Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące reklam sponsorowanych

SPIS TREŚCI

1. Przegląd
2. Format i funkcjonalność reklamy

1. Przegląd

Zasady zawarte na tej stronie dotyczą rozwiązań Sponsored Products i Sponsored Brands (w tym reklam filmowych Sponsored Brands i wyróżnionych kategorii sklepu Store, o ile nie wskazano inaczej). Twoim obowiązkiem jako reklamodawcy jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji, które mają zastosowanie do reklam i każdej lokalizacji, w której reklamy są wyświetlane. Przykładem może być zgodność z wymogami CAP Code w przypadku reklam targetowanych na konsumentów w Wielkiej Brytanii. Obejmuje to uzyskanie od lokalnych organów regulacyjnych wszelkich wymaganych zezwoleń lub zatwierdzeń dotyczących sprzedaży, dystrybucji i reklamowania produktów, które zamierzasz promować w witrynie Amazon lub umieścić w reklamach.

Ponadto musisz przestrzegać naszych zasad dotyczących reklam w odniesieniu do kampanii reklamowych prowadzonych w witrynie Amazon. Jeśli reklamy nie są zgodne z naszymi zasadami reklamowymi, kampanie mogą nie zostać zatwierdzone do czasu usunięcia elementów naruszających zasady. W przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń zasad dotyczących reklam Amazon może zawiesić lub zamknąć konta reklamowe. Zapoznaj się z zasadami zawartymi w tej sekcji, aby dowiedzieć się, jakie ograniczenia dotyczące treści obowiązują w przypadku rozwiązań Sponsored Products i Sponsored Brands, a także które produkty kwalifikują się, a które nie kwalifikują się do tych typów reklam.

Zasady te stanowią uzupełnienie naszych wytycznych i zasad akceptowania dotyczących usługi Amazon Ads. Do kampanii reklamowych mają zastosowanie zarówno nasze wytyczne i zasady akceptowania dotyczące usługi Amazon Ads, jak i niniejsze zasady. Oddzielne zasady dotyczące reklam mają zastosowanie do reklam Sponsored Display, reklam książek, usługi Posts i usługi Stores. Wymagania techniczne można znaleźć w specyfikacjach reklamy.

Nasze zasady są okresowo aktualizowane. Często sprawdzaj tę stronę, aby być zawsze na bieżąco z naszymi najnowszymi wymaganiami.

Więcej informacji na temat reklam sponsorowanych w witrynie Amazon znajdziesz na stronie poświęconej reklamom sponsorowanym.

2. Format i funkcjonalność reklamy

Upewnij się, że format reklamy jest zgodny z następującymi wytycznymi:

 • Wszystkie obrazy i filmy muszą być czytelne i mieć wysoką rozdzielczość.
 • Animacja jest dozwolona tylko w filmach.
 • Materiały reklamowe nie powinny zaburzać czytelności szablonów reklam.
 • Reklamy Sponsored Brands muszą mieć wymiary 728 × 90, 800 × 90, 300 × 250, 160 × 600, 245 × 135 lub 900 × 45. Wytyczne dotyczące filmów Sponsored Brands znajdują się w sekcji 3.14.

3. Wymagania dotyczące treści

Poniższe wymagania dotyczące treści mają zastosowanie do wszystkich elementów reklam: niestandardowego tekstu i tekstu nagłówka, logo marki, obrazów, filmów i obrazów reklamowanych ASIN-ów.

3.1. Wymagania ogólne

Reklamy muszą spełniać następujące wymagania:

 • Być odpowiednie dla ogółu odbiorców.
 • Dokładnie odzwierciedlać treść strony docelowej.
 • Być przygotowane w podstawowym języku witryny Amazon, w której są wyświetlane.
 • Być przejrzyste i precyzyjne, aby klienci otrzymali prawidłowe informacje, zanim wejdą w interakcję z reklamą lub zdecydują się na zakup produktu.
 • Promować tylko produkty, które należą do Ciebie lub które możesz odsprzedawać bądź dystrybuować na podstawie posiadanych zezwoleń.
Wymagania specyficzne dla regionu

Arabia Saudyjska: reklamy muszą być w języku angielskim. Aby uzyskać informacje na temat tłumaczenia reklam, zapoznaj się z sekcją Tłumaczenia.

3.2. Zabronione treści

Treści zabronione we wszystkich elementach reklam
 • Treści zawierające znaki towarowe, produkty lub odniesienia do produktów bądź usług Amazon.
  • Dozwolone są dokładne odniesienia używane w celu poinformowania o zgodności (np. „Zgodne z usługą Amazon Alexa”), pod warunkiem że produkt podstawowy jest umieszczony na pierwszej pozycji w nagłówku i szczególnie wyeksponowany w przypadku każdego obrazu bądź filmu, a odniesienia do produktów Amazon są prawidłowe.
 • Treści zawierające grafiki wykorzystujące znaki ASCII.
 • Treści przedstawiające dzieci w sytuacjach niebezpiecznych lub odpowiednich wyłącznie dla osób dorosłych. Na przykład dzieci przebywające w pobliżu broni palnej lub innego rodzaju broni, obsługujące broń, znajdujące się w sytuacjach, które mogą być sprzeczne z ustalonymi sprawdzonymi metodami dbania o bezpieczeństwo dzieci (np. przebywanie w pojazdach bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub jazda na rowerze bez kasku), bądź pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej w miejscach lub sytuacjach, w których nie mogą bezpiecznie o siebie zadbać (np. na basenie, podczas przekraczania ruchliwych ulic lub w pobliżu niebezpiecznego sprzętu).
 • Dane kontaktowe, takie jak pełne lub częściowe adresy e-mail, adresy internetowe lub numery telefonów, adresy w mediach społecznościowych oraz kody QR.
 • Treści zachęcające do palenia tytoniu lub przedstawiające je w pozytywnym świetle.
 • Treści zachęcające do wandalizmu, zachowań antyspołecznych i niszczenia własności publicznej lub prywatnej oraz propagujące takie działania.
 • Treści przedstawiające w pozytywnym świetle lub promujące zażywanie narkotyków oraz nadużywanie leków bądź promujące akcesoria związane z narkotykami lub produkty umożliwiające fałszowanie testów na obecność narkotyków.
 • Treści sugerujące lub oferujące możliwość diagnozowania bądź leczenia tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej albo kwestionujące tożsamość płciową lub orientację seksualną.
 • Treści, które ze względu na różnice kulturowe mogą zostać uznane za nieodpowiednie w miejscu wyświetlania reklamy.
 • Treści propagujące nienawiść, nawołujące do przemocy lub nietolerancji bądź promujące lub dyskryminujące grupę chronioną ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek lub inną cechę.
 • Treści propagujące nadmierne lub nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu.
 • Treści propagujące postawy, które mogą być szkodliwe pod względem fizycznym lub psychicznym.
 • Treści zawierające pytania lub zwroty skierowane bezpośrednio do klienta, m.in. poprzez użycie drugiej osoby liczby pojedynczej (np. „Jeśli interesuje Cię xxx, spróbuj tego” lub „Odchudzanie nie przynosi u Ciebie oczekiwanych efektów?”).
 • Treści dotyczące szeroko dyskutowanych problemów społecznych.
 • Treści polityczne, na przykład kampanie promujące lub deprecjonujące polityka albo partię, bądź treści związane z wyborami lub kwestiami politycznymi dyskutowanymi publicznie.
 • Treści przedstawiające okrucieństwo wobec ludzi lub zwierząt.
 • Treści mylące, fałszywe lub wprowadzające w błąd.
 • Treści zawierające emotikony i znaki emoji.
  • W niestandardowym tekście są dozwolone emotikony i znaki emoji, które nie są sugestywne, lubieżne lub wulgarne.
 • Treści przedstawiające zdarzenia wywołujące silne emocje, takie jak klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, wypadki, w których wiele osób doznało obrażeń lub zginęło, a także śmierć osób publicznych.
 • Treści zawierające fałszywe funkcje, takie jak przyciski Odtwórz lub żądania logowania.
 • Treści zawierające ordynarny, wulgarny lub obsceniczny język bądź język zawierający przekleństwa, w tym tekst ocenzurowany lub o nieodpowiednim podtekście.
 • Treści zawierające sformułowania, które wywierają presję na klientów w celu zachęcenia ich do podjęcia działania, stwarzają wrażenie istnienia pilnej potrzeby (np. „Ostatnia szansa”, „Nie czekaj, aż będzie za późno”, „Nie przegap”, „Pospiesz się, bo może zabraknąć”) lub odwołują się do emocji.
 • Treści zawierające błędy ortograficzne, gramatyczne lub interpunkcyjne albo zbędne znaki interpunkcyjne.
 • Treści obsceniczne, szkalujące, zniesławiające, niezgodne z prawem lub naruszające prywatność innej osoby.
 • Treści zawierające odwołania do potencjalnie wstydliwych schorzeń lub funkcji fizjologicznych bądź stanów fizycznych i schorzeń o prywatnym, intymnym lub wrażliwym charakterze.
 • Treści zawierające odwołania do nazwy innej firmy lub innego produktu, których celem jest zniesławienie konkurenta, zastosowanie niekorzystnego porównania bądź wykorzystanie wizerunku innej marki lub produktu w celu promowania własnego (np. „Nasz produkt jest lepiej wykonany niż [inny produkt]”). Jeśli w nagłówku reklamodawca informuje o zgodności swojego produktu z innymi, w dalszej części nagłówka musi się pojawić odpowiednia nazwa innej marki lub produktu wraz z oświadczeniem kwalifikującym takim jak „zgodność z”.
 • Treści religijne propagujące jakąkolwiek religię lub wyrażające wobec niej pogardę.
 • Treści zawierające stwierdzenia dotyczące wysyłki lub dostawy.
 • Znaki specjalne (chyba że stanowią część nazwy marki lub sloganu).
  • Hasztagi (#) są dozwolone w niestandardowym tekście.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są następujące treści:
  • mogące podważać lub krytykować tradycyjną kulturę arabską, jej politykę bądź przywódców;
  • mogące zachęcać do niepokojów politycznych lub zakłócania porządku publicznego;
  • związane ze sporami politycznymi lub konfliktami zbrojnymi.
 • Singapur: reklamy odzieży nie mogą zawierać treści prowokacyjnych seksualnie.

3.2.1. Zabronione obrazy i filmy

Ogólne wytyczne

W odniesieniu do obrazów i filmów używanych w reklamach oprócz powyższych wymagań obowiązują także poniższe wytyczne dotyczące zabronionych treści.

 • Obrazy i filmy przedstawiające broń (w tym realistyczną i nierealistyczną broń palną, miecze, łuki i strzały itp.), która jest:
  • pokazana w brutalny, zastraszający sposób, na przykład podczas ranienia innej postaci;
  • przedstawiona w makabryczny sposób (np. pokryta krwią);
  • wymierzona w postać;
  • skierowana w stronę klienta;
  • obsługiwana lub posiadana przez osobę niepełnoletnią.
  • Ograniczenia dotyczące tych produktów znajdują się w poniższej sekcji Produkty sportowe i turystyczne.
 • Treści przedstawiające realistyczną lub nadmierną przemoc, okrucieństwo, przerażające obrazy i filmy, drastyczne ukazanie krwi, otwarte lub zszyte rany, tortury, ćwiartowanie bądź okaleczenia ciała.
 • W pełni widoczne intymne części ciała, takie jak genitalia, kobiece piersi i pośladki.
  • Reklamy mogą przedstawiać stroje częściowo odsłaniające ciało (modelki lub modele mogą pokazywać gołą skórę bez odsłaniania intymnych części ciała, ich zarysu lub symulacji), jeśli stroje te są skromne i odpowiednie w przypadku promowanego produktu lub usługi. Na przykład obraz lub film przedstawiający kobietę w bikini może być wykorzystywany do promowania bikini, ale ten sam obraz lub film nie może zostać użyty do promowania samochodu, ponieważ w takim kontekście nie będzie odpowiedni.
 • Treści o charakterze seksualnym:
  • pozy o podtekście seksualnym, takie jak rozchylanie nóg, chwytanie włosów lub podkreślanie linii bioder w połączeniu z erotycznymi lub seksualnie sugestywnymi minami;
  • obrazy i filmy zwracające nadmierną uwagę na intymne części ciała, takie jak piersi lub pośladki;
  • sceny przedstawiające osoby niepełnoletnie w kontekście seksualnym;
  • obrazy i filmy prezentujące sceny sugestywnego rozbierania się (np. zsuwanie ramiączka stanika lub ściąganie bielizny);
  • obrazy modelek lub modeli w bieliźnie erotycznej, takiej jak pończochy, podwiązki i pasy do pończoch, lub z akcesoriami erotycznymi, takimi jak pejcze i łańcuchy;
  • prowokacyjne sceny z udziałem tulących się osób w sytuacji lub scenerii z podtekstem seksualnym (np. pod prysznicem lub na łóżku);
  • aluzje seksualne w tekście, obrazie lub filmie.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Egipt:
  • obrazy przedstawiające świnie są niedozwolone.
  • Obrazy muszą być skromne i nie mogą zawierać treści prowokacyjnych seksualnie.
 • Arabia Saudyjska:
  • obrazy przedstawiające świnie są niedozwolone.
  • Obrazy przedstawiające modelki lub modeli z tatuażem są niedozwolone.
  • Na obrazach przedstawiających bieliznę i stroje kąpielowe nie mogą znajdować się modelki ani modele.
 • Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie:
  • Alkohol: obrazy nie mogą przedstawiać alkoholu ani jego konsumpcji.
  • Odsłonięta skóra: obrazy muszą być skromne i nie mogą zawierać treści prowokacyjnych seksualnie.

3.3. Programy Amazon

Jeśli odwołujesz się w nagłówku do programu Subskrybuj i oszczędzaj, aby wyróżnić kwalifikujące się produkty, musisz użyć oryginalnej, nieskorygowanej nazwy lub logo, które są powiązane z programem. Nie zezwalamy na spersonalizowane ani skrócone odniesienia lub logo.

Produkty wyświetlane w reklamie muszą kwalifikować się do programu, a reklama powinna prowadzić do strony docelowej zawierającej tylko kwalifikujące się produkty.

3.4. Obrazy ASIN-ów lub produktów

Obrazy ASIN-ów prezentowane w reklamach muszą być zgodne z naszymi zasadami i standardami witryny Amazon dotyczącymi obrazów produktów. Obrazy w formacie GIF i animacje są niedozwolone.

Sponsored Brands: Zduplikowane lub identyczne produkty, obrazy niestandardowe (takie jak reklamy w postaci pokazu slajdów) lub obrazy produktów w tej samej reklamie są niedozwolone. Obrazy ASIN-ów w reklamie muszą dotyczyć sprzedawanego produktu lub być jego częścią i wyraźnie przedstawiać warianty produktu (takie jak kolor, model lub styl).

Od września 2021 r. formaty reklam Sponsored Brands wymagają użycia logo Twojej marki, aby klienci mogli Cię łatwo zidentyfikować jako reklamodawcę. Logo marki zapewnia kupującym lepsze wrażenia oraz pomaga zwiększyć ich zainteresowanie marką i produktami.

Logo marki może być używane w różnych formatach reklam, więc ważne jest, aby spełniało niniejsze wytyczne. Jeśli nie masz logo marki, które spełnia poniższe warunki, rozważ skorzystanie z rozwiązania Sponsored Products jako alternatywy.

Logo marki to zarejestrowane logo Twojej marki, a nie marki, którą promujesz, chyba że przysługuje Ci prawo do używania logo promowanych marek. Logo marki musi:

 • wypełniać cały obraz — w przeciwnym razie należy umieścić je na jednolitym kolorowym tle, które wypełnia cały obraz;
 • trafnie odzwierciedlać promowaną przez Ciebie markę lub produkt.

Logo marki nie może znajdować się na złożonym tle graficznym i musi być atrakcyjne wizualnie. Logo nie może:

 • być obrazem produktu lub ASIN-u (w tym w przyciętej wersji), obrazem niestandardowym lub lifestylowym ani ich połączeniem;
 • służyć jako przedłużenie nagłówka ani zawierać dodatkowego tekstu;
 • być połączeniem różnych logo;
 • zawierać gęsto rozmieszczonych lub zbyt wielu różnych elementów.

Reklamodawcy produktów z kategorii Rozrywka (np. związanych z filmem i telewizją) mogą również korzystać z następujących elementów (pod warunkiem że umieszczono je także na opakowaniu produktu, stronie szczegółów produktu lub stronie autora):

 • obrazy przedstawiające aktora lub powiązaną postać;
 • symbole związane z produktem, takie jak pajęczyna w przypadku filmu ze Spidermanem;
 • tytuły filmów i seriali telewizyjnych z odpowiednią nakładką lub nadrukiem na właściwym tle.

Wskazówki dotyczące logo przeznaczone dla reklamodawców książek znajdują się tutaj.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Jak tworzyć materiały reklamowe marki, aby przyciągnąć kupujących w witrynie Amazon.

3.6. Wezwanie do działania (CTA)

Aby poprawić skuteczność reklamy, zalecamy użycie w niej wezwania do działania. Nie jest ono jednak wymagane.

Jeśli używasz wezwania do działania w nagłówkowym tekście reklamowym, musi ono spełniać następujące warunki:

 • Musi być jasne i precyzyjne.
 • Nie może zawierać sformułowań, które wywierają presję na klientów (np. „Ostatnia szansa” lub „Nie przegap okazji”) bądź odwołują się do emocji.
Zabronione wezwania do działania
 • Wezwanie „Kliknij tutaj” i jego inne niespecyficzne warianty.
 • W nagłówkowym tekście reklamowym zabronione są wezwania do działania, które powielają domyślne wezwania do działania z reklam Sponsored Brands. Na przykład wezwanie do działania „Kup teraz” jest zabronione w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indiach i Niemczech, ponieważ pojawia się już ono w reklamie.

3.7. Stwierdzenia i uzasadnienia

Stwierdzenia zawarte w reklamach muszą być zgodne z prawdą i precyzyjne. Musisz mieć dowody na poparcie stwierdzeń stosowanych w reklamach. Stwierdzenie zawarte w tekście reklamowym nie może być sprzeczne z informacjami znajdującymi się na stronie szczegółów produktu.

Nagrody, wyróżnienia, wyniki ankiet oraz dane statystyczne i badania, na których oparte są stwierdzenia, nie mogą być starsze niż 18 miesięcy.

Jeśli na opakowaniu produktu jest widoczne stwierdzenie, dodatkowe uzasadnienie (w reklamie lub na stronie docelowej) jest dozwolone, ale niewymagane.

Uzasadnienie

Jeśli na stronie szczegółów produktu, w reklamie lub na opakowaniu produktu pojawiają się poniższe stwierdzenia, wymagamy ich uzasadnienia.

 • Nagrody i wyróżnienia: muszą być opatrzone szczegółowymi informacjami takimi jak data i nazwa organu przyznającego nagrodę.
 • Wyniki ankiet: stwierdzenia dotyczące wyników ankiet konsumenckich muszą być poparte dowodami, nawet jeśli ankieta zawiera subiektywne opinie. Na przykład wynik ankiety: „33% osób lubi XXX” musi zostać uzupełniony informacją dotyczącą źródła i daty badania („* US Surveys Ltd, styczeń 2020 r.”).
 • Stwierdzenia dotyczące danych statystycznych lub badań: stwierdzenia, które sugerują klientowi, że dokonano obiektywnych pomiarów. Na przykład „Redukuje 99% zmarszczek”, „Zęby wydają się o trzy odcienie bielsze” lub „Najlepszy krem nawilżający”.
 • Stwierdzenia porównawcze: muszą być poparte odwołaniem do niezależnego źródła z ostatnich 18 miesięcy. Nie zezwalamy na bezpośrednie porównania z konkurencyjnymi markami.

Nie wymagamy dodatkowego uzasadnienia w odniesieniu do następujących stwierdzeń:

 • Stwierdzenia na opakowaniach: stwierdzenia wyraźnie widoczne na opakowaniu produktu.
 • Opisy produktów: stwierdzenia opisujące produkt w obiektywny sposób, bez stosowania porównań. Na przykład „Obsługuje funkcję Bluetooth”.
 • Stwierdzenia subiektywne: stwierdzenia odnoszące się do opinii lub takie, których nie można obiektywnie udowodnić. Na przykład „Pokochasz XXX”, „Ten żel pod prysznic sprawi, że poczujesz się świeżo” lub „Nasz najskuteczniejszy krem nawilżający”.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Australia:
  • produkty nie mogą zawierać stwierdzeń na temat działania terapeutycznego lub zdrowotnego w odniesieniu do choroby, dolegliwości, dyskomfortu, wady, urazu, stanu fizycznego lub stanu psychicznego.
  • W przypadku kremów ze wskaźnikiem ochrony przeciwsłonecznej (SPF) niższym niż 50 nie można stosować stwierdzeń typu „wysoka ochrona” ani podobnych określeń. Ponadto produkty, których głównym celem nie jest ochrona przed słońcem, nie mogą być przedstawiane jako produkty chroniące przed słońcem.
  • Żywność, suplementy, kremy i inne produkty spożywcze lub do stosowania zewnętrznego wykorzystywane podczas odchudzania nie mogą być reklamowane stwierdzeniami, że pomagają w utracie wagi, uzyskaniu szczupłej sylwetki lub stosowaniu diety bądź mają na to wpływ.
 • Brazylia: w przypadku stwierdzeń dotyczących produktów ekologicznych, dietetycznych i bez zawartości cukru konieczne jest umieszczenie uzasadnienia na opakowaniu produktu.
 • Singapur: w przypadku stwierdzeń dotyczących produktów ekologicznych konieczne jest umieszczenie uzasadnienia na opakowaniu produktu.
Rękojmia i gwarancje

Strona szczegółów produktu musi zawierać jasny opis rękojmi lub gwarancji wraz ze wszystkimi obowiązującymi ograniczeniami.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym za realizację zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji muszą być podane na stronie szczegółów produktu lub w nagłówku.

3.8. Obrazy niestandardowe

Obrazy niestandardowe umożliwiają dołączanie do reklamy atrakcyjnych obrazów przedstawiających produkty lub markę w odpowiednim kontekście bądź sytuacji lifestylowej. Obrazy nie mogą być sprzeczne ze stroną docelową, muszą mieć wysoką rozdzielczość i jakość, a także powinny być wizualnie estetyczne. Obrazy nie mogą:

 • przedstawiać pojedynczych produktów ani grup produktów na jednolitym lub przezroczystym tle;
 • przedstawiać pojedynczego logo marki ani połączeń logo;
 • być jednym z wybranych obrazów produktów;
 • zawierać gęsto rozmieszczonych, zbyt wielu, źle przyciętych lub nieczytelnych elementów;
 • zawierać dodatkowego tekstu innego niż tekst naturalnie obecny na obrazie (np. na opakowaniu produktu);
 • zawierać elementów w formacie letterbox lub pillarbox.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj poniższe przykłady obrazów i zapoznaj się z sekcją Jak tworzyć materiały reklamowe marki, aby przyciągnąć kupujących w witrynie Amazon.

Obrazy pojedynczych produktów i grup produktów:

Produkt wyświetlany w kontekście lifestylowym

Obraz pojedynczego produktu

Produkt przedstawiony w kontekście

Obraz grupy produktów

Pojedyncze logo i grupa logo:

Pojedyncze logo marki

Grupa logo marek

Obrazy z gęsto rozmieszczonymi elementami i zawierające tekst:

Obraz z gęsto rozmieszczonymi i źle przyciętymi elementami

Tekst na obrazie

Elementy w formacie letterbox lub pillarbox:

Obraz w formacie letterbox

Obraz w formacie pillarbox

3.9. Nagłówki i niestandardowy tekst

Nagłówki i niestandardowy tekst w obrazach lub filmach muszą być odpowiednie dla reklamowanego produktu.

W celu zachowania wysokiej jakości materiałów reklamowych Amazon zaleca, aby w nagłówku i niestandardowym tekście była stosowana wielkość liter jak w zdaniu. Wielkie litery powinny być stosowane tylko na początku pierwszego słowa zdania, nazw własnych i znaków towarowych (w tym w oficjalnych nazwach marek, nazwach modeli produktów oraz sloganach).

Zabronione są teksty reklamowe pisane w całości wielkimi literami, teksty, w których wielkie litery używane są losowo, a także teksty, w których każdy kolejny wyraz pisany jest łącznie i rozpoczyna się od wielkiej litery. Używanie wielkich liter jest dopuszczalne w przypadku typowych skrótów (takich jak AGD) lub znaków towarowych pierwotnie pisanych wielkimi literami.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Jak tworzyć materiały reklamowe marki, aby przyciągnąć kupujących w witrynie Amazon.

Wymagania specyficzne dla regionu

Japonia: w tym przypadku zasady użycia wielkich i małych liter nie mają zastosowania.

3.10. Targetowanie na słowa kluczowe i produkty

Słowa kluczowe lub produkty, na które targetowane są reklamy, muszą być odpowiednie dla promowanego produktu. Nie wolno targetować reklam na słowa kluczowe ani produkty, które mogą być odbierane przez kupujących jako obraźliwe, nietaktowne lub niepożądane.

Przykładowe kategorie produktów i słowa kluczowe podlegające ograniczeniom to między innymi:

 • obraźliwe, bluźniercze lub wulgarne słowa kluczowe lub produkty;
 • słowa kluczowe lub produkty z kategorii leków na receptę, na przykład „Lipitor” lub „prednizon”;
 • produkty i słowa kluczowe dotyczące produktów, których nie reklamujemy zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi produktówtreści (np. e-papierosy lub produkty o charakterze seksualnym i dla dorosłych).

3.11. Zoptymalizowane reklamy

Jeśli wybierzesz opcję „Optymalizuj reklamy”, aby wyświetlić produkty ze strony docelowej, które będą najbardziej odpowiednie dla wyszukiwania kupującego, upewnij się, że nagłówek nie zawiera konkretnych produktów. Nagłówki muszą mieć charakter ogólny, aby klienci mogli zrozumieć reklamę niezależnie od tego, które z produktów będą wyświetlane.

3.12. Komunikaty promocyjne i świąteczne

Korzystanie z komunikatów promocyjnych musi być zgodne z następującymi wymaganiami:

 • Zabronione jest używanie superlatywów, takich jak „Ogromne oszczędności” lub „Gigantyczne rabaty”.
 • Daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii reklamowej muszą odzwierciedlać czas obowiązywania oferty lub zniżki, tak aby reklamy nie były wyświetlane w dniach, w których oferta lub zniżka nie ma zastosowania.
 • Zakończenie kampanii należy zaplanować na ostatni dzień promocji.
 • Kampanie związane z konkretnym świętem lub wydarzeniem sezonowym (takim jak Halloween, walentynki lub Boże Narodzenie) muszą się rozpoczynać w rozsądnym terminie poprzedzającym takie wydarzenie i kończyć się w ciągu 24 godzin po dacie wydarzenia lub w rozsądnym późniejszym terminie, zależnie od wydarzenia.
 • Jeśli przedłużysz kampanię po upływie okresu obowiązywania oferty lub zniżki, musisz zmodyfikować tekst reklamowy, usuwając komunikaty promocyjne, które nie mają już zastosowania.
Sponsored Brands

W kampaniach Sponsored Brands zabraniamy odwoływania się do konkretnych promocji cenowych. Dotyczy to okazji, ofert lub zniżek takich jak „Zaoszczędź 50% na {nazwa produktu}” lub „20 PLN rabatu na {nazwa produktu}”.

W kampanii Sponsored Brands zezwalamy na następujące rodzaje komunikatów promocyjnych, w tym ich pokrewne warianty, jeśli promocja jest: i) widoczna na stronie szczegółów produktu oraz ii) ważna przez cały czas trwania kampanii:

 • Zaoszczędź przy zakupie [nazwa produktu].
 • Zaoszczędź, kupując [nazwa produktu].
 • Zaoszczędź już teraz.
 • [Nazwa produktu] w świetnej cenie.
 • Wielkie oszczędności przy zakupie [nazwa produktu].
 • Świetne pakiety z [nazwa produktu].
 • Kup [nazwa produktu] i otrzymaj [nazwa dodatkowego darmowego produktu].

Kampanie odnoszące się do „okazji” mogą uwzględniać wyłącznie produkty objęte aktywną okazją Amazon (np. Top okazja), która dotyczy wszystkich reklamowanych produktów przez cały czas trwania kampanii.

Produkty reklamowane w ramach kampanii ze zniżką muszą być objęte zniżką przez cały czas trwania kampanii.

Wymagania specyficzne dla regionu

Japonia: stosowanie komunikatów promocyjnych jest zabronione.

3.13. Wyróżnione kategorie sklepu Store

Wyróżnione kategorie sklepu Store w przypadku reklam Sponsored Brands umożliwiają wyróżnienie 3 pojedynczych stron sklepu Store, na których kupujący mogą odkrywać różne kolekcje produktów.

Aby korzystanie z wyróżnionych kategorii sklepu Store było możliwe, konieczne jest posiadanie sklepu Store, który oprócz strony głównej ma co najmniej 3 podstrony.

Jeśli jeszcze nie masz sklepu Store, tutaj możesz się dowiedzieć, jak go szybko skonfigurować.

Wybór podstrony sklepu Store
Po wybraniu podstrony sklepu Store istniejąca nazwa podstrony i pierwszy produkt wymieniony na stronie sklepu Store zostaną wybrane do reprezentowania tej strony w reklamie Sponsored Brands. Możesz wybrać alternatywny produkt, pod warunkiem że jest on dostępny na danej podstronie sklepu Store i klienci mogą go łatwo znaleźć. Możesz także wprowadzić drobne zmiany w tytule podstrony sklepu Store.

Nie możesz wybrać tej samej podstrony sklepu Store dwa razy w tej samej reklamie z wyróżnieniem.

Wytyczne dotyczące treści
Nagłówek i tytuły podstron muszą spełniać wymagania dotyczące treści wymienione w niniejszych zasadach. Ponadto obowiązują następujące zasady:

 • Nagłówki muszą dokładnie odzwierciedlać podstrony sklepu Store prezentowane w reklamie. Jeśli wybierzesz poszczególne podstrony sklepu Store dotyczące różnych kategorii produktów, nagłówek nie może dotyczyć konkretnego produktu. Na przykład w reklamie z wyróżnionymi kategoriami zawierającej poszczególne podstrony z nożami kuchennymi, blenderami i patelniami należy użyć ogólnego nagłówka, takiego jak „Odkryj wszystkie swoje potrzeby kuchenne z Kitchenaide”, a nie „Poznaj naszą ofertę noży kuchennych”.
 • Nagłówki i tytuły podstron nie mogą zawierać informacji o okazjach i przecenach ani innych komunikatów dotyczących zniżek.
 • W nagłówkach i tytułach podstron powinna być stosowana ta sama wielkość liter, nie mogą być w nich używane wyłącznie WIELKIE LITERY, a każdy kolejny wyraz nie może być pisany od wielkiej litery. Używanie wielkich liter jest dopuszczalne w przypadku typowych skrótów (takich jak AGD) lub znaków towarowych pierwotnie pisanych wielkimi literami.
 • Tytuły podstron sklepu Store nie mogą znacząco odbiegać od oryginalnej nazwy podstrony danego sklepu Store ani zawierać wielokropków lub wezwań do działania.

Wytyczne dotyczące dopuszczalności produktów
Sklepy Store zawierają różne produkty, które mogą nie być dozwolone w reklamach Sponsored Brands. Przed wybraniem podstron sklepu Store zapoznaj się z sekcją 4.2. Zabronione produkty.

Wytyczne dotyczące podstron sklepu Store
Podstrony sklepu Store mogą zawierać wyłącznie produkty, które znajdują się w magazynie i są dostępne do sprzedaży.

3.14. Wytyczne dotyczące filmów

Ogólne wytyczne
Reklamy filmowe Sponsored Brands umożliwiają wzbudzanie zainteresowania klientów poprzez dołączanie do reklam atrakcyjnych filmów.

Filmy z reklam muszą dotyczyć produktu lub marki oraz prowadzić do odpowiedniej kontekstowo strony docelowej.
Wymagania dotyczące zasobów filmowych
Upewnij się, że film jest zgodny z następującymi wytycznymi:

 • Elementy w formacie letterbox lub pillarbox: filmy nie mogą zawierać pasków po żadnej stronie treści filmowej;
 • puste i czarne klatki na początku i na końcu filmów nie są dozwolone;
 • reklamy filmowe nie mogą kończyć się w sposób, który ucina opis (głos, rozmowę lub tekst pisany) w środku zdania.

Wytyczne dotyczące treści
Filmy muszą być odpowiednie dla ogółu odbiorców i zawierać nazwę marki, logo lub produkt, które wyraźnie reprezentują promowaną markę lub promowany produkt. Filmy muszą być zgodne z naszymi zasadami, w tym z zasadami dotyczącymi zabronionych treścistwierdzeń.

Reklamy filmowe Sponsored Brands są odtwarzane automatycznie i z wyciszonym dźwiękiem, który klient może włączyć kliknięciem. Zalecamy zatem użycie filmów, które są łatwe do zrozumienia i wzbudzają zainteresowanie nawet bez dźwięku.

Filmy bez ścieżek dźwiękowych są dopuszczalne, jednak należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

 • Klienci muszą mieć świadomość, że film nie ma dźwięku (np. reklama zawiera zastrzeżenie „brak dźwięku” lub nie występują w niej postaci, które wydają się mówić).
 • Klienci muszą być w stanie zrozumieć film bez dźwięku.

Filmy muszą być w podstawowym języku lokalnego sklepu Amazon, w którym są wyświetlane reklamy („język lokalny”).

 • Dźwięk musi być w języku lokalnym. Jeśli dźwięk jest w innym języku, wymagane są napisy (transkrypcje tekstowe lub tłumaczenia) w języku lokalnym.
 • Ważny tekst w filmie, taki jak informacje o produkcie i instrukcje, musi być w języku lokalnym.

Format i jakość filmu
Aby zapewnić klientom najwyższy komfort oglądania, filmy w reklamie nie mogą zawierać następujących elementów:

 • Rozmytych, niejasnych ani nierozpoznawalnych elementów wizualnych.
 • Elementy materiałów reklamowych, które zakłócają czytelność szablonów reklam, na przykład tag „Sponsorowane” lub przycisk wyciszenia, jeśli film jest bez dźwięku. Zapoznaj się z szablonami bezpiecznej strefy filmu, aby uzyskać więcej informacji.
 • Opinie klientów (w tym oceny gwiazdkowe), nawet jeśli pochodzą z witryny Amazon.
 • Okazje, rabaty i inne promocje ze zniżkami.
 • Rozpraszające obrazy (np. błyskających, wirujących, migających lub pulsujących obiektów albo tekstów bądź przejść powodujących wysoki kontrast).
 • Rozpraszające , przenikliwe, nieoczekiwane, gwałtowne lub zgrzytliwe dźwięki. Może to obejmować nagłe zmiany głośności, niezwykle wysokie głosy lub nieoczekiwane bądź nieistotne w danym kontekście dźwięki.
 • Nieczytelny tekst. Tekst musi być wystarczająco duży, aby był czytelny dla przeciętnego klienta. W reklamach nie można używać tego samego lub podobnego koloru tekstu i tła, ponieważ tekst będzie nieczytelny (np. biały tekst na jasnoszarym tle).
 • Ścieżka dźwiękowa niskiej jakości, na przykład ledwo słyszalne dźwięki z zakłóceniami i szumami, głosy niskotonowe bądź dźwięki o szybkim tempie, niesłyszalne, niewyraźne lub nierozpoznawalne.
 • Filmy o niskiej jakości lub rozdzielczości.
 • Język wywierający presję, agresywny lub ponaglający, który ma na celu wymuszenie na kliencie kliknięcia lub zakupu.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Japonia: jeśli własnością intelektualną (taką jak chronione prawem autorskim utwory, ścieżki dźwiękowe i teksty piosenek) zarządzają organizacje zajmujące się muzycznymi prawami autorskimi, na przykład JASRAC, na reklamodawcach i agencjach spoczywa obowiązek nabycia niezbędnych praw lub licencji do wykorzystania w reklamach takich treści chronionych prawami własności intelektualnej. W przypadku gdy materiały objęte prawami autorskimi należące do organizacji zarządzających prawami autorskimi są wykorzystywane z naruszeniem praw własności intelektualnej, a spółka Amazon.co.jp zostanie obciążona opłatami licencyjnymi przez te organizacje, Amazon ma prawo do żądania odszkodowania i zwrotu poniesionych kosztów od powiązanego reklamodawcy lub agencji.

3.15. Tłumaczenia

Gdy prześlesz kampanię Sponsored Brands, przetłumaczymy ją automatycznie. Czas wykonania tłumaczenia może być różny. Zwykle jest ono gotowe w ciągu 24 godzin od aktywowania kampanii w domyślnym języku.

Jeśli zamierzasz przesłać własne tłumaczenie, przetłumaczone treści muszą być zgodne z naszymi wymaganiami dotyczącymi treści i odpowiadać treści kampanii w domyślnym języku. Weryfikacja przetłumaczonych kampanii trwa zwykle do 72 godzin.

Więcej informacji o tłumaczeniach i obsługiwanych językach znajdziesz w centrum pomocy konsoli reklamowej.

4. Dopuszczalność produktów

W tej sekcji wymieniamy produkty niekwalifikujące się do reklamowania, a także podajemy ograniczenia, które mają zastosowanie odnośnie do formatu lub metody promocji produktów kwalifikujących się do reklamowania. Zasady te mają zastosowanie do wszystkich reklam, chyba że wskażemy inaczej.

4.1. Wymagania ogólne

Reklamodawca może promować tylko te produkty, których jest właścicielem, lub takie, które może odsprzedawać bądź dystrybuować na podstawie posiadanego zezwolenia.

Twoje reklamy muszą być precyzyjne i zgodne z prawdą. Tworząc reklamy, zadbaj o to, aby dokładnie opisać reklamowane produkty.

4.2. Zabronione produkty

Poniższe produkty są zabronione na całym świecie.

Uwaga: po zmianie prawa w Wielkiej Brytanii od 1 października zabronione będą miejsca docelowe w wynikach wyszukiwania żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru (HFSS). Zakaz ten obejmuje również wszystkie miejsca docelowe reklam w witrynach, które zawierają link do identyfikowalnego produktu HFSS w witrynie Amazon.co.uk.

Przejrzyj poniższą sekcję 4.3., aby uzyskać informacje na temat dodatkowych wymagań mających zastosowanie do dozwolonych kategorii produktów.

 • Produkty dla dorosłych, takie jak materiały pornograficzne, produkty, zabawki i rozrywka o charakterze seksualnym, produkty przyczyniające się według deklaracji producenta do poprawy życia seksualnego, a także inne produkty i usługi o podobnym charakterze, w tym produkty promowane z przeznaczeniem dla osób dorosłych lub do celów o charakterze seksualnym.
 • Uroda i higiena osobista: zabronione są produkty, które według deklaracji producenta mają powodować trwałe fizyczne modyfikacje ciała.
 • Konkursy i loterie.
 • Zestawy do wykonywania testów na obecność narkotyków.
 • Zestawy do diagnostyki chorobowej.
 • Usługi oraz produkty cyfrowe i komputerowe umożliwiające hakowanie.
 • Pasty trawiące oraz inne żrące pasty, żele, płyny i roztwory.
 • Usługi związane z fałszowaniem dokumentów.
 • Środki przyspieszające spalanie tłuszczu lub podobne produkty, które według deklaracji producenta zwiększają metabolizm, podnoszą poziom libido, hamują apetyt bądź zmieniają inne naturalne funkcje organizmu.
 • Żywność i suplementy zawierające alkaloidy efedryny, szałwię wieszczą (Salvia divinorum) lub salwinorynę A.
 • Żywność o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru (HFSS) (tylko w Wielkiej Brytanii).
 • Produkty rzekomo umożliwiające szybkie wzbogacenie się.
 • Produkty do przewidywania płci dziecka i inne podobne testy.
 • Przeznaczone do tworzenia graffiti farby, markery, kremy, pasty, dysze i wkłady oraz filmy instruktażowe i inne treści związane z tą tematyką.
 • Nielegalne i rekreacyjne substancje psychoaktywne oraz związane z nimi akcesoria.
 • Wyroby medyczne przeznaczone do profesjonalnego użytku lub sprzedawane jako takie.
 • Butle i „naboje” z podtlenkiem azotu.
 • Niemetalowe noże używane podczas aktywności na świeżym powietrzu takich jak polowanie i biwakowanie.
 • Oleje, suplementy, produkty pielęgnacyjne i kosmetyczne lub produkty spożywcze zawierające kannabidiol (CBD), THC lub inne substancje związane z konopiami indyjskimi.
 • Testy na ojcostwo, testy niewierności lub zestawy testów do badania w przypadku napaści na tle seksualnym.
 • Leki i wyroby medyczne wydawane na receptę.
 • Produkty, które nie są zgodne z ograniczeniami Amazon dotyczącymi kategorii, produktów i ofert.
 • Produkty, które według deklaracji producenta umożliwiają diagnozowanie, leczenie lub łagodzenie objawów chorób bądź uzależnień lub są w stanie im zapobiegać.
 • Produkty zawierające fałszywe stwierdzenia, że są „Dopuszczone przez FDA” lub „Zatwierdzone przez FDA”, oraz produkty zawierające logo FDA w powiązanych obrazach (więcej informacji znajdziesz tutaj).
 • Produkty przeznaczone do działań naruszających prywatność (np. kamery szpiegowskie) lub do unikania organów ścigania (np. skanery policyjnych częstotliwości radiowych).
 • Produkty przeznaczone do maskowania produktów zabronionych przez prawo, przepisy lub nasze zasady, takie jak zamaskowane produkty przeznaczone do potajemnego transportowania narkotyków.
 • Produkty, które mogą być używane do kontrowersyjnych lub potencjalnie niebezpiecznych działań.
 • Produkty związane z usługami z zakresu gier hazardowych.
 • Produkty, które naruszają prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, zachęcają do takich działań bądź je umożliwiają.
 • Produkty do tatuowania i znakowania ciała.
 • Tytoń, e-papierosy i powiązane z nimi akcesoria takie jak młynki do tytoniu, bibułki papierosowe i papierośnice, roztwory inhalacyjne, akcesoria do fajek wodnych oraz popielniczki.
 • Usługi i sprzęt do opalania UV.
 • Broń:
  • amunicja (także ponownie napełniona);
  • części lub akcesoria do broni szturmowej oraz produkty sprzedawane jako części lub akcesoria do broni szturmowej, również odniesienia do różnych modeli broni szturmowej;
  • produkty niszczące i wybuchowe, na przykład fajerwerki;
  • certyfikaty bezpieczeństwa broni ręcznej;
  • pistolety, rewolwery lub wszelkie inne rodzaje broni palnej;
  • produkty przypominające lub zawierające realistyczną bądź rzeczywistą broń, części broni lub amunicję;
  • broń lub inne przedmioty przeznaczone wyłącznie do egzekwowania prawa lub do celów wojskowych.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Egipt: zabronione są następujące produkty:
  • produkty z wieprzowiny,
  • pestycydy i nawozy,
  • produkty do pielęgnacji urody i higieny osobistej,
  • antyradary i wskaźniki laserowe,
  • komercyjne lub przemysłowe urządzenia nadawcze.
 • Arabia Saudyjska: zabronione są następujące produkty:
  • karma i suplementy dla psów,
  • produkty rozrywkowe i multimedialne,
  • produkty i usługi finansowe,
  • produkty do higieny intymnej i osobistej.
 • Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są następujące produkty:
  • produkty związane z grami hazardowymi;
  • produkty związane z horoskopami, wróżbami i czarną magią oraz podobne produkty okultystyczne;
  • produkty z wieprzowiny.
 • Singapur: zabronione są następujące produkty:
  • guma do żucia.
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są następujące produkty:
  • usługi edukacyjne.

4.3. Produkty podlegające ograniczeniom

Następujące produkty kwalifikują się do reklamowania, pod warunkiem że reklamy są zgodne z poniższymi ograniczeniami.

4.3.1. Alkohol i produkty powiązane

Niniejsze zasady dotyczą reklam promujących napoje alkoholowe (wino, piwo i napoje spirytusowe) oraz towary związane z alkoholem.

Reklamy alkoholu są zabronione w Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Indiach, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W poniższych sekcjach znajdziesz informacje na temat wymagań dotyczących reklam alkoholu w dozwolonych lokalizacjach.

Pamiętaj, że poniższe zasady nie obejmują treści związanych z alkoholem umieszczonych w reklamach, które nie dotyczą alkoholu (np. zwiastun filmu z udziałem aktorów spożywających alkohol). Zgodnie z zasadami dotyczącymi treści zabronionych treść reklamy nie może zachęcać do nadmiernego spożywania alkoholu, wychwalać takiego zachowania ani go przedstawiać.

Sponsored Products
Australia, Belgia, Francja, Hiszpania, Japonia, Meksyk, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy: zezwalamy na promocję napojów alkoholowych i towarów związanych z alkoholem w kampaniach Sponsored Products.

Kanada i Stany Zjednoczone: zezwalamy na reklamy towarów związanych z alkoholem tylko wtedy, gdy reklamodawca nie jest producentem ani dystrybutorem alkoholu.
Sponsored Brands
Australia, Belgia, Hiszpania, Japonia, Meksyk, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy: zezwalamy na promocję napojów alkoholowych i towarów związanych z alkoholem w kampaniach Sponsored Brands.
Reklamy filmowe Sponsored Brands
Australia, Francja, Hiszpania, Japonia, Meksyk, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy: zezwalamy na promocję napojów alkoholowych i towarów związanych z alkoholem w filmach Sponsored Brands.

Kanada i Stany Zjednoczone: reklamy napojów bezalkoholowych i towarów związanych z alkoholem dozwolone są tylko wtedy, gdy reklamodawca i jego spółka nadrzędna nie posiadają licencji na produkcję ani dystrybucję napojów alkoholowych.

Wymagania dotyczące treści

W regionach, w których dozwolone są reklamy alkoholu, do obrazów, filmów i tekstów mają zastosowanie następujące wymagania dotyczące kampanii Sponsored Products i Sponsored Brands oraz filmów Sponsored Brands:

 • Reklamy muszą promować odpowiedzialne spożywanie napojów alkoholowych. Reklamy muszą koncentrować się na produkcie i nie mogą zawierać sugestii, że produkty pomagają w bezpieczniejszym spożywaniu alkoholu.
 • Treść reklamy nie może:
  • kojarzyć spożywania alkoholu z pojazdami silnikowymi ani prowadzeniem lub obsługą maszyn;
  • nawiązywać do ciąży, macierzyństwa ani rodzicielstwa;
  • być kierowana do osób niepełnoletnich ani zawierać obrazów, filmów lub treści mających przemawiać do takich osób;
  • przedstawiać osób niepełnoletnich ani dorosłych o wyglądzie sugerującym wiek poniżej 25 lat;
  • zniechęcać do abstynencji od napojów alkoholowych;
  • w nieodpowiedzialny sposób zachęcać do spożywania alkoholu;
  • propagować nadmiernego spożywania alkoholu, sugerować terapeutycznych lub innych korzyści wynikających ze spożywania alkoholu (takich jak zwiększenie produktywności, pomoc w osiąganiu sukcesów lub rozwiązywaniu problemów) ani skupiać się na zawartości alkoholu w napoju;
  • przedstawiać ludzi spożywających alkohol.
 • Reklamy nie mogą być targetowane na produkty niepowiązane.
  • Wybrane słowa kluczowe muszą być dokładnie dopasowane do danego alkoholu i ściśle z nim związane. Na przykład „whisky”, a nie „napój”.
  • Targetowanie na produkt musi być bezpośrednio związane z promowanym produktem.
Wymagania specyficzne dla regionu

Reklamy alkoholu są dozwolone wyłącznie w wymienionych poniżej regionach i tylko pod warunkiem spełnienia wymogów w zakresie zgodności z odpowiednimi zasadami.

 • Australia: reklamy filmowe Sponsored Brands muszą zawierać przekaz na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu (np. „Pij odpowiedzialnie”).
 • Brazylia:
  • kampanie Sponsored Brands i reklamy filmowe Sponsored Brands dotyczące napojów alkoholowych (z wyłączeniem piw alkoholowych) muszą zawierać jedno z następujących obowiązkowych zastrzeżeń prawnych dotyczących odpowiedzialnego spożywania alkoholu (zapisane wielkimi literami):
   • BEBA COM MODERAÇÃO („Pij z umiarem”).
   • A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA SÃO PROIBIDOS PARA MENORES („Sprzedaż napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim oraz spożywanie ich przez osoby niepełnoletnie są zabronione”).
   • ESTE PRODUTO É DESTINADO A ADULTOS („Ten produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych”).
   • EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL („Unikaj nadmiernego spożycia alkoholu”).
   • NÃO EXAGERE NO CONSUMO („Nie przesadzaj ze spożyciem”).
   • QUEM BEBE MENOS, SE DIVERTE MAIS („Kto pije mniej, lepiej się bawi”).
   • SE DLA DIRIGIR NÃO BEBA („Jeśli prowadzisz, nie pij”).
   • SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 É CRIME („Podawanie napojów alkoholowych osobom w wieku poniżej 18 lat jest przestępstwem”).
  • Kampanie Sponsored Brands, filmy Sponsored Brands oraz sklepy Store z ofertą piw alkoholowych muszą zawierać jedno z następujących obowiązkowych zastrzeżeń prawnych dotyczących odpowiedzialnego spożywania alkoholu (zapisane wielkimi literami):
   • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES („Piwo to napój alkoholowy. Sprzedawanie go osobom niepełnoletnim oraz spożywanie go przez te osoby jest zabronione”).
   • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME („Podawanie piwa osobom w wieku poniżej 18 lat jest przestępstwem”).
  • Na końcu każdej reklamy filmowej dotyczącej alkoholu musi znajdować się jedno z powyższych zastrzeżeń w formie ustnej i pisemnej.
  • Reklamy piwa bezalkoholowego są zwolnione z obowiązku publikacji ostrzeżenia, pod warunkiem że nie odnoszą się do marki, sloganu ani wyrażenia promocyjnego napoju alkoholowego.
  • Obrazy, filmy i tekst nie mogą być kojarzone ze sportem.
 • Niemcy: Obrazy, filmy i tekst nie mogą być kojarzone ze sportem.
 • Francja:
  • Zastrzeżenie: reklamy muszą zawierać jedno z następujących stwierdzeń: „l’abus d’alcool est dangereux pour la santé” lub „à consommer avec moderation”.
  • Reklamy mogą zawierać tylko następujące informacje o napoju alkoholowym: procentowa zawartość alkoholu, pochodzenie, nazwa, skład, nazwa i adres producenta, agenci i depozytariusze, sposób uzyskania, metody sprzedaży, sposób konsumpcji produktu, odniesienia do regionu produkcji, odniesienia do nagród uzyskanych przez napój, odniesienia do nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego. Opakowanie napoju może być prezentowane tylko wtedy, gdy jest zgodne z powyższymi regułami dotyczącymi treści reklamy.
  • Reklamy produktów bezalkoholowych nie mogą przedstawiać marek alkoholowych ani spożywania alkoholu, promować ich ani odnosić się do nich. Przedstawianie na obrazach ogólnych rodzajów napojów alkoholowych jest dozwolone, o ile nie są one głównym przedmiotem reklamy.
 • Indie: reklamy towarów związanych z alkoholem są dozwolone w kampaniach Sponsored Brands i Sponsored Products.
 • Włochy:
  • reklamy muszą zawierać przekaz na temat konieczności odpowiedzialnego spożywania alkoholu, na przykład „Bevi responsabilmente”.
  • Obrazy, filmy i tekst nie mogą być kojarzone ze sportem.
 • Japonia:
  • kampanie Sponsored Brands i reklamy filmowe Sponsored Brands muszą zawierać obowiązkowe zastrzeżenie prawne stwierdzające, że spożywanie alkoholu przez osoby w wieku poniżej 20 lat jest zabronione przez prawo. Na przykład: „Jeśli jesteś osobą nieletnią lub prowadzisz samochód, zrezygnuj ze spożywania alkoholu. Pij alkohol z umiarem. Nie spożywaj alkoholu, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Po wypiciu napoju przekaż puszkę do recyklingu”.
  • Reklamowanie alkoholu na stronie głównej jest ograniczone do piwa, koktajli, shōchū, sake, wina śliwkowego, wina, brandy i whiskey. Reklamy nie mogą zawierać następujących elementów:
   • osoby pijące brandy lub whiskey w sposób łapczywy,
   • duże butelki lub inne naczynia na napoje.
 • Meksyk:
  • Produkty o zawartości alkoholu wynoszącej 55% lub więcej są zabronione.
  • Niestandardowy tekst może zawierać wyłącznie opis produktu lub marki. Treści marketingowe, stwierdzenia, promocje i slogany są zabronione.
  • Zastrzeżenie: reklamy filmowe Sponsored Brands muszą zawierać jedną z następujących uwag: „Evite el Exceso”, „Conocer es no excederse” lub „Todo con medida”.
 • Holandia:
  • reklamy muszą być zgodne z holenderskim kodeksem reklamowym dotyczącym napojów alkoholowych.
  • Reklamy Sponsored Brands muszą zawierać obowiązkowe zastrzeżenie prawne: „Geen 18, geen alcohol”.
 • Polska:
  • reklamy napojów alkoholowych są zabronione.
  • Reklamy towarów oznaczonych marką alkoholu są zabronione.
  • Reklamy napojów bezalkoholowych (z wyłączeniem piwa), które mają taką samą lub podobną nazwę, markę, znak towarowy, wygląd lub opakowanie co napój alkoholowy, są zabronione.
  • Reklamy piwa bezalkoholowego są dozwolone.
 • Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie: napoje alkoholowe, w tym zestawy do przygotowywania alkoholu i zestawy piwowarskie oraz produkty alkoholowe, są zabronione.
 • Hiszpania: Zastrzeżenie: reklamy muszą zawierać uwagę: „Disfruta de un consumo responsable”.
 • Singapur: reklamy napojów alkoholowych nie są dozwolone podczas święta religijnego Hari Raya.
 • Szwecja:
  • reklamy napojów alkoholowych są zabronione.
  • Reklamy bezalkoholowych odpowiedników napojów alkoholowych są dozwolone, na przykład można reklamować piwo bezalkoholowe.
  • Reklamy towarów oznaczonych marką alkoholu są dozwolone, na przykład można reklamować dozownik do piwa marki Guinness.
 • Wielka Brytania: Zastrzeżenie: reklamy filmowe Sponsored Brands muszą zawierać następującą informację: „For the facts about alcohol visit www.drinkaware.co.uk” (Informacje dotyczące alkoholu można znaleźć na stronie www.drinkware.co.uk) lub „Drinkaware.co.uk for the facts” (Informacje znajdują się na stronie drinkware.co.uk).
 • Stany Zjednoczone: napoje alkoholowe i towary związane z alkoholem są zabronione.
Zestawy do testowania poziomu alkoholu oraz lekarstwa i środki na kaca

Oprócz spełnienia wymienionych powyżej ogólnych wytycznych dotyczących alkoholu reklamy z tej kategorii muszą się koncentrować na konkretnym produkcie i nie mogą sugerować, że reklamowane produkty pomagają w bezpieczniejszym spożywaniu alkoholu.

Alkomaty są dozwolone w kampaniach Sponsored Brands i Sponsored Products.

Lekarstwa i środki na kaca są dozwolone tylko w kampaniach Sponsored Products.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska, Brazylia, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie: alkomaty oraz lekarstwa i środki na kaca są zabronione.

4.3.2. Artykuły artystyczne i przemysłowe

Zezwalamy na reklamy artykułów artystycznych i przemysłowych, które są przeznaczone i sprzedawane wyłącznie do użytku domowego lub przemysłowego bądź do celów motoryzacyjnych lub artystycznych. Zgodnie z powyższymi zasadami dotyczącymi treści zabronionych reklamy nie mogą zachęcać do niszczenia własności publicznej lub prywatnej, wandalizmu i zachowań antyspołecznych ani propagować takiego postępowania.

Zabronione produkty

Zgodnie z powyższymi zasadami dotyczącymi zabronionych produktów zabraniamy reklamowania następujących towarów:

 • pasty trawiące;
 • żrące pasty, żele i płyny oraz podobnie działające środki;
 • przeznaczone do tworzenia graffiti farby, markery, kremy, pasty, dysze i wkłady oraz filmy instruktażowe i inne treści związane z tą tematyką.

4.3.3. Produkty kosmetyczne

Reklamy produktów kosmetycznych nie mogą:

 • zawierać pytań ani bezpośrednich zwrotów do klienta, m.in. w drugiej osobie liczby pojedynczej (np. „Twój wygląd wprawia Cię w zakłopotanie? Spróbuj tego”);
 • zawierać stwierdzeń, że produkt umożliwia diagnozowanie, leczenie lub łagodzenie objawów chorób bądź uzależnień lub jest w stanie im zapobiegać;
 • zawierać zdjęć lub filmów „przed i po”;
 • bezpośrednio odwoływać się do stanów fizjologicznych o prywatnym, intymnym lub wrażliwym charakterze.

Słowa kluczowe nie mogą zawierać terminów nawiązujących do wybielania odcienia skóry itp.

W przypadku produktów kosmetycznych, których producent twierdzi, że mają fizjologiczny wpływ na organizm, konieczne jest przedstawienie dowodów potwierdzających takie informacje i umieszczenie ich na opakowaniu produktu.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Australia: reklamy nie mogą zawierać stwierdzeń dotyczących właściwości zdrowotnych lub terapeutycznych ani opisywać wpływu produktu na organizm.
 • Brazylia i Meksyk: reklamy nie mogą opisywać stanu chorobowego ani samego produktu. Niestandardowy tekst może zawierać tylko markę lub nazwę produktu oraz odpowiednie wezwanie do działania.
 • Egipt: produkty do pielęgnacji urody i higieny osobistej są zabronione.
 • Singapur: produkty stymulujące porost włosów i produkty do depilacji laserowej są zabronione.

4.3.4. Domowe zestawy do wykonywania testów

Zezwalamy na reklamy domowych zestawów do wykonywania testów będących źródłem informacji o pochodzeniu i istotnych informacji na temat zdrowia. Reklamy takie nie mogą jednak zawierać stwierdzeń na temat diagnozowania, leczenia lub oceny ryzyka wystąpienia choroby, stanu lub dolegliwości. Można promować wyłącznie produkty zgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi we wszystkich lokalizacjach, w których będą wyświetlane reklamy. Reklamodawca ma obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń lub zatwierdzeń od lokalnych organów regulacyjnych w zakresie sprzedaży, dystrybucji lub reklamowania produktów, które zamierza promować w witrynie Amazon, stosownie do przypadku.

Dozwolone produkty obejmują między innymi zestawy do monitorowania cukrzycy i poziomu cukru we krwi, urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, zestawy umożliwiające badanie pochodzenia, DNA i profilu genetycznego, zestawy do analizy moczu, lancety (tylko medyczne) oraz testy ciążowe. Te kategorie produktów podlegają określonym wymaganiom dotyczącym poszczególnych regionów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Australia: dozwolone tylko w reklamach Sponsored Products.
 • Arabia Saudyjska, Brazylia i Egipt: wszystkie domowe zestawy do wykonywania testów są zabronione.
 • Francja: zestawy umożliwiające badanie pochodzenia przodków, DNA lub profilu genetycznego są zabronione.
 • Japonia: domowe zestawy do wykonywania testów podlegają ograniczeniom. Targetowanie na produkt jest zabronione.
 • Meksyk: niestandardowy tekst nie może zawierać opisu stanu chorobowego ani samego produktu. Niestandardowy tekst może zawierać tylko markę lub nazwę produktu oraz odpowiednie wezwanie do działania. Treści marketingowe, stwierdzenia, promocje lub slogany są zabronione.

4.3.5. Produkty dla dzieci i niemowląt

Reklamy mleka początkowego i następnego dla niemowląt nie mogą zniechęcać do karmienia piersią ani zawierać stwierdzeń, że produkt może być substytutem karmienia piersią.

Mleko początkowe definiuje się w Australii, Belgii, Meksyku i Singapurze jako preparat przeznaczony dla niemowląt od momentu narodzin do 12. miesiąca życia, a w innych lokalizacjach jako preparat przeznaczony dla niemowląt od momentu narodzin do 6. miesiąca życia.

Mleko następne definiuje się w Australii, Belgii, Meksyku i Singapurze jako preparat przeznaczony dla dzieci powyżej 12. miesiąca życia, a w innych lokalizacjach jako preparat przeznaczony dla niemowląt od 6. do 12. miesiąca życia.

Zezwalamy na reklamy mleka początkowego i następnego w kampaniach Sponsored Products i Sponsored Brands przy zachowaniu poniższych ograniczeń dotyczących poszczególnych regionów.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Brazylia:
  • zabraniamy reklam mleka początkowego i następnego oraz produktów do karmienia niemowląt, takich jak butelki i smoczki do butelek, a także smoczków do uspokajania.
  • Produkty spożywcze dla dzieci w wieku powyżej 12 miesięcy są zabronione w kampaniach Sponsored Brands.
 • Australia, Belgia, Francja, Holandia, Meksyk, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy: reklamy mleka początkowego są zabronione.
 • Europa: targetowanie na produkt w przypadku mleka następnego nie może być powiązane z mlekiem początkowym.
 • Indie: reklamy mleka początkowego, mleka następnego i produktów do karmienia niemowląt, takich jak butelki, są zabronione.
 • Holandia i Singapur: reklamy mleka początkowego są zabronione. Reklamy mleka następnego w kampaniach Sponsored Products są zabronione.
 • Polska i Szwecja: reklamy mleka początkowego i następnego są zabronione.
 • Arabia Saudyjska i Egipt: reklamy mleka modyfikowanego i produktów spożywczych dla niemowląt są zabronione.

4.3.6. Noże

Zabraniamy reklam noży, których głównym lub reklamowanym celem są cele bojowe lub wojskowe, samoobrona bądź zachęcanie do agresywnych zachowań. Przykłady: noże zombie, noże bowie, noże bojowe, noże szturmowe, noże do rzucania, sztylety, noże typu boot, noże sprężynowe, noże ręczne lub do walki wręcz, noże grawitacyjne, bagnety, noże punktowe (tylko Meksyk), miecze, noże do samoobrony lub gwiazdki ninja.

Wymagania specyficzne dla regionu

Arabia Saudyjska, Belgia, Egipt, Holandia, Indie, Polska, Szwecja, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie: dozwolone są tylko reklamy noży kuchennych, sztućców i srebra stołowego.

Sponsored Products i Sponsored Brands

We wszystkich innych lokalizacjach zezwalamy na reklamowanie w kampaniach Sponsored Products i Sponsored Brands następujących noży:

 • noży przeznaczonych do użycia przede wszystkim podczas aktywności na świeżym powietrzu, na przykład na kempingu;
 • noży domowych, noży kuchennych, sztućców lub srebra stołowego;
 • narzędzi uniwersalnych, takich jak scyzoryki i noże codziennego użytku.

4.3.7. Opieka zdrowotna i farmaceutyki — produkty lecznicze wydawane bez recepty (OTC), suplementy i wyroby medyczne

Reklamy produktów zdrowotnych i wellness, takich jak leki wydawane bez recepty (OTC) i suplementy oraz produkty i wyroby medyczne, nie mogą:

 • zawierać stwierdzeń, że produkt umożliwia diagnozowanie, leczenie lub łagodzenie objawów chorób bądź uzależnień lub jest w stanie im zapobiegać;
 • zawierać zdjęć lub filmów „przed i po”;
 • zniechęcać klientów do wizyt u wykwalifikowanego personelu medycznego;
 • zawierać nierealistycznych lub nieadekwatnych stwierdzeń dotyczących skuteczności produktu.

Ponadto obowiązują następujące zasady:

 • reklamy leków wydawanych bez recepty (OTC) i suplementów (w tym reklamy witamin) nie mogą zawierać stwierdzeń, że produkty te są równie skuteczne jak leki na receptę.
 • Reklamy maseczek oczyszczających powietrze lub maseczek z filtrem cząstek stałych, zwanych również maseczkami ochronnymi PPE, muszą być zgodne z zatwierdzonym oznaczeniem branżowym i zawierać oznaczenie, które dokładnie odpowiada promowanemu produktowi, na przykład:
  • Australia: PFF2 lub PFF3;
  • Brazylia: PFF2 lub PFF3;
  • Chiny: KN/KP95 lub KN/KP100;
  • Europa: FFP1, FFP2 i FFP3;
  • Japonia: DS/DL2 lub DS/DL3;
  • Korea: Special 1st;
  • Meksyk i Stany Zjednoczone: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 lub P100.
 • Reklamy maseczek bez filtrów, maseczek chirurgicznych i maseczek z tkaniny są dozwolone, z wyjątkiem sytuacji, gdy zawierają wprowadzające w błąd lub fałszywe informacje (takie jak oznaczenia alfanumeryczne niezgodne z zatwierdzonymi normami).
 • Leki i suplementy przeznaczone dla zwierząt domowych muszą być wyraźnie oznaczone jako takie.
 • Niedozwolone są produkty zawierające fałszywe stwierdzenia, że są „Dopuszczone przez FDA” lub „Zatwierdzone przez FDA”, oraz produkty zawierające logo FDA w powiązanych obrazach. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Australia: reklamy nie mogą zawierać stwierdzeń dotyczących właściwości zdrowotnych lub terapeutycznych ani opisywać wpływu produktu na organizm.
 • Brazylia:
  • produkty mleczne są zabronione w kampaniach Sponsored Brands.
  • Żywność i suplementy reklamowane jako zamienniki posiłków, zachęcające do nadmiernego spożycia lub mające poprawić status społeczny bądź sprawność fizyczną lub umysłową są zabronione.
  • Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane bez recepty (OTC) są zabronione.
 • Egipt: urządzenia medyczne i produkty lecznicze wydawane bez recepty (OTC), witaminy i suplementy diety oraz sztuczne słodziki są zabronione.
 • Francja, Hiszpania i Włochy: zawierające nikotynę produkty ułatwiające rzucenie palenia są zabronione.
 • Japonia:
  • reklamy leków wydawanych bez recepty (OTC), suplementów, produktów medycznych oraz produktów zdrowotnych i wellness są dozwolone tylko w przypadku kampanii Sponsored Brands.
  • Reklamy muszą zawierać nazwę produktu i klasę leku lub informację, że jest to wyrób quasi-farmaceutyczny.
  • Wybrane słowa kluczowe muszą być ściśle związane z produktem lub jego zamierzonym efektem działania.
  • Targetowanie na produkt jest zabronione.
  • Sponsored Brands: w tej samej reklamie nie mogą znajdować się różne klasy leków.
 • Meksyk: niestandardowy tekst nie może zawierać opisu stanu chorobowego ani samego produktu. Niestandardowy tekst może zawierać tylko markę lub nazwę produktu oraz odpowiednie wezwanie do działania. Treści marketingowe, stwierdzenia, promocje i slogany są zabronione.
 • Holandia: reklamy leków i wyrobów medycznych wydawanych bez recepty (OTC) nie mogą zawierać finansowych zachęt do zakupu. Dotyczy to na przykład promocji dodatkowych, bezpośrednich lub pośrednich ofert cenowych, kuponów bądź promocji związanych ze zwrotem pieniędzy.
 • Polska:
  • reklamy leków wydawanych bez recepty (OTC) są zabronione.
  • Reklamy produktów ułatwiających rzucenie palenia są zabronione.
  • Reklamy urządzeń medycznych i domowych zestawów do wykonywania testów są dozwolone.
 • Arabia Saudyjska: produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane bez recepty (OTC), suplementy diety oraz preparaty ułatwiające rzucanie palenia są zabronione.
 • Singapur:
  • dozwolone wyroby medyczne muszą być zatwierdzone przez Urząd ds. Nauk o Zdrowiu (HSA). Ponadto strona szczegółów produktu lub opakowanie produktu muszą zawierać dowody potwierdzające podane informacje.
  • Produkty ułatwiające rzucanie palenia są zabronione.
 • Szwecja: reklamy wszystkich produktów ułatwiających rzucenie palenia muszą zawierać zastrzeżenie wiekowe „18+”.
 • Wielka Brytania: reklamy tabletek lub kapsułek zawierających środki przeciwbólowe, takie jak aspiryna, ibuprofen i paracetamol, nie mogą zachęcać do zakupu więcej niż 1 opakowania, na przykład poprzez oferty sprzedaży więcej niż 1 opakowania typu „kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz za darmo”. Zniżki na pojedyncze opakowania są dopuszczalne, pod warunkiem że tekst reklamowy nie zachęca wyraźnie klientów do dokonywania zakupu wielu opakowań.
Produkty do odchudzania i ułatwiające kontrolę wagi ciała

Reklamy nie mogą zawierać bezpośrednich zwrotów do klientów, takich jak „Masz dość nadwagi?”, ani nierealistycznych lub przesadzonych stwierdzeń. Niedozwolone jest między innymi:

 • zachęcanie do niezdrowego odżywiania lub propagowanie negatywnego obrazu ciała bądź postrzegania siebie;
 • targetowanie na produkt musi być bezpośrednio związane z promowanym produktem;
 • obiecywanie znacznej utraty masy ciała bez względu na to, co lub w jakich ilościach spożywa klient;
 • zapewnianie, że samo stosowanie produktu spowoduje u klienta utratę masy ciała bez potrzeby zwiększania aktywności fizycznej ani przestrzegania diety ograniczającej liczbę spożywanych kalorii;
 • zapewnianie, że produkt jest skuteczny w przypadku wszystkich osób lub że efekty jego stosowania są trwałe;
 • zapewnianie o utracie masy ciała przez klienta w wyniku noszenia produktu na ciele lub wcierania go w skórę;
 • zapewnianie, że produkt może spalać tłuszcz, zwiększać metabolizm, hamować apetyt lub zmieniać inne naturalne funkcje organizmu;
 • sugerowanie utraty określonej masy ciała w określonym czasie.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Australia: żywność, suplementy, kremy i inne produkty spożywcze lub do stosowania zewnętrznego wykorzystywane podczas odchudzania nie mogą być reklamowane stwierdzeniami, że pomagają w utracie wagi, uzyskaniu szczupłej sylwetki lub stosowaniu diety bądź mają na to wpływ.
 • Japonia: żywność lub suplementy zawierające stwierdzenia dotyczące zdrowia muszą również zawierać odpowiednią etykietę „Żywność dietetyczna” lub „Zdrowa żywność” oraz oświadczenie na opakowaniu produktu.
 • Arabia Saudyjska, Egipt i Meksyk: produkty przeznaczone do redukcji lub zwiększania masy ciała, budowania masy mięśniowej itp. są zabronione.
Produkty z konopi

Reklamy produktów z konopi nie mogą być powiązane z nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi ani zachęcać do ich spożywania (nie mogą na przykład zawierać obrazów przedstawiających marihuanę lub konopie indyjskie).

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska, Brazylia, Egipt, Indie, Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie: produkty spożywcze z konopi są niedozwolone.

4.3.8. Produkty religijne

Słowa kluczowe wybrane w przypadku produktów odnoszących się do religii lub wiary muszą być ściśle powiązane z religią, której dotyczy promowany produkt, lub z religią w ujęciu ogólnym.

Targetowanie na produkt musi być powiązane z religią, której dotyczy promowany produkt.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Singapur i Szwecja: treści związane ze scjentologią są zabronione.
 • Indie: produkty odnoszące się do religii lub wiary są dozwolone tylko w kampaniach Sponsored Brands i Sponsored Products.
 • Arabia Saudyjska, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie: produkty i treści związane z ateizmem, pogaństwem lub politeizmem są zabronione.
 • Singapur: mają zastosowanie ograniczenia dotyczące treści zgodne z wymogami prawa obowiązującego w Singapurze.
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie: produkty i usługi związane z religią są zabronione.

4.3.9. Produkty związane z życiem seksualnym

Zezwalamy na promocję produktów związanych z życiem seksualnym w kampaniach Sponsored Products i Sponsored Brands, pod warunkiem że reklamy spełniają następujące wymagania:

 • Reklamy muszą koncentrować się na właściwościach medycznych produktu (takich jak kontrola urodzeń, zapobieganie chorobom lub ogólne promowanie marki).
 • Reklamy muszą być zgodne z zasadami podanymi powyżej w sekcji „Zabronione treści”.
 • Reklamy nie mogą zawierać stwierdzeń dotyczących poprawy sprawności seksualnej ani zwiększenia libido.
 • Reklamy nie mogą wyraźnie odnosić się do schorzeń bądź stanów o charakterze prywatnym, intymnym lub wrażliwym ani do funkcji fizjologicznych o wrażliwym charakterze.
 • Reklamy nie mogą być targetowane na produkty niepowiązane.
  • Słowa kluczowe muszą być ściśle związane z promowanym produktem lub promowaną marką.
  • Targetowanie na produkt musi być bezpośrednio związane z promowanym produktem.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Belgia: promocja produktów związanych z życiem seksualnym w kampaniach Sponsored Brands i reklamach filmowych Sponsored Brands jest zabroniona.
 • Brazylia: rozwiązanie Sponsored Products jest dozwolone tylko w przypadku reklam targetowanych na słowa kluczowe.
 • Brazylia, Holandia, Polska, Szwecja, Singapur, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie: rozwiązanie Sponsored Brands i filmy Sponsored Brands są zabronione.
 • Francja, Hiszpania, Indie, Kanada, Niemcy i Włochy: dozwolone tylko w przypadku reklam targetowanych na słowa kluczowe.
 • Meksyk: niestandardowy tekst nie może zawierać opisu wpływu produktu na osobę. Niestandardowy tekst może zawierać tylko markę lub nazwę produktu oraz odpowiednie wezwanie do działania. Treści marketingowe, stwierdzenia, promocje i slogany są zabronione.
 • Arabia Saudyjska i Egipt: produkty związane z życiem seksualnym są zabronione.
 • Singapur:
  • reklamy lubrykantów są zabronione.
  • Reklamy prezerwatyw, lubrykantów i podobnych produktów w kampaniach Sponsored Products są zabronione.
  • Reklamy prezerwatyw nie mogą zawierać treści prowokacyjnych seksualnie.
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie: reklamy nie mogą zawierać treści prowokacyjnych seksualnie.
 • Stany Zjednoczone: reklamy prezerwatyw, lubrykantów i podobnych produktów w kampaniach Sponsored Products są zabronione.

4.3.10. Produkty sportowe i turystyczne

Reklamy produktów sportowych i turystycznych nie mogą:

 • aprobować agresywnych lub antyspołecznych zachowań ani zachęcać do nich;
 • zachęcać klientów do mniejszej czujności lub dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
 • wprowadzać klientów w błąd, w tym przedstawiać jako bezpiecznych produktów, które bez zachowania należytej ostrożności i zastosowania odpowiednich środków są powszechnie uważane za niebezpieczne.
Wytyczne dotyczące obrazów i filmów

Jeśli reklama produktów sportowych i turystycznych zawiera obrazy lub filmy przedstawiające broń, nie może ona pokazywać broni ani akcesoriów podczas użycia ani zawierać produktów niepowiązanych lub zbytecznych w odniesieniu do promowanego produktu. Na przykład reklama kabury na broń nie może zawierać obrazu noża bojowego.

Obrazy lub filmy w reklamach promujących akcesoria do broni muszą spełniać następujące wymagania:

 • Muszą skupiać się na akcesoriach do broni, a nie na samej broni.
 • Nie mogą pokazywać broni podczas użycia lub tuż przed użyciem (np. reklama kabury na pistolet nie może przedstawiać wyciągniętego pistoletu ani pistoletu podczas wyjmowania z kabury).

Obrazy i filmy muszą spełniać wymagania dotyczące treści wymienione powyżej.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Brazylia: zabawkowa broń i akcesoria wykonane z pianki są dozwolone, o ile nie wyglądają realistycznie.
 • Egipt: wszelka broń i związane z nią akcesoria są zabronione.
 • Belgia, Holandia, Indie i Singapur: zabawkowa broń jest dozwolona, o ile nie wygląda realistycznie.
 • Arabia Saudyjska i Meksyk: wszystkie produkty z tej kategorii są zabronione.
 • Stany Zjednoczone: ograniczenia dotyczące kampanii Sponsored Products znajdują się poniżej.
Dopuszczalność produktów

Sponsored Products i Sponsored Brands
Zezwalamy na reklamowanie w kampaniach Sponsored Products i Sponsored Brands następujących produktów:

 • akcesoria airsoftowe, takie jak maski i rękawice;
 • wyposażenie do przechowywania amunicji, takie jak pojemniki i sejfy;
 • podstawki pod strzały, lotki i cięciwy;
 • lornetki, lunety i lunety noktowizyjne;
 • wabiki;
 • długopisy EDC, wielofunkcyjne lub taktyczne;
 • latarki;
 • kamery myśliwskie i fotopułapki;
 • zestawy do czyszczenia broni;
 • kabury na broń;
 • sejfy na broń;
 • lunety ręczne;
 • maski, hełmy i gogle do paintballa;
 • dalmierze;
 • skrzynie taktyczne, torby i linki spadochronowe;
 • tarcze.

Kampanie Sponsored Products w Stanach Zjednoczonych
Tylko w Stanach Zjednoczonych zezwalamy na reklamowanie w kampaniach Sponsored Products następujących produktów:

 • broń i amunicja airsoftowa;
 • groty strzał;
 • broń i amunicja BB;
 • łuki i strzały;
 • kusze;
 • podpórki pod broń i torby na podpórki pod broń;
 • pasy do broni;
 • laserowe, teleskopowe i nieteleskopowe celowniki do broni stacjonarnej;
 • broń i amunicja do paintballa;
 • gazy pieprzowe;
 • pastorały myśliwskie;
 • proce;
 • paralizatory;
 • paralizatory elektryczne.

4.3.11. Produkty używane i Amazon Renewed

Zezwalamy na reklamy odnowionych produktów, pod warunkiem że nagłówek reklamy lub niestandardowy tekst wyraźnie wskazuje, że produkt jest odnowiony, odrestaurowany, używany, z drugiej ręki itp.

Produktów odnowionych nie wolno mieszać z produktami nieodnowionymi.

Sponsored Brands i Sponsored Products

 • Reklama musi kierować do odpowiedniej sekcji na stronie usługi Stores ze wszystkimi promowanymi produktami, a nie do strony Amazon Renewed.
 • Nazwa „sponsorowane przez” zawsze musi być nazwą marki, nie wolno stosować nazw „Amazon Renewed” lub „Amazon”.

Zasady dotyczące reklamowania