Strona premium z nazwiskiem na urządzenia mobilne

Strona Premium z nazwiskiem na urządzenia mobilne to niestandardowy produkt reklamowy wyróżniający stronę danego aktora przez maksymalnie cztery tygodnie. Produkt składa się z dwóch oddzielnych banerów statycznych, które mogą mieć własne wezwania do działania i unikalne komunikaty. Można kliknąć każdy baner, aby odtworzyć zwiastun pełnoekranowy, albo użyć pełnoekranowego odtwarzacza wideo IMDb na wszystkich platformach mobilnych.

Strona Premium z nazwiskiem jest dostępna na wszystkich naszych platformach: komputerze, przeglądarce mobilnej, iOS, Android. Wersja na komputer znajduje się tutaj

Strona premium z nazwiskiem na urządzenia mobilne

Strona premium z nazwiskiem na urządzenia mobilne znajduje w części strony widocznej na ekranie nad wszystkimi stronami z nazwiskami IMDb w przeglądarce mobilnej, aplikacji na iOS i Android i składa się z następujących elementów:

 • Statyczny górny baner śródtekstowy z pełnym spadem 320 × 300 pikseli (640 × 600)
 • Statyczny wysoki baner śródtekstowy z pełnym spadem 320 × 100 pikseli (640 × 200)

  Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

   Górny baner

   Górny baner będzie znajdował się nad obrazem aktora na telefonie komórkowym i powstrzyma wyświetlanie filmu aktora (film ten często przedstawia najpopularniejsze produkcje aktora na IMDb i może pokazać tytuł niepowiązany z tym, co reklamuje strona)

   • Miejsce docelowe: góra strony
   • Wymiary: Zbudowany w rozdzielczości 640 × 600 pikseli, wyświetlany w rozdzielczości 320 × 300 pikseli

   Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

   Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

   ✔ Zalecane:

   • Podanie odpowiednich informacji o aktorze
   • Będą to informacje, które użytkownicy zobaczą jako pierwsze podczas odwiedzania strony aktora po jej załadowaniu. Obraz aktora powinien być możliwie jak najbardziej kojarzony z jego osobą — wyjątkiem będą postaci animowanych lub aktorzy głosowi.
   • Uwzględnienie rozliczeń aktora (opcjonalnie)

   ✘ Niezalecane:

   • Uwzględnianie dodatkowych postaci, które nie wiążą się z aktorem, któremu poświęcona jest strona z nazwiskiem
   • Dołączanie więcej niż jednego wezwania do działania (CTA)

  Wysoki baner

  Wysoki baner będzie znajdować się w części strony widocznej po przewinięciu i może zawierać inne wiadomości, wezwania do działania (CTA) i linki do kliknięcia niż górna jednostka reklamowa. Baner ten może przekierowywać na stronę główną danego tytułu na IMDb lub na zewnętrzną stronę biletową.

  Po kliknięciu baner może powodować odtworzenie pełnoekranowego zwiastuna o maksymalnej długości do pięciu minut.

  • Miejsce docelowe: część strony widoczna po przewinięciu, okienko śródtekstowe
  • Wymiary: utworzona z wymiarami 640 × 200 pikseli, wyświetlana z wymiarami 320 × 100 pikseli

  Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

  Bezpieczna strefa (wypełniona na czerwono)

  ✔ Zalecane:

  • Podanie odpowiednich informacji o aktorze

  ✘ Niezalecane:

  • Dołączanie więcej niż jednego wezwania do działania (CTA)

  Specyfikacja zasobów

  Obsługa: własna
  Wymiary główne: 640 × 600 pikseli, 640 × 200 pikseli
  Obsługiwane urządzenia: urządzenia mobilne: przeglądarki mobilne, aplikacje na iOS i Androida; strona premium z nazwiskiem na komputer to wersja strony na komputer
  Obsługiwane wiadomości datowane: do 5 unikatowych komunikatów datowanych
  Ograniczenia: dostępne tylko na stronach z nazwiskiem
  Formatowanie:
  wszystkie reklamy muszą skupiać się na postaci.

Oś czasu produkcji

Osie czasu produkcji reklam w serwisie IMDb odpowiadają liczbie dni roboczych potrzebnych na wyprodukowanie jednostki reklamowej. Osie czasu produkcji reklam obejmują wszystkie standardowe fazy cyklu życia reklamy, takie jak rezerwacja, projektowanie, przesyłanie i testowanie. Osie czasu mogą się różnić w zależności od tego, kto odpowiada za zaprojektowanie jednostki reklamowej.

 • Wszystkie osie czasu zaczynają się z chwilą odbioru i zatwierdzenia zasobów projektowych przez zespół IMDb.
 • Wszystkie osie czasu kończą się z chwilą uruchomienia jednostki reklamowej w kanałach należących do IMDb.
Czas tworzenia przez IMDb20 dni roboczych

Dostarczane zasoby

Każda realizacja reklamy ma unikalne wymagania niezbędne do produkcji pojedynczej jednostki. Niedostarczenie zasobów zgodnych z wytycznymi oraz danymi technicznymi wpłynie na daty uruchomienia.

Strona premium z nazwiskiem na urządzenia mobilne zaprojektowana przez IMDb

 • Warstwowe pliki PSD z kluczową grafiką o wysokiej rozdzielczości
 • Warstwowa obróbka tytułu (ze sloganem i obsadą, jeśli chcesz je dołączyć)
 • Treść reklamowa
 • Wiersz informacji prawnych, logo, ocena błędów
 • Czcionki w formacie .otf lub .ttf
 • Jeśli chcesz klikać na funkcje wideo, wyślij pliki filmów w formacie .mov lub h.264 (nie obsługujemy formatu ProRes), a IMDb je zakoduje i wyświetli
 • Kierunek projektowy i/lub wcześniej istniejące jednostki reklamowe do celów referencyjnych
 • Wytyczne dotyczące marki
 • Link do kliknięcia

Szablony programu Photoshop