Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące reklam w serwisie Twitch

Przegląd
2.0 Elementy marki
3.0 Zakazane treści, produkty i usługi

Przegląd

Twitch to globalna społeczność milionów ludzi, którzy spotykają się każdego dnia, aby tworzyć własną rozrywkę: wyjątkowe, nieprzewidywalne, niepowtarzalne doświadczenia na żywo powstałe w wyniku magicznych interakcji wielu osób. Reklama jest kluczowym elementem ekosystemu serwisu Twitch, w którym twórcy mogą zarabiać na życie, zajmując się tym, co kochają. Uważamy, że reklamy dostarczane za pośrednictwem serwisu Twitch powinny być odpowiednie i przydatne dla naszej społeczności, a Twitch zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia treści, które są nieodpowiednie lub nie spełniają poniższych wytycznych, oraz do podjęcia wobec nich odpowiednich działań.

Niniejsze zasady akceptowania reklam zostały opracowane przez zespół ds. zasad i integralności (Policy & Integrity) w Amazon Ads Trust we współpracy z działem prawnym i stanowią własność tego zespołu. Wszelkie reklamy, sponsorowanie lub inne formy wsparcia zapewniane przez twórcę na własnym kanale, inne niż te sprzedawane przez serwis Twitch, nie są objęte niniejszymi zasadami akceptowania reklam.

I. Treści reklamowe

1.0 Ogólne wytyczne

Reklamy muszą być przejrzyste, precyzyjne i możliwe do zweryfikowania, aby klienci otrzymywali odpowiednie informacje, zanim zaangażują się w reklamę lub podejmą decyzję o zakupie produktu. Reklama i strona docelowa muszą być zgodne i powiązane z produktami i/lub usługami.

Materiały reklamowe nie mogą sugerować wsparcia ze strony serwisu Twitch, a treści muszą być zgodne z wytycznymi dla społeczności serwisu Twitch.

Materiały reklamowe nie mogą zawierać funkcji animacji ani innych elementów interaktywnych, które mogłyby odwrócić uwagę lub oszukać widza, w tym między innymi błyskających, migających lub pulsujących obiektów, obrazów bądź tekstów.

1.1 Stwierdzenia i uzasadnienie

Stwierdzenia w reklamach są istotnym elementem decyzji o zakupie podejmowanej przez klienta. Wymagamy, aby wszystkie stwierdzenia były rzetelne i zgodne z prawdą.

Ponadto reklamy zapewniające, że produkt jest „nowy” lub „niedawno wydany”, bądź zawierające podobne stwierdzenia, można stosować tylko w odniesieniu do produktów wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Jeśli wymagane jest uzasadnienie, reklamodawca musi podać w reklamie lub na swojej stronie źródło i datę dowodu. Źródło mogą stanowić dane reklamodawcy lub dane innej firmy, w zależności od rodzaju stwierdzenia (patrz poniżej). Dane nie mogą być starsze niż 18 miesięcy.

Poniższa tabela zawiera listę rodzajów stwierdzeń, w przypadku których wymagamy uzasadnienia:

TypMusi zawierać
NagrodyNazwa podmiotu przyznającego nagrodę i data przyznania nagrody.
Wyniki ankietyŹródło ankiety i data ankiety.
Stwierdzenia statystyczneŹródło badania i data przeprowadzenia badania.
Stwierdzenia superlatywne*Niezależne źródło, które potwierdza takie stwierdzenie, wraz z datą przeprowadzenia badania.
Stwierdzenia porównawczeNiezależne źródło, które potwierdza takie stwierdzenie, wraz z datą przeprowadzenia badania.

* Uzasadnienie nie jest wymagane w przypadku stwierdzeń superlatywnych, które odnoszą się wyłącznie do produktów własnych marki, np. „Nasz najmocniejszy odkurzacz” lub „Dotychczas najbardziej zaawansowany preparat [marki]”, jak również stwierdzeń dotyczących produktu.

1.2 Stwierdzenia dotyczące cen i oszczędności

Wszystkie informacje dotyczące cen, oszczędności i rabatów muszą być dokładne i kompletne, nie mogą wprowadzać w błąd, muszą być odpowiednie dla lokalizacji, w której wyświetlana jest reklama, oraz muszą odzwierciedlać ofertę dostępną aż do końca kampanii. Reklamy muszą zawsze zawierać odpowiednią informację, jeśli ceny mogą ulec zmianie lub jeśli obowiązują warunki bądź ograniczenia. Taka informacja może mieć formę tekstową lub dźwiękową.

1.3 Ujawnienia informacji

Skuteczne ujawnienie informacji ma kluczowe znaczenie przy zapewnianiu pomocy konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji. Ujawnienie informacji musi być sporządzone z dbałością o język i prezentację. Ujawnienie informacji musi być:

 • dokładne;
 • czytelne (zarówno pod względem wielkości, jak i kontrastu z tłem reklamy);
 • zrozumiałe dla przeciętnego klienta.

1.4 Wytyczne redakcyjne

Wymagamy, aby reklamy były prezentowane w sposób przejrzysty, poprawny gramatycznie i profesjonalny.

Elementy zabronione we wszystkich reklamach:

 • Teksty, które potwierdzają lub sugerują kryteria targetowania używane w kampanii.
 • Niewłaściwa interpunkcja, na przykład powtarzające się znaki zapytania lub wykrzykniki.
 • Niespójność między tekstem reklamowym a stroną docelową. Jeśli materiał reklamowy zawiera określoną ofertę lub określony produkt, na stronie docelowej musi znajdować się ta sama oferta lub ten sam produkt.
 • Interaktywne elementy reklamy, które są niewłaściwie umieszczone.
 • Strony docelowe zawierające wyłącznie formularz rejestracyjny. Strony docelowe powinny uzupełniać hasło reklamowe i zapewnić satysfakcjonujące doświadczenie, zanim klient zostanie poproszony o wprowadzenie danych, aby dowiedzieć się więcej.
 • Błędy pisowni i błędy gramatyczne, takie jak źle użyty czas gramatyczny.
 • Promocje dotyczące sprzedaży produktów, które są niedostępne w magazynie, chwilowo niedostępne lub wycofane, bądź usług, których nie można zakupić w czasie trwania kampanii. Gdy promowany produkt lub usługa staną się niedostępne, reklamy należy wstrzymać.
 • Losowo stosowane wielkie litery, z wyjątkiem popularnych skrótów lub znaków towarowych.
 • Znaki specjalne, takie jak @@, ###, emotikony lub grafika ASCII, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią część logo reklamodawcy lub są umieszczone na obrazie produktu. Hasztagi (#) są dozwolone, jeśli nie zawierają nieodpowiednich treści.

1.5 Język

Wszystkie reklamy muszą być w podstawowym języku urzędowym docelowej lokalizacji lub w podstawowym języku aplikacji wydawcy i muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi serwisu Twitch.

Dopuszczalne są również reklamy filmowe w języku obcym z napisami w podstawowym języku urzędowym docelowej lokalizacji.

 • Francja: cały tekst reklamowy musi być w języku francuskim, chyba że w jednostce reklamowej towarzyszy mu tłumaczenie.
 • Kanada: reklamy w serwisie Twitch muszą być zarówno w języku angielskim, jak i francuskim.

2.0 Elementy marki

Nazwa lub logo marki muszą być wyraźnie oznaczone w reklamie, aby klienci mogli łatwo zidentyfikować Cię jako reklamodawcę.

W materiałach reklamowych nie można używać logo ani znaków towarowych serwisu Twitch bez uprzedniej zgody serwisu Twitch, jak również logo ani znaków towarowych Amazon bez uprzedniej zgody Amazon.

3.0 Zakazane treści, produkty i usługi

Treści, których nie można promować w serwisie Twitch
 • Pomoce akademickie.
 • Produkty lub usługi dla dorosłych.
 • Farby w aerozolu.
 • Środki lub metody leczenia złego samopoczucia po odstawieniu alkoholu lub po spożyciu alkoholu.
 • Treści odwołujące się do dzieci za sprawą komunikatów, obrazów lub targetowania.
 • Produkty otrzymywane z konopi indyjskich, w tym e-papierosy, dostawy i CBD.
 • Treści, które są mylące, fałszywe lub wprowadzające w błąd.
 • Narkotyki nielegalne i rekreacyjne, związane z nimi akcesoria, sprzęt do wykonywania testów na obecność narkotyków oraz produkty do fałszowania testów na obecność narkotyków.
 • Pasty trawiące.
 • Fajerwerki i urządzenia pirotechniczne.
 • Gry umieszczone na liście gier zakazanych.
 • Plany obiecujące szybkie wzbogacenie i piramidy finansowe.
 • Pracownicy służby zdrowia.
 • Ziołowe środki lecznicze lub produkty stanowiące „cudowne lekarstwo”, a także inne produkty lub usługi z wątpliwymi stwierdzeniami w dziedzinie zdrowia.
 • Złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie scareware i szpiegujące.
 • Placówki medyczne, procedury i badania kliniczne.
 • Chwilówki lub lichwiarskie pożyczki.
 • Reklamy dotyczące polityki i kwestii politycznych związane z osobami kandydującymi na stanowisko polityczne, partiami politycznymi lub kwestiami będącymi przedmiotem debaty publicznej.
 • Pornografia, treści o charakterze seksualnym lub nieprzyzwoite.
 • Usługi premium pay-per-call, takie jak numery 900 w Stanach Zjednoczonych.
 • Produkty, usługi, technologie lub treści stron internetowych, które:
  • naruszają prawa własności intelektualnej, prywatność lub dobra osobiste innych osób, zachęcają do takich działań bądź je umożliwiają;
  • promują jakiekolwiek nielegalne, oszukańcze lub niebezpieczne działania.
 • Usługi wróżek i pokrewne treści.
 • Usługi religijne lub duchowe.
 • Produkty i usługi związane z tatuowaniem i znakowaniem ciała.
 • Groźby, treści obraźliwe lub nękające, treści zachęcające do dyskryminacji grupy chronionej lub ją dyskryminujące, czy to ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, religię, sprawność, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek czy inną cechę.
 • Urządzenia drogowe.
 • Tytoń lub produkty powiązane z tytoniem, w tym e-papierosy.
 • Usługi i sprzęt do opalania promieniami UV.
 • Broń i powiązane z nią akcesoria.

Zasady dotyczące reklamowania