Śródtekstowe miejsce docelowe

Klienci porównują reklamy wyświetlane na urządzeniu Fire TV z obrazami z okładki wypełniającymi pozostałą część ekranu, więc standardy projektowe ustawiono tak, aby zapewnić dopasowanie do treści zamieszczonych obok. Potraktuj śródtekstowy materiał reklamowy na urządzeniach Fire TV jako rekomendacje dla użytkownika.

Po wyświetleniu górnej części strony głównej śródtekstowe miejsce docelowe pojawia się w dolnej części ekranu i może zostać wybrane, gdy klient przejdzie na dół strony.

Ekran główny Fire TV / Wybrana reklama

Podgląd banera śródtekstowego — stany Wybrany i Niewybrany

Specyfikacje zasobów

Składnik obrazuWymagania dotyczące nieprzetworzonych zasobów*Wymagania dotyczące gotowego pliku
Baner**Wymiary: 1712 x 136 pikseli lub większa
Format: PSD (wysokiej jakości i warstwowy)
Wymiary: 1712 x 136 pikseli
Maksymalna wielkość pliku: 250 kB
Format: JPG (punkt odniesienia)
Tło ze skrótem szczegółówWymiary: 980 x 551 pikseli lub większa
Format: PSD, JPG, PNG
Wymiary: 980 x 551 pikseli
Maksymalna wielkość pliku: 300 kB
Format: JPG (punkt odniesienia)

* Nieprzetworzone zasoby są obowiązkowe. Zobacz naszą pełną listę kontrolną zasobów.
** Zobacz limity typograficzne.

Składniki tekstuLimit tekstu
Tytuł ze skrótem szczegółów30 znaków, przy większej liczbie może nastąpić obcięcie
Opis ze skrótem szczegółówMaksymalnie 95 znaków
Tekst dotyczący ułatwień dostępuMaksymalnie 128 znaków


Opcjonalnie:

Składnik filmuWymiaryMaks. wielkość plikuFormatCzas trwania
Film odtwarzany automatycznie1920 × 1080 pikseli500 MBMP4, M4V, MOV, MPEG10–30 s

Zobacz wskazówki dotyczące filmów odtwarzanych automatycznie.

Testowanie materiałów reklamowych na telewizorach

Przed zamieszczeniem reklamy należy wyświetlić jej podgląd na ekranie dużego telewizora, na którym będzie można łatwiej dostrzec wszelkie ewentualne niedoskonałości i niespójności.

Ekrany telewizorów różnią się między sobą znacznie pod względem wielkości obrazu, nasycenia kolorów, odcieni i szczegółowości. Te drobne różnice uznaje się za akceptowalny koszt/kompromis, ponieważ występują one w pewnym stopniu na większości wyświetlaczy.

Dostosowanie elementów wizualnych

Elementy wizualne o jasnych, nasyconych kolorach, które odwracają uwagę od pozostałych elementów na ekranie, muszą zostać stonowane.

 • W przypadku białych elementów graficznych, w tym tekstu: Zamiast RGB(255,255,255) należy użyć RGB(235,235,235). Większe obszary mogą wymagać zastosowania ciemniejszego odcienia w celu odpowiedniego wyeksponowania reklamy, tak jak na poniższym przykładzie.

Zatwierdzone ✔

Zatwierdzony przykład banera śródtekstowego z przyciemnionym tłem

Niezatwierdzone ✘

Niezatwierdzony przykład banera śródtekstowego z jasnym tłem

Dlaczego?

W tym przykładzie tło zatwierdzonej reklamy zostało przyciemnione, ale poszczególne elementy są nadal doskonale widoczne. Reklama nadal będzie nadal wystarczająco jasna na ekranie.
Tło niezatwierdzonej reklamy jest zbyt jasne i jaskrawe.

Niezatwierdzone tło jest zbyt widoczne i zmniejsza czytelność pozostałych elementów oraz odwraca od nich uwagę

Stan wyboru

Gdy klient przechodzi na dół strony, kafelki stają się bardziej wyraźne z przypominającym szkło obramowaniem. Baner reklamowy nie rozwija się po zaznaczeniu.

Wybrano reklamę

Stan Wybrany banera śródtekstowego z wyróżnionymi bezpiecznymi strefami

Składniki skrótu szczegółów

Po wybraniu reklamy dodatkowe informacje dotyczące zawartości wyświetlają się w obszarze „skrót szczegółów”, który zajmuje górną 1/3 ekranu.

Tekst tytułu

Użyj właściwego tytułu reklamowanej zawartości lub utwórz prostą nazwę, która podsumowuje charakter treści dostępnych dla klienta po kliknięciu banera reklamy.

 • Tekst w tym miejscu nie powinien zawierać wezwania do działania ani wyjaśniać typu zawartości (np. „Amazon Music” zamiast „Wypróbuj aplikację Amazon Music”)
 • Tekst o długości przekraczającej 30 znaków może zostać obcięty. W takich przypadkach do tekstu tytułu zostanie dodany wielokropek „…”.

Tekst opisu

Przedstaw najważniejsze szczegóły promocji i określ typ promowanej zawartości.

 • Zacznij od tekstu zawierającego wezwanie do działania, który zachęci odbiorcę do kliknięcia reklamy i jasno przedstawi ofertę (np. „Pobierz aplikację i zyskaj dostęp do milionów piosenek i premierowych utworów”).
 • Zdecydowanie unikaj powielania tekstu, który jest już zawarty w banerze reklamowym.
 • Użyj maksymalnie 95 znaków.

Obraz tła:

Obraz tła (980 x 551 pikseli) uzupełnia elementy wizualne na banerze reklamowym.

 • Nigdy nie umieszczaj logo w tym obszarze, chyba że jest ono w sposób subtelny osadzone w zrzucie ekranu aplikacji.
 • Dopilnuj, aby użyte obrazy nie były skomplikowane i przedstawiały ludzi (gdy tylko jest to możliwe).
 • Na ilustracji nie powinno znajdować się zbyt wiele osób ani szczegółów.
 • Unikaj przycinania głów i twarzy, korzystając z uwzględnionych w szablonie prowadnic pokazujących, w którym miejscu zawartość zostanie przycięta i zamaskowana.

Odradzamy dodawanie tekstu do tego obrazu, ponieważ zwiększyłoby to złożoność reklam. Tekst może zostać dodany tylko w następujących przypadkach, przy czym będzie on wliczany do limitu 20 słów w banerze, chyba że zaznaczono inaczej:

 • Treść wyjaśniająca: Tekst może być użyty do wyjaśnienia tytułów lub nazw przedstawionych na zdjęciu treści lub postaci. W tym miejscu nie można umieszczać zastrzeżeń ani tekstu prawnego. Konieczne jest ustawienie czcionki Ember Regular (24 pkt), #EBEBEB (szesnastkowy kod koloru), pasującej do prezentacji Fire TV dla dodatkowych metadanych.
 • Dodawanie elementów graficznych lub zrzutów ekranu z tekstem: Do istniejących materiałów graficznych lub zrzutu ekranu można dodać tekst o wysokości nieprzekraczającej 38 pikseli. Osadzony w tego typu zasobach tekst o wysokości nieprzekraczającej 24 pikseli może zostać pominięty podczas ustalania liczby słów.

Prowadnice obrazu tła ze skrótem szczegółów

 • Czerwone: zawartość zostanie zamaskowana
 • Pomarańczowe zawartość może zostać przesłonięta przez elementy półprzezroczyste
 • Zielone: zawartość będzie widoczna
Sekcja skrótu szczegółów banera śródtekstowego z wyróżnionymi bezpiecznymi strefami

Przykłady obrazów tła ze skrótem szczegółów

Zatwierdzone przykłady obrazu tła ze skrótem szczegółów

Zatwierdzone ✔

Zatwierdzony przykład obrazu tła ze skrótem szczegółów przedstawiającego ludzi

Niezatwierdzone ✘

Niezatwierdzony przykład obrazu tła ze skrótem szczegółów przedstawiającego tekst

Dlaczego?

Obraz tła w zatwierdzonej reklamie jest odpowiednio przycięty i przedstawia ludzi.

Obraz tła w niezatwierdzonej reklamie zawiera tekst, który zanadto skupia uwagę, obraz jest przeładowany i nie ma wyraźnego punktu centralnego.

Film odtwarzany automatycznie (opcjonalnie)

Gdy klient najedzie kursorem na baner, tekst i zawartość obrazu zostaną odsłonięte w górnej połowie ekranu. Po upływie jednej sekundy film może zastąpić obraz i rozpocznie się odtwarzanie z włączonym dźwiękiem. Po zakończeniu filmu obraz zostanie wyświetlony ponownie.

Film (1920 x 1080) powinien być krótki (10–30 sekund), interesujący i zachęcać klienta do kliknięcia dodatkowej zawartości. Potraktuj film jako szybki przegląd reklamowanego produktu. Do przedstawienia przeglądu zawartości wykorzystaj atrakcyjne obrazy i filmy.

 • Nie zaleca się zamieszczania filmów w formacie letterbox (z czarnym paskiem poniżej i powyżej obrazu). Jeśli jednak promowana treść to film w całości nagrany w formacie letterbox, wówczas format ten można również zastosować w przypadku zwiastuna.
 • Znaki wodne lub logo: nie zaleca się umieszczania w filmie znaków wodnych / logo, ponieważ mogą one odwracać uwagę od głównej treści filmu. Tego rodzaju elementy są jednak dozwolone, gdy przestrzega się następujących wytycznych:
  1. Logo umieszczono w bezpiecznej strefie.
  2. Logo nie zakrywa kluczowych elementów treści (na przykład twarzy aktora) ani innego tekstu w filmie.
 • Zastrzeżenia, tekst prawny, napisy, informacje o prawach autorskich lub inne informacje zapisane małą czcionką odwracają uwagę od zasadniczej zawartości filmu, gdy są przez cały czas widoczne na ekranie. Niewielkie fragmenty tekstu z kluczowymi informacjami (takimi jak nazwisko reżysera lub nazwa studia filmowego) mogą być wyświetlane przez krótki czas podczas zwiastuna.
 • Logo i tekst w filmie muszą być czytelne i nieobcięte. Tekst (w tym tekst prawny / zastrzeżenie) musi być zapisany czcionką o wielkości co najmniej 64 pikseli, gdy jest wyświetlany w pełnym rozmiarze wideo 1920x1080. Dzięki temu będzie on czytelny również po umieszczeniu w wersji zmniejszonej w części interfejsu użytkownika zawierającej skrót szczegółów.

Ograniczenia bezpiecznej strefy

Telewizory zwykle przycinają kilka pikseli przy każdej krawędzi wyświetlanego obrazu. Domyślnie reklama jest umiejscowiona w dolnej części ekranu głównego.

Dolne 27 pikseli obszaru banera jest ograniczone, tak aby ważna zawartość była wystarczająco oddalona od krawędzi i widoczna w całości. Podobne ograniczenie zastosowano w przypadku górnej i prawej krawędzi obrazu tła ze skrótem szczegółów (odpowiednio 27 i 48 pikseli).

Bezpieczne strefy: ekran główny Fire TV / wybrana reklama

Baner śródtekstowy na ekranie głównym Fire TV z wyróżnionymi bezpiecznymi strefami

Bezpieczne strefy: szablon banerów

Szablon banera śródtekstowego z wyróżnionymi bezpiecznymi strefami

Ponadto, aby uniknąć konfliktu wizualnego z innymi kafelkami na ekranie, bezpieczna strefa ogranicza 27 pikseli treści przy każdej krawędzi banera.

Baner reklamowy

Układ i przejrzystość

Upewnij się, że zawartość samego banera pozwala bez trudu zrozumieć zasady promocji.

 • Użyj atrakcyjnych obrazów, które przyciągną uwagę klientów
 • Ogranicz do minimum liczbę słów
 • Elementy w miejscu docelowym nie mogą wyglądać na bezładnie rozrzucone — utwórz punkt centralny

Baner musi zachować ciągłość; nie dziel go na osobne sekcje.

 • Podziały pionowe mogą powodować dezorientację, ponieważ trudno stwierdzić, czy reklama składa się z jednego wybieralnego kafelka, czy też wielu.
 • Unikaj pionowych podziałów, rozmywając granice lub, jeśli nie można ich uniknąć, wyrównując je

Połącz elementy pierwszego planu z elementami tła reklamy, tworząc filmowy pasek:

 • Elementy i znaki nie mogą wyglądać na wycięte. Muszą zostać odpowiednio wtopione w kompozycję za pomocą cieniowania, rozmycia, maskowania, dodatkowych obrazów lub innych technik wizualnych.
 • Duże zbliżenia mogą wydawać się nieproporcjonalnie duże na większym ekranie. Unikaj wyświetlania części twarzy (na przykład oczu) w bardzo dużej skali.

Zatwierdzone ✔

Zatwierdzony przykład banera śródtekstowego

Niezatwierdzone ✘

Niezatwierdzony przykład banera śródtekstowego

Dlaczego?

W tym przykładzie obrazy w zatwierdzonej reklamie są wtopione w kompozycję panoramiczną. Postacie wyglądają naturalnie.


Postacie w niezatwierdzonej reklamie wyglądają jak wycięte i nie są odpowiednio wtopione w tło. W tle widoczne są wyraźne podziały i wystąpiły problemy dotyczące proporcji poszczególnych elementów.

Elementy pierwszego planu w banerze

 • Jeśli nie dysponujesz wystarczającą liczbą elementów graficznych, by wykorzystać pełną szerokość banera, wprowadź duże odstępy między poszczególnymi elementami i wyrównaj zawartość do lewej strony obszaru miejsca docelowego.
 • Obraz banera nigdy nie powinien sprawiać wrażenia pustego. Wykorzystaj minimalny obszar treści wskazany w szablonie, aby mieć pewność, że reklama będzie odpowiednio się prezentować.
 • Elementy powinny być wyśrodkowane w pionie wewnątrz banera.

Minimalny obszar treści: szablon banera / przykładowa reklama

Szablon banera śródtekstowego z wyróżnionym minimalnym obszarem treści
Zatwierdzony przykład banera śródtekstowego z elementami pierwszego planu w określonym minimalnym obszarze treści

Elementy tła w banerze

Tło banera reklamowego powinno być tak wyraźne, jak pozwalają na to zasoby; gdy tylko to możliwe, obrazy powinny rozciągać się na całej długości reklamy.

 • Unikaj zabiegów wizualnych, które w nieodpowiedni sposób przyciągają uwagę do reklamy, takich jak jaskrawe kolory lub bardzo nietypowe wzory. Jasne kolory, które są elementem promowania marki reklamodawcy i zajmują mniej niż połowę tła reklamy, są dozwolone.
 • Czarne/ciemne tło sprawia, że baner reklamowy jest trudny do odróżnienia od reszty strony w interfejsie Fire TV. Jeśli materiały reklamowe wymagają ciemnego tła, należy umieścić w tle dodatkowe obrazy lub wzór bądź dodać jasnoszarą ramkę wokół reklamy.
 • Ramki nie są dozwolone — z wyjątkiem opisanego powyżej przykładu ciemnego tła.
 • Nigdy nie należy wtapiać krawędzi reklamy w tło ekranu głównego ani w inny sposób naśladować wyglądu interfejsu Fire TV.
 • Miejsce docelowe reklamy znajduje się nad pozostałą zawartością ekranu (pod względem kolejności warstw). Nigdy nie stosuj zabiegów graficznych, takich jak wewnętrzny cień, które zaburzają to wrażenie głębi.

Jeśli kadrowanie dostępnych obrazów nie jest odpowiednie dla danego obszaru, wypróbuj jedną z następujących metod w celu wypełnienia całej długości miejsca docelowego:

 • Rozszerzenie pierwotnego obrazu poprzez powielanie, dublowanie, rozmycie lub za pomocą innych technik
 • Kontynuowanie powtarzającego się wzoru lub tekstury
 • Rozmycie zawartości dzięki łagodnym przejściom lub zastosowaniu ciemnego koloru

Zatwierdzone ✔

Zatwierdzony przykład banera śródtekstowego z dozwolonym tłem

Dlaczego? Jasnożółte tło jest elementem promowania marki reklamodawcy i zajmuje mniej niż połowę tła reklamy.

Niezatwierdzone ✘

Niezatwierdzony przykład banera śródtekstowego z rozpraszającym jasnym tłem

Dlaczego? Jasnożółte tło zajmuje pełną szerokość reklamy i odwraca uwagę klientów od pozostałej części strony.

Zatwierdzone ✔

Zatwierdzony przykład banera śródtekstowego z czarnym tłem i subtelnym białym obramowaniem

Dlaczego? Promowanie marki reklamodawcy wymaga czarnego tła, dlatego dodano delikatną białą ramkę o 20-procentowej nieprzezroczystości, ułatwiającą odróżnienie reklamy od reszty strony.

Niezatwierdzone ✘

Niezatwierdzony przykład banera śródtekstowego z czarnym tłem wtapiającym się w stronę główną

Dlaczego? Całkowicie czarne tło jest wtopione w pozostałą część strony.

Zatwierdzone ✔

Zatwierdzony przykład banera śródtekstowego z czarnym tłem z gwiazdami

Dlaczego? W tle dodano obrazy gwiazd i planet ułatwiające odróżnienie reklamy od pozostałej części strony.

Niezatwierdzone ✘

Niezatwierdzony przykład banera śródtekstowego z czarnym tłem

Dlaczego? Tło jest niemal w całości czarne, co utrudnia odróżnienie reklamy od pozostałej zawartości strony.

Osadzanie tekstu w banerze

Nie umieszczaj w obrazie banera informacji, które nie są niezbędne. Wyróżnij cechy produktu, a nie identyfikatory produktu.

Staraj się nie dodawać zbyt wielu wierszy tekstu. Zdecydowanie unikaj tekstu złożonego z więcej niż 2 wierszy.

 • Umieszczenie tekstu zastrzeżenia w dwóch wierszach będzie dozwolone, o ile zajmie on nie więcej niż 1/3 wysokości banera. Położenie tekstu zastrzeżenia może być elastyczne, o ile nie pokrywa się z bezpiecznymi strefami banera.
 • Unikaj identycznego liternictwa w obu wierszach tekstu. Zadbaj o kontrast, różnicując rozmiar i grubość czcionki.

Limity typograficzne

Oparte na kroju czcionki Amazon Ember i Kozuka Gothic o standardowej grubości:

Limity typograficzneUS/UK/DEJP (ze spacjami)
Limit długości tekstu reklamowego w banerze20 słów40 znaków
Maksymalny rozmiar czcionki38 pkt36 pkt
Zalecany rozmiar czcionki32 pkt32 pkt
Minimalny rozmiar czcionki24 pkt24 pkt
Rozmiar czcionki tekstów prawnych14 pkt14 pkt

Limity liczby słów/znaków mają zastosowanie do tekstu reklamowego, wezwania do działania i tekstu zastrzeżenia w banerze reklamowym. Nie mają one zastosowania do tekstu w logo ani tytułów produktów.

Gdy tylko jest to możliwe, używaj zalecanego rozmiaru czcionki (32 pkt) Ember Regular, aby zachować spójność reklam.

 • Jeśli używasz innej czcionki, zastosuj tę samą grubość
 • Jeśli rozmiar czcionki przekracza 32 pkt, należy zastosować mniejszą grubość czcionki lub graficzne logotypy z dużą liczbą szczegółów
 • Logotyp podstawowy — zawierający tylko nazwę własną filmu, aplikacji, gry lub innej oryginalnej zawartości — może przekroczyć maksymalny rozmiar tekstu, gdy zasób ten jest używany jako główny element graficzny

Zatwierdzone ✔

Zatwierdzony przykład banera śródtekstowego z zatwierdzonym limitem liczby słów

Dlaczego? Tytuły seriali są tytułami produktów i limity liczby wyrazów nie mają do nich zastosowania.

Niezatwierdzone ✘

Niezatwierdzony przykład banera śródtekstowego z przekroczonym limitem 16 słów

Dlaczego? Tekst reklamy, tekst wezwania do działania i tekst zastrzeżenia łącznie przekraczają limit długości tekstu reklamowego wynoszący 20 słów.

Etykiety oceny treści

Etykieta oceny treści jest wymagana w przypadku treści przeznaczonych dla osób w wieku 12/13 lat i starszych, gdy reklama zawiera skrót szczegółów z filmem odtwarzanym automatycznie lub prowadzi bezpośrednio do filmu lub strony, na której film jest prezentowany. Domyślne etykiety oceny są zawarte w szablonie PSD.

Zatwierdzony przykład banera śródtekstowego z etykietą oceny treści

Ocena treści wielotytułowego materiału reklamowego

Jeśli materiał reklamowy promuje wiele tytułów treści, pokaż tylko jedną etykietę oceny — tę, która dotyczy tytułu sklasyfikowanego najbardziej restrykcyjnie. Na przykład jeśli materiał reklamowy zawiera 2 tytuły, z których jeden ma kategorię R, a drugi PG-13, w materiale reklamowym pokaż klasyfikację R.

Zatwierdzone ✔

Wiele tytułów — etykieta oceny treści, zatwierdzono

Dlaczego? Wyświetlona etykieta oceny dotyczy tytułu treści, który jest sklasyfikowany najbardziej restrykcyjnie.

Niezatwierdzone ✘

Wiele tytułów — etykieta oceny treści, nie zatwierdzono

Dlaczego? Materiał reklamowy przedstawia wiele etykiet oceny dla każdego elementu treści, przez co na banerze jest zbyt dużo informacji.

Dodatkowe wymagania dotyczące tekstu

 • W opisie ze skrótem szczegółów nigdy nie można stosować tekstu pisanego wersalikami.
 • Teksty reklamowe pisane wersalikami nie są zalecane, a ich użycie w tytule banera i sekcji ze skrótem szczegółów jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy reklamodawca może wykazać, że tego rodzaju zabieg był już wcześniej stosowany i nie wywoływał wrażenia, że materiał reklamowy „krzyczy” na klienta.
 • Wykrzykniki są niedozwolone, chyba że są osadzone w logotypie lub stanowią część nazwy własnej elementu treści.
 • Odradza się stosowanie zbędnego tekstu, w tym prawnego „drobnego druku”, oświadczeń o prawach autorskich, symboli prawnych lub regulaminów. Jeśli dołączasz tekst zastrzeżenia (w tym prawny „drobny druk”), oświadczenia o prawach autorskich, symbole prawne lub regulamin, to teksty te powinny być w kolorze białym lub czarnym, o nieprzezroczystości poniżej 60%, złożone czcionką Ember Regular o rozmiarze 14 pkt i umieszczone dyskretnie w prawym dolnym rogu obszaru roboczego. Wymagany sposób przygotowania przedstawiono w szablonie.

Wezwania do działania

Aby klienci mogli łatwo zrozumieć zasady promocji, tekst wezwania do działania powinien być zawarty zarówno w 1) banerze (w postaci krótkiej frazy), jak i 2) w tekście skrótu szczegółów jako część zdania. W razie potrzeby można go pominąć tylko w jednym z tych miejsc.

 • Tekst wezwania do działania osadzony w banerze nie może zawierać dodatkowych glifów (np. strzałek lub podkreśleń) ani być wyeksponowany w sposób przypominający przycisk.
 • Nie dodawaj osobnego wezwania do działania, jeśli jest ono już zawarte w innym fragmencie tekstu (np. użyj tekstu „Dostępne do wypożyczenia w Amazon Video” zamiast „Dostępne do wypożyczenia w Amazon Video. Obejrzyj teraz”).
 • Użyj wezwania do działania, gdy klient przechodzi na stronę docelową lub kupuje fizyczne produkty, aby podkreślić konkretne doświadczenia dostępne dla klienta (np. „Przeglądaj najnowsze modele”).

Tekst dotyczący ułatwień dostępu

Ten tekst jest przeznaczony dla klientów, którzy korzystają z czytnika ekranowego Fire TV w celu ułatwienia dostępu; jego długość nie może przekraczać 128 znaków.

 • Powinien być na tyle zrozumiały i konkretny, aby czytelnie przedstawić wartość reklamy, nawet jeśli klient nie widzi materiału reklamowego.
 • Nie dodawaj osobnych wezwań do działania (np. „Oglądaj teraz”) w tym tekście.

Tekst nagłówka wiersza

Wiersze w interfejsie przeglądania na urządzeniu Fire TV są oddzielone nagłówkami wierszy stanowiącymi tytuł treści wiersza. W nagłówku nad miejscem docelowym w banerze wyświetla się tekst „SPONSORED” i nie można go konfigurować.

Tekst zastrzeżenia

 • Wymagana subskrypcja — jeśli promowana treść wymaga dodatkowej płatnej subskrypcji poza subskrypcją Prime Video, musi to być wyraźnie określone w materiale reklamowym przy użyciu jednej z następujących metod:
  • W tekście wezwania do działania: „Oglądaj dzięki subskrypcji”, „Subskrybuj, aby obejrzeć teraz” itp.
  • Jako tekst prawny w materiale reklamowym: „Wymagana subskrypcja” itp.
  • W tekście wezwania do działania z dodatkiem tekstu prawnego: „Oglądaj dzięki 7-dniowemu bezpłatnemu okresowi próbnemu” oraz dodatkowy tekst prawny „Obowiązują ograniczenia” itp.
 • Wypożycz/kup — jeśli promowana treść wymaga zapłaty za wypożyczenie bądź zakup aplikacji lub elementu treści, musi to być wyraźnie określone w materiale reklamowym.
  • W tekście wezwania do działania: „Kup lub wypożycz w usłudze Prime Video”, „Dostępne do wypożyczenia”, „Dostępne do kupienia”, „Miej na własność już dziś”, „Streamuj po zakupie”, „Wyjątkowa okazja dla członków programu Prime”, „Obejrzyj teraz [+ zblokowane logo Prime Video Cinema]” itp.
 • Zastosowanie mają standardowe wytyczne dotyczące tekstu wezwania do działania.

Wymagania dodatkowe

Alkohol

W Stanach Zjednoczonych reklamy alkoholu na urządzeniach Fire TV są zabronione. Wymagania dotyczące innych lokalizacji opisano w zasadach akceptowania materiałów reklamowych. Tekst dodany w związku z tymi wymaganiami może zostać wyłączony z limitu długości tekstu w materiale reklamowym.

Sponsoring

Kampanie sponsorskie w śródtekstowym miejscu docelowym są dozwolone i muszą być zgodne ze standardowymi wytycznymi. Inaczej niż w przypadku rotatora polecanych treści i sponsorowanego wygaszacza ekranu nie ma żadnych szczegółowych wytycznych dotyczących sponsoringu w śródtekstowym miejscu docelowym.

Śródtekstowe miejsce docelowe

Sponsoring — baner śródtekstowy

Strona docelowa

Sponsoring — strona docelowa

Lokalizacje

Ameryka Północna
 • CA
 • MX
 • US
Ameryka Południowa
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Bliski Wschód
 • KSA
 • UAE
Azja i Pacyfik
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG

Lista kontrolna zasobów

W przypadku obrazu banera i obrazu tła ze skrótem szczegółów:

 • Dotychczasowe standardowe jednostki reklamowe do celów referencyjnych
 • Warstwowe pliki PSD
 • Logo
 • Tła
 • Zapewnij dodatkową przestrzeń umożliwiającą kadrowanie i rozszerzone obrazy tła, które można dostosować do szerokości miejsca docelowego (ponad 5 razy szerszego niż przeciętne zdjęcie krajobrazu)
 • Kluczowy element graficzny
 • Zalecane są obrazy o charakterze lifestylowym
 • Czcionki
 • Wytyczne dotyczące marki

W przypadku obrazu banera, opisu ze skrótem szczegółów i tekstu dotyczącego ułatwień dostępu:

 • Tekst reklamowy