3.0 Elementy marki Amazon

3.1 Oferty Amazon

Jeśli reklama zawiera stwierdzenie dotyczące oszczędności związane z programem Amazon (np. „Subskrybuj i oszczędzaj”), musi to być wyraźnie w niej zaznaczone. Jeśli na przykład reklama zawiera stwierdzenie „Zaoszczędź 20%”, które odnosi się do korzystania z subskrypcji Subskrybuj i oszczędzaj, reklama musi zawierać stwierdzenie „Zaoszczędź 20% dzięki programowi Subskrybuj i oszczędzaj”.

Reklamy produktów dodatkowych, które zawierają ceny lub stwierdzenia dotyczące zniżek (np. „Zaoszczędź 10%”) wymagają objaśnienia, takiego jak „Wymagana minimalna wartość zakupów” lub „Dodatkowy produkt — zobacz szczegóły”. Ujawnienia informacji nie są wymagane, jeśli reklama nie zawiera informacji o cenie ani zniżce.

3.2 Odniesienia do Amazon

Reklamy nie mogą naśladować treści Amazon. Wszelkie zastosowania znaków towarowych Amazon lub inne odniesienia do firmy Amazon bądź jej produktów muszą być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi używania marki.

Zabraniamy używania elementów „Amazon’s Choice” i „Bestseller Amazon” oraz pozycji w rankingu Amazon w reklamach statycznych, ponieważ elementy te ulegają częstym zmianom i mogą stracić aktualność w czasie trwania kampanii.

3.2.1 Użycie logo Amazon

Aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z logo Amazon, zapoznaj się z Wytycznymi dotyczącymi używania marki Amazon.

Zasady dotyczące reklamowania