4.0. Animacje i filmy

Reklamy muszą spełniać wymagania dotyczące specyfikacji reklam odnoszące się do reklam animowanych i filmowych.

Reklamy animowane

 • Maksymalny czas trwania animacji w przypadku miejsc docelowych w witrynie: 15 sekund (30 sekund we Francji).
  • W przypadku reklam Amazon DSP wyświetlanych poza witryną Amazon maksymalny czas trwania to 30 sekund.
 • Animacja początkowa może być w określonym powyżej czasie trwania (15 lub 30 sekund) zapętlona maksymalnie trzy razy.
 • Zapoznaj się ze specyfikacjami reklam banerowych w aplikacji mobilnej Amazon DSP i informacjami o materiałach reklamowych e-commerce, aby dowiedzieć się, jakie reklamy animowane są obsługiwane w tych miejscach docelowych.
 • Reklamy billboardowe wyświetlane w witrynie nie mogą być animowane.
 • Brazylia: animacja jest zabroniona w reklamach produktów przeznaczonych dla dzieci (na przykład tornistrów, gier lub zabawek).

Reklamy filmowe

Odtwarzanie automatyczne

 • Długość strumienia wideo:
  • standardowa jednostka reklamowa IAB: do 15 sekund;
  • reklamy filmowe (w witrynie Amazon): do 3 minut (zalecamy maksymalnie 30 sekund);
  • reklamy filmowe na tablecie Fire: do 15 sekund;
  • filmy Amazon DSP: co najmniej 5 sekund.
 • Dźwięk musi być włączany przez klienta kliknięciem lub dotknięciem (co oznacza, że reklamy odtwarzane automatycznie muszą być wyciszone).
  • Stosowanie zmiany wyświetlanych obrazów do włączania dźwięku jest zabronione.
  • Gdy dźwięk jest włączany przez klienta, wymagany jest przycisk wyciszenia.
  • Reklamy filmowe (w witrynie Amazon) bez dźwięku są dozwolone, ale tylko wtedy, gdy film można zrozumieć bez dźwięku.
 • Reklamy alkoholu muszą być zgodne z wymaganiami specyficznymi dla regionu określonymi w punkcie 7.1.
 • Rozmiary czcionek w reklamach filmowych powinny być zgodne z wymaganiami dotyczącymi czcionek we wszystkich miejscach docelowych reklam displayowych.

Reklamy filmowe inicjowane przez klienta

 • Maksymalna długość strumienia wideo i dźwięku obsługiwanego w połączeniu ze strumieniem wideo: 3 minuty.
Wymagania dotyczące specyfikacji miejsc docelowych lub formatów

Filmy Sponsored Display

Filmy w reklamach muszą dotyczyć produktu lub marki i prowadzić do odpowiedniej kontekstowo strony docelowej.

Wymagania dotyczące zasobów filmowych

Upewnij się, że film jest zgodny z następującymi wytycznymi:

 • Formaty letterbox lub pillarbox: filmy nie mogą mieć pasków po żadnej stronie treści wideo.
 • Reklamy filmowe nie mogą kończyć się w sposób, który ucina opis (głos, rozmowę lub tekst pisany) w środku zdania.
 • Obowiązują specyfikacje długości wideo opisane w sekcji „Odtwarzanie automatyczne” powyżej.

Wytyczne dotyczące treści

Filmy muszą być odpowiednie dla ogółu odbiorców i zawierać nazwę marki, logo lub zdjęcie produktu, które wyraźnie reprezentują promowaną markę reklamodawcy lub promowany produkt. Filmy muszą być zgodne z naszymi zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zabronionych treści i stwierdzeń.

Filmy bez ścieżek dźwiękowych są dopuszczalne, jednak należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

 • Klienci muszą mieć świadomość, że film nie ma dźwięku (np. reklama zawiera zastrzeżenie „brak dźwięku” lub nie występują w niej postaci, które wydają się mówić).
 • Klienci muszą być w stanie zrozumieć film bez dźwięku.

Filmy muszą być w podstawowym języku lokalnego sklepu Amazon, w którym są wyświetlane reklamy („język lokalny”).

 • Dźwięk musi być w języku lokalnym. Jeśli dźwięk jest w innym języku, wymagane są napisy (transkrypcje tekstowe lub tłumaczenia) w języku lokalnym.
 • Ważny tekst w filmie, taki jak informacje o produkcie i instrukcje, musi być przygotowany w języku lokalnym.

Format i jakość filmu

Aby zapewnić dobre wrażenia klienta, filmy w reklamie nie mogą zawierać:

 • Elementy wizualne, które są rozmazane, niewyraźne lub nierozpoznawalne.
 • Elementy materiałów reklamowych, które zakłócają czytelność szablonów reklam, na przykład tag „Sponsorowane” lub przycisk wyciszenia, jeśli film jest bez dźwięku.
 • Opinie klientów (w tym oceny gwiazdkowe), nawet jeśli pochodzą z witryny Amazon.
 • Okazje, rabaty i inne promocje ze zniżkami.
 • Rozpraszające obrazy (np. błyskające, wirujące, migające lub pulsujące obiekty albo teksty bądź przejścia powodujące wysoki kontrast).
 • Rozpraszające, przenikliwe, nieoczekiwane, gwałtowne lub zgrzytliwe dźwięki. Może to obejmować nagłe zmiany głośności, niezwykle wysokie głosy lub nieoczekiwane albo nieistotne w danym kontekście dźwięki.
 • Nieczytelny tekst. Tekst musi być wystarczająco duży, aby był czytelny dla przeciętnego klienta. W reklamach nie można używać tego samego lub podobnego koloru tekstu i tła, ponieważ tekst będzie nieczytelny (np. biały tekst na jasnoszarym tle).
 • Ścieżka dźwiękowa niskiej jakości, na przykład ledwo słyszalne dźwięki z zakłóceniami i szumami, głosy niskotonowe bądź dźwięki o szybkim tempie, niesłyszalne, niewyraźne lub nierozpoznawalne.
 • Filmy o niskiej jakości lub rozdzielczości.
 • Język wywierający presję, agresywny lub ponaglający, który ma na celu wymuszenie na kliencie kliknięcia lub zakupu.

Zasady dotyczące reklamowania