Billboard Premium

Billboard Premium wyświetla się w części strony widocznej na ekranie na szczycie każdej strony IMDb i zawiera:

 • Obraz docelowy o rozdzielczości 526 x 250 zawierający stylizowany tytuł, dowolny tekst lub komunikat oraz podstawowe wezwanie do działania.
 • Zwiastun, który może być odtwarzany automatycznie do 30 sekund w trybie wyciszonym i do 5 minut po zainicjowaniu odtwarzania przez użytkownika.
 • Obraz planszy zwiastuna.
 • Standardowy statyczny billboard o wymiarach 970 x 250 pikseli, służący jako statyczny zamiennik dla użytkowników, którzy nie mogą odtworzyć wersji animowanej. Może również służyć jako obraz docelowy, jeśli pełny zwiastun nie jest wymagany.
 • Statyczny obraz tła o wymiarach 1920 x 1080.

* Jeśli billboard Premium działa w trybie udziału w odsłonach na IMDb, jest traktowany jako przejęcie Premium, które wymaga jednostki towarzyszącej typu prostokąt, a także tablicy wynikówwysokiego banera. Jeśli nie jest uruchomiony tryb udziału w odsłonach, prostokąt nie będzie działać jako jednostka towarzysząca dla billboardu*.

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Stan docelowy 526 x 250

Statyczna jednostka wielkoformatowa wyświetlana nad zawartością witryny. Tutaj powinny znajdować się wszystkie teksty, stylizowane wersje tytułu, informacje prawne i wezwania do działania w obrębie produktu. Wszelkie wizerunki postaci (w szczególności twarze postaci) również powinny znajdować się przede wszystkim w tej przestrzeni.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: 526 x 250

Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

Przykład bezpiecznej strefy stanu docelowego 526 x 250

✔ Zalecane:

 • Zmieszczenie wszystkich komunikatów, stylizowanych wersji tytułu i wezwań do działania w bezpiecznej strefie o wymiarach 526 x 250 pikseli
 • Uwzględnienie tylko jednego jasno zdefiniowanego wezwania do działania

✘ Niezalecane:

 • Uwzględnienie stanów po najechaniu kursorem na przyciski / wezwania do działania
 • Stosowanie animowanych komunikatów lub stylizowanych wersji tytułu

Zwiastun

Film o wymiarach 444 x 250 zajmujący lewą stronę obrazu billboardu. Odtwarzanie automatyczne do 30 sekund w trybie wyciszonym i do 5 minut po zainicjowaniu odtwarzania przez użytkownika.

Podczas odtwarzania automatycznego zwiastun musi zawierać ikonę (lub tekst) „odtwórz ponownie z dźwiękiem”. Podczas odtwarzania zainicjowanego przez użytkownika w zwiastunie dostępne są standardowe funkcje sterowania (przycisk odtwarzania/wstrzymania, przycisk wyciszania/włączania dźwięku i pasek), które muszą być widoczne po najechaniu kursorem.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: 444 x 250
 • Długość: do 30 sekund automatycznego odtwarzania i do 5 minut (300 sekund) odtwarzania zainicjowanego przez użytkownika

Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

Przykład bezpiecznej strefy zwiastuna

✔ Zalecane:

 • Używanie filmów, które wzbudzają zainteresowanie i zawierają kontekst do tytułu
 • Dostarczenie filmu w formacie 444 x 250, aby mieć pewność, że komunikaty, napisy, logo wezwania do działania i elementy tekstowe filmu nie zostaną przycięte

✘ Niezalecane:

 • Zintegrowane przyciski odtwarzania, powtarzania lub zamykania

Plansza zwiastuna

Kadr ze zwiastuna w formacie 444 x 250, który służy jako plansza końcowa po zakończeniu zwiastuna.

Domyślnie plansza zwiastuna zawiera nakładkę informującą, że film może zostać odtworzony ponownie z dźwiękiem. Nakładka ta nie jest opcjonalna i musi sygnalizować użytkownikowi, że po kliknięciu zwiastun zostanie odtworzony z dźwiękiem.

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: 444 x 250


Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

Przykład bezpiecznej strefy planszy zwiastuna

✔ Zalecane:

 • Dostarczenie kadru, który przedstawia postać lub scenerię

✘ Niezalecane:

 • Zamieszczenie w kadrze z filmu przycisków, logo, komunikatów lub wezwań do działania

Statyczny billboard 970 x 250

Statyczna jednostka wielkoformatowa wyświetlana nad zawartością witryny. Jest to reklama billboardowa zgodna ze standardem IAB, wyświetlana każdemu użytkownikowi, który nie widzi pełnej wersji animowanej (z powodu ograniczonej przepustowości, oglądania na iPadzie itp.).

 • Miejsce docelowe: góra strony
 • Wymiary: 970 x 250


Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

Przykład bezpiecznej strefy statycznego billboardu 970 x 250

✔ Zalecane:

 • Dostarczenie standardowej reklamy billboardowej 970 x 250
 • Dodanie jednego wezwania do działania

✘ Niezalecane:

 • Uwzględnianie miejsca na zwiastun filmowy
 • Dodawanie więcej niż jednego wezwania do działania

Tło statyczne

Jest to obraz, który będzie się znajdował za reklamą i treścią witryny IMDb. Powinien być statyczny i musi ułatwiać skupienie uwagi na billboardzie, nie zaś działać rozpraszająco. W tle nie powinny się znajdować żadne twarze postaci, logo, komunikaty ani informacje prawne. Jeżeli materiał reklamowy zawiera tło okalające, billboard Premium NIE wymaga obramowania o szerokości 1 piksela.

Domyślnie tło nie przewija się razem ze stroną, a zanika do jednolitego koloru. Jeśli wymagane jest stałe tło, należy poprosić o tę funkcjonalność w streszczeniu materiału reklamowego.

 • Miejsce docelowe: za billboardem i treścią witryny IMDb; widoczna treść dookoła
 • Wymiary: 1920 x 1080


Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono; na różowo oznaczono obszar, który może zostać przycięty w przypadku mniejszych przeglądarek)

Bezpieczna strefa z tłem statycznym

✔ Zalecane:

 • Określenie odpowiedniego wzoru, tekstury lub kolorowych zasobów
 • Należy pamiętać, że ponieważ pełny obraz ma wymiary 1920 x 1080 pikseli, niektóre elementy mogą zostać przycięte na mniejszych przeglądarkach

✘ Niezalecane:

 • Dodatkowe komunikaty lub twarze postaci w dowolnym miejscu tła
 • Wezwania do działania w tle (nie będą klikalne)

Specyfikacje zasobów

Obsługa: strona umowy i strony trzecie
Wymiary główne: 970 x 250
Limit wielkości plików elementów rezerwowych:

 • Ramka billboardu: 2 MB
 • Statyczny billboard: 2 MB
 • Zwiastun: 50 MB
 • Kadr ze zwiastuna: 2 MB
 • Tło statyczne: 2 MB

Obsługiwane urządzenia: tylko komputery
Obsługiwane komunikaty datowane: do 5 unikatowych komunikatów datowanych
Czas trwania odtwarzania automatycznego: maksymalnie 30 sekund (łącznie)
Częstotliwość odtwarzania automatycznego: wyświetlanie raz na 24 godziny
Czas trwania odtwarzania filmu zainicjowanego przez użytkownika: maksymalnie 5 minut (300 sekund)

Szablony programu Photoshop

Oś czasu produkcji

Osie czasu produkcji reklam w serwisie IMDb odpowiadają liczbie dni roboczych potrzebnych na wyprodukowanie jednostki reklamowej. Osie czasu produkcji reklam obejmują wszystkie standardowe fazy cyklu życia reklamy, takie jak rezerwacja, projektowanie, przesyłanie i testowanie. Osie czasu zależą od tego, kto odpowiada za projektowanie jednostki reklamowej.

* Wszystkie osie czasu zaczynają się w chwili odbioru i zatwierdzenia zasobów projektowych przez IMDb
* Wszystkie osie czasu kończą się, gdy jednostka reklamowa jest aktywna we właściwościach IMDb.

 • Zaprojektowane przez klienta: 10 dni
 • Zaprojektowane przez IMDb: 10 dni

Zasoby do dostarczenia

Przy tworzeniu reklam obsługiwanych przez inną firmę należy postępować zgodnie z wytycznymi wydawcy.

Każde wykonanie reklamy ma unikalne wymagania niezbędne do produkcji pojedynczej jednostki. Niedostarczenie zasobów zgodnych z wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi wpłynie na daty uruchomienia.

 • Zaprojektowane przez klienta
  • * Ostateczny zaprojektowany szablon PSD billboardu Premium
  • Czcionki w formacie .otf lub .ttf
  • Pliki wideo .mp4 lub h.264 (nie obsługujemy formatu ProRes)
  • Harmonogram przesyłania komunikatów, wezwań do działania i dat
  • Link do kliknięcia
 • Zaprojektowane przez IMDb
  • Warstwowe pliki PSD z kluczową grafiką o wysokiej rozdzielczości
  • Warstwowy styl tytułu (ze sloganem i obsadą, jeśli mają być uwzględnione w projekcie)
  • Treść reklamowa, informacje prawne, logo i błędy oceny
  • Czcionki w formacie .otf lub .ttf
  • Pliki wideo .mp4 lub h.264 (nie obsługujemy formatu ProRes)
  • Kierunek projektowy i/lub wcześniej istniejące jednostki reklamowe do celów referencyjnych
  • Wytyczne dotyczące marki
  • Link do kliknięcia