Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące treści w usłudze Posts

SPIS TREŚCI

1. Przegląd
2. Usługa Posts — przegląd
3. Format i funkcjonalność postów

1. Przegląd

Zasady zawarte w tej sekcji dotyczą usługi Posts. Twoim obowiązkiem jako właściciela marki jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji mających zastosowanie do usługi Posts i każdego miejsca, w którym pojawiają się posty. Obejmuje to uzyskanie od lokalnych organów regulacyjnych wszelkich wymaganych pozwoleń lub koncesji dotyczących sprzedaży, dystrybucji lub reklamowania produktów, które zamierzasz dodać do usługi Posts.

Ponadto musisz przestrzegać naszych zasad dotyczących postów, które publikujesz w witrynie Amazon. Jeśli okaże się, że Twoje posty nie są zgodne z naszymi zasadami, nie będzie można ich zatwierdzić, dopóki nie wyeliminujesz naruszeń. W przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń zasad dotyczących reklam Amazon może zawiesić lub zamknąć Twoje konta reklamowe.

Zasady te stanowią uzupełnienie naszych Wytycznych i zasad akceptowania dotyczących reklam w Amazon Ads. Do postów mają zastosowanie zarówno Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące reklam Amazon Ads, jak i zasady dotyczące konkretnych produktów. Oddzielne zasady dotyczą reklam sponsorowanych, reklam książek i usługi Stores. Wymagania techniczne znajdziesz w specyfikacjach reklam.

Nasze zasady są okresowo aktualizowane. Często sprawdzaj tę stronę, aby zawsze być na bieżąco z naszymi najnowszymi wymaganiami określonymi w zasadach.

2. Usługa Posts — przegląd

Posts to narzędzie do przeglądania i odkrywania w witrynie Amazon przeznaczone głównie do zakupów markowych produktów. Dzięki możliwości przeglądania kanałów z treściami wyselekcjonowanymi przez marki usługa Posts pomaga kupującym poznawać nowe produkty i sprawdzać nowości oferowane przez marki. W postach znajdują się linki do stron szczegółów produktów, dzięki czemu każdy post w kanale umożliwia dokonanie zakupu. Zawiera on także tagi kategorii, więc kupujący mogą dalej przeglądać posty w powiązanych kategoriach.

Aby korzystać z usługi Posts, musisz być dostawcą lub sprzedawcą w Stanach Zjednoczonych zarejestrowanym w programie Amazon Brand Registry i posiadać sklep Store.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Posts w witrynie Amazon i sposobie rejestracji, odwiedź stronę usługi Posts.

3. Format i funkcjonalność postów

Posty zawierają 5 dostosowywalnych elementów:

Ilustracja przedstawiająca dostosowywalne elementy postów

A. Baner profilu. Zawiera nazwę i logo marki.
B. Obraz niestandardowy. Obrazy dostarczone przez markę przedstawiają cechy produktu i pomagają markom opowiedzieć swoją historię w witrynie Amazon.
C. Ikona Pokaż produkt. Kliknięcie tego linku powoduje ukrycie lub wyświetlenie karty produktu zawierającej informacje dotyczące produktu prezentowanego w poście, takie jak cena, ocena gwiazdkowa i kwalifikacja do programu Prime.
D. Tekst podpisu. Niestandardowe podpisy pomagają markom wyróżnić cechy produktu oraz ułatwiają promowanie marki i zawierają wezwanie do działania.
E. Tagi kategorii. Amazon będzie automatycznie dodawać do Twoich postów tagi odpowiednich kategorii produktów. Dotknięcie tagu kategorii powoduje przekierowanie kupujących do pionowego kanału postów odnoszących się do danej kategorii.

Zadbaj o to, by treść przesyłanych postów była zgodna z następującymi wytycznymi:

Logo profilu

 • Animacja jest niedozwolona.
 • Format koloru: RGB.
 • Proporcje wyświetlania: 1 x 1.
 • Format pliku: JPG lub PNG.
 • Maksymalna wielkość pliku: 100 MB.
 • Rozdzielczość: 640 x 640 pikseli lub większa.

Obraz w poście

 • Animacja jest niedozwolona.
 • Format koloru: RGB.
 • Proporcje wyświetlania: Pomiędzy 1:2 a 2:1.
 • Format pliku: JPG lub PNG.
 • Maksymalna wielkość pliku: 100 MB.
 • Rozdzielczość: 640 x 320 pikseli lub większa.

4. Wymagania dotyczące treści

Poniższe wymagania dotyczące treści mają zastosowanie do wszystkich elementów postów.

4.1 Wymagania ogólne

Treści postów muszą:

 • Być odpowiednie dla ogółu odbiorców.
 • Być zgodne z treściami na stronie docelowej.
 • Być udostępniane w podstawowym języku witryny Amazon, w której publikowany jest post.
 • Być zrozumiałe i zgodne z prawdą, aby klienci otrzymywali odpowiednie informacje, zanim podejmą działania na podstawie postów lub zdecydują się na zakup produktu.
 • Promować tylko produkty, które do Ciebie należą lub które możesz odsprzedawać bądź dystrybuować na podstawie posiadanych zezwoleń.

4.2 Zabronione treści

Treści zabronione w usłudze Posts
 • Treści zawierające znaki towarowe, produkty lub odniesienia do produktów bądź usług Amazon.
  • Dozwolone są dokładne odniesienia używane w celu poinformowania o kompatybilności (np. „Zgodne z usługą Alexa”), pod warunkiem że produkt podstawowy jest wymieniony jako pierwszy w podpisie i wyeksponowany w przypadku każdego obrazu, a odwołania do produktów Amazon są prawidłowe.
 • Treści zawierające grafiki wykorzystujące znaki ASCII.
 • Dzieci w sytuacjach niebezpiecznych lub odpowiednich wyłącznie dla dorosłych. Na przykład dzieci przebywające w pobliżu broni palnej albo innego rodzaju broni lub korzystające z broni, znajdujące się w sytuacjach sprzecznych z ustalonymi sprawdzonymi metodami dbania o bezpieczeństwo dzieci (takie jak przebywanie w pojazdach bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub jazda na rowerze bez kasku), a także pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej w miejscach i sytuacjach, w których nie mogą bezpiecznie o siebie zadbać (np. na basenie, podczas przekraczania ruchliwych dróg lub w pobliżu niebezpiecznego sprzętu).
 • Dane kontaktowe, takie jak pełne lub niepełne adresy e-mail, adresy internetowe lub numery telefonów oraz kody QR.
 • Treści, które zachęcają do palenia tytoniu lub przedstawiają je w pozytywnym świetle.
 • Treści zachęcające do wandalizmu, zachowań antyspołecznych i niszczenia własności publicznej lub prywatnej oraz propagujące takie działania.
 • Treści, które zachwalają lub propagują zażywanie narkotyków oraz nadużywanie leków albo promują akcesoria związane z narkotykami lub produkty umożliwiające fałszowanie wyników testów na obecność narkotyków.
 • Treści, które ze względu na różnice kulturowe mogą zostać uznane za nieodpowiednie w miejscu wyświetlania posta.
 • Treści sugerujące lub oferujące możliwość diagnozowania bądź leczenia tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej albo kwestionujące tożsamość płciową lub orientację seksualną.
 • Treści propagujące nienawiść, nawołujące do przemocy lub nietolerancji bądź promujące lub dyskryminujące grupę chronioną ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek lub inną cechę.
 • Treści promujące praktyki, które mogą być szkodliwe pod względem fizycznym lub psychicznym.
 • Treści zawierające pytania lub zwroty skierowane bezpośrednio do klienta, m.in. poprzez użycie drugiej osoby liczby pojedynczej (np. „Jeśli interesuje Cię xxx, spróbuj tego” lub „Odchudzanie nie przynosi u Ciebie oczekiwanych efektów?”).
 • Treści propagujące nadmierne lub nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu.
 • Treści dotyczące szeroko dyskutowanych tematów społecznych.
 • Treści polityczne, na przykład kampanie promujące lub deprecjonujące polityka albo partię, bądź treści związane z wyborami lub kwestiami politycznymi dyskutowanymi publicznie.
 • Treści przedstawiające okrucieństwo wobec ludzi lub zwierząt.
 • Opinie klientów (w tym oceny gwiazdkowe), zdjęcia opinii klientów, nawet jeśli opinie te są dostępne w witrynie Amazon.
 • Treści mylące, fałszywe lub wprowadzające w błąd.
 • Treści wykorzystujące wydarzenia wywołujące silne emocje, takie jak klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, zdarzenia, w wyniku których wiele osób doznało obrażeń lub straciło życie, a także śmierć osób publicznych.
 • Treści zawierające fałszywe funkcje, takie jak przyciski Odtwórz lub żądania logowania.
 • Treści zawierające ordynarny, wulgarny lub obsceniczny język bądź język zawierający przekleństwa, w tym tekst ocenzurowany lub o nieodpowiednim podtekście.
 • Treści zawierające sformułowania, które wywierają presję na klientów (np. „Ostatnia szansa”, „Nie odkładaj na później” lub „Nie przegap okazji”) bądź odwołują się do emocji.
 • Treści zawierające błędy ortograficzne, gramatyczne lub interpunkcyjne albo zbędne znaki interpunkcyjne.
 • Treści obsceniczne, szkalujące, zniesławiające, niezgodne z prawem lub naruszające prywatność innej osoby.
 • Treści zawierające odwołania do potencjalnie wstydliwych schorzeń lub funkcji fizjologicznych bądź stanów fizycznych i schorzeń o prywatnym, intymnym lub wrażliwym charakterze.
 • Treści promocyjne lub związane z okazjami.
 • Treści zawierające odwołania do nazwy innej firmy lub innego produktu, których celem jest zniesławienie konkurenta, zastosowanie niekorzystnego porównania albo wykorzystanie wizerunku innej marki lub produktu w celu promowania własnego (np. „Nasz produkt jest lepiej wykonany niż [inny produkt]”). Jeśli w podpisie informujesz o zgodności swojego produktu z innymi produktami, musisz umieścić inną markę lub produkt w dalszej części podpisu ze stwierdzeniem kwalifikacyjnym, takim jak „zgodne z”.
 • Treści zawierające prośby o bezpośredni kontakt z marką za pośrednictwem poczty elektronicznej, nazw użytkowników w mediach społecznościowych lub z użyciem innych metod (uwzględnienie nazwy użytkownika swojej marki w mediach społecznościowych jest dozwolone).
 • Treści zawierające odwołania do Twojej marki lub produktów w witrynach internetowych lub sklepach innych firm.
 • Treści zawierające prośby o polubienie, skomentowanie lub udostępnienie treści.
 • Treści religijne, zarówno propagujące jakąkolwiek religię, jak i wyrażające wobec niej pogardę.
 • Treści zawierające stwierdzenia dotyczące wysyłki lub dostawy.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Francja i Niemcy: zabronione są treści związane ze scjentologią.

4.2.1 Zabronione obrazy

Ogólne wytyczne

W odniesieniu do obrazów w postach, oprócz powyższych wymagań, obowiązują także poniższe wytyczne dotyczące zabronionych treści.

 • Alkohol: posty muszą koncentrować się na produktach i nie mogą zawierać sugestii, że produkty pomagają w bezpieczniejszym spożywaniu alkoholu. Posty nie mogą:
  • kojarzyć spożywania alkoholu z pojazdami silnikowymi ani ich prowadzeniem lub obsługą maszyn;
  • nawiązywać do ciąży, macierzyństwa ani rodzicielstwa;
  • być kierowane do osób małoletnich ani zawierać obrazów lub treści, które mają być atrakcyjne dla takich osób;
  • przedstawiać osób dorosłych o wyglądzie sugerującym wiek poniżej 25 lat;
  • zniechęcać do abstynencji od napojów alkoholowych;
  • w nieodpowiedzialny sposób zachęcać do spożywania alkoholu;
  • propagować nadmiernego spożywania alkoholu, sugerować terapeutycznych lub innych korzyści wynikających ze spożywania alkoholu (takich jak zwiększenie produktywności, pomoc w osiąganiu sukcesów lub rozwiązywaniu problemów) ani skupiać się na zawartości alkoholu w napoju;
  • przedstawiać ludzi spożywających alkohol.
 • Broń: obrazy przedstawiające broń (w tym realistyczną i nierealistyczną broń palną, miecze, łuki i strzały itp.), która jest:
  • pokazana w brutalny, zastraszający sposób, na przykład podczas ranienia innej postaci;
  • przedstawiona w makabryczny sposób (np. pokryta krwią);
  • wymierzona w postać;
  • skierowana w stronę klienta;
  • używana lub posiadana przez osobę niepełnoletnią.
 • Przemoc: treści zawierające realistyczną lub nadmierną przemoc, brutalność, przerażające obrazy, drastyczne ukazanie krwi, otwarte lub zszyte rany, tortury, ćwiartowanie lub okaleczenia ciała.
 • Nagość: w pełni widoczne intymne części ciała, takie jak genitalia, kobiece piersi i pośladki. Posty mogą przedstawiać stroje częściowo odsłaniające ciało (modelki lub modele mogą pokazywać nagą skórę bez odkrywania jakichkolwiek intymnych części ciała, ich zarysu ani symulacji), jeśli są one skromne i istotne dla promowanego produktu lub usługi. Na przykład obraz przedstawiający kobietę w bikini może służyć do promowania bikini, ale nie można go używać do promowania samochodu, ponieważ w tym kontekście będzie niewłaściwy.
 • Treści o charakterze seksualnym:
  • pozy mające podtekst seksualny, takie jak rozchylanie nóg, chwytanie włosów lub podkreślanie linii bioder wraz z erotycznymi lub seksualnie sugestywnymi wyrazami twarzy;
  • obrazy zwracające nadmierną uwagę na intymne części ciała, takie jak piersi lub pośladki;
  • sceny przedstawiające osoby niepełnoletnie w kontekście seksualnym;
  • sceny sugestywnego rozbierania się (np. zsuwanie ramiączka stanika lub ściąganie bielizny);
  • obrazy modelek lub modeli w bieliźnie erotycznej, takiej jak pończochy, podwiązki i pasy do pończoch, lub z akcesoriami erotycznymi, takimi jak pejcze i łańcuchy;
  • prowokacyjne sceny z udziałem tulących się osób w sytuacji lub scenerii z podtekstem seksualnym (np. pod prysznicem lub na łóżku);
  • aluzje seksualne w tekście, na obrazie lub na filmie.

4.3 Wezwanie do działania (CTA)

Jeśli korzystasz z wezwania do działania (CTA) w podpisie posta:

 • Wezwanie do działania musi być jasne i precyzyjne. Przycisk Kliknij tutaj lub jego inne niespecyficzne warianty są zabronione.

4.4 Stwierdzenia i uzasadnienia

Stwierdzenia w postach muszą być zgodne z prawdą i precyzyjne. Musisz mieć dowody na poparcie swoich stwierdzeń. Jeśli zamieszczasz jakieś stwierdzenie w tekście posta, jego treść nie może być sprzeczna z informacjami znajdującymi się na stronie szczegółów produktu.

Nagrody, wyróżnienia oraz stwierdzenia dotyczące badań muszą pochodzić z ostatnich 18 miesięcy.

Jeśli na opakowaniu produktu jest widoczne stwierdzenie, dodatkowe uzasadnienie (w reklamie lub na stronie docelowej) jest dozwolone, ale nie jest wymagane.

Uzasadnienie

Wymagamy uzasadnienia poniższych stwierdzeń zawartych na stronie szczegółów produktu, w podpisie lub na opakowaniu produktu.

 • Nagrody i wyróżnienia: muszą być opatrzone szczegółowymi informacjami takimi jak data i nazwa organu przyznającego nagrodę.
 • Wyniki ankiet: stwierdzenia dotyczące wyników ankiet konsumenckich muszą być poparte dowodami nawet wtedy, gdy ankieta zawiera subiektywne opinie. Na przykład wynik ankiety: „33% osób lubi XXX” musi zostać uzupełniony informacją dotyczącą źródła i daty badania („* US Surveys Ltd, styczeń 2019 r.”).
 • Dane o skuteczności: stwierdzenia, które sugerują klientowi, że dokonano obiektywnych pomiarów. Na przykład „Likwiduje 99% zmarszczek”, „Zęby wydają się o trzy odcienie bielsze” lub „Najlepszy krem nawilżający”.
 • Stwierdzenia porównawcze: muszą być poparte odwołaniem do niezależnego źródła z ostatnich 18 miesięcy. Na przykład „Najlepszy kapelusz w Ameryce, magazyn Hat Makers, 2019”. Nie zezwalamy na bezpośrednie porównania z konkurencyjnymi markami.

Nie wymagamy dodatkowego uzasadnienia w odniesieniu do następujących stwierdzeń:

 • Stwierdzenia na opakowaniach: stwierdzenia wyraźnie widoczne na opakowaniu produktu.
 • Opisy produktów: stwierdzenia opisujące produkt w obiektywny sposób, bez stosowania porównań. Na przykład „Obsługuje funkcję Bluetooth”.
 • Stwierdzenia subiektywne: stwierdzenia, które odnoszą się do opinii. Na przykład „Zachwycisz się XXX” lub „Nasz najskuteczniejszy krem nawilżający”.
 • Subiektywne stwierdzenia dotyczące działania: stwierdzenia, których nie można udowodnić obiektywnie, na przykład „Ten żel pod prysznic sprawi, że poczujesz się świeżo”.
Rękojmia i gwarancje

Strona szczegółów produktu musi zawierać jasny opis rękojmi lub gwarancji wraz ze wszystkimi obowiązującymi ograniczeniami.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji muszą być podane na stronie szczegółów produktu lub w nagłówku.

4.5 Profil w usłudze Posts

Nazwa profilu i logo profilu będą wyświetlane obok każdego posta i muszą dokładnie odzwierciedlać markę.

Nazwa profilu musi być nazwą reklamodawcy, a nie marki, którą profil promuje, chyba że reklamodawca ma prawo do reprezentowania tej marki. Nazwy profili nie mogą być wykorzystywane jako rozszerzenie podpisu.

Logo profilu musi być logo zarejestrowanej marki lub równoważnym logo bądź ikoną identyfikującą markę w mediach społecznościowych. Logo profili nie mogą być obrazami produktu ani obrazami niestandardowymi.

4.6 Podpisy i obrazy w postach

Podpisy i obrazy w postach nie mogą być sprzeczne ze sobą ani ze stroną docelową, na przykład post dotyczący karmy dla psów nie może przekierowywać na stronę z produktami dla kotów. Należy unikać powtarzania treści, które są już dostępne na stronach szczegółów powiązanego produktu, takich jak tekst i obrazy. Aby zapewnić klientom czytelność, zalecamy, aby podpis posta był krótki i zwięzły.

Posty mogą zawierać:

 • skrócone lub niejednoznaczne słowa, na przykład „Teraz b. cukru”;
 • hasztagi i emotikony.

4.6.1 Dopuszczalność obrazów w postach

Obraz w poście powinien przykuwać uwagę i przedstawiać produkty lub markę w odpowiednim kontekście bądź w otoczeniu lifestylowym. Obrazy muszą mieć wysoką rozdzielczość i jakość, a także być atrakcyjne wizualnie.

Obrazy mogą zawierać krótki slogan. Obrazy nie mogą:

 • być pojedynczym logo marki lub kombinacją logo;
 • zawierać ciasno rozmieszczonych, zbyt wielu, źle przyciętych lub nieczytelnych elementów;
 • zawierać wezwania do działania, takiego jak „Kup teraz”.

Przykłady obrazów w postach.

Obrazy lifestylowe:

Przykład dopuszczalnego obrazu w poście
Przykład dopuszczalnego obrazu w poście

Pojedyncze logo i grupa logo:

Przykład niedopuszczalnego obrazu w poście
Przykład niedopuszczalnego obrazu w poście

Obrazy z ciasno rozmieszczonymi elementami:

Przykład dopuszczalnego obrazu w poście
Przykład niedopuszczalnego obrazu w poście

Przykłady niedopuszczalnych treści w podpisach postów.

Opinie klientów:

Przykład niedopuszczalnego obrazu w poście

Treści promocyjne i związane z okazjami:

Przykład niedopuszczalnego obrazu w poście

Dane kontaktowe:

Przykład niedopuszczalnego obrazu w poście

Prośby o kontakt:

Przykład niedopuszczalnego obrazu w poście

Prośby o polubienie, komentarz lub udostępnienie:

Przykład niedopuszczalnego obrazu w poście

Zbyt dużo tekstu:

Przykład niedopuszczalnego obrazu w poście

5. Dopuszczalność produktów

W tej sekcji wymieniono produkty, które nie kwalifikują się do umieszczania w postach, a także ograniczenia dotyczące formatu lub metody promocji produktów kwalifikujących się do umieszczania w postach.

5.1 Wymagania ogólne

Właściciel marki może uwzględniać tylko te produkty, których jest właścicielem, lub takie, które może odsprzedawać bądź dystrybuować na podstawie posiadanego zezwolenia. Treść postów musi być zgodna z prawdą i precyzyjna. Tworząc posty, pamiętaj, aby opisywać promowane produkty zgodnie z prawdą.

5.2 Zabronione produkty

Zabronione są następujące produkty:

Uwaga: po zmianie prawa w Wielkiej Brytanii od 1 października zabronione będą miejsca docelowe w wynikach wyszukiwania żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru (HFSS). Zakaz ten obejmuje również wszystkie miejsca docelowe reklam w witrynach, które zawierają link do identyfikowalnego produktu HFSS w witrynie Amazon.co.uk.

 • Napoje alkoholowe (piwo, wino i napoje spirytusowe), bezalkoholowe piwo, wino i napoje spirytusowe oraz towary związane z alkoholem.
 • Produkty dla dorosłych, takie jak materiały pornograficzne, produkty, zabawki i rozrywka o charakterze seksualnym, produkty, które według deklaracji producenta przyczyniają się do poprawy życia seksualnego, oraz inne produkty i usługi o podobnym charakterze, w tym produkty promowane z przeznaczeniem dla osób dorosłych lub do celów o charakterze seksualnym.
 • Uroda i higiena osobista: zabronione są produkty, które według deklaracji producenta mają powodować trwałe fizyczne modyfikacje ciała.
 • Konkursy i loterie.
 • Zestawy do wykonywania testów na obecność narkotyków.
 • Zestawy do diagnostyki chorób.
 • Usługi oraz produkty cyfrowe i komputerowe umożliwiające hakowanie.
 • Pasty trawiące oraz inne żrące pasty, żele, płyny i roztwory.
 • Usługi związane z fałszowaniem dokumentów.
 • Środki przyspieszające spalanie tłuszczu lub podobne produkty, które według deklaracji producenta zwiększają metabolizm, podnoszą poziom libido, hamują apetyt bądź zmieniają inne naturalne funkcje organizmu.
 • Żywność i suplementy zawierające alkaloidy efedryny, szałwię wieszczą (Salvia divinorum) lub salwinorynę A.
 • Żywność o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru (HFSS) (tylko w Wielkiej Brytanii).
 • Produkty rzekomo umożliwiające szybkie wzbogacenie się.
 • Produkty do przewidywania płci dziecka i inne podobne testy.
 • Farby, markery, kremy, pasty, dysze i wkłady przeznaczone do tworzenia graffiti oraz filmy instruktażowe i inne treści związane z tą tematyką.
 • Leki i środki na kaca.
 • Nielegalne i rekreacyjne substancje psychoaktywne oraz związane z nimi akcesoria.
 • Noże, których głównym lub reklamowanym celem są cele bojowe lub wojskowe, samoobrona bądź zachęcanie do agresywnych zachowań.
 • Wyroby medyczne przeznaczone do profesjonalnego użytku lub sprzedawane jako takie.
 • Butle i „naboje” z podtlenkiem azotu.
 • Oleje, suplementy, produkty pielęgnacyjne i kosmetyczne lub produkty spożywcze zawierające kannabidiol (CBD), THC lub inne substancje związane z konopiami indyjskimi.
 • Leki i wyroby medyczne wydawane na receptę.
 • Produkty, które nie są zgodne z ograniczeniami Amazon dotyczącymi kategorii, produktów i ofert.
 • Produkty, które według deklaracji producenta umożliwiają diagnozowanie, leczenie lub łagodzenie objawów chorób bądź uzależnień lub są w stanie im zapobiegać.
 • Produkty zawierające fałszywe stwierdzenia, że są „Dopuszczone przez FDA” lub „Zatwierdzone przez FDA”, oraz produkty zawierające logo FDA w powiązanych obrazach (więcej informacji znajdziesz tutaj).
 • Produkty przeznaczone do działań naruszających prywatność (np. kamery szpiegowskie) lub do unikania organów ścigania (np. skanery policyjnych częstotliwości radiowych).
 • Produkty przeznaczone do maskowania produktów zabronionych przez prawo, przepisy lub nasze zasady, takie jak zamaskowane produkty przeznaczone do potajemnego transportowania narkotyków.
 • Produkty, które mogą być używane do kontrowersyjnych lub potencjalnie niebezpiecznych działań (np. fajerwerki).
 • Produkty związane z usługami z zakresu gier hazardowych.
 • Produkty, które naruszają prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, zachęcają do takich działań bądź je umożliwiają.
 • Produkty do tatuowania i znakowania ciała.
 • Tytoń, e-papierosy i powiązane z nimi akcesoria takie jak młynki do tytoniu, bibułki papierosowe i papierośnice, roztwory inhalacyjne, akcesoria do fajek wodnych oraz popielniczki.
 • Usługi i sprzęt związane z opalaniem promieniami UV.
 • Broń:
  • amunicja (także elaborowana);
  • części lub akcesoria do broni szturmowej oraz produkty sprzedawane jako części lub akcesoria do broni szturmowej, również odniesienia do różnych modeli broni szturmowej;
  • produkty niszczące i wybuchowe, na przykład fajerwerki;
  • certyfikaty bezpieczeństwa broni ręcznej;
  • pistolety, rewolwery lub wszelkie inne rodzaje broni palnej;
  • produkty przypominające lub zawierające realistyczną bądź rzeczywistą broń, części broni lub amunicję;
  • broń lub inne przedmioty przeznaczone wyłącznie do egzekwowania prawa lub do celów wojskowych.

5.3 Produkty podlegające ograniczeniom

Poniższe produkty kwalifikują się do postów z określonymi ograniczeniami.

5.3.1 Artykuły artystyczne i przemysłowe

Zezwalamy na posty dotyczące materiałów artystycznych i przemysłowych, które są przeznaczone oraz sprzedawane wyłącznie do użytku domowego lub przemysłowego, do użytku w samochodach lub na potrzeby działań artystycznych. Zgodnie z powyższymi zasadami dotyczącymi treści zabronionych posty nie mogą zachęcać do zachowań związanych z niszczeniem własności publicznej lub prywatnej, wandalizmu lub zachowań antyspołecznych ani ich promować.

Zabronione produkty

Zabronione są posty dotyczące następujących produktów:

 • farby, markery, kremy, pasty, dysze i wkłady przeznaczone do tworzenia graffiti oraz filmy instruktażowe i inne treści związane z tą tematyką.
 • pasty trawiące;
 • żrące pasty, żele i płyny oraz podobnie działające środki.

5.3.2 Produkty kosmetyczne

Posty dotyczące produktów kosmetycznych nie mogą:

 • zawierać deklaracji, że produkt umożliwia diagnozowanie, leczenie lub łagodzenie objawów chorób bądź uzależnień albo jest w stanie im zapobiec;
 • zawierać zdjęć „przed i po”;
 • bezpośrednio odwoływać się do prywatnych, intymnych lub wrażliwych stanów organizmu;
 • zawierać pytań ani bezpośrednich zwrotów do klienta, m.in. w drugiej osobie liczby pojedynczej (np. „Twój wygląd wprawia Cię w zakłopotanie? Spróbuj tego”).

5.3.3 Zestawy testów domowych

Zezwalamy na posty dotyczące domowych zestawów testów, które dostarczają informacji o pochodzeniu oraz istotnych informacji na temat zdrowia, ale bez stwierdzeń dotyczących diagnozowania, leczenia lub oceny ryzyka wystąpienia choroby, stanu lub dolegliwości. Możesz promować wyłącznie produkty zgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi w lokalizacjach, w których będą wyświetlane posty. Masz obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń lub zatwierdzeń od lokalnych organów regulacyjnych w zakresie sprzedaży, dystrybucji lub reklamowania produktów, które zamierzasz uwzględnić w postach w witrynie Amazon, stosownie do przypadku.

Dozwolone produkty obejmują między innymi zestawy do monitorowania cukrzycy i poziomu cukru we krwi, urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, zestawy umożliwiające badanie pochodzenia, DNA i profilu genetycznego, zestawy do analizy moczu, lancety (tylko medyczne) oraz testy ciążowe.

5.3.4 Produkty dla dzieci i niemowląt

Posty dotyczące mleka początkowego i następnego nie mogą zniechęcać do karmienia piersią ani zawierać stwierdzeń, że produkt może być substytutem naturalnego mleka.

Mleko początkowe to produkt przeznaczony dla niemowląt w wieku od 0 do 6 miesięcy. Mleko następne to produkt przeznaczony dla niemowląt w wieku od 6 do 12 miesięcy.

5.3.5 Noże

Zabraniamy reklam noży, których głównym lub reklamowanym celem są zastosowania bojowe lub wojskowe, samoobrona bądź zachęcanie do agresywnych zachowań. Na przykład noże zombie, noże bowie, noże bojowe, noże szturmowe, noże do rzucania, sztylety, noże typu boot, noże sprężynowe, noże ręczne lub do walki wręcz, noże grawitacyjne, bagnety, miecze, noże do samoobrony lub gwiazdki ninja.

Dozwolone noże
 • Noże, które są używane przede wszystkim podczas aktywności na świeżym powietrzu, na przykład na kempingu.
 • Noże domowe, noże kuchenne, sztućce lub srebrna zastawa.
 • Narzędzia uniwersalne, takie jak scyzoryki i noże codziennego użytku.

5.3.6 Opieka zdrowotna i farmaceutyki — produkty lecznicze wydawane bez recepty, suplementy i wyroby medyczne

Posty na temat produktów zdrowotnych i wellness, takich jak leki wydawane na receptę lub bez recepty, suplementy oraz produkty i wyroby medyczne, nie mogą:

 • zawierać deklaracji, że produkt umożliwia diagnozowanie, leczenie lub łagodzenie objawów chorób bądź uzależnień albo jest w stanie im zapobiec;
 • zawierać zdjęć „przed i po”;
 • zawierać nierealistycznych lub nieadekwatnych stwierdzeń dotyczących skuteczności produktu.
 • zniechęcać klientów do wizyt u wykwalifikowanego personelu medycznego.

Ponadto:

 • Leki i suplementy przeznaczone dla zwierząt domowych muszą być wyraźnie oznaczone jako takie.
 • Posty na temat leków wydawanych bez recepty i suplementów (w tym reklamy witamin) nie mogą zawierać stwierdzeń, że te produkty są równie skuteczne jak leki na receptę.
 • Posty na temat maseczek oczyszczających powietrze lub maseczek z filtrem cząstek stałych, zwanych również maseczkami ochronnymi PPE, muszą być zgodne z zatwierdzonym oznaczeniem branżowym i zawierać oznaczenie, które dokładnie odpowiada promowanemu produktowi, na przykład:
  • Australia: PFF2 lub PFF3;
  • Brazylia: PFF2 lub PFF3;
  • Chiny: KN/KP95 lub KN/KP100;
  • Europa: FFP1, FFP2 i FFP3;
  • Japonia: DS/DL2 lub DS/DL3;
  • Korea: Special 1st;
  • Meksyk i Stany Zjednoczone: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 lub P100.
 • Posty na temat maseczek na twarz bez filtrów, maseczek chirurgicznych i maseczek z tkaniny są dozwolone, chyba że zawierają wprowadzające w błąd lub fałszywe stwierdzenia (takie jak oznaczenia alfanumeryczne niezgodne z zatwierdzonymi normami).
Produkty do odchudzania i ułatwiające kontrolę wagi ciała

Posty nie mogą zawierać bezpośrednich zwrotów do klientów, takich jak „Masz dość nadwagi?”, ani nierealistycznych lub przesadzonych stwierdzeń następującego typu:

 • zapewnienie, że samo stosowanie produktu spowoduje u klienta utratę masy ciała bez potrzeby zwiększania aktywności fizycznej ani przestrzegania diety ograniczającej liczbę spożywanych kalorii;
 • zapewnienie, że produkt jest skuteczny w przypadku wszystkich osób lub że efekty jego stosowania są trwałe;
 • sugerowanie utraty określonej masy ciała w określonym czasie;
 • obiecywanie znacznej utraty masy ciała bez względu na to, co lub w jakich ilościach spożywa klient;
 • zapewnienie o utracie masy ciała przez klienta w wyniku noszenia produktu na ciele lub wcierania go w skórę;
 • zapewnienie, że produkt może spalać tłuszcz, zwiększać metabolizm, hamować apetyt lub zmieniać inne naturalne funkcje organizmu;
 • zachęcanie do niezdrowego odżywiania lub propagowanie negatywnego obrazu ciała bądź postrzegania siebie.
Produkty z konopi

Posty na temat produktów z konopi nie mogą być powiązane z nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi ani zachęcać do ich spożywania (nie mogą na przykład zawierać obrazów przedstawiających marihuanę lub konopie indyjskie).

5.3.7 Produkty związane z życiem seksualnym

Posty dotyczące produktów związanych z życiem seksualnym nie mogą:

 • zawierać deklaracji dotyczących poprawienia sprawności seksualnej lub zwiększenia libido;
 • wyraźnie odnosić się do schorzeń lub stanów o charakterze prywatnym, intymnym lub wrażliwym ani funkcji fizjologicznych o wrażliwym charakterze.

5.3.8 Produkty sportowe i turystyczne

Posty dotyczące produktów sportowych i turystycznych nie mogą:

 • zachęcać klientów do mniejszej czujności lub dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
 • aprobować agresywnych lub antyspołecznych zachowań ani zachęcać do nich;
 • wprowadzać klientów w błąd, w tym przedstawiać jako bezpiecznych produktów, które bez zachowania należytej ostrożności i zastosowania odpowiednich środków są powszechnie uważane za niebezpieczne.
Wytyczne dotyczące obrazów

Jeśli post dotyczący produktów sportowych i turystycznych zawiera obrazy przedstawiające broń, nie mogą one pokazywać broni lub akcesoriów podczas użycia ani nie mogą zawierać produktów niepowiązanych lub zbytecznych w odniesieniu do promowanego produktu. Na przykład post dotyczący kabury na broń nie może zawierać obrazu noża bojowego.

Posty dotyczące akcesoriów do broni muszą mieć następujące cechy:

 • Muszą skupiać się na akcesoriach do broni, a nie na samej broni.
 • Nie mogą pokazywać broni podczas użycia lub tuż przed użyciem (np. post dotyczący kabury na broń nie może przedstawiać wyciągniętego pistoletu lub pistoletu podczas wyjmowania z kabury).
Dopuszczalność produktów

Zezwalamy w postach na następujące produkty:

 • akcesoria airsoftowe, takie jak maski i rękawice;
 • wyposażenie do przechowywania amunicji, takie jak pojemniki i sejfy;
 • podstawki pod strzały, lotki i cięciwy;
 • lornetki, lunety i lunety noktowizyjne;
 • wabiki;
 • długopisy EDC, wielofunkcyjne lub taktyczne;
 • latarki;
 • kamery myśliwskie i fotopułapki;
 • zestawy do czyszczenia broni;
 • kabury na broń;
 • sejfy na broń;
 • lunety ręczne;
 • maski, hełmy i gogle do paintballa;
 • dalmierze;
 • skrzynie taktyczne, torby i linki spadochronowe;
 • tarcze.

Zasady dotyczące reklamowania