Sponsorowany wygaszacz ekranu

Sponsorowany wygaszacz ekranu to pełnoekranowe miejsce docelowe reklamy zintegrowane z pierwotnym obrazem krajobrazu stanowiącym wygaszacz ekranu na urządzeniach Fire TV.

Omówienie działania

Po okresie braku aktywności na urządzeniu Fire TV pojawia się wygaszacz ekranu rozpoczynający się od pełnoekranowych obrazów promocyjnych. Każdy obraz jest wyświetlany przez 30 sekund. Klienci mogą zobaczyć więcej szczegółów dotyczących reklamy, naciskając przycisk Odtwórz lub Wstrzymaj na pilocie. Mogą też użyć lewego lub prawego przycisku, aby przejrzeć inne promocje i obrazy wygaszacza ekranu. Po wyświetleniu wszystkich reklam przez pozostałą część sesji wygaszacza ekranu wyświetlane są zdjęcia krajobrazów.

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Składniki materiałów reklamowych

Reklama w wygaszaczu ekranu wymaga dwóch niestandardowych składników: obrazu logo i obrazu tła. Na obraz tła zostanie automatycznie nałożona półprzezroczysta nakładka przyciemniająca jego lewą połowę, co pozwoli uzyskać większy kontrast między obrazem tła materiału reklamowego a obrazem logo.

Przykład reklamy w wygaszaczu ekranu z obrazem logo i obrazem tła

Specyfikacje zasobów

Składnik materiału reklamowegoWymagania dotyczące nieprzetworzonych zasobów*Wymagania dotyczące ostatecznej wersji pliku
Obraz tłaWymiary: 1920 x 1080 pikseli lub więcej
Format: PSD (wysokiej jakości i warstwowy)
Wymiary: 1920 x 1080 pikseli
Maksymalna wielkość pliku: 450 KB
Format: JPG (punkt odniesienia)
Obraz logoWymiary: 640 x 360 pikseli lub więcej
Format: PSD (wysokiej jakości i warstwowy),
AI, EPS lub SVG
Wymiary: 640 x 360 pikseli
Maksymalna wielkość pliku: 450 KB
Format: PNG

* Nieprzetworzone zasoby są obowiązkowe. Patrz: pełna lista kontrolna zasobów.

Ograniczenia dotyczące treści reklamowych

Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia przy korzystaniu z urządzeń Fire TV, współpracujemy z naszymi klientami w zakresie wyświetlania reklam odpowiednich dla wszystkich grup odbiorców. Wszystkie treści reklamowe na urządzeniu Fire TV muszą być zgodne z obowiązującymi w firmie Amazon zasadami akceptowania materiałów reklamowych oraz wytycznymi i zasadami akceptowania dotyczącymi urządzenia Fire TV. Amazon wymaga, aby przed przesłaniem swoich treści reklamodawcy sprawdzali je pod kątem niniejszych wytycznych.

Obrazy tła

Bezpieczna strefa

Zielony obszar to bezpieczna strefa dla obrazu tła reklamy w wygaszaczu ekranu. Umieść istotne elementy (np. głowę głównej postaci) wewnątrz bezpiecznej strefy, aby nie zostały one przycięte przez efekty powiększania ani pokryte ciemną nakładką.

Przykład bezpiecznej strefy dla obrazu tła w reklamie w wygaszaczu ekranu.
Przykład obrazu tła reklamy w wygaszaczu ekranu bez nakładki.

Bez nakładki

Przykład obrazu tła reklamy w wygaszaczu ekranu z nakładką.

Z nakładką

Wymagania dotyczące ostatecznej wersji pliku

Wymiary: 1920 x 1080 pikseli
Format: JPEG
Maksymalna wielkość pliku: 450 KB

Przykłady
Przykład obrazu tła reklamy w wygaszaczu ekranu.
Przykład obrazu tła reklamy w wygaszaczu ekranu.
Przykład obrazu tła reklamy w wygaszaczu ekranu.
Przykład obrazu tła reklamy w wygaszaczu ekranu.
Przykład obrazu tła reklamy w wygaszaczu ekranu.
Przykład obrazu tła reklamy w wygaszaczu ekranu.
Wytyczne
 • Obraz tła powinien wyglądać wyraźnie na ekranie telewizora o wysokiej rozdzielczości (HDTV); nie należy używać powiększonych obrazów; retusz obrazu musi być fotorealistyczny; należy unikać wad w zakresie gradientów, cieni i perspektywy.
 • ✔ Zalecane:
  Wygaszacz ekranu — zatwierdzony
  Wygaszacz ekranu — niezatwierdzony
  ✘ Niezalecane:
  Wygaszacz ekranu — niezatwierdzony
  Wygaszacz ekranu — zatwierdzony
 • Obrazy powinny być ciekawe i przedstawiać kluczowe postaci z treści lub budzące zainteresowanie elementy produktu.
  • Reklamy dotyczące rozrywki: używaj obrazów zawierających promowane treści.
  • Reklamy niezwiązane z rozrywką: używaj obrazów, które przekazują widzom historię reklamowanej marki, produktów, usług lub wydarzeń promocyjnych. Upewnij się, że temat obrazu tła pasuje do tekstu reklamy na obrazie logo.
   • Produkty: obrazy powinny pokazywać reklamowany produkt lub klienta korzystającego z produktu bądź powinny koncentrować się na marce.
   • Usługi: obrazy powinny pokazywać klienta korzystającego z usługi lub reklamowane udogodnienia bądź powinny koncentrować się na marce.
   • Koncentracja na marce: obrazy skoncentrowane na marce powinny zawierać postacie związane z marką (np. maskotki marki, jej ambasadorów lub postacie z reklam marki), pokazywać wydarzenia związane z marką (np. wydarzenie Dzień na szlaku organizowane przez firmę oferującą produkty turystyczne) lub zawierać ilustracje związane z marką. Obrazy skoncentrowane na marce muszą przekazywać jasną historię marki bądź produkty lub usługi marki. Obrazy, które nie zapewniają kontekstu dla reklamy (np. ogólne wzory i grafiki), są niedozwolone.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje reklamowany produkt.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — niezatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje klienta korzystającego z reklamowanego produktu.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje klienta korzystającego z reklamowanej usługi.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — niezatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje kontekst (samolot) dla reklamowanej usługi.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony

   Ten materiał reklamowy zawiera maskotki marki.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — niezatwierdzony

   Ten materiał reklamowy prezentuje obraz związany z wydarzeniem sponsorowanym przez markę.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje ilustracje związane z marką, które zapewniają kontekst dla produktów marki.

   ✘ Niezatwierdzone

   Obraz tła — niezatwierdzony

   Dlaczego? Ilustracja w tym materiale reklamowym ma ogólny charakter i nic nie wnosi do opowiadanej historii marki.

 • Upewnij się, że punkt centralny (np. istotne obiekty lub głowy postaci) obrazu tła znajduje się wewnątrz zielonej bezpiecznej strefy.
 • Upewnij się, że po lewej stronie obrazu tła, na którą nakładany jest obraz logo, znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca.
 • ✔ Zalecane:
  Wygaszacz ekranu — zatwierdzony
  ✘ Niezalecane:
  Wygaszacz ekranu — niezatwierdzony
 • W jak największym stopniu wypełnij strefę bezpieczną istotnym obiektem obrazu tła. Zadbaj o to, by kompozycja wyglądała na wyważoną — unikaj przycinania istotnych obiektów oraz bardzo dużych twarzy.
 • ✔ Zalecane:
  Wygaszacz ekranu — zatwierdzony

  Najważniejszy obiekt wypełnia bezpieczną strefę i całość sprawia wrażenie wyważonej.

  ✘ Niezalecane:
  Wygaszacz ekranu — niezatwierdzony

  Najważniejszy obiekt jest za mały.

  ✔ Zalecane:
  Wygaszacz ekranu — zatwierdzony

  Najważniejszy obiekt wypełnia bezpieczną strefę i całość sprawia wrażenie wyważonej.

  ✘ Niezalecane:
  Wygaszacz ekranu — niezatwierdzony

  Twarz jest za duża i zostanie przycięta, gdy materiał reklamowy będzie pokazywany w telewizji.

 • Użyj pojedynczego zasobu obrazu, który rozciąga się aż do krawędzi obrazu tła (na całej powierzchni). Dozwolone są również następujące scenariusze pod warunkiem spełnienia naszych wymagań:
  • Pojedynczy obraz, który nie jest wystarczająco duży, aby wypełnić obraz tła: zasób obrazu powinien wypełnić co najmniej prawą połowę (50%) obrazu tła bez przerw wokół krawędzi, a w celu wypełnienia pustej przestrzeni można zastosować dodatkowy element wizualny po lewej stronie obrazu tła. Unikaj prostego podziału (linia pionowa) między zasobem obrazu a dodatkowym elementem wizualnym.
  • ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony
   Obraz tła — zatwierdzony

   ✘ Niezatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony
   Obraz tła — zatwierdzony
   Obraz tła — zatwierdzony
  • Wiele obrazów, które muszą być pokazane na jednym obrazie: połączony obraz powinien mieć tło od krawędzi do krawędzi, na którym umieszczane są wymagane zasoby obrazu. Kompozycja połączonego obrazu powinna być zrównoważona, z priorytetowym potraktowaniem istotnych obiektów z zasobów obrazu. Unikaj używania jednolitego tła i elementów wizualnych, które nie mają związku z zasobami obrazu.
  • ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony
   Obraz tła — zatwierdzony

   ✘ Niezatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony
   Obraz tła — zatwierdzony
 • Ekran telewizora nie może znajdować się wewnątrz bezpiecznej strefy.
 • ✔ Zalecane:
  Wygaszacz ekranu — zatwierdzony
  ✘ Niezalecane:
  Wygaszacz ekranu — niezatwierdzony
 • Nie używaj wzorów o wysokim kontraście. Zdecydowanie zalecamy stosowanie współczynnika kontrastu 5:1 lub niższego.
 • ✔ Zalecane:
  Wygaszacz ekranu — zatwierdzony
  ✘ Niezalecane:
  Wygaszacz ekranu — niezatwierdzony
 • Nie używaj obrazów z tłem w przeważającej części białym lub jasnym, które jest męczące dla oczu i nie zapewnia wystarczającego kontrastu z elementami interfejsu użytkownika. W przypadku użycia obrazów z takim tłem należy zmniejszyć jasność lub nasycenie.
 • ✔ Zatwierdzone

  Obraz tła — zatwierdzony

  ✘ Niezatwierdzone

  Obraz tła — niezatwierdzony
 • Nie dodawaj do obrazu tła tekstu ani logo. (Nie dotyczy to etykiety oceny treści, tekstu prawnego i wielotytułowego materiału reklamowego, a także tekstu i logo znajdujących się na obrazie tła w sposób naturalny, na przykład na opakowaniu produktu lub na tle widocznym w pomieszczeniu redakcji informacyjnej).
 • ✔ Zatwierdzone

  Obraz tła — zatwierdzony

  ✘ Niezatwierdzone

  Obraz tła — niezatwierdzony

  Dlaczego? Na obrazie tła dodano logo.

 • Podczas eksportowania obrazu tła nie dołączaj przezroczystej nakładki.

Bezpieczna strefa

Przykład bezpiecznej strefy dla obrazu logo w reklamie w wygaszaczu ekranu.
Wymagania dotyczące ostatecznej wersji pliku

Wymiary: 1920 x 1080 pikseli
Format: JPEG
Maksymalna wielkość pliku: 450 KB

Przykłady
Przykłady logo

Obraz logo zawiera następujące elementy:

Przykładowe elementy logo
Poz.Elementy logoCo to znaczyOgraniczenie
1LogoLogo kafelka treści, logo marki lub logo dostawcy treści.Jeśli zostały uwzględnione, logo tytułów treści muszą mieć najwyższy priorytet wizualny.
2Tekst reklamowy
(opcjonalnie)
Tekst wezwania do działania, slogan marki, dodatkowy tekst reklamowy lub zastrzeżenie.Długość tekstu zależy od maksymalnej liczby wierszy dozwolonej w zblokowanym logo (5 wierszy, w tym cały tekst i wszystkie logo).

Do 2 słów (w Japonii 15 znaków) w przypadku tekstu zastrzeżenia. (Zastrzeżenie dłuższe niż 2 słowa powinno być umieszczone na obrazie tła).
3Etykieta oceny treści
(w stosownych przypadkach)
Ocena reklamowanego tytułu treści.Wymagana tylko w przypadku treści przeznaczonych dla osób w wieku 12–13 lat lub starszych.
Wytyczne
 • Umieść w zblokowanym logo tylko niezbędne informacje. Dozwolone jest użycie maksymalnie pięciu wierszy zawierających elementy logo, ponieważ pomaga to zachować przejrzystą hierarchię wizualną w zblokowanym logo.
 • Zblokowane logo powinno być wyrównane do lewej i wyśrodkowane w pionie.
 • ✔ Zalecane:
  Zatwierdzone obrazy logo
  ✘ Niezalecane:
  Niezatwierdzone obrazy logo
 • Logo tytułu treści — jeśli jest uwzględnione — powinno mieć wyższy priorytet wizualny niż pozostałe elementy logo. Może na przykład być w bardziej jaskrawym kolorze lub mieć większy rozmiar niż pozostałe logo i tekst.
 • Wszystkie logo muszą być czytelne: główny tekst logo powinien mieć rozmiar co najmniej 24 pkt (przy czcionce Arial Regular lub równoważny przy innej czcionce). Z kolei najmniejszy tekst logo powinien mieć co najmniej 14 punktów.
 • Obraz logo musi wyraźnie odcinać się od obrazu tła — wymagany minimalny współczynnik kontrastu to 3:1.
 • Nie powielaj logo ani tekstu. (Nie dotyczy to logo lub tekstu, które w sposób naturalny znajdują się na obrazie tła).
 • Odradzamy stosowanie symbolu znaku towarowego — takie symbole są domyślnie usuwane.

Tekst reklamowy

 • Tekst reklamowy powinien być jasny, bezpośredni, precyzyjny i zrozumiały dla przeciętnego klienta.
 • Unikaj znaków interpunkcyjnych na końcu zdania.
 • W przypadku reklam dotyczących rozrywki w tekście reklamowym dozwolone jest umieszczenie zarówno cen promocyjnych, jak i cen regularnych. Maksymalny rozmiar czcionki dla cen wynosi 48 pkt (przy czcionce Arial Regular lub równoważny przy innej czcionce). Umieszczanie cen w reklamach niezwiązanych z rozrywką jest niedozwolone.
 • Cały tekst powinien mieć rozmiar co najmniej 24 pkt (przy czcionce Arial Regular lub równoważny przy innej czcionce).
 • Nie umieszczaj „drobnego druku”, oświadczeń o prawach autorskich ani symboli prawnych.
 • W przypadku reklam dotyczących rozrywki w miarę możliwości używaj zalecanego wezwania do działania.
 • Tekst wezwania do działania:
  • Musi informować o działaniu, które klient powinien podjąć.
  • Musi odzwierciedlać doświadczenia klienta na stronie docelowej.
  • Musi zaczynać się od czasownika.
  • Musi mieć rozmiar co najmniej 28 punktów.
  • Nie powinien być wykorzystywany do przekazywania informacji o ofercie (np. „Zaoszczędź 5 USD”).
 • Tekst zastrzeżenia
  • Wymagana subskrypcja — jeśli promowana treść wymaga dodatkowej płatnej subskrypcji poza subskrypcją Prime Video, musi to być wyraźnie określone w materiale reklamowym przy użyciu jednej z następujących metod:
   • W tekście wezwania do działania: „Oglądaj dzięki subskrypcji”, „Subskrybuj, aby obejrzeć teraz” itp.
   • Jako tekst prawny w materiale reklamowym: „Wymagana subskrypcja” itp.
   • W tekście wezwania do działania z dodatkiem tekstu prawnego: „Oglądaj dzięki 7-dniowemu bezpłatnemu okresowi próbnemu” oraz dodatkowy tekst prawny „Obowiązują ograniczenia” itp.
  • Wypożycz/kup — jeśli promowana treść wymaga zapłaty za wypożyczenie bądź zakup aplikacji lub elementu treści, musi to być wyraźnie określone w materiale reklamowym.
   • W tekście wezwania do działania: „Kup lub wypożycz w usłudze Prime Video”, „Dostępne do wypożyczenia”, „Dostępne do kupienia”, „Miej na własność już dziś”, „Streamuj po zakupie”, „Wyjątkowa okazja dla członków programu Prime”, „Obejrzyj teraz [+ zblokowane logo Prime Video Cinema]” itp.
  • Zastosowanie mają standardowe wytyczne dotyczące tekstu wezwania do działania.
 • Stwierdzenia i uzasadnienie: postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stwierdzeń i uzasadnienia.

Cały tekst reklamowy (wraz z zastrzeżeniem) w materiałach reklamowych w wygaszaczu ekranu powinien być w stosownych przypadkach zgodny z zasadami akceptowania materiałów reklamowych.

Etykiety oceny treści

Bezpieczna strefa

Etykietę oceny treści można umieścić w niebieskiej bezpiecznej strefie w obrazie tła lub w obrazie logo. Etykieta oceny treści jest wymagana w przypadku treści przeznaczonych dla osób w wieku 12–13 lat i starszych, gdy reklama prowadzi bezpośrednio do filmu lub strony, na której film jest prezentowany.

Bezpieczna strefa oceny treści
Przykład bezpiecznej strefy oceny treści
Przykłady
Przykład bezpiecznej strefy oceny treści
Przykład bezpiecznej strefy oceny treści
Wytyczne
 • Użyj etykiet oceny treści zawartych w szablonie PSD.
 • Upewnij się, że etykiety oceny treści są czytelne. W razie potrzeby dostosuj na przykład obraz tła lub kolor etykiety oceny treści oraz unikaj stosowania efektów cienia w etykiecie oceny treści.
 • Upewnij się, że etykieta oceny treści odzwierciedla klasyfikację reklamowanego tytułu treści lub reklamowanej aplikacji.
 • Umieszczając etykietę oceny treści w obrazie tła, użyj jej domyślnego położenia.

Bezpieczna strefa

Przykład bezpiecznej strefy dla tekstu prawnego w reklamie w wygaszaczu ekranu.

Tekst prawny taki jak oświadczenia o prawach autorskich i symbole prawne zostanie domyślnie usunięty. Jeśli używasz tekstu prawnego, przestrzegaj następujących zaleceń:

 • Umieść tekst prawny w niebieskiej bezpiecznej strefie w obrazie tła.
 • Nie dodawaj do tekstu prawnego etykiety oceny treści. Umieść tekst prawny po lewej stronie etykiety oceny treści (w stosownych przypadkach).
 • Użyj czcionki o rozmiarze 14 punktów.
 • Użyj maksymalnie dwóch wierszy tekstu.
 • Tekst prawny musi w całości mieścić się w bezpiecznej strefie.
Przykład
Przykład tekstu prawnego w reklamie w wygaszaczu ekranu.
Przykład tekstu prawnego w reklamie w wygaszaczu ekranu.
Wielotytułowy materiał reklamowy
Co to jest wielotytułowy materiał reklamowy?

Zblokowane logo materiału reklamowego zawiera co najmniej dwie nazwy tytułów treści lub dwa logo, a jego obraz tła zawiera istotne grafiki z co najmniej dwóch tytułów treści. Wielotytułowy materiał reklamowy może zawierać maksymalnie 3 tytuły treści.

Wielotytułowy materiał reklamowy powinien promować:

 • usługę lub aplikację streamingową dostępną na urządzeniu Fire TV (np. Freetime Unlimited, Netflix lub Sling TV);
 • tytuły filmów w serii (np. „Smerfy” i „Smerfy 2” albo „Toy Story”, „Toy Story 2” i „Toy Story 3”), przy czym serial składający się z wielu sezonów będzie liczony jako jeden tytuł zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi materiałów reklamowych;
 • kolekcję tytułów treści (np. „Najlepsze horrory”, „Filmy na święta” lub „Rodzinny wieczór filmowy”).

Wielotytułowe materiały reklamowe muszą być zgodne z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi materiałów reklamowych dla reklam w wygaszaczu ekranu, a ponadto z wytycznymi przedstawionymi poniżej.

Obraz tła wielotytułowego materiału reklamowego

Obraz tła wielotytułowego materiału reklamowego powinien być zgodny z ogólnymi wytycznymi, przy czym wielotytułowy materiał reklamowy pozwala na umieszczenie logo lub nazwy tytułu treści w obrazie tła. Warstwa wizualna powinna być zgodna z następującymi wymaganiami:

✔ Zalecane:
Przykład obrazu tła wielotytułowego materiału reklamowego

Połącz w jednym obrazie wiele istotnych grafik wyświetlanych od krawędzi do krawędzi.

✔ Zalecane:
Postaci z wielu tytułów treści umieszczone na jednym obrazie.

Umieść na jednym obrazie postaci z wielu tytułów treści.

✘ Niezalecane:
Przykład wielotytułowego materiału reklamowego składającego się z kilku grafik okładkowych umieszczonych na tym samym obrazie tła

Nie umieszczaj wielu grafik okładkowych na
tym samym obrazie tła.

Logo tytułu treści wielotytułowego materiału reklamowego

Jeśli materiał reklamowy ma promować usługę lub aplikację streamingową, nazwy tytułów można pominąć. Jeśli celem jest promowanie tytułów treści, nazwy tytułów muszą być widoczne w materiale reklamowym.

Uwzględnione:
Wielotytułowy materiał reklamowy — zatwierdzony
Nieuwzględnione:
Wielotytułowy materiał reklamowy — niezatwierdzony

Nazwy tytułów można umieścić w zblokowanych logo, jeśli wszystkie tytuły pochodzą z tej samej serii, a w obrazie tła znajdują się wspólne postaci z tych tytułów.

1. przykład tej samej serii wielotytułowej
2. przykład tej samej serii wielotytułowej

Gdy tytuły są niezależne od siebie, umieść nazwy tytułów w obrazie tła. Upewnij się, że każda nazwa tytułu znajduje się blisko odpowiednich istotnych grafik.

✔ Zalecane:
Przykład zatwierdzonego wielotytułowego materiału reklamowego
✘ Niezalecane:
Przykład niezatwierdzonego wielotytułowego materiału reklamowego

W zależności od warstwy wizualnej nazwy tytułów mogą być w formie tekstu lub logo. Nazwy tytułów muszą:

 • być czytelne (minimalny rozmiar czcionki to 24 punkty przy czcionce Arial Regular lub równoważny przy innej czcionce);
 • być spójne pod względem formatu w ramach danego materiału reklamowego (tylko logo lub tylko tekst);
 • mieścić się wewnątrz zielonej bezpiecznej strefy obrazu tła.
Ocena treści wielotytułowego materiału reklamowego

Jeśli materiał reklamowy promuje tytuły treści, pokaż ocenę tytułu treści sklasyfikowanego najbardziej restrykcyjnie. Na przykład jeśli materiał reklamowy zawiera 2 tytuły, z których jeden ma kategorię R, a drugi PG-13, w materiale reklamowym wyświetl klasyfikację R.

Sekwencyjne przesyłanie wiadomości (tylko w Stanach Zjednoczonych)
Wytyczne
 1. Podczas prowadzenia kampanii sekwencyjnego przesyłania wiadomości na wygaszaczu ekranu wyświetlane będą kolejno 3 reklamy tego samego dostawcy treści.
 2. Reklamy muszą być zgodne ze standardowymi specyfikacjami i wytycznymi dotyczącymi wygaszacza ekranu.
 3. Każda reklama musi funkcjonować niezależnie jako unikalna reklama w wygaszaczu ekranu. Nie można wymagać od klientów znajomości 2 czy 3 reklam, aby zrozumieli, co jest promowane.
 4. Obraz tła dla 3 materiałów reklamowych musi być unikalny. Wygaszacz ekranu nie może powtarzać tego samego obrazu tła, ponieważ przechodzenie od jednego slajdu do drugiego mogłoby negatywnie wpłynąć na wrażenia klienta.
 5. Obraz logo może być identyczny we wszystkich 3 materiałach reklamowych lub zmieniać się i zawierać różne treści oraz informacje (slogany, nazwiska aktorów, nominacje do nagród itp.).
 6. Miejsce docelowe po kliknięciu we wszystkich 3 materiałach reklamowych może być:
  • Identyczne (np. wszystkie 3 materiały reklamowe odsyłają do tej samej strony szczegółów filmu).
  • Unikalne: w przypadku gdy każda reklama ma własną stronę docelową (np. materiał reklamowy promuje aplikację, a reklama 1 odsyła do strony z komediami, reklama 2 do strony z dramatami, a reklama 3 do strony z serialami dla dzieci).
✔ Zalecane:
Sekwencyjne przesyłanie wiadomości — zatwierdzone
✘ Niezalecane:
Sekwencyjne przesyłanie wiadomości — niezatwierdzone

Dlaczego?

Obraz tła dla 3 materiałów reklamowych musi być unikalny. Wygaszacz ekranu nie może powtarzać tego samego obrazu tła, ponieważ przechodzenie od jednego slajdu do drugiego mogłoby negatywnie wpłynąć na wrażenia klienta.

✔ Zalecane:
Sekwencyjne przesyłanie wiadomości — zatwierdzone
✘ Niezalecane:
Sekwencyjne przesyłanie wiadomości — niezatwierdzone

Dlaczego?

 1. Materiały reklamowe muszą być zgodne ze standardowymi specyfikacjami i wytycznymi dotyczącymi wygaszacza ekranu. Obraz logo w pierwszych dwóch reklamach musi zawierać logo kafelka treści, logo marki lub logo dostawcy treści.
 2. Każda reklama musi funkcjonować niezależnie jako unikalna reklama w wygaszaczu ekranu. Nie można wymagać od klientów znajomości 2 czy 3 reklam, aby zrozumieli, co jest promowane.
✔ Zalecane:
Sekwencyjne przesyłanie wiadomości — zatwierdzone
Sponsoring (tylko w Stanach Zjednoczonych)

Wygaszacz ekranu

Sponsoring — wygaszacz ekranu

Strona docelowa

Sponsoring — strona docelowa
Obraz tła
 • Materiał reklamowy musi koncentrować się na jednym tytule (wielotytułowe materiały reklamowe nie są obecnie obsługiwane w przypadku kampanii sponsorskich z użyciem wygaszacza ekranu).
 • Obowiązują standardowe wytyczne dotyczące etykiet oceny treści.
Obraz logo

Obowiązują standardowe wytyczne dotyczące obrazu logo, ale z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi sponsorskich materiałów reklamowych. Nie używaj w obrazie logo więcej niż 2 logo. Obraz logo musi zawierać następujące 3 elementy:

Obraz logo
 1. Logo tytułu treści
 2. Wezwanie do działania, w tym dostawcę kanału, w postaci zwykłego tekstu (czcionka Amazon Ember Regular)
  • Wezwanie do działania musi wskazywać, czy treść jest częścią sponsorowanej kolekcji, a także rodzaj kolekcji (np. „Oglądaj darmowe filmy sportowe w Freevee”).
 3. Komunikat o sponsoringu, logo sponsora i linia podziału
  1. Logo sponsora musi być w całości czarne lub w kolorze złamanej bieli (RGB: 235, 235, 235) i nie większe niż 250 x 50 pikseli.
  2. Tekst o sponsoringu musi być napisany czcionką Ember Regular Condensed w rozmiarze 30–40 punktów w kolorze złamanej bieli (RGB: 235, 235, 235) i zawierać następujące komunikaty:
   • Ograniczone reklamy: „Treść prezentowana z ograniczonymi reklamami dzięki wsparciu [logo sponsora]”
   • Tytuły ze zniżką: „Okazja ograniczona czasowo dostępna dzięki wsparciu [logo sponsora]”
   • Wyselekcjonowana lista: „Treść prezentowana dzięki wsparciu [logo sponsora]”
  3. Linia podziału ma 4 piksele, jest biała i w 50% nieprzezroczysta.

Przykładowy obraz logo dla sponsoringu jest dostępny w szablonie PSD.

Strona docelowa

Strony docelowe mają mniej ograniczeń i mogą zawierać bardziej widoczne elementy promowania marki reklamodawcy będącego sponsorem.

Sponsoring — strona docelowa
 • W przypadku stron docelowych zawierających karuzelę pierwszy tytuł może należeć do sponsora i zawierać link do reklamy jego marki lub do strony szczegółów produktu (w przypadku produktów fizycznych). Filmy muszą być zgodne ze standardowymi specyfikacjami i wytycznymi dotyczącymi stron docelowych Fire TV.
 • Film pełnoekranowy marki sponsorowanej NIE jest dozwolony w przypadku sponsorowania w rotatorze polecanych treści. Klienci muszą kliknąć kafelek karuzeli, aby uruchomić film sponsora.
 • Zalecamy umieszczenie na stronie docelowej logo kanału, ponieważ jest ono wyświetlane jako tekst w materiale reklamowym w rotatorze polecanych treści.
Zatwierdzone/niezatwierdzone
✔ Zatwierdzone
Sponsoring — zatwierdzony
✘ Niezatwierdzone
Sponsoring — niezatwierdzony
Dlaczego?
 1. Obraz logo musi rozpoczynać się od logo tytułu treści (np. Turystyka). Logo sponsora musi znajdować się poniżej linii podziału w dolnej części obrazu logo.
 2. Logo sponsora musi być w całości czarne lub w kolorze złamanej bieli (RGB: 235, 235, 235) i nie większe niż 250 x 50 pikseli.
 3. Wezwanie do działania musi wskazywać, czy treść jest częścią sponsorowanej kolekcji, a także rodzaj kolekcji (np. „Oglądaj za darmo filmy podróżnicze w Freevee”).
 4. Logo dostawcy kanału (np. Freevee) musi być wyświetlane w postaci zwykłego tekstu (czcionka Amazon Ember Regular) w wygaszaczu ekranu. Zapobiega to nadmiernemu przeładowaniu obrazu logo oraz nakładaniu się kilku logo. Najlepiej umieścić logo dostawcy kanału na stronie docelowej.
 5. Obraz tła musi koncentrować się na promowanej treści z jednym tytułem (np. Turystyka) i nie może zawierać żadnych obrazów ani elementów promowania marki sponsora.
Regiony
Ameryka Północna
 • CA
 • MX
 • US
Ameryka Południowa
 • BR
Europa
 • BE
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Bliski Wschód
 • EG
 • KSA
 • UAE
Azja i Pacyfik
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG
Lista kontrolna zasobów
 • Dotychczasowe standardowe jednostki reklamowe do celów referencyjnych
 • Obrazy o wysokiej rozdzielczości w warstwowym formacie PSD
 • Obrazy o wysokiej rozdzielczości w formacie JPG, TIFF lub PNG (opcjonalnie)
 • Logo w formacie wektorowym (PSD, AI, EPS lub SVG)
 • Tekst reklamowy kampanii
 • Czcionki
 • Wytyczne dotyczące marki
 • Adres URL po kliknięciu (jeśli dotyczy)
 • Ocena treści (jeśli jest wymagana)