki otrzymają spójne i wysokiej jakości wrażenia podczas interakcji z naszymi produktami i usługami reklamowymi.

W ramach tego zobowiązania, egzekwujemy surowe ograniczenia dotyczące korzystania z naszych logo i znaków towarowych przez zewnętrznych reklamodawców i partnerów. Jednocześnie widzimy wartość w naszej zdolności do zaskakiwania i zachwycania naszych odbiorców poprzez (w niektórych zatwierdzonych przypadkach) dostosowywanie logo znaku towarowego IMDb do stylu IP filmu lub programu telewizyjnego.

Od 01 marca 2023 r. zatwierdzone dostosowanie logo IMDb będzie istnieć jako logo „morph”. Po początkowym załadowaniu i po najechaniu kursorem, logo przekształci się w niestandardowe logo na 8-10 sekund, a następnie przekształci się z powrotem do standardowego logo. Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony reklamowe do zapoznania się z naszymi wytycznymi dotyczącymi używania logo i znaków towarowych oraz do uzyskania naszej zgody przed użyciem któregokolwiek z naszych logo lub znaków towarowych w jakimkolwiek charakterze.

Strona PTP może pomieścić maksymalnie pięć unikatowych komunikatów datowanych — każdy z nich można zamieniać zgodnie z określonym harmonogramem. Reklamodawcy mają również możliwość aktualizowania swoich stron PTP, jeśli wprowadzą dany tytuł w cykl marketingowy rozrywki w domu. Zespół IMDb zaktualizuje wszystkie filmy, komunikaty datowane oraz treści / elementy klikalne wezwań do działania w przypadku maksymalnie trzech unikatowych komunikatów.

Strona tytułowa premium na komputery składa się z następujących elementów:

 • Film (u góry strony) o niestandardowym rozmiarze nie większym niż 1008 × 560
 • Niestandardowe logo IMDb morph
 • Prostokąt podwójny o wymiarach 300 × 600 pikseli
 • Statyczne tło o wymiarach 1920 × 1080 pikseli
 • Wyciszony film wprowadzający o wymiarach 1920 × 1000 pikseli
 • Opcjonalny zegar odliczania (do 99 dni)
 • Maksymalnie 5 komunikatów datowanych
 • Maksymalnie 3 komunikaty datowane do rozrywki w domu

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Film wprowadzający

Z chwilą załadowania się strony zostanie odtworzony wyciszony film wprowadzający o wymiarach 1920 × 1000 pikseli, po którym nastąpi przejście do strony docelowej.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: 1920 × 1000 pikseli
 • Czas trwania: do 8 sekund
 • Autoodtwarzanie z ograniczeniem częstotliwości: brak

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Dostarczenie odpowiednio sformatowanego filmu, aby mieć pewność, że komunikaty, napisy, logo i elementy tekstowe filmu nie zostaną przycięte. Zrezygnowanie z dołączenia komunikatów do filmów wprowadzających.
✘ Niezalecane:
 • Dołączenie dźwięku lub filmu, który wymaga dźwięku w celu zrozumienia jego kontekstu.
 • Dodanie w filmie przycisku Zamknij.
 • Dodanie scen zawierających nadmierną przemoc, rozlew krwi lub treści erotyczne.
Przykład przemiany w jednostkę Element główny z automatycznie odtwarzanym zwiastunem

Przemiana w jednostkę Element główny z automatycznie odtwarzanym zwiastunem

Jednostka Element główny strony PTP w widocznym miejscu prezentuje grafikę kluczową oraz jeden film. Elementy takie jak postaci mogą nieznacznie nachodzić na film, ale wszystkie obiekty muszą pozostać w widocznych strefach bezpiecznych*. W przeciwnym razie mogą zostać ucięte na urządzeniach z mniejszymi ekranami.

 • Miejsce docelowe: obszar górny z kaskadowymi ramionami
 • Wymiary: niestandardowy obszar górny o maksymalnej wysokości 700 pikseli i szerokości 1024 pikseli; tło o wymiarach 1920 × 1080 pikseli
 • Czas trwania: do 8 sekund
 • Autoodtwarzanie z ograniczeniem częstotliwości: brak

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Dostarczenie odpowiednio sformatowanych filmów, aby mieć pewność, że komunikaty, podtytuły, logo i elementy tekstowe filmu nie zostaną przycięte.
 • Dostarczenie jednostki Billboard o wymiarach 970 × 250 pikseli dla nieobsługiwanych przeglądarek.
 • Strona PTP na komputery może zawierać postaci i grafikę główną, pod warunkiem że pozostaną one w wyznaczonych strefach bezpiecznych.
✘ Niezalecane:
 • Dostarczenie filmów o długości powyżej 5 minut.
 • Nadmierne zakrywanie treści filmu postaciami.
 • Dodanie treści lub komunikatów datowanych w ramionach.
Jednostka Prostokąt podwójny

Jednostka Prostokąt podwójny

Strona PTP zawiera jednostkę Prostokąt podwójny o wymiarach 300 × 600 pikseli, która może zawierać pomocniczą grafikę kluczową i klikalne wezwanie do działania. Prostokąt podwójny może również zawierać wszystkie komunikaty datowane znajdujące się na jednostce Element główny.

 • Miejsce docelowe: prawa strona w treści strony IMDb
 • Wymiary: 300 × 600 pikseli
Opcjonalne:
 • Zegar odliczania (do 99 dni)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Zawarcie wszystkich komunikatów, opracowań tytułów i wezwań do działania w obszarze o wymiarach 300 × 600 pikseli.
 • Uwzględnienie tylko jednego jasno zdefiniowanego wezwania do działania.
✘ Niezalecane:
 • Uwzględnij animowane komunikaty, zasoby lub opracowania tytułów

Niestandardowe logo IMDb Morph

W IMDb, dokładamy wszelkich starań, aby chronić tożsamość naszej marki i zapewnić fanom naszej rozrywki spójne i wysokiej jakości wrażenia podczas interakcji z naszymi produktami i usługami reklamowymi.

W ramach tego zobowiązania, egzekwujemy surowe ograniczenia dotyczące korzystania z naszych logo i znaków towarowych przez zewnętrznych reklamodawców i partnerów. Jednocześnie widzimy wartość w naszej zdolności do zaskakiwania i zachwycania naszych odbiorców poprzez (w niektórych zatwierdzonych przypadkach) dostosowywanie logo znaku towarowego IMDb do stylu IP filmu lub programu telewizyjnego.

Od 01 marca 2023 r. zatwierdzone dostosowanie logo IMDb będzie istnieć jako logo „morph”. Po początkowym załadowaniu i najechaniu kursorem, logo przekształci się w niestandardowe logo na 8-10 sekund, a następnie przekształci się z powrotem w standardowe logo. Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony reklamowe do zapoznania się z naszymi wytycznymi dotyczącymi używania logo i znaków towarowych oraz do uzyskania naszej zgody przed użyciem któregokolwiek z naszych logo lub znaków towarowych w jakimkolwiek charakterze.

 • Umieszczenie: w górnym obszarze nawigacyjnym po lewej stronie

Bezpieczna Strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Zastosowanie małej litery „b” w nazwie IMDb.
✘ Niezalecane:
 • Napisanie „IMD” małymi literami.

Specyfikacja zasobów na komputery

Dostarczanie: Własne
Wymiary główne: niestandardowy element główny, podwójny prostokąt o wymiarach 300 × 600 pikseli
Limit wielkości pliku z obrazami zapasowymi:

 • Rezerwowy billboard: 170 kB
 • Rezerwowy prostokąt podwójny: 170 kB

Obsługiwane urządzenia: Komputer
Obsługiwane komunikaty datowane: Maksymalnie 5 unikatowych komunikatów datowanych, maksymalnie 3 unikatowe komunikaty do rozrywki w domu
Czas trwania autoodtwarzania: film wprowadzający: maksymalnie 8 sekund, pełny zwiastun: maksymalnie 5 minut
Czas trwania odtwarzania filmu zainicjowanego przez użytkownika: maksymalnie 5 minut (300 sekund)
Ograniczenia: Dostępne tylko na stronach tytułowych
Formatowanie: Wszystkie reklamy muszą dotyczyć danego tytułu

Strona tytułowa premium na telefony komórkowe

Przykład strony tytułowej premium na telefony komórkowe

Strona tytułowa premium na telefony komórkowe (MPTP) składa się z dwóch własnych okienek śródtekstowych, zarówno w przeglądarkach telefonów komórkowych, jak i w aplikacjach na telefony komórkowe (iOS i Android). Na samej górze strony, w części widocznej na ekranie, pojawia się baner (z filmem) o wymiarach 320 × 300 pikseli (1280 × 1200 pikseli). Drugą jednostką na stronie jest statyczny baner wysoki o wymiarach 320 × 100 pikseli (640 × 200 pikseli), który znajduje się w części strony widocznej po przewinięciu. Strona MPTP przejmuje stronę, usuwając wszystkie inne reklamy na okres maksymalnie jednego roku. Strona MPTP może zawierać maksymalnie 5 unikatowych komunikatów datowanych i jeden klikalny adres URL w przypadku każdego miejsca docelowego na stronie.

Uwaga: Orientacja pozioma nie jest obsługiwana w naszych aplikacjach.

Strona tytułowa premium na telefony komórkowe znajduje się w części strony widocznej na ekranie i w okienku śródtekstowym. Jest wyświetlana na przeglądarkach telefonów komórkowych oraz w aplikacjach na urządzenia z systemem iOS i Android. Składa się z następujących elementów:

 • Jednostka Element główny (wyświetlana w części strony widocznej na ekranie) o wymiarach 320 × 300 pikseli (1280 × 1200)
 • Statyczny baner wysoki (wyświetlany w części strony widocznej po przewinięciu) o wymiarach 320 × 100 pikseli (640 × 200)

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Element główny z filmem

Jednostka Element główny to baner z jednym klikalnym adresem URL oraz odtwarzanym automatycznie filmem wprowadzającym, który po kliknięciu przekierowuje do pełnoekranowego odtwarzacza IMDb. Może zawierać maksymalnie 5 unikatowych komunikatów datowanych, które zmieniają się zgodnie z określonym harmonogramem. Zachęcamy, aby reklamodawca określił swój główny kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), który chciałby zrealizować, i uczynił z niego domyślny klikalny element w górnej jednostce. Ta górna jednostka może po kliknięciu przekierować do zewnętrznej lub wewnętrznej strony IMDb. Obecnie ten produkt obsługuje tylko jeden film naraz.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: utworzona z wymiarami 1280 × 1200 pikseli, wyświetlana z wymiarami 320 × 300 pikseli

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Utworzenie jasnego wezwania do działania (może się różnić od innych banerów).
 • Pamiętanie, że klikalna jest cała jednostka.
✘ Niezalecane:
 • Uwzględnienie 2 wezwań do działania.
Statyczny baner wysoki

Statyczny baner wysoki

Statyczny baner wysoki różni się od statycznego elementu głównego tym, że może zawierać zupełnie inne komunikaty datowane oraz inny klikalny adres URL. Zachęcamy reklamodawcę do przygotowania alternatywnych/dodatkowych wskaźników KPI dla tej jednostki (np. obejrzyj zwiastun, kup bilety, dowiedz się więcej).

 • Miejsce docelowe: Część strony widoczna po przewinięciu, okienko śródtekstowe
 • Wymiary: utworzony z wymiarami 640 × 200 pikseli, wyświetlany z wymiarami 320 × 100 pikseli

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Utworzenie jasnego wezwania do działania (może się różnić od innych banerów).
 • Pamiętanie, że klikalny jest cały baner.
✘ Niezalecane:
 • Uwzględnienie 2 wezwań do działania.

Specyfikacja zasobu

Dostarczanie: Własne
Wymiary główne: 1280 × 1200 pikseli, 640 × 200 pikseli
Obsługiwane urządzenia: aplikacje na urządzenia z systemami iOS i Android, przeglądarki telefonów komórkowych
Obsługiwane komunikaty datowane: Maksymalnie 5 unikatowych komunikatów datowanych, maksymalnie 3 unikatowe komunikaty do rozrywki w domu
Czas trwania odtwarzania filmu zainicjowanego przez użytkownika: Maksymalnie 5 minut (300 sekund)
Ograniczenia: Dostępne tylko na stronach tytułowych
Formatowanie:
Wszystkie reklamy muszą dotyczyć danego tytułu.

Strona tytułowa premium na tablety

Strona tytułowa premium na tablety

Strona tytułowa premium na tablety składa się ze standardowego długiego banera IMDb o wymiarach 1456 × 180, wyświetlanego w wymiarach 728 × 90. Jest to jednostka statyczna.

Często zadawane pytania

Co, jeśli będę mieć wszystkie swoje zasoby później, ale chcę uruchomić stronę wcześniej z tymi zasobami, które mam obecnie?

Zespół IMDb oferuje produkty ze zredukowanym zakresem umowy SLA dla klientów, którzy nie mają zasobów lub mają ich niewiele. Istnieją również sposoby utrzymania strony ze 100% udziałem w odsłonach z zastosowaniem takich produktów jak Rozszerzona strona tytułowa. Te możliwości należy omówić z menedżerem kreatywnym kampanii przypisanym do danej kampanii.

Czy mogę uruchomić stronę ETP, jeśli czekam na utworzenie strony PTP?

Te możliwości należy omówić z menedżerem kreatywnym kampanii przypisanym do danego konta.

Czy moja agencja może stworzyć własną stronę PTP?

Tak, ale najpierw trzeba omówić tę kwestię menedżerem kreatywnym kampanii przypisanym do danej kampanii.

Co, jeśli mam wiele filmów, które chcę dodać do strony PTP?

Strona PTP obecnie obsługuje tylko jeden film, ale można to przedyskutować podczas rozmowy wstępnej. Dodanie większej liczby filmów jest pracą niestandardową, która nie jest obsługiwana w tym szablonie i może rozszerzyć zakres umowy SLA.

Czy mogę wyświetlać stronę PTP na telefony komórkowe na telefonie w orientacji poziomej?

Orientacja pozioma nie jest obsługiwana w żadnej aplikacji IMDb.

Strona tytułowa premium plus (PTP+)

Strona tytułowa premium plus na komputery

Po załadowaniu strony pojawia się trwający 8 sekund pełnoekranowy wyciszony film wprowadzający. Po zakończeniu odtwarzania filmu następuje przejście do strony docelowej. Strona docelowa może zawierać opracowanie tytułu i komunikaty datowane lub prezentować grafikę kluczową jako baner główny. Na tej stronie docelowej użytkownik może kliknąć dowolne elementy głównego obszaru nawigacyjnego, aby dowiedzieć się więcej o danym filmie. W tym miejscu reklamodawca może dodać do swojej strony PTP wyjątkowe sekcje niestandardowe (np. filmy, zdjęcia, notkę biograficzną postaci, streszczenie itp.). Oczekiwania, które ma spełniać strona docelowa widoczna po przejściu, są omawiane podczas rozmowy wstępnej. Strona PTP może również zawierać animowane logo IMDb dostosowane tak, aby nawiązywało do marki reklamodawcy.

Strona tytułowa premium plus (PTP+) na komputery składa się z następujących elementów:

 • Film wprowadzający o wymiarach 1920 × 1000 pikseli, maksymalny czas trwania: 8 sekund (bez dźwięku)
 • Tło o wymiarach 1920 × 1080 pikseli
 • Niestandardowe sekcje z możliwością nawigacji
 • Niestandardowy prostokąt podwójny o wymiarach 300 × 600 pikseli
 • Opcjonalny zegar odliczania (poniżej 99 dni)
 • Niestandardowe logo IMDb morph
 • Maksymalnie 5 komunikatów datowanych
 • Maksymalnie 3 komunikaty datowane do rozrywki w domu

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Film wprowadzający

Z chwilą załadowania się strony zostanie odtworzony wyciszony film wprowadzający o wymiarach 1920 × 1000 pikseli, po którym nastąpi przejście do strony docelowej.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: 1920 × 1000 pikseli
 • Czas trwania: do 8 sekund
 • Autoodtwarzanie z ograniczeniem częstotliwości: brak

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Dostarczenie odpowiednio sformatowanego filmu, aby mieć pewność, że komunikaty, napisy, logo i elementy tekstowe filmu nie zostaną przycięte. Zrezygnowanie z dołączenia komunikatów do filmów wprowadzających.
✘ Niezalecane:
 • Dołączenie dźwięku lub filmu, który wymaga dźwięku w celu zrozumienia jego kontekstu.
 • Dodanie w filmie przycisku Zamknij.
 • Dodanie scen zawierających nadmierną przemoc, rozlew krwi lub treści erotyczne.
Jednostka Element główny

Jednostka Element główny

Jednostka Element główny strony PTP+ na komputery to obszar główny, na którym można opowiedzieć historię danego filmu. Ta sekcja może pomieścić wszystkie sekcje dodatkowe strony PTP+. W trakcie rozmowy wstępnej reklamodawca może omówić z projektantem IMDb, które sekcje są sensowne, biorąc pod uwagę posiadane zasoby, oraz które zasoby mogą być wymagane w celu uzyskania konkretnego efektu na stronie.

 • Miejsce docelowe: Obszar górny powyżej treści IMDb, z kaskadowymi ramionami
 • Wymiary: Niestandardowy obszar górny o maksymalnej wysokości 700 pikseli i szerokości 1024 pikseli; tło o wymiarach 1920 × 1080 pikseli
Sekcje dodatkowe mogą składać się z następujących elementów:
 • Maksymalnie 8 zdjęć z galerii
 • Maksymalnie 3 zwiastuny
 • Maksymalnie 6 notek biograficznych lub galerii postaci
 • Streszczenie filmu/historii
 • Filmy zza kulis

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Dostarczenie odpowiednio sformatowanych filmów, aby mieć pewność, że komunikaty, podtytuły, logo i elementy tekstowe filmu nie zostaną przycięte.
 • Dostarczenie jednostki Billboard o wymiarach 970 × 250 dla nieobsługiwanych przeglądarek.
 • Strona PTP+ na komputery może zawierać postaci i grafikę kluczową, pod warunkiem że pozostaną one w wyznaczonych strefach bezpiecznych.
✘ Niezalecane:
 • Dostarczenie filmów o długości powyżej 5 minut.
 • Nadmierne zakrywanie treści filmu postaciami.
 • Dodanie treści lub komunikatów datowanych w ramionach.
Jednostka Prostokąt podwójny

Jednostka Prostokąt podwójny

Strona PTP+ zawiera niestandardowy prostokąt podwójny o wymiarach 300 × 600 pikseli, na którym można dodać dodatkową grafikę kluczową, klikalne wezwania do działania, zegar odliczania oraz inne funkcje niestandardowe. Zegar może odliczać maksymalnie do 99 dni. Prostokąt podwójny może również zawierać wszystkie komunikaty datowane znajdujące się na jednostce Element główny.

 • Miejsce docelowe: prawa strona w treści strony IMDb
 • Wymiary: 300 × 600 pikseli
Opcjonalne:
 • Obracająca się galeria postaci
 • Obracająca się galeria obrazów
 • Zegar odliczania (do 99 dni)
 • Wiele wezwań do działania
 • Subtelna zapętlona animacja

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Zawarcie wszystkich komunikatów, opracowań tytułów i wezwań do działania w obszarze o wymiarach 300 × 600 pikseli.
✘ Niezalecane:
 • Uwzględnij animowane komunikaty, zasoby lub opracowania tytułów

Niestandardowe Logo IMDb Morph

W IMDb, dokładamy wszelkich starań, aby chronić tożsamość naszej marki i zapewnić fanom naszej rozrywki spójne i wysokiej jakości wrażenia podczas interakcji z naszymi produktami i usługami reklamowymi.

W ramach tego zobowiązania, egzekwujemy surowe ograniczenia dotyczące korzystania z naszych logo i znaków towarowych przez zewnętrznych reklamodawców i partnerów. Jednocześnie widzimy wartość w naszej zdolności do zaskakiwania i zachwycania naszych odbiorców poprzez (w niektórych zatwierdzonych przypadkach) dostosowywanie logo znaku towarowego IMDb do stylu IP filmu lub programu telewizyjnego.

Od 01 marca 2023 r. zatwierdzone dostosowanie logo IMDb będzie funkcjonować jako logo „morph”. Po początkowym załadowaniu i po najechaniu kursorem, logo przekształci się w niestandardowe logo na 8-10 sekund, a następnie przekształci się z powrotem w standardowego logo. Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony reklamowe do zapoznania się z naszymi wytycznymi dotyczącymi używania logo i znaków towarowych oraz do uzyskania naszej zgody przed użyciem któregokolwiek z naszych logo lub znaków towarowych w jakimkolwiek charakterze.

 • Miejsce docelowe: w górnym obszarze nawigacyjnym po lewej stronie
 • Animacja: Uruchamia się po najechaniu na nią kursorem myszy
 • Czas trwania: Nie dłużej niż 3 sekundy

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Zastosowanie małej litery „b” w nazwie IMDb.
✘ Niezalecane:
 • Napisanie „IMD” małymi literami.

Specyfikacja zasobów na komputery

Dostarczanie: Własne
Wymiary główne: niestandardowy element główny, podwójny prostokąt o wymiarach 300 × 600 pikseli
Limit wielkości pliku z obrazami zapasowymi:

 • Rezerwowy billboard: 170 kB
 • Rezerwowy prostokąt podwójny: 170 kB

Obsługiwane urządzenia: Komputer
Obsługiwane komunikaty datowane: Maksymalnie 5 unikatowych komunikatów datowanych, maksymalnie 3 unikatowe komunikaty do rozrywki w domu
Czas trwania autoodtwarzania: film wprowadzający: maksymalnie 8 sekund, pełny zwiastun: maksymalnie 5 minut
Czas trwania odtwarzania filmu zainicjowanego przez użytkownika: maksymalnie 5 minut (300 sekund)
Ograniczenia: Dostępne tylko na stronach tytułowych
Formatowanie: Wszystkie reklamy muszą dotyczyć danego tytułu

Strona tytułowa premium plus na telefony komórkowe

Strona tytułowa premium plus na telefony komórkowe

Strona tytułowa premium plus na telefony komórkowe (mPTP+) zawiera dwie własne śródtekstowe niestandardowe jednostki reklamowe. Strona mPTP+ może również zawierać maksymalnie 5 unikatowych komunikatów datowanych i wiele unikatowych klikalnych adresów URL w przypadku każdej jednostki na stronie.

Strona tytułowa premium plus na telefony komórkowe znajduje się w części strony widocznej na ekranie i w okienku śródtekstowym. Jest wyświetlana na przeglądarkach telefonów komórkowych oraz w aplikacjach na urządzenia z systemem iOS i Android. Składa się z następujących elementów:

 • Jednostka Element główny (wyświetlana w części strony widocznej na ekranie) o wymiarach 320 × 300 pikseli (1280 × 1200)
 • Jednostka Element dodatkowy (wyświetlana w części strony widocznej po przewinięciu) o wymiarach 320 × 300 pikseli (1280 × 1200)

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Niestandardowy element główny

Jednostka Niestandardowy element główny 320 × 300 pikseli (1280 × 1200 pikseli) pojawia się w części strony widocznej na ekranie na wszystkich platformach telefonów komórkowych. Ta jednostka jest możliwa do spersonalizowania i zawiera film wprowadzający z funkcją automatycznego odtwarzania. W jej przypadku zaleca się zastosowanie jednego głównego wezwania do działania. Ta górna jednostka reklamowa musi być natychmiast rozpoznawalna jako strona tytułowa, którą reklamuje. Powinna mieć więc jasne i czytelne opracowanie tytułu.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: utworzona z wymiarami 1280 × 1200 pikseli, wyświetlana z wymiarami 320 × 300 pikseli

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Utworzenie jasnego wezwania do działania (może się różnić od innych banerów).
 • Zadbanie o czytelne opracowanie tytułu.
✘ Niezalecane:
 • Dostarczenie zbyt skomplikowanej lub szczegółowej grafiki kluczowej.
Jednostka dodatkowa

Jednostka dodatkowa

Jednostka dodatkowa jest obszarem, w którym można opowiedzieć szerszą historię na dalszej części strony. Ta sekcja może zawierać niestandardową galerię postaci z maksymalnie 5 możliwymi do przeczytania notkami biograficznymi postaci, galerię obrazów z maksymalnie 8 zdjęciami, sekcję z maksymalnie 3 zwiastunami lub sekcję ze streszczeniem fabuły. Szczegóły dotyczące tej sekcji można omówić podczas rozmowy wprowadzającej z projektantem IMDb. Ta sekcja ma opcjonalne wezwanie do działania, mimo że zaleca się, aby reklamodawca wykorzystał tę przestrzeń w celu napędzania większego ruchu sieciowego do ewentualnego dodatkowego adresu URL lub strony ze sprzedażą biletów.

 • Miejsce docelowe: Część strony widoczna po przewinięciu, okienko śródtekstowe
 • Wymiary: Utworzona z wymiarami 1280 × 1200 pikseli, wyświetlana z wymiarami 320 × 300 pikseli
Elementy opcjonalne tej jednostki:
 • Galerie obrazów z maksymalnie 8 zdjęciami
 • Maksymalnie 3 zwiastuny
 • Maksymalnie 6 notek biograficznych lub galerii postaci
 • Streszczenie filmu/historii
 • Filmy zza kulis

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Utworzenie jasnego wezwania do działania (może się różnić od innych banerów).
 • Zadbanie o czytelne opracowanie tytułu.
✘ Niezalecane:
 • Użycie tego samego materiału reklamowego, co w przypadku jednostki Element główny

Specyfikacja zasobu

Dostarczanie: Własne
Wymiary główne: 1280 × 1200 pikseli
Obsługiwane urządzenia: aplikacje na urządzenia z systemami iOS i Android, przeglądarki telefonów komórkowych
Obsługiwane komunikaty datowane: Maksymalnie 5 unikatowych komunikatów datowanych, maksymalnie 3 unikatowe komunikaty do rozrywki w domu
Czas trwania odtwarzania filmu zainicjowanego przez użytkownika: Maksymalnie 5 minut (300 sekund)
Ograniczenia: Dostępne tylko na stronach tytułowych
Formatowanie:
Wszystkie reklamy muszą dotyczyć danego tytułu.

Oś czasu produkcji

Osie czasu produkcji reklam w serwisie IMDb odpowiadają liczbie dni roboczych potrzebnych na wyprodukowanie jednostki reklamowej. Osie czasu produkcji reklam obejmują wszystkie standardowe fazy cyklu życia reklamy, takie jak rezerwacja, projektowanie, przesyłanie i testowanie. Osie czasu mogą się różnić w zależności od tego, kto odpowiada za zaprojektowanie jednostki reklamowej.

 • Wszystkie osie czasu zaczynają się z chwilą odbioru i zatwierdzenia zasobów projektowych przez zespół IMDb.
 • Wszystkie osie czasu kończą się wtedy, gdy jednostka reklamowa zostaje uruchomiona we właściwościach IMDb.
 • Czas realizacji strony PTP (opracowanej przez zespół IMDb lub klienta): 15 dni
 • Czas realizacji strony PTP+ (opracowanej przez zespół IMDb lub klienta): 25 dni

Dostarczane treści zasobów

Każda realizacja reklamy ma unikalne wymagania niezbędne do produkcji pojedynczej jednostki. Niedostarczenie zasobów zgodnych z wytycznymi oraz danymi technicznymi wpłynie na daty uruchomienia.

Strona tytułowa premium
 • Maksymalnie trzy zwiastuny o wymiarach 1920 × 1080 pikseli dostarczone w postaci plików .mp4; o czasie trwania do 5 minut i wielkości nieprzekraczającej 500 MB
 • Obraz planszy do zwiastuna dostarczony w postaci pliku .jpg o wielkości nieprzekraczającej 5 MB
 • Pełnowarstwowa grafika kluczowa o wysokiej rozdzielczości i wielkości nieprzekraczającej 10 GB
 • Dodatkowe warstwowe grafiki lub obrazy postaci w plikach PSD; wielkość każdego z nich nie może przekraczać 2 GB
 • Wysokiej rozdzielczości plik PSD z opracowaniem tytułu; o wielkości nieprzekraczającej 2 GB
 • Wszystkie dostępne czcionki
 • Rozmowa wstępna i pisemne wskazówki reklamowe
 • Komunikaty datowane i harmonogram
 • Klikalna treść wezwania do działania oraz klikalny adres URL
 • Odpowiednie materiały stylistyczne / dotyczące marki do wykorzystania przy utrzymywaniu spójnych stylów przycisków w całej kampanii.

Opcjonalne

 • Maksymalnie 6 streszczeń / notek biograficznych postaci dostarczonych w dokumencie programu Word
 • Streszczenie fabuły dostarczone w dokumencie programu Word
 • Pliki z animacjami w formacie .mov z zachowaną przezroczystością; wielkość każdego z nich nie może przekraczać 1 GB
 • Dodatkowe filmy o wymiarach 1920 × 1080 pikseli
 • Maksymalnie 10 zdjęć do galerii o wysokiej rozdzielczości dostarczonych w postaci plików .jpg; wielkość każdego z nich nie może przekraczać 100 MB