Baner pełnoekranowy

Przesuwając palcem po galerii obrazów, użytkownik dojdzie do pełnoekranowej jednostki reklamowej Interstitial. Po odpowiedzeniu na pytania quizu użytkownik zostanie przeniesiony do jednostki reklamowej o pełnych wymiarach widżetu.

jednostka reklamowa banera pełnoekranowego

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

 • Miejsce docelowe: Wyświetlane kiedy użytkownik przegląda obrazy i gdy odpowiada na pytania quizu w witrynie IMDB.
 • Wymiary: 2560x2560; strefa bezpieczna 1360x1360 we wszystkich urządzeniach, ponieważ widoczne obszary różnią się w zależności od platform
 • Formatowanie: Minimalny rozmiar czcionki to 48pt, aby uwzględnić różnice w rozdzielczościach wyświetlania.


Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)
Bezpieczna strefa (oznaczona na czerwono)

✔ Zalecane:

 • Dodać jedno wezwanie do działania (CTA)

✘ Niezalecane:

 • Dołączyć dowolną istotną kopię lub elementy poza strefą bezpieczeństwa 1360x1360
 • Dodać więcej niż jedno wezwanie do działania (CTA)

Specyfikacja zasobów

Obsługa: Tylko strona umowy
Wymiary główne: 2560x2560
Rozmiar pliku obrazu pomocniczego 2 MB
Obsługiwane urządzenia: Komputery i urządzenia mobilne
Obsługiwane wiadomości datowanych: Do pięciu unikatowych komunikatów datowanych
Ograniczenia: 1) Obsługuje jedno wezwanie do działania i klikalny link do strony docelowej. 2) Częstotliwość wyświetlana reklamy będzie ograniczona do dwóch razy dziennie

Oś czasu produkcji

Osie czasu produkcji reklam w serwisie IMDb odpowiadają liczbie dni roboczych potrzebnych na wyprodukowanie jednostki reklamowej. Osie czasu produkcji reklam obejmują wszystkie standardowe fazy cyklu życia reklamy, takie jak rezerwacja, projektowanie, przesyłanie i testowanie. Osie czasu mogą się różnić w zależności od tego, kto odpowiada za zaprojektowanie jednostki reklamowej.

 • Wszystkie osie czasu zaczynają się z chwilą odbioru i zatwierdzenia zasobów projektowych przez zespół IMDb.
 • Wszystkie osie czasu kończą się z chwilą uruchomienia jednostki reklamowej we właściwościach IMDb.
Oś czasu utworzona przez klientaDwa dni robocze
Oś czasu utworzona przez IMDb5 dni roboczych

Dostarczane zasoby

Każda realizacja reklamy ma unikalne wymagania niezbędne do produkcji pojedynczej jednostki. Niedostarczenie zasobów zgodnych z wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi wpłynie na daty uruchomienia.

 • Zaprojektowany przez klienta
  • * Ostateczny zaprojektowany szablon PSD baneru pełnoekranowego
  • Czcionki w formacie .otf lub .ttf
  • Harmonogram przesyłania wiadomości, CTA i daty
  • Link do kliknięcia
 • Zaprojektowane przez IMDb
  • Warstwowe pliki PSD z kluczową grafiką o wysokiej rozdzielczości
  • Warstwowy styl tytułu (ze sloganem i obsadą, jeśli mają być uwzględnione w projekcie)
  • Treść reklamowa, informacje prawne, logo i błędy oceny
  • Czcionki w formacie .otf lub .ttf
  • Kierunek projektowy i/lub wcześniej istniejące jednostki reklamowe do celów referencyjnych
  • Wytyczne dotyczące marki
  • Link do kliknięcia

Szablony programu Photoshop