Ściana wideo dla urządzeń mobilnych

Ściana wideo dla urządzeń mobilnych ma wysoki baner z filmem w górnym okienku sparowany z jednostką 320 x 300 o dowolnym kształcie w części strony widocznej po przewinięciu. Obie te reklamy zawierają automatycznie odtwarzany film wprowadzający, który zostanie podzielony na planszę filmu i jedno wezwanie do działania. Gdy użytkownik kliknie planszę filmu, zostanie uruchomiony pełny film w odtwarzaczu wideo IMDb. Ten produkt jest wyświetlany u góry strony i w części strony widocznej po przewinięciu na stronie głównej IMDb, stronach tytułowych i stronach nazw w mobilnej witrynie internetowej, aplikacji dla systemu iOS i aplikacji dla systemu Android.

Te jednostki są przeznaczonym dla urządzeń mobilnych odpowiednikiem produktu Ściana wideo, który składa się ze ściany wideo dla komputerów i banera na tablet. Te jednostki są zawsze sprzedawane razem.

Przykład ściany wideo dla urządzeń mobilnych

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Wysoki baner z filmem

Wysoki baner z filmem będzie wyświetlany w górnej części strony głównej IMDb, stron tytułowych i stron nazw w mobilnej witrynie internetowej, systemie iOS i systemie Android. Jest to baner z filmem i jednym wezwaniem do działania. Film wprowadzający jest ograniczony do 6 sekund. Kliknięcie filmu wprowadzającego lub planszy zwiastuna spowoduje wyświetlenie oddzielnego okna modalnego filmu.

Przykład wysokiego banera z filmem
 • Miejsce docelowe: Część strony widoczna na ekranie, okienko śródtekstowe
 • Wymiary: Utworzona z wymiarami 1280 x 400 pikseli, wyświetlana z wymiarami 320 × 100 pikseli

✔ Zalecane:

 • Zaproponuj klipy lub udostępnij film wprowadzający
 • Upewnij się, że istnieje dobra równowaga wizualna między kluczową grafiką a planszą zwiastuna
 • Upewnij się, że wezwanie do działania jest spójne między obydwoma banerami

✘ Niezalecane:

 • Dołączanie więcej niż jednego wezwania do działania

2. Baner dodatkowy

Baner dodatkowy będzie wyświetlany w części strony widocznej po przewinięciu na stronie głównej, stronach tytułowych i stronach nazw w usłudze IMDb. Zawiera film wprowadzający, który zostanie podzielony na planszę zwiastuna i wezwanie do działania. Film wprowadzający jest ograniczony do 6 sekund. Kliknięcie filmu wprowadzającego lub planszy zwiastuna spowoduje wyświetlenie oddzielnego okna modalnego filmu.

Przykład banera dodatkowego
 • Miejsce docelowe: Część strony widoczna po przewinięciu, okienko śródtekstowe
 • Wymiary: Utworzona z wymiarami 1280 × 1200 pikseli, wyświetlana z wymiarami 320 × 300 pikseli

✔ Zalecane:

 • Zaproponuj klipy lub udostępnij film wprowadzający
 • Upewnij się, że istnieje dobra równowaga wizualna między kluczową grafiką a planszą zwiastuna
 • Upewnij się, że wezwanie do działania jest spójne między obydwoma banerami

✘ Niezalecane:

 • Dołączanie więcej niż jednego wezwania do działania

Specyfikacje zasobów

Obsługa: Własne
Wymiary główne: 1280 x 1200 pikseli, 1280 x 400 pikseli
Obsługiwane urządzenia: Urządzenia mobilne: mobilna witryna internetowa, aplikacja dla systemu iOS, aplikacja dla systemu Android
Ograniczenia: Dostępne na stronie głównej IMDb, a także wyświetlane na stronach tytułowych i stronach nazw

Oś czasu produkcji

Osie czasu produkcji reklam w serwisie IMDb odpowiadają liczbie dni roboczych potrzebnych na wyprodukowanie jednostki reklamowej. Osie czasu produkcji reklam obejmują wszystkie standardowe fazy cyklu życia reklamy, takie jak rezerwacja, projektowanie, przesyłanie i testowanie. Osie czasu mogą się różnić w zależności od tego, kto odpowiada za zaprojektowanie jednostki reklamowej.

 • Wszystkie osie czasu zaczynają się z chwilą odbioru i zatwierdzenia zasobów projektowych przez zespół IMDb.
 • Wszystkie osie czasu kończą się z chwilą uruchomienia jednostki reklamowej we właściwościach IMDb.
Oś czasu utworzona przez IMDb15 dni roboczych
Oś czasu tworzenia przez klienta15 dni roboczych

Dostarczane materiały

Każda realizacja reklamy ma unikalne wymagania niezbędne do produkcji pojedynczej jednostki. Niedostarczenie zasobów zgodnych z wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi wpłynie na daty uruchomienia.

Ściana wideo dla urządzeń mobilnych — zaprojektowana przez IMDb
 • Warstwowe pliki PSD z kluczową grafiką o wysokiej rozdzielczości
 • Warstwowa obróbka tytułu (ze sloganem i obsadą, jeśli chcesz je dołączyć)
 • Tekst reklamowy
 • Wiersz informacji prawnych, logo, błędy oceny
 • Czcionki w formacie .otf lub .ttf
 • Pliki filmów w formacie .mov, .mp4 lub h.264 (nie obsługujemy formatu ProRes), które IMDb będzie kodować i wyświetlać
 • Kierunek projektowy i/lub wcześniej istniejące jednostki reklamowe do celów referencyjnych
 • Wytyczne dotyczące marki
 • Link do kliknięcia