2.0 Tekst reklamowy

Reklamy muszą być przejrzyste i precyzyjne, aby klienci otrzymywali odpowiednie informacje, zanim zaangażują się w reklamę lub podejmą decyzję o zakupie produktu.

2.0 Tekst reklamowy

Reklamy muszą być przejrzyste i precyzyjne, aby klienci otrzymywali odpowiednie informacje, zanim zaangażują się w reklamę lub podejmą decyzję o zakupie produktu.

Tekst reklamowy jest zawsze wymagany w przypadku, gdy reklama zawiera oferty specjalne, loterie lub promocje.

W większości przypadków tekst w reklamach musi być pisany poziomo. Tekst, który jest krótki i czytelny w formacie pionowym (np. logo), może być zapisany pionowo. Ta reguła nie dotyczy reklam w językach, w których zapis jest zwykle pionowy.

2.0.1 Reklamy na urządzenia mobilne

Tekst reklamowy nie jest wymagany w przypadku mniejszych reklam na urządzenia mobilne, takich jak reklamy 320 x 50 i 414 x 125, jeśli materiały reklamowe zawierają następujące wyraźnie pokazane elementy:

 • Marka i produkt reklamodawcy, co oznacza dowolną z poniższych możliwości:
  • marka lub logo reklamodawcy oraz promowane produkty lub usługi,
  • marka produktu lub kategoria marki.
 • Działanie i treść informującą o funkcji strony docelowej, co oznacza dowolną z poniższych możliwości:
  • zatwierdzone wezwanie do działania (jeśli wymagane jest oddzielne wezwanie do działania);
  • logo marki Amazon, które informuje o funkcji strony docelowej (np. reklama napoju gazowanego z logo Prime Now wyraźnie pokazuje, że napój gazowany jest dostępny w ramach programu Prime Now).

2.1 Wezwanie do działania (CTA)

Wezwanie do działania to część reklamy, która zachęca klientów do podjęcia sugerowanego działania. Reklamodawcy mogą zdecydować się na uwzględnienie wezwania do działania, ale nie jest to wymagane.

Wezwanie do działania muszą zawierać wszystkie reklamy wyświetlane na urządzeniach Fire.

Na końcu wezwań do działania nie mogą znajdować się znaki interpunkcyjne.

Jeśli treść, do której prowadzi link, wymaga subskrypcji, musi to być wyraźnie określone w wezwaniu do działania lub w innym miejscu materiału reklamowego.

Reklamy zawierające głosowe wezwanie do działania usługi Alexa, na przykład „Alexa, order Bounty paper towels” (Alexa, zamów ręczniki papierowe Bounty), nie mogą zawierać dodatkowego wezwania do działania, takiego jak „Kup teraz”. Przycisk wezwania do działania „Dowiedz się więcej” jest dozwolony tylko w przypadku tabletu Fire, ponieważ cała jednostka reklamowa nie jest klikalna.

Tylko w przypadku banerów śródtekstowych Fire TV wezwanie do działania nie musi wyraźnie wskazywać, że klient zostanie przekierowany do filmu (np. „Obejrzyj film”), jeśli reklama prowadzi do filmu odtwarzanego automatycznie. Wszystkie pozostałe miejsca docelowe muszą wyraźnie wskazywać, że po kliknięciu reklamy przez klienta będzie odtwarzany film, jeśli tak jest.

Wymagania dotyczące wezwania do działania w przypadku reklam w witrynie Amazon:

 • Musi zawierać mniej niż 30 znaków (15 znaków w języku japońskim).
 • Nie może być używane do komunikowania oferty, na przykład „Zaoszczędź 5 USD”.
 • Nie może być zakończone znakiem interpunkcyjnym (np. ? lub !).
 • Musi być zgodne z dodatkowymi wymaganiami wymienionymi poniżej.
Miejsce doceloweWymagania
Materiał reklamowy e-commerceZabraniamy umieszczania wezwania do działania na obrazie tła, ponieważ projekt materiału reklamowego e-commerce jest już wystarczający, aby informować o działaniu, które klient powinien podjąć.
Reklamy na komputery w witrynie AmazonWezwanie do działania może mieć formę przycisku lub tekstu (z wyjątkiem billboardów, które mogą zawierać tylko wezwanie do działania w formie tekstu). Należy pamiętać, że reklamy billboardowe wyświetlane poza witryną mogą mieć wezwanie do działania w postaci przycisku.
Reklamy na urządzenia mobilne w witrynie AmazonJeśli działanie i funkcja strony docelowej jasno wynikają z tekstu reklamowego, nie wymagamy oddzielnego wezwania do działania w przypadku urządzeń mobilnych. Jeśli na przykład tekst reklamowy to „Powrót do szkoły — okazje”, nie wymagamy oddzielnego wezwania do działania. Jeśli wezwanie do działania jest używane, musi być zgodne z zasadami ogólnymi.
Podkreślone wezwania do działania i wezwania do działania w formie przycisku są dozwolone.
Poza witryną AmazonWszystkie formy wezwania do działania są ogólnie dopuszczalne (pod warunkiem że są zgodne z naszymi zasadami).

Lista wstępnie zatwierdzonych wezwań do działania znajduje się tutaj.

Dodatkowe wymagania dotyczące wezwania do działania dla poszczególnych produktów reklamowych

2.2 Stwierdzenia i uzasadnienie

Stwierdzenia reklamowe muszą być precyzyjne, zgodne z prawdą i uzasadnione.

Jeśli wymagane jest uzasadnienie, reklamodawca musi podać źródło i datę dowodu. Źródło mogą stanowić dane reklamodawcy lub dane innej firmy, w zależności od rodzaju stwierdzenia (patrz poniżej). Dane nie powinny pochodzić sprzed ponad 18 miesięcy. Nie dotyczy to stwierdzeń na temat skuteczności (np. zapewnień, że szampon może „usunąć łupież z włosów nawet w 100%”), które mogą być starsze.

W sekcji ujawniania informacji tekstu reklamy albo na stronie docelowej muszą być zawarte następujące informacje:

TypMusi zawierać
Stwierdzenia dotyczące skuteczności• Źródło badania lub próby klinicznej
• Data badania lub próby klinicznej
Nagrody• Nazwa podmiotu przyznającego nagrodę
• Rok przyznania nagrody
Wyniki ankiety• Źródło ankiety
• Data przeprowadzenia ankiety
Stwierdzenia statystyczne• Źródło badania
• Data przeprowadzenia badania
Stwierdzenia superlatywne*• Niezależne źródło potwierdzające dane stwierdzenie
• Data przeprowadzenia badania
Stwierdzenia porównawcze• Niezależne źródło potwierdzające dane stwierdzenie
• Data przeprowadzenia badania
Stwierdzenia dotyczące zgodności• Reklamodawca i promowany produkt muszą być jasno określone.
• Nazwa produktu lub marki reklamodawcy musi być wyeksponowana i poprzedzać produkt lub markę, do której się odnosi, oraz uwzględniać stwierdzenie bezwarunkowe, takie jak „przeznaczone dla” lub „zgodne z”.
Stwierdzenia dotyczące składnikówStwierdzenia dotyczące składników produktu muszą znajdować odzwierciedlenie i poparcie na stronie szczegółów produktu lub na opakowaniu produktu. Na przykład: „Bezglutenowe”, „Zawiera najmocniejszy procesor na rynku” lub „Zatwierdzone przez FDA”.
Stwierdzenia dotyczące przyjazności dla środowiska• Niezależne źródło potwierdzające dane stwierdzenie
• Data przeprowadzenia badania
Stwierdzenia dotyczące pochodzeniaStwierdzenia takie jak „Wyprodukowano w Indiach” lub „Wyprodukowano w USA” muszą znajdować odzwierciedlenie i poparcie na stronie szczegółów produktu lub na opakowaniu produktu.
Gwarancja i rękojmia• Stwierdzenia te zawierają zobowiązanie wobec klienta w zakresie jego oczekiwanego zadowolenia oraz wsparcia posprzedażowego (często przez określony czas). Na przykład „Gwarancja zwrotu pieniędzy”, „Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieniędzy”, „3-letnia gwarancja”, „Dożywotnia rękojmia/gwarancja”, „Gwarancja trwałości” lub stwierdzenia dotyczące zwrotu pieniędzy.
• Strona docelowa musi jasno wskazywać podmiot odpowiedzialny. Dzięki temu klient nie ma podstaw, aby zakładać, że gwarancji udziela Amazon. Szczegółowe informacje na temat gwarancji lub rękojmi powinny być jasno opisane na stronie docelowej. Powinny one obejmować wszelkie ograniczenia lub wskazówki dla klienta, dzięki którym będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat określonego zagadnienia.

* Uzasadnienie nie jest wymagane w przypadku stwierdzeń superlatywnych, które odnoszą się wyłącznie do produktów własnych marki, na przykład „Nasz najmocniejszy odkurzacz” lub „Najbardziej zaawansowana formuła [marki]”.

Jeśli zdjęcie produktu zawiera uzasadnienie stwierdzenia, Amazon nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

2.2.1 Stwierdzenia dotyczące cen i oszczędności

W celu zapewnienia precyzji stwierdzenia dotyczące cen i oszczędności muszą być przekazywane za pośrednictwem reklam dynamicznych e-commerce (DEA), jeśli są dostępne dla danego rozmiaru reklamy. Zgodnie z tym wymogiem reklamy DEA nie mogą zawierać stwierdzeń dotyczących cen ani oszczędności w statycznej części reklamy.

W krajach członkowskich UE (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) stwierdzenia dotyczące obniżenia ceny (np. 5% zniżki) wyświetlane w reklamach muszą wskazywać i być obliczane w stosunku do najniższej ceny reklamowanego produktu lub usługi w ciągu co najmniej ostatnich 30 dni.

Singapur: Firmy zarejestrowane w zakresie podatku od towarów i usług muszą pokazywać i podawać ceny z uwzględnieniem podatku GST. Jeśli wyświetlane są zarówno ceny z podatkiem GST, jak i bez podatku GST, cena zawierająca podatek GST musi być co najmniej tak samo widoczna jak cena bez podatku GST.

Ta zasada dotyczy następujących typów komunikatów:

 • stwierdzenia dotyczące cen,
 • stwierdzenia dotyczące oszczędności,
 • okazje błyskawiczne,
 • top okazje,
 • najlepsze okazje,
 • kupony (Amazon),
 • Subskrybuj i oszczędzaj,
 • opinie klientów Amazon i oceny gwiazdkowe (patrz 2.4.1 i 2.4.2).

Wyjątki: stwierdzenia dotyczące cen i oszczędności mogą być stosowane w reklamach statycznych w następujących sytuacjach (pod warunkiem że stwierdzenia te zachowują ważność w trakcie trwania całej kampanii):

 • stwierdzenia ogólne lub niespecyficzne, takie jak „niska cena”;
 • brak odpowiednika statycznej jednostki reklamowej w postaci reklamy dynamicznej e-commerce;
 • dostosowywalne ASIN-y;
 • strony docelowe z wieloma ASIN-ami, w tym sklepy Store;
 • kampanie zawierające link do miejsca docelowego innego niż Amazon;
 • stwierdzenia dotyczące cen i oszczędności w kategoriach produktów niesprzedawanych w witrynie Amazon.

Japonia: od 1 kwietnia 2021 r. stwierdzenia dotyczące cen muszą uwzględniać podatek konsumpcyjny. Na przykład gdy cena produktu wynosi 1000 JPY, zatwierdzana jest cena 1100 JPY, w tym 10% podatku konsumpcyjnego w wysokości 100 JPY, a cena 1000 JPY (bez podatku konsumpcyjnego) nie podlega zatwierdzeniu.

Stwierdzenia dotyczące cen i oszczędności:

 • Muszą być dokładnie takie same w reklamie i na stronie docelowej. Jeśli reklama informuje o oszczędnościach procentowych (np. „10% zniżki”), strona docelowa również musi nawiązywać do oszczędności procentowych, a nie tylko do oszczędności kwotowych. Jeśli stwierdzenie zawarte w reklamie stanie się nieaktualne ze względu na dynamiczne zmiany cen na stronie docelowej, materiał reklamowy musi zostać wstrzymany i zaktualizowany, aby można było nadal korzystać z danego uprawnionego stwierdzenia. Na przykład „Zaoszczędź co najmniej XX USD”, „Zaoszczędź do XX%”.
 • Muszą wyjaśniać, kiedy kwota ulega zmianie w przypadku wielu promowanych produktów (np. „Zaoszczędź do X% przy zakupie wybranych produktów”).
 • Muszą być stosowane w odpowiednim kontekście. Na przykład w przypadku stwierdzeń o ograniczonych czasowo możliwościach oszczędności można użyć takich fraz, jak „oferta ograniczona czasowo”.
 • Mogą zawierać stwierdzenia sezonowe wyłącznie w odpowiednim okresie promocyjnym. Na przykład „Oferty na powrót do szkoły” lub „Specjalne walentynkowe ceny” są dopuszczalne tylko w okresach poprzedzających początek roku szkolnego lub walentynki.
 • Muszą być prezentowane klientom w sposób bezpośredni. Aby skorzystać z oferty specjalnej, klienci nie mogą być zmuszani do wykonywania banalnych zadań, takich jak gry, quizy lub ankiety na banerach.
 • (Kraje UE) Stwierdzenia dotyczące obniżenia ceny (np. 5% zniżki) wyświetlane w reklamach muszą wskazywać najniższą cenę reklamowanego produktu lub usługi w ciągu co najmniej ostatnich 30 dni i być obliczane w stosunku do niej.
 • (Austria) Stwierdzenia dotyczące cen skierowane do konsumentów zawsze muszą zawierać podatek VAT.
 • (Australia i Nowa Zelandia) W przypadku stwierdzeń „Zaoszczędź do X%” maksymalny określony rabat musi dotyczyć co najmniej 20% ASIN-ów.
 • (Australia i Nowa Zelandia) Muszą zawierać informacje o wszelkich nieuniknionych opłatach dodatkowych.
 • (Australia i Nowa Zelandia) Nie mogą być „reklamą przynętą” (tzn. reklamowane produkty muszą być dostępne dla kupujących przez wskazany lub rozsądny okres i w odpowiedniej ilości, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej).

Reklamy turystyczne
Ceny w reklamach usług turystycznych muszą być zawsze podane w formacie „od X USD” ze względu na prawdopodobieństwo wahań cen. Na przykład „Lot do Dublina od 40 GBP” zamiast „Lot do Dublina za 40 GBP”.

Austria: jeśli reklamy turystyczne zawierają cenę, należy również uwzględnić wszelkie możliwe koszty dodatkowe (podatki, opłaty lotniskowe itp.).

2.3 Reklamy porównawcze

Reklamy w witrynie Amazon nie mogą wyraźnie wskazywać na konkurencję. Mogą natomiast zawierać nawiązania do „wiodącej marki” lub innego wyrażenia o charakterze ogólnym.

Reklamy poza witryną Amazon mogą wykorzystywać porównania do konkretnych konkurentów, jeśli ich nie krytykują ani nie atakują.

Australia i Nowa Zelandia: reklamy porównawcze mogą dotyczyć tylko równoważnych produktów lub usług. Jeśli jedynym stwierdzeniem porównawczym jest cena, w reklamie można porównywać tylko identyczne produkty.

Dania: odwoływanie się do „wiodącej marki” jest niedozwolone, jeśli marka ta jest oczywista w danej branży.

Turcja: nazwa produktu, marka, logo, nazwa handlowa ani żaden inny element wyróżniający konkurenta nie mogą być zawarte w reklamach w witrynie lub poza nią.

2.4 Opinie klientów i oceny

2.4.1 Opinie klientów

Opinie klientów pochodzące od osób trzecich są zabronione. Można skorzystać z opinii redakcyjnych i eksperckich (np. cytatu z prasy krajowej), jeśli źródło takiej opinii jest wskazane w reklamie.

Reklamy nie mogą domagać się od klientów wyrażania opinii.

Opinie klientów nie są dozwolone w przypadku reklam Sponsored Display w Japonii.

Aby się kwalifikować, produkty muszą mieć ocenę gwiazdkową Amazon wynoszącą przynajmniej 3,5 i co najmniej 15 opinii klientów.

Tam, gdzie są dozwolone, opinie klientów:

 • Muszą być autentyczne i nie mogą być wymuszane ani opłacane.
 • Muszą odnosić się do określonego reklamowanego produktu (np. nie można użyć opinii klienta dotyczącej smartfona w wersji z pamięcią 16 GB w reklamie przeznaczonej dla wersji z pamięcią 32 GB).
 • Muszą być wykrywalne ze strony docelowej (obecne na stronie szczegółów produktu albo po kliknięciu opcji Zobacz wszystkie opinie).
 • Nie można wprowadzać w nich zmian — dotyczy to również błędów gramatycznych (natomiast należy unikać wykorzystywania opinii z rażącymi błędami pisowni lub istotnymi błędami gramatycznymi).
  • Skrócenie nie może zmienić znaczenia opinii.
  • Fragmenty opinii klienta można pominąć, stosując wielokropek („...”), bez spacji przed nim ani po nim.
   • Wielokropków w nagłówkach opinii klientów można używać tylko na początku lub na końcu nagłówka, ale nie w jego środku.
   • Poza nagłówkami dopuszczamy maksymalnie trzy wielokropki: jeden na początku, jeden w środku (z wyjątkiem nagłówków, informacje w podpunkcie poniżej) oraz jeden na końcu opinii.
   • Jeśli fragment opinii tworzy pełne i poprawne gramatycznie zdanie, użycie wielokropka nie jest wymagane.
   • Nie można używać wielokropków do zmiany pierwotnego znaczenia opinii, na przykład poprzez zamieszczenie wyłącznie pozytywnych fragmentów opinii, która zawierała również istotne uwagi negatywne.
   • Jeśli używany jest tylko nagłówek opinii, musi on być zgodny z wymową całej opinii.
 • Nie można używać opinii klienta z tekstem napisanym samymi wielkimi literami (z wyjątkiem pojedynczego słowa lub nazwy produktu).
 • Nie można porównywać promowanego produktu do konkurencyjnego produktu wymienionego z nazwy.
 • Opinie nie mogą zawierać odniesień do schorzeń, wulgaryzmów, emotikonów ani innych znaków specjalnych.

Cytaty z opinii klientów są obsługiwane w reklamach dynamicznych e-commerce (patrz specyfikacje i wytyczne tutaj).

2.4.2 Oceny gwiazdkowe

Reklamy mogą zawierać jedynie oceny gwiazdkowe Amazon. Oceny gwiazdkowe innych firm są zabronione. Wyjątkiem są reklamy filmowe, które mogą zawierać oceny gwiazdkowe innych firm ze względu na wszechobecność ocen gwiazdkowych w tej branży, pod warunkiem że źródło oceny gwiazdkowej jest oczywiste.

Aby uwzględnić ocenę gwiazdkową w reklamie, produkt musi mieć i) co najmniej 15 opinii klientów oraz ii) minimalną średnią ocenę gwiazdkową wynoszącą 3,5. W przypadku kampanii motoryzacyjnych dopuszczamy i) ocenę gwiazdkową na podstawie co najmniej 8 opinii klientów oraz ii) minimalną ocenę gwiazdkową wynoszącą 4.

 • Aby zapewnić aktualność informacji, w przypadku reklam na urządzenia mobilne i komputery oceny gwiazdkowe mogą być używane tylko w materiałach reklamowych e-commerce.
 • W przypadku urządzeń Fire i reklam filmowych dopuszczamy statyczne oceny gwiazdkowe, ale konieczne jest opatrzenie ich datą. Kampania wykorzystująca daną ocenę gwiazdkową nie może trwać dłużej niż trzy miesiące, aby uniknąć stosowania nieaktualnych danych.
 • Reklamy filmowe: statyczne oceny gwiazdkowe są dozwolone, ale konieczne jest opatrzenie ich datą. Kampania nie może trwać dłużej niż trzy miesiące, aby zapobiec wyświetlaniu nieaktualnych danych klientom.
 • Oceny gwiazdkowe IMDb są dozwolone w przypadku cyfrowych produktów rozrywkowych dostępnych tylko w witrynie Amazon i tylko wtedy, gdy nie jest możliwe użycie oceny gwiazdkowej Amazon (np. jeśli nowy produkt nie otrzymał jeszcze żadnych opinii klientów Amazon).
  • Nie należy zastępować oceny gwiazdkowej Amazon wyższą oceną IMDb (gdy ocena Amazon jest dostępna, należy jej użyć).
  • Oceny gwiazdkowe IMDb muszą być wyraźnie oznaczone i opatrzone datą.
  • Oceny IMDb nie mogą być używane w reklamach dynamicznych e-commerce.

2.5 Wymagania dotyczące ujawnień informacji i tekstów reklamowych

2.5.1 Ujawnienia informacji

Ujawnienia informacji muszą być dokładne, czytelne (zarówno pod względem wielkości, jak i kontrastu z tłem reklamy) oraz zrozumiałe dla przeciętnego klienta. Tekst ujawnienia informacji musi być wyświetlany poziomo.

Z wyjątkiem stron głównych ręczne paski przewijania są dozwolone (ale automatyczne — nie) w miejscach docelowych na komputerach (ale nie na urządzeniach mobilnych).

Ujawnienia informacji muszą być zgodne z wymienionymi poniżej wymaganiami oraz naszymi specyfikacjami reklam:

Alfabet łaciński
Miejsce doceloweRozmiar czcionkiInne wymagania
Reklamy billboardoweCzcionka Arial (zwykła) w rozmiarze 9–12 pt. (lub jej odpowiednik) w rozdzielczości 100%.Billboard: maksymalnie 1 wiersz tekstu.

Paski przewijania są niedopuszczalne.

Zmiany wyświetlanych obrazów są dopuszczalne poza stroną główną.
Komputer*Czcionka Arial (zwykła) w rozmiarze 9–12 pt. (lub jej odpowiednik) w rozdzielczości 100%.Do 20% wysokości jednostki reklamowej.

Reklama e-commerce: maksymalnie 2 wiersze dla wymiarów 300 x 250 i 300 x 600; 4 wiersze dla wymiaru 160 x 600.

Paski przewijania są dopuszczalne poza stroną główną.

Zmiany wyświetlanych obrazów są dopuszczalne poza stroną główną.

* Reklamy motoryzacyjne oraz reklamy usług telekomunikacyjnych i finansowych mogą zawierać dodatkowe wiersze tekstu zastrzeżenia, przy maksymalnej wysokości jednostki reklamowej 30%.
Urządzenie mobilne*Czcionka Arial w rozmiarze co najmniej 13 pt. (lub jej odpowiednik) dla jednostek reklamowych o wymiarach 640 x 100, 26 pt. dla jednostek reklamowych o wymiarach 600 x 500, 30 pt. dla jednostek reklamowych o wymiarach 1242 x 375 oraz 28 pt. dla jednostek reklamowych o wymiarach 1940 x 180.Do 20% wysokości jednostki reklamowej. Ze względu na rozmiar reklam na urządzenia mobilne (320 x 50, 414 x 125 i 728 x 90) tekst ujawnienia informacji może zajmować 1 wiersz.

Podręcznik stylu dla urządzeń mobilnych

* Reklamy motoryzacyjne oraz reklamy usług telekomunikacyjnych i finansowych mogą zawierać dodatkowe wiersze tekstu zastrzeżenia we wszystkich miejscach docelowych z wyjątkiem jednostek reklamowych o wymiarach 320 x 50, 414 x 125 i 728 x 90, przy maksymalnie 30% wysokości jednostki reklamowej.
Fire TVCzcionka Arial (zwykła) w rozmiarze co najmniej 14 pt. (lub jej odpowiednik) w rozdzielczości 100%.Maksymalnie 1 wiersz tekstu. Reklamy motoryzacyjne w Niemczech mogą zawierać więcej niż 1 wiersz tekstu.
Kindle i tablet Fire*Czcionka Arial (zwykła) w rozmiarze co najmniej 27 pt. (lub jej odpowiednik) w rozdzielczości 100%*.Maksymalnie 1 wiersz tekstu w orientacji poziomej i 2 wiersze w orientacji pionowej.

* Reklamy motoryzacyjne oraz reklamy usług telekomunikacyjnych i finansowych mogą zawierać dodatkowe wiersze tekstu zastrzeżenia, maksymalnie 5 wierszy.
Alfabet japoński
Miejsce doceloweRozmiar czcionkiInne wymagania
Reklamy billboardoweCzcionka UD Shin Go w rozmiarze 24–30 pt. lub jej odpowiednik.Maksymalnie 1 wiersz tekstu.

Paski przewijania są niedopuszczalne.

Zmiany wyświetlanych obrazów są dopuszczalne poza stroną główną.
KomputerCzcionka UD Shin Go w rozmiarze 8–12 pt. (lub jej odpowiednik) w rozdzielczości 100%.Do 20% wysokości jednostki reklamowej.

Reklama e-commerce: maksymalnie 2 wiersze dla wymiarów 300 x 250 i 300 x 600; 4 wiersze dla wymiaru 160 x 600.

Paski przewijania są dopuszczalne poza stroną główną.

Zmiany wyświetlanych obrazów są dopuszczalne poza stroną główną.

* Reklamy motoryzacyjne oraz reklamy usług telekomunikacyjnych i finansowych mogą zawierać dodatkowe wiersze tekstu zastrzeżenia, przy maksymalnej wysokości jednostki reklamowej 30%.
Urządzenie mobilneCzcionka UD Shin Go w rozmiarze co najmniej 13 pt. (lub jej odpowiednik) dla jednostek reklamowych o wymiarach 640 x 100 i 600 x 500.

Czcionka UD Shin Go w rozmiarze co najmniej 27 pt. (lub jej odpowiednik) dla jednostek reklamowych o wymiarach 1242 x 375.
Do 20% wysokości jednostki reklamowej. Ze względu na rozmiar reklam na urządzenia mobilne (320 x 50, 414 x 125 i 728 x 90) tekst ujawnienia informacji może zajmować 1 wiersz.

Podręcznik stylu dla urządzeń mobilnych
* Reklamy motoryzacyjne oraz reklamy usług telekomunikacyjnych i finansowych mogą zawierać dodatkowe wiersze tekstu zastrzeżenia we wszystkich miejscach docelowych z wyjątkiem jednostek reklamowych o wymiarach 320 x 50, 414 x 125 i 728 x 90, przy maksymalnie 30% wysokości jednostki reklamowej.

Kindle i tablet Fire: Ujawnienia informacji są dopuszczalne tylko wtedy, gdy ich celem jest pomoc klientowi w zrozumieniu oferty lub jeśli wymagają tego nasze zasady dotyczące reklam (np. dodanie wyrażenia „obowiązuje regulamin” do reklamy loterii).

2.5.2 Tekst reklamowy

Reklamy są wyświetlane na wielu różnych typach ekranów o rozmaitych rozmiarach. Wymagania dotyczące minimalnego rozmiaru czcionek i liczby słów gwarantują, że tekst w reklamach będzie czytelny na różnego rodzaju ekranach o różnych rozmiarach i rozdzielczościach. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w specyfikacjach reklam.

Reklamy muszą być czytelne. Tekst musi być wystarczająco duży, aby był czytelny dla przeciętnego klienta. W reklamach nie można używać tego samego lub podobnego koloru tekstu i tła, ponieważ tekst będzie nieczytelny (np. biały tekst na jasnoszarym tle).

W przypadku standardowych jednostek reklamowych na komputery i urządzenia mobilne wymagamy następujących rozmiarów czcionek:

Alfabet łaciński

KomputerUrządzenie mobilneTablet
Tekst reklamowyCzcionka Arial w rozmiarze 12–25 pt. lub jej odpowiednik.Czcionka Arial w rozmiarze co najmniej 16 pt. lub jej odpowiednik (przy dwukrotnie większej rozdzielczości).Czcionka Arial w rozmiarze 32–50 pt. lub jej odpowiednik (przy dwukrotnie większej rozdzielczości).

Alfabet japoński

KomputerUrządzenie mobilne
Tekst reklamowyCzcionka UD Shin Go w rozmiarze 9,5–45 pt. lub jej odpowiednik.640 × 100: czcionka UD Shin Go w rozmiarze co najmniej 16 pt. lub jej odpowiednik (przy dwukrotnie większej rozdzielczości).

600 × 500: czcionka UD Shin Go w rozmiarze 16–90 pt. lub jej odpowiednik (przy dwukrotnie większej rozdzielczości).

1242 × 375: czcionka UD Shin Go w rozmiarze co najmniej 40 pt. lub jej odpowiednik (przy trzykrotnie większej rozdzielczości).

Następujące miejsca docelowe lub formaty mają określone wymagania dotyczące rozmiaru czcionki lub liczby słów:

2.5.3 Maksymalna liczba słów

Miejsce doceloweTypOpisOgraniczenia dotyczące tekstu
Fire TVBaner śródtekstowyTytuł ze skrótem szczegółów30 znaków przed skróceniem (Japonia: 15 znaków)
Fire TVBaner śródtekstowyOpis ze skrótem szczegółówMaksymalnie 95 znaków (Japonia: 48 znaków)
Fire TVBaner śródtekstowyTekst dotyczący ułatwień dostępu ze skrótem szczegółówMaksymalnie 128 znaków (Japonia: 64 znaki)
Fire TVBaner śródtekstowyTekst w banerze16 słów (Japonia: 40 znaków)
Fire TVRotator polecanych treściDodatkowy tekst obrazu logoMaksymalnie 1 wiersz
Fire TVRotator polecanych treściWezwanie do działania z obrazem logoMaksymalnie 1 wiersz
Fire TVWygaszacz ekranuTekst reklamowy (slogan marki lub dodatkowy tekst reklamowy)Maksymalnie 10 słów (nie obejmuje ujawnienia informacji, logo ani etykiet ocen)
Fire TVWygaszacz ekranuTekst wezwania do działaniaMaksymalnie 4 słowa (Japonia: 7 znaków)
Fire TVWygaszacz ekranuUjawnienie informacjiMaksymalnie 2 słowa (Japonia: 15 znaków)
Fire TVWygaszacz ekranuTekst prawnyMaksymalnie 1 wiersz
Kindle i tablet Fire*Wygaszacz ekranu i ekran powitalnyNagłówekMaksymalnie 12 słów (Japonia: 20 znaków)
Kindle i tablet Fire*Wygaszacz ekranu i ekran powitalnyTekst pomocniczyMaksymalnie 20 słów (Japonia: 40 znaków)

* Należy pamiętać, że istnieje wyjątek dla kampanii motoryzacyjnych wyświetlanych w Niemczech, który wynika z nakazanego prawem obowiązku zamieszczania ujawnień informacji w reklamach dla tej lokalizacji.

2.6 Wytyczne redakcyjne

Reklamy muszą być czytelne, poprawne gramatycznie i profesjonalne, podobnie jak pozostałe treści prezentowane w witrynie Amazon. Elementy zabronione we wszystkich reklamach:

 • Błędy pisowni i gramatyczne, takie jak źle użyty czas gramatyczny.
  • Slang i gry słów (np. skróty używane w mowie potocznej) są dopuszczalne, jeśli reklamy są zgodne ze wszystkimi pozostałymi zasadami.
  • Brak apostrofów dzierżawczych w angielskich rzeczownikach — na przykład: „womens” zamiast „women’s” — jest dozwolony.
  • Nagłówek nie musi zawierać wielkich liter w przypadku, gdy występuje po nazwie marki.
 • Losowe stosowanie wielkich liter (np. „Słuchawki wysokiej JAKOŚCI”), z wyjątkiem popularnych skrótów lub znaków towarowych.
 • Niewłaściwa interpunkcja, na przykład powtarzające się znaki zapytania lub wykrzykniki („!!!”).
 • Znaki specjalne, takie jak @@, ### lub emotikony, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią część logo reklamodawcy lub są umieszczone na obrazie produktu. Hasztagi (#) są dozwolone, jeśli nie zawierają nieodpowiednich treści (np. #[wulgaryzm]).
 • Tekst reklamowy zawierający spersonalizowany język (np. „Ty”), który może być postrzegany przez klienta tak, jakby zwracano się do niego bezpośrednio, i może powodować u niego dyskomfort. Na przykład tekst reklamowy: „Użyj naszego produktu, aby rozwiązać swoje problemy z nietrzymaniem moczu” lub „Masz nadwagę. Skorzystaj z naszego suplementu diety”.
 • Teksty reklamowe, które potwierdzają lub sugerują kryteria targetowania używane w kampanii. Na przykład tekst reklamowy: „Czy podobał Ci się ostatnio kupiony [produkt]? Wypróbuj nasz najnowszy model”.
 • Niespójność między tekstem reklamowym a stroną docelową. Zarówno tekst reklamowy, jak i strona docelowa muszą przedstawiać tę samą ofertę lub ten sam produkt. Niedopuszczalny byłby na przykład tekst reklamowy „Oszczędź na artykułach gospodarstwa domowego” obok obrazu płynu do naczyń prowadzący do strony docelowej z odkurzaczami.
 • Reklamy nie mogą promować sprzedaży produktów, które są niedostępne w magazynie, chwilowo niedostępne lub wycofane, ani usług, które nie są dostępne w czasie trwania kampanii. Gdy promowany produkt lub usługa staną się niedostępne, reklamy należy wstrzymać. Reklamy produktów dostępnych tylko w przedsprzedaży są dozwolone, jeśli jest to jasno określone w reklamie, na przykład poprzez zastosowanie wezwania do działania: „kup w przedsprzedaży”.
 • Strony docelowe zawierające wyłącznie formularz rejestracyjny. Strona docelowa powinna poszerzać informacje zawarte w reklamie i zapewniać satysfakcjonujące wrażenia, zanim klient zostanie zmuszony do wprowadzenia swoich danych, aby dowiedzieć się więcej. Na przykład zabraniamy udostępniania stron docelowych, które zawierają wyłącznie formularz do zbierania informacji kontaktowych. Ten blok dotyczy tylko reklam wyświetlanych w witrynie Amazon. Reklamy pojawiające się poza witryną Amazon mogą kierować klientów do strony składającej się wyłącznie z formularza rejestracyjnego, o ile tekst reklamowy lub wezwanie do działania wyjaśnia, czego powinni się spodziewać na stronie docelowej.
 • Interaktywne elementy reklamy, które są nieprawidłowo umieszczone. Nieodpowiednio umieszczone elementy interaktywne, na przykład przyciski wezwania do działania, suwaki lub przyciski odtwarzania filmów, mogą powodować u klienta dyskomfort. Zabraniamy na przykład umieszczania przycisku wezwania do działania na piersiach modelki lub suwaka na makabrycznym obrazie.
 • Nie są dozwolone komunikaty teaserowe o okazjach (np. „50% zniżki od przyszłego piątku”).
 • Kopia reklamy nie może zawierać adresów URL 3P różniących się od miejsca docelowego klikania, chyba że jest to wymóg prawny lub regulacyjny.

2.7 Oferty specjalne i oferty bezpłatne

Jeśli promowane produkty lub usługi bezpłatne, oferty specjalne bądź zniżki zależą od zakupu (np. bezpłatne etui przy zakupie telefonu komórkowego), konieczne jest wskazanie obowiązującego regulaminu w tekście reklamowym. Reklama musi być umieszczona blisko oferty i musi zawierać link do regulaminu lub sam regulamin.

Strona docelowa musi w widocznym miejscu przedstawiać reklamowaną ofertę.

W Szwecji i Izraelu w reklamach obejmujących „bezpłatną” ofertę musi być podana wartość „bezpłatnego” produktu.

2.8 Język

Reklamy muszą być napisane w podstawowym języku witryny, w której się pojawiają, chyba że zostanie zastosowana jedna z następujących opcji targetowania:

 • Reklamy, które są targetowane na inny kraj, mogą być w języku tego kraju. Na przykład reklama w języku hiszpańskim może być uruchamiana w witrynie Amazon.com, jeśli jest targetowana geograficznie na Meksyk.
 • Niektóre strony Amazon pozwalają klientom wybrać język, w którym ma być wyświetlana witryna. Reklamy umieszczone w witrynie, które docierają do grup odbiorców na podstawie ustawień językowych Amazon, mogą być w języku wybranym przez klientów. Na przykład reklama w języku polskim może być uruchomiona w witrynie Amazon.de, jeśli jest skierowana do klientów, którzy wybrali „polski” spośród zestawu języków dostępnych w witrynie Amazon.de.
 • Reklamy poza witryną, które docierają do grup odbiorców na podstawie ustawień językowych przeglądarki internetowej, mogą być w języku preferowanym przez klientów. Nie dotyczy to reklam wyświetlanych w witrynie. Na przykład reklama w języku polskim może być wyświetlana na niemieckiej stronie internetowej, jeśli jest skierowana do klientów, którzy skonfigurowali przeglądarkę internetową tak, aby przeglądać strony w języku polskim.
 • Reklamy na ekranie powitalnym tabletu Fire mogą używać preferencji językowych urządzenia do targetowania reklam w obcym języku.
Fire TV

Reklamy muszą być udostępniane w języku podstawowym kraju, w którym treści są przesyłane strumieniowo. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wszystkie reklamy na urządzenia Fire TV muszą być w języku angielskim.

Reklamy w więcej niż jednym języku

Konieczne jest przestrzeganie lokalnych wymagań językowych we wszystkich regionach, w których będą wyświetlane reklamy, między innymi:

 • Francja: cały tekst reklamowy musi być w języku francuskim, chyba że towarzyszy mu tłumaczenie.
 • Kanada: reklamy na pudełkach Amazon i torbach Prime Now muszą być zarówno w języku angielskim, jak i francuskim.
 • Japonia: w wezwaniach do działania można używać angielskich słów, jeśli są one zrozumiałe dla ogółu klientów. Na przykład „Shop Now” lub „Watch video”.
 • Zezwalamy na krótkie frazy w języku dodatkowym, w tym slogan lub nagłówek, które nie zawierają informacji o produkcie, pod warunkiem że nie uniemożliwi to zrozumienia reklamy przez klientów. Następujące typy tekstów reklamowych muszą zawsze być w języku podstawowym reklamy:
  • ujawnienia informacji,
  • informacje o cenach,
  • opisy produktów,
  • komunikaty promocyjne.
 • Nazwy marek lub produktów i inne znaki towarowe są zawsze dopuszczalne, niezależnie od tego, gdzie reklama jest publikowana i jak jest targetowana. Na przykład hasła „GoPro” i „Vorsprung Durch Technik” nigdy nie wymagają tłumaczenia.

Następujące elementy muszą zawsze być w języku podstawowym reklamy: wezwanie do działania, ujawnienia informacji, informacje o cenie, opis produktu, komunikaty promocyjne.

2.8.1 Preferowany język

Preferowany język jest dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych (hiszpański) i Kanadzie (francuski).

Istnieje kilka zatwierdzonych przypadków użycia dla reklam korzystających z sygnalizowania preferowanego języka w reklamie. Wszystkie reklamy zawierające materiały w języku dodatkowym muszą znaleźć się na stronie wraz z częścią tekstu w tym samym języku w celu zapewnienia spójności. Wszelkie ważne informacje odnoszące się do reklamy muszą być w preferowanym języku. Są to na przykład ujawnienia informacji, informacje prawne itp. (Uwaga: ujawnienia informacji dotyczące usług finansowych muszą być w tym samym języku co materiały reklamowe, w przeciwnym razie należy podać informacje kontaktowe działu obsługi w preferowanym języku).

Wezwania do działania w reklamach w preferowanym języku mogą być w języku angielskim.

2.9 Hasła wywierające presję na klientów

Amazon zabrania stosowania języka wywierającego presję, aby uniknąć wywoływania poczucia pilności działania, które może zakłócić proces dokonywania zakupów przez klienta.

Reklamy muszą przyciągać uwagę klientów, ale nie mogą sprawiać wrażenia wywierania presji lub pokrzykiwania na nich.

Reklamy w witrynie Amazon nie mogą zawierać następujących elementów:

 • haseł wywierających presję na klientów i stwarzających poczucie pilności działania (np. „Pospiesz się, póki zapasy są dostępne”);
 • powtarzających się wykrzykników ani znaków zapytania (np. „!!!”);
 • znaków interpunkcyjnych na końcu wezwania do działania (np. „Kup teraz!” lub „Chcesz dowiedzieć się więcej?”);
 • kombinacji dwóch lub większej liczby następujących elementów w tekście reklamowym powiązanym z okazją lub ofertą: SAMYCH WIELKICH LITER, wskazania godzin obowiązywania oferty (np. od 20:30 do 5:00), wykrzykników, czcionki w dużym rozmiarze (np. „LETNIE OKAZJE NIE DO PRZEGAPIENIA!”).

Zasady dotyczące reklamowania