5.0. Zabronione treści

W tej sekcji wymieniono treści, które nie mogą być obecne w żadnych reklamach, jak również produkty i usługi, które nie mogą pojawiać się w żadnych miejscach docelowych w skali globalnej.

Treści zabronione w przypadku wszystkich reklam

 • Treści przedstawiające dzieci w sytuacjach niebezpiecznych lub dotyczących osób dorosłych. Na przykład reklamy nie mogą przedstawiać dzieci przebywających w pobliżu broni palnej lub innego rodzaju broni, obsługujących broń, znajdujących się w sytuacjach, które mogą być sprzeczne z ustalonymi sprawdzonymi metodami dbania o bezpieczeństwo dzieci (np. przebywanie w pojazdach bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub jazda na rowerze bez kasku), bądź pozostawionych bez nadzoru osoby dorosłej w miejscach lub sytuacjach, w których nie mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo (np. na basenie, podczas przechodzenia przez ruchliwą ulicę lub w pobliżu niebezpiecznego sprzętu).
 • Treści mylące, fałszywe lub wprowadzające w błąd.
 • Treści bezpośrednio skierowane do dzieci lub atrakcyjne dla nich za sprawą komunikatu, obrazu lub targetowania.
 • Treści o charakterze wyniszczającym lub wyczerpującym emocjonalnie, w tym treści, które przedstawiają maltretowane osoby lub zwierzęta.
 • Treści promujące postawy lub zachowania, które mogą być szkodliwe dla klientów pod względem fizycznym lub psychicznym.
 • Treści zachęcające do spożywania alkoholu lub leków w nadmiernych ilościach bądź gloryfikujące lub przedstawiające takie zachowanie.
 • Treści przedstawiające nadmierną przemoc lub rozlew krwi, na przykład widoczne wnętrzności lub rozczłonkowanie.
 • Treści przedstawiające zdarzenia wywołujące silne emocje, takie jak klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, wypadki, w których wiele osób doznało obrażeń lub zginęło, a także śmierć osób publicznych.
 • Pełna nagość, którą firma Amazon definiuje jako w pełni widoczne intymne części ciała: genitalia, kobiece piersi (z wyjątkiem karmienia piersią) i pośladki.
 • Treści obsceniczne, szkalujące, zniesławiające, niezgodne z prawem lub naruszające prywatność innej osoby.
 • Treści polityczne, na przykład kampanie promujące lub deprecjonujące polityka lub partię, bądź treści związane z wyborami lub kwestiami politycznymi debaty publicznej.
 • Treści dotyczące szeroko dyskutowanych tematów społecznych.
 • Pornografia lub treści wyraźnie seksualne.
 • Nieprzyzwoity, wulgarny lub obsceniczny język, język zawierający przekleństwa, w tym ukryte (np. ku*wa lub WTF), obrazowy lub sugestywny język, dwuznaczne wyrażenia bądź nawiązania skatologiczne.
 • Treści promujące religię bądź wspierające lub poniżające jakiekolwiek wyznanie religijne.
 • Treści zawierające groźby, nadużycia lub nękanie albo treści nakłaniające do dyskryminowania grupy chronionej lub ją dyskryminujące (ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek lub inną cechę).
 • Treści naruszające nasze wytyczne redakcyjne.
 • Austria: reklama porównawcza odnosząca się do wpływu produktu lub usługi na środowisko.
 • Nowa Zelandia: przywłaszczenie kulturowe lub niewłaściwe wykorzystywanie obrazów, słów i innych taonga Maorysów. Niedozwolone jest na przykład wykorzystywanie w reklamie maoryskich bóstw.

Zasady dotyczące reklamowania