Miejsce docelowe filmu śródtekstowego na urządzeniach

Film śródtekstowy

Opis

Film śródtekstowy z plakatem

Film śródtekstowy z plakatem

Film śródtekstowy bez plakatu

Film śródtekstowy bez plakatu

Widżet śródtekstowy umożliwiający reklamodawcom rozrywki promowanie tytułu na stronie tytułowej i stronie nazwy na komputerach, urządzeniach przenośnych, w aplikacji IMDb na systemy iOS i Android oraz na stronie głównej w aplikacji na systemy iOS i Android. Pozwala na naturalne zintegrowanie wyświetlanych treści takich jak reklamy przez ich osadzenie na stronie.
Miejsce docelowe: Aplikacja na komputery, przeglądarki urządzeń przenośnych oraz urządzenia z systemami iOS i Android. Część strony głównej widocznej po przewinięciu (aplikacja na systemy iOS i Android) oraz część strony tytułowej i strony nazwy widocznej po przewinięciu (aplikacja na komputery oraz urządzenia z systemami iOS i Android).
Wymiary: Film: Format obrazu 16:9, faktyczny rozmiar zależy od wymiarów urządzenia.
Ograniczenia: Wyciszone automatyczne odtwarzanie filmu w APLIKACJI na systemy iOS i Android. Aplikacja IMDb musi wyświetlać zarówno obraz, jak i sam zwiastun lub klip. Ograniczone wstępnie ustawione opcje wezwania do działania. Dozwolona jest JEDNA WIADOMOŚĆ z datą.

Film śródtekstowy — demonstracja na komputery

Film śródtekstowy — demonstracja na urządzenia przenośne

Dane techniczne produkcji

ObsługaTylko strona umowy, akceptowalne elementy śledzące firm zewnętrznych
Typ reklamyNiestandardowa
FilmFormat obrazu 16:9, zależy od wymiarów urządzenia
Długość filmuOd 6 sek. do 3 min
Obsługiwane urządzeniaAplikacja na komputery oraz urządzenia przenośne z systemami iOS i Android
Tekst podnagłówka (wymagany)Maks. 70 znaków
Tekst nagłówkaMaks. 40 znaków
Obraz planszyPlik w formacie JPG o wymiarach 1280 x 720 pikseli

Dostarczane treści zasobów

Każda realizacja reklamy ma unikalne wymagania niezbędne do produkcji pojedynczej jednostki. Niedostarczenie zasobów zgodnych z wytycznymi oraz danymi technicznymi wpłynie na daty uruchomienia.

Film śródtekstowy

 • Minimalna długość zwiastuna to 6 sekund, a maksymalna — 3 minuty.
  • Dostarczany jako plik w formacie MP4 o rozdzielczości 1080p
  • Bez czarnych pasów powyżej i poniżej zwiastuna
  • Bez logo studia, treści/przekazu nałożonych na dolną część zwiastuna
 • Wezwanie do działania — wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dowiedz się więcej
  • Odwiedź witrynę
  • Odbierz bilety
  • Kup teraz
  • Rezerwuj bilety
  • Obejrzyj teraz
 • Nagłówek
 • Podnagłówek
 • Klikalny adres URL
 • Obraz planszy jako plik w formacie JPG

Oś czasu produkcji

Osie czasu produkcji reklam w serwisie IMDb odpowiadają liczbie dni roboczych potrzebnych na wyprodukowanie jednostki reklamowej. Osie czasu produkcji reklam obejmują wszystkie standardowe fazy cyklu życia reklamy, takie jak rezerwacja, projektowanie, przesyłanie i testowanie. Osie czasu mogą się różnić w zależności od tego, kto odpowiada za zaprojektowanie jednostki reklamowej.

 • Wszystkie osie czasu zaczynają się z chwilą odbioru i zatwierdzenia zasobów projektowych przez zespół IMDb.
 • Wszystkie osie czasu kończą się z chwilą uruchomienia jednostki reklamowej we właściwościach IMDb.
Wbudowana oś czasu IMDb3 dni robocze