Kafelki sponsorowane

Kafelki sponsorowane to miejsca docelowe reklamy umieszczone w jednym wierszu, które umożliwiają promowanie tytułów treści i aplikacji na urządzeniu Fire TV. Są to kafelki, które wyglądają jak natywne elementy obecnego środowiska. Wiersz zawiera co najmniej 5 kafelków w głównym widoku karuzeli, ale może się w nim zmieścić maksymalnie 10 kafelków, które przesuwają się, gdy użytkownik porusza się w prawo w obrębie danego wiersza. Jako reklamodawca pokrywasz koszty rzeczywistych kliknięć kafelków sponsorowanych.

Przegląd funkcjonalności

W przypadku urządzenia Fire TV użytkownicy mogą przy użyciu pilota przewinąć ekran w dół do wiersza sponsorowanego. Gdy kafelek w wierszu sponsorowanym zostanie wyróżniony, w górnej części ekranu pojawi się obraz tła wraz z tytułem i streszczeniem. Po kliknięciu kafelka pojawi się więcej szczegółowych informacji o treści lub aplikacji, a użytkownik może podjąć decyzję o jej obejrzeniu, kupieniu albo pobraniu.

Aby dowiedzieć się więcej o akceptowalności reklam, zapoznaj się z zasadami i wytycznymi dotyczącymi reklam na urządzeniach Fire TV.

Przegląd wytycznych

Ta sekcja zawiera krótki przegląd zasad i wytycznych, których należy przestrzegać w przypadku materiałów reklamowych używanych na kafelkach sponsorowanych. Reklamodawcy samoobsługowi wykorzystujący urządzenie Fire TV oraz reklamodawcy, którzy postanowili dostarczyć niestandardowe materiały reklamowe w Prime Video Direct lub konsoli programisty, powinni zapoznać się z poniższą sekcją wytycznych dotyczących materiałów reklamowych.

Stany wyboru

Nie wybrano

Na tej ilustracji pokazano, jak wiersz sponsorowany (drugi wiersz na zrzucie ekranu) jest wyświetlany w interfejsie urządzenia Fire TV przed przewinięciem zawartości.

Nie wybrano

Wybrano

Na tej ilustracji pokazano wyróżniony kafelek sponsorowany. Gdy użytkownik przechodzi do kafelka sponsorowanego, w sekcji powyżej pojawia się więcej szczegółowych informacji.

Wyróżniony kafelek sponsorowany.

Typy zasobów

Istnieją dwie najważniejsze części zasobów obrazowych: obraz kafelka i obraz tła (opcjonalnie)


Obraz kafelka

Obraz kafelka pojawia się w wierszu wraz z innymi kafelkami w interfejsie użytkownika urządzenia Fire TV i prezentuje tytuł treści lub aplikację. Jest to najważniejsza grafika, na podstawie której aplikacja lub tytuł treści mogą być promowane w wierszu sponsorowanym.

Kafelek aplikacji: Amazon Music

Przykładowy kafelek aplikacji

Kafelek tytułu treści: Sully

Przykładowy kafelek tytułu treści


Obraz tła

Po wybraniu reklamy dodatkowe informacje dotyczące zawartości wyświetlają się w obszarze „skrót szczegółów”, który zajmuje górną część ekranu. Obszar ze skrótem szczegółów oprócz obrazu tła zawiera także tekst tytułu i opis.

Wyróżniony obszar ze skrótem szczegółów:

Wyróżniony obszar ze skrótem szczegółów

Tytuł treści lub aplikacja oraz streszczenie pojawiają się w lewej sekcji obszaru ze skrótem szczegółów.

Wyróżniony tytuł treści lub wyróżniona aplikacja oraz streszczenie

Obraz tła pojawia się w prawym górnym rogu obszaru ze skrótem szczegółów.

Przykładowy obraz tła dla obszaru ze skrótem szczegółów

Specyfikacje zasobów

W przypadku kafelka sponsorowanego stosuje się dwa zasoby obrazowe: obraz kafelka i obraz tła (opcjonalnie)

Składnik obrazuWymagania
Obraz kafelkaRozmiar: 1280 x 720 pikseli
Maksymalna wielkość pliku: 440 KB
Format: PNG
Obraz tłaRozmiar: 1920 x 1080 pikseli
Maksymalna wielkość pliku: 450 KB
Format: JPG

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Reklamodawcy samoobsługowi wykorzystujący urządzenie Fire TV oraz reklamodawcy, którzy postanowili dostarczyć niestandardowe materiały reklamowe w Prime Video Direct lub konsoli programisty, powinni zapoznać się z tymi wytycznymi dotyczącymi materiałów reklamowych.

Obraz kafelka

Wytyczna 1: Strefy bezpieczne

Obszar zielonej nakładki jest strefą bezpieczną. Istotne elementy (np. głowy kluczowych postaci) powinny znajdować się wewnątrz strefy bezpiecznej, aby nie zostały zasłonięte.

Strefa bezpieczna kafelka treści

Strefa bezpieczna obrazu kafelka treści

Strefa bezpieczna kafelka aplikacji

Strefa bezpieczna obrazu kafelka aplikacji

✔ Zalecane

przykład zatwierdzonego użycia

Centralny punkt obrazu i tytuł znajdują się w strefie bezpiecznej.

✘ Niezalecane

przykład niezatwierdzonego użycia

Na twarz głównej postaci zachodzi tekst. Tekst wychodzi poza strefę bezpieczną.

przykład zatwierdzonego użycia

Logo aplikacji znajduje się w strefie bezpiecznej.

przykład niezatwierdzonego użycia

Logo aplikacji znajduje się poza strefą bezpieczną.

Wytyczna 2: Dostępność

Obraz powinien być dostępny na wszystkich urządzeniach. Unikaj skomplikowanych logo lub tytułów, mniejszych rozmiarów czcionek i niskiego kontrastu kolorów.

Współczynnik kontrastu w przypadku obrazów i tekstu musi wynosić co najmniej 4,5:1. Większy tekst (czcionka 24 piksele / 18 punktów lub większa) może mieć współczynnik kontrastu 3:1. Zalecany minimalny rozmiar czcionki do oglądania na urządzeniu Fire TV w pokoju dziennym to 24 piksele.

✔ Zalecane

przykład zatwierdzonego użycia

Logo jest wyraźne i odróżnia się od tła.

✘ Niezalecane

przykład niezatwierdzonego użycia

Logo jest niewyraźne ze względu na mały rozmiar czcionki i niski współczynnik kontrastu.

przykład zatwierdzonego użycia

Logo aplikacji jest wyraźne i ma dobry współczynnik kontrastu.

przykład niezatwierdzonego użycia

Logo aplikacji jest niewyraźne i rozmyte ze względu na niski współczynnik kontrastu.

Wytyczna 3: Proste tło

Użyj obrazu z prostym, minimalistycznym tłem, które pozwoli skupić się na głównych bohaterach.

✔ Zalecane

przykład zatwierdzonego użycia

Obraz jest nieskomplikowany, a duże logo jest wyeksponowane.

✘ Niezalecane

przykład niezatwierdzonego użycia

Obraz zawiera zbyt wiele elementów i występuje skomplikowane logo, w którym użyto małej czcionki.

przykład zatwierdzonego użycia

Obraz jest nieskomplikowany, a duże logo aplikacji jest wyeksponowane.

przykład niezatwierdzonego użycia

Obraz jest przeładowany kafelkami, które odciągają uwagę od logo aplikacji.

Wytyczna 4: Wysoka rozdzielczość

Obraz powinien być skalowalny dla urządzeń o różnych rozmiarach. Unikaj używania nieostrych lub niewyraźnych obrazów.

✔ Zalecane

przykład zatwierdzonego użycia

Obraz jest wyraźny i w wysokiej rozdzielczości.

✘ Niezalecane

przykład niezatwierdzonego użycia

Obraz i logo są nieostre.

przykład zatwierdzonego użycia

Logo aplikacji jest wyraźne i w wysokiej rozdzielczości.

przykład niezatwierdzonego użycia

Logo aplikacji i tło są nieostre.

Wytyczna 5: Unikaj dużych pustych przestrzeni

W jak największym stopniu wypełnij strefę bezpieczną istotnym obiektem obrazu tła. Zadbaj o to, aby kompozycja była zrównoważona.

✔ Zalecane

przykład zatwierdzonego użycia

Tytuł i obraz znajdują się w strefie bezpiecznej i wypełniają kafelek.

✘ Niezalecane

przykład niezatwierdzonego użycia

Jest dużo pustej przestrzeni, ponieważ obraz i kafelek mają inny współczynnik proporcji.

przykład zatwierdzonego użycia

Logo aplikacji znajduje się w strefie bezpiecznej i wypełnia kafelek.

przykład niezatwierdzonego użycia

Jest dużo pustej przestrzeni, ponieważ logo aplikacji ma inne proporcje. Nie dodawaj ramki.

Obraz tła

Wytyczna 1: Strefy bezpieczne

Obszar zielonej nakładki jest strefą bezpieczną. Istotne elementy (np. głowy kluczowych postaci) powinny znajdować się wewnątrz strefy bezpiecznej, aby nie zostały zasłonięte.

Strefa bezpieczna obrazu tła

Obszar 1214 x 830 pikseli to miejsce, w którym należy umieścić główny element obrazu.

✔ Zalecane

przykład zatwierdzonego użycia

Centralny punkt (twarz kluczowej postaci) znajduje się po prawej stronie i wewnątrz strefy bezpiecznej.

✘ Niezalecane

przykład niezatwierdzonego użycia

Centralny punkt obrazu (twarz kluczowej postaci) znajduje się poza strefą bezpieczną i może zachodzić na tekst w tytule.

Wytyczna 2: Brak tekstu na obrazie

Na obrazie tła nie należy umieszczać tekstu ani logo aplikacji, z wyjątkiem niewielkich tekstów, takich jak dopuszczalny wiek i informacja o prawach autorskich.

✔ Zalecane

przykład zatwierdzonego użycia

Tytuł będzie wyraźny i dobrze widoczny, ponieważ na obrazie nie ma tekstu.

✘ Niezalecane

przykład niezatwierdzonego użycia

Tytuł nie będzie wyraźny, ponieważ na obrazie znajduje się tekst.

Wytyczna 3: Wysoka rozdzielczość

Obraz powinien być skalowalny dla urządzeń o różnych rozmiarach. Unikaj używania nieostrych lub niewyraźnych obrazów.

✔ Zalecane

przykład zatwierdzonego użycia

Obraz jest wyraźny i w wysokiej rozdzielczości.

✘ Niezalecane

przykład niezatwierdzonego użycia

Obraz ma niską rozdzielczość i jest nieostry.

Wytyczna 4: Wiele tytułów [tylko ASIN aplikacji]

Na obrazie tła z wieloma tytułami zastosuj zniekształcenia, różne kąty nachylenia i podziały, aby obraz nie naśladował kafelków interfejsu użytkownika urządzenia Fire TV.

✔ Zalecane

przykład zatwierdzonego użycia

Zniekształcenie sprawia, że obraz przyciąga uwagę.

✘ Niezalecane

przykład niezatwierdzonego użycia

Płaska kompozycja za bardzo przypomina kafelki Fire TV.

Aktualizowanie materiałów reklamowych

Materiały reklamowe na kafelkach sponsorowanych możesz edytować tam, gdzie zostały przesłane.

Programista aplikacji

Jeśli promujesz ASIN aplikacji i chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktualizowania kafelków sponsorowanych, patrz: Wytyczne dotyczące zasobów obrazów dla sklepu z aplikacjami.

Prime Video

Jeśli promujesz tytuł treści i chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktualizowania kafelków sponsorowanych, patrz: Podręcznik dotyczący zasobów graficznych dla usługi Prime Video Direct.

Samoobsługowe rozwiązania reklamowe dla urządzenia Fire TV

Reklamodawcy korzystający z samoobsługowych rozwiązań reklamowych dla urządzenia Fire TV mogą teraz umieszczać w swoich kampaniach obrazy niestandardowe. Dowiedz się więcej

Lokalizacje

Ameryka Północna
 • CA
 • MX
 • US
Ameryka Południowa
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Bliski Wschód
 • EG
 • KSA
 • UAE
Azja i Pacyfik
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG