Strona premium z nazwiskiem

Strona premium z nazwiskiem (PNP) na różne urządzenia to możliwość niestandardowej reklamy postaci, która zastępuje stronę z nazwiskiem danego aktora przez okres do 4 tygodni. Strona PNP jest dostępna na wszystkich naszych platformach: komputer, Internet mobilny, system iOS i Android.

Strona PNP powinna zawierać grafikę główną nawiązująca do postaci oraz (w widocznym miejscu) aktora, na którego stronie znajduje się reklama. Kompozycja może także obejmować inne postacie.

Na tej stronie omówione zostaną wymagania dotyczące wszystkich wersji strony PNP.

Strona premium z nazwiskiem na komputer

Strona premium z nazwiskiem na komputer

Strona premium z nazwiskiem na komputer znajduje się w części strony widocznej na ekranie, u góry wszystkich stron z nazwiskami IMDb i składa się z następujących elementów:

 • Automatycznie odtwarzany wyciszony zwiastun
 • Niestandardowe logo IMDb morph
 • Prostokąt podwójny o wymiarach 300 × 600 pikseli
 • Tło statyczne o wymiarach 1920 x 1080 pikseli
 • Wyciszony film wprowadzający o wymiarach 1920 × 1000 pikseli
 • Maksymalnie 5 komunikatów datowanych

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Film wprowadzający

Z chwilą załadowania się strony zostanie odtworzony wyciszony film wprowadzający o wymiarach 1920 × 1000 pikseli, po którym nastąpi przejście do strony docelowej.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: 1920 × 1000 pikseli
 • Czas trwania: do 8 sekund
 • Autoodtwarzanie z ograniczeniem częstotliwości: brak

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Dostarczenie odpowiednio sformatowanego filmu, aby mieć pewność, że komunikaty, napisy, logo i elementy tekstowe filmu nie zostaną przycięte. Zrezygnowanie z dołączenia komunikatów do filmów wprowadzających.
✘ Niezalecane:
 • Dołączenie dźwięku lub filmu, który wymaga dźwięku w celu zrozumienia jego kontekstu.
 • Dodanie w filmie przycisku Zamknij.
 • Dodanie scen zawierających nadmierną przemoc, rozlew krwi lub treści erotyczne.
Przykład przemiany w jednostkę Element główny z automatycznie odtwarzanym zwiastunem

Przemiana w jednostkę Element główny z automatycznie odtwarzanym zwiastunem

Jednostka Element główny strony premium z nazwiskiem w widocznym miejscu prezentuje grafikę główną oraz jeden film. Postacie i aktorzy powinni być dobrze widoczni, ale wszystkie obiekty. teksty i logo muszą pozostać w widocznych strefach bezpiecznych*, w przeciwnym razie mogą zostać ucięte na urządzeniach z mniejszymi ekranami.

 • Miejsce docelowe: obszar górny z kaskadowymi ramionami
 • Wymiary: Niestandardowy obszar górny o maksymalnej wysokości 700 pikseli i szerokości 1024 pikseli; tło o wymiarach 1920 × 1080 pikseli
 • Czas trwania: do 5 minut
 • Autoodtwarzanie z ograniczeniem częstotliwości: brak

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Dostarczenie odpowiednio sformatowanych filmów, aby mieć pewność, że komunikaty, podtytuły, logo i elementy tekstowe filmu nie zostaną przycięte.
 • Dostarczenie jednostki Billboard o wymiarach 970 × 250 pikseli dla nieobsługiwanych przeglądarek.
 • Strona PTP na komputery może zawierać postaci i grafikę główną, pod warunkiem że pozostaną one w wyznaczonych strefach bezpiecznych.
✘ Niezalecane:
 • Dostarczenie filmów o długości powyżej 5 minut.
 • Nadmierne zakrywanie treści filmu postaciami.
 • Dodanie treści lub komunikatów datowanych w ramionach.
Jednostka Prostokąt podwójny

Jednostka Prostokąt podwójny o wymiarach 300 × 600 pikseli

Strona PTP zawiera jednostkę Prostokąt podwójny o wymiarach 300 × 600 pikseli, która może zawierać pomocniczą grafikę główną i klikalne wezwanie do działania. Prostokąt podwójny może również zawierać wszystkie komunikaty datowane znajdujące się na jednostce Element główny.

 • Miejsce docelowe: prawa strona w treści strony IMDb
 • Wymiary: 300 × 600 pikseli

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Zawarcie wszystkich komunikatów, opracowań tytułów i wezwań do działania w obszarze o wymiarach 300 × 600 pikseli.
 • Zamieszczenie tylko jednego jasno określonego wezwania do działania
✘ Niezalecane:
 • Uwzględnienie stanów po najechaniu kursorem na przyciski/wezwań do działania
 • Zastosowanie animowanych komunikatów lub stylizowanych wersji tytułu

  Niestandardowe Logo IMDb Morph

  W IMDb, dokładamy wszelkich starań, aby chronić tożsamość naszej marki i zapewnić fanom naszej rozrywki spójne i wysokiej jakości wrażenia podczas interakcji z naszymi produktami i usługami reklamowymi. W ramach tego zobowiązania, egzekwujemy surowe ograniczenia dotyczące korzystania z naszych logo i znaków towarowych przez zewnętrznych reklamodawców i partnerów. Jednocześnie widzimy wartość w naszej zdolności do zaskakiwania i zachwycania naszych odbiorców poprzez (w niektórych zatwierdzonych przypadkach) dostosowywanie logo znaku towarowego IMDb do stylu IP filmu lub programu telewizyjnego. Od 01 marca 2023 r. zatwierdzone dostosowanie logo IMDb będzie funkcjonować jako logo „morph”. Po początkowym załadowaniu i po najechaniu kursorem, logo przekształci się w niestandardowe logo na 8-10 sekund, a następnie przekształci się z powrotem w standardowego logo. Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony reklamowe do zapoznania się z naszymi wytycznymi dotyczącymi używania logo i znaków towarowych oraz do uzyskania naszej zgody przed użyciem któregokolwiek z naszych logo lub znaków towarowych w jakimkolwiek charakterze.

  • Miejsce docelowe: w górnym obszarze nawigacyjnym po lewej stronie

  Bezpieczna Strefa (wypełniona na czerwono)

  Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
  ✔ Zalecane:
  • Zastosowanie małej litery „b” w nazwie IMDb.
  ✘ Niezalecane:
  • Napisanie „IMD” małymi literami.

Specyfikacja zasobów na komputery

Dostarczanie: Własne
Wymiary główne: niestandardowy element główny, podwójny prostokąt o wymiarach 300 × 600 pikseli
Limit wielkości pliku z obrazami zapasowymi:

 • Rezerwowy billboard: 170 kB
 • Rezerwowy prostokąt podwójny: 170 kB

Obsługiwane urządzenia: Komputer
Obsługiwane komunikaty datowane: do 5 unikalnych komunikatów datowanych
Czas trwania autoodtwarzania: film wprowadzający: maksymalnie 8 sekund, pełny zwiastun: maksymalnie 5 minut
Czas trwania odtwarzania filmu zainicjowanego przez użytkownika: maksymalnie 5 minut (300 sekund)
Ograniczenia: dostępne tylko na stronach z nazwiskiem
Formatowanie: wszystkie reklamy muszą skupiać się na postaci.

Strona premium z nazwiskiem na tablet

Strona premium z nazwiskiem na tablet

Strona premium z nazwiskiem na tablet składa się ze standardowego banera rankingowego IMDb, który ma wymiary 1456 x 180 pikseli i wyświetla się w obszarze o wymiarach 728 x 90 pikseli. Jest to jednostka statyczna znajdująca się poniżej obrazu i biografii aktora.

Strona premium z nazwiskiem na telefon komórkowy

Strona premium z nazwiskiem na telefon komórkowy

Strona premium z nazwiskiem na telefon komórkowy składa się z dwóch oddzielnych reklam na banerach statycznych, które mogą zawierać własne wezwania do działania i unikalne komunikaty. Można kliknąć każdy baner, aby odtworzyć zwiastun pełnoekranowy, albo użyć pełnoekranowego odtwarzacza wideo IMDB na wszystkich platformach mobilnych.

Strona premium z nazwiskiem na urządzenia mobilne znajduje w części strony widocznej na ekranie nad wszystkimi stronami z nazwiskami IMDb w przeglądarce mobilnej oraz aplikacji na iOS i Androida. Składa się ona z następujących elementów:

 • Statycznego pełnostronicowego górnego baneru śródtekstowego 320 x 300 pikseli (1280 x 1200 pikseli)
 • Statycznego pełnostronicowego górnego baneru śródtekstowego 320 x 100 pikseli (640 x 200 pikseli)

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Górny baner

Górny baner będzie znajdował się nad obrazem aktora na telefonie komórkowym i spowoduje wyłączenie elementu głównego z filmem aktora (film ten często przedstawia najpopularniejsze produkcje aktora na IMDb i może pokazać tytuł niepowiązany z tym, co reklamuje strona)

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: utworzona z wymiarami 1280 × 1200 pikseli, wyświetlana z wymiarami 320 × 300 pikseli

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Podanie odpowiednich informacji o postaci.
 • Będą to informacje, które użytkownicy zobaczą jako pierwsze podczas odwiedzania strony aktora po jej załadowaniu. Obraz aktora powinien być jak najbardziej kojarzony z jego osobą - wyjątkiem będą postaci animowanych lub aktorzy dubbingowi.
 • Uwzględnienie rozliczeń aktora (opcjonalnie)
✘ Niezalecane:
 • Uwzględnianie dodatkowych postaci, niemających związku z aktorem, któremu poświęcona jest strona z nazwiskiem
 • Dołączenie więcej niż jednego wezwania do działania

Wysoki baner

Wysoki baner będzie widoczny w części strony widocznej po przewinięciu i może zawierać inne wiadomości, wezwania do działania oraz klikalne elementy niż górna jednostka reklamowa. Baner ten może przekierowywać na stronę główną danego tytułu na IMDb lub na zewnętrzną stronę ze sprzedażą biletów.

Po kliknięciu jednostka może powodować odtworzenie pełnoekranowego zwiastuna o maksymalnej długości do 5 minut.

 • Miejsce docelowe: Część strony widoczna po przewinięciu, okienko śródtekstowe
 • Wymiary: utworzony z wymiarami 640 × 200 pikseli, wyświetlany z wymiarami 320 × 100 pikseli

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)
✔ Zalecane:
 • Podanie odpowiednich informacji o postaci.
✘ Niezalecane:
 • Dołączanie więcej niż jednego wezwania do działania

Specyfikacja zasobów

Dostarczanie: Własne
Wymiary główne: 1280 × 1200 pikseli, 640 × 200 pikseli
Obsługiwane urządzenia: telefony komórkowe: mobilna witryna internetowa, aplikacja dla systemu iOS, aplikacja na Androida
Obsługiwane komunikaty datowane: do 5 unikalnych komunikatów datowanych
Ograniczenia: dostępne tylko na stronach z nazwiskiem
Formatowanie:
wszystkie reklamy muszą skupiać się na postaci.

Oś czasu produkcji

Osie czasu produkcji reklam w serwisie IMDb odpowiadają liczbie dni roboczych potrzebnych na wyprodukowanie jednostki reklamowej. Osie czasu produkcji reklam obejmują wszystkie standardowe fazy cyklu życia reklamy, takie jak rezerwacja, projektowanie, przesyłanie i testowanie. Osie czasu mogą się różnić w zależności od tego, kto odpowiada za zaprojektowanie jednostki reklamowej.

 • Wszystkie osie czasu zaczynają się z chwilą odbioru i zatwierdzenia zasobów projektowych przez zespół IMDb.
 • Wszystkie osie czasu kończą się z chwilą uruchomienia jednostki reklamowej w zasobach IMDb.
Oś czasu tworzenia przez IMDb15 dni roboczychOś czasu tworzenia przez klienta15 dni roboczych
Dostarczane zasoby

Każda realizacja reklamy ma unikalne wymagania niezbędne do produkcji pojedynczej jednostki. Niedostarczenie zasobów zgodnych z wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi wpłynie na daty uruchomienia.

Strona z nazwiskiem premium — zaprojektowana przez IMDb
 • Warstwowe pliki PSD z grafiką główną o wysokiej rozdzielczości
 • Warstwowa obróbka tytułu (ze sloganem i obsadą, jeśli chcesz je dołączyć)
 • Treść reklamowa
 • Wiersz informacji prawnych, logo, błędy oceny
 • Czcionki w formacie .otf lub .ttf
 • Jeśli chcesz skorzystać z opcji kliknięcia funkcji filmu, wyślij pliki filmowe w formacie .mov, .mp4 lub h.264 (nie obsługujemy formatu ProRes), które IMDb zakoduje i będzie obsługiwać
 • Wskazówki projektowe i/lub wcześniej istniejące jednostki reklamowe do celów referencyjnych
 • Wytyczne dotyczące marki
 • Klikalny link