Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące reklamowania książek

SPIS TREŚCI

1. Przegląd
2. Format i funkcjonalność reklamy
5. Wytyczne dotyczące targetowania

1.0. Przegląd

Niniejsze zasady mają zastosowanie do kampanii reklam książek prowadzonych przy użyciu rozwiązań Sponsored Products, Sponsored Brands i Sponsored Display oraz reklam na ekranie blokady na czytnikach e-booków Kindle i tabletach Fire. Wszystkie treści reklamowe muszą być odpowiednie dla ogółu odbiorców. Twoim obowiązkiem jako reklamodawcy jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji mających zastosowanie do reklam i każdego miejsca, w którym się one pojawiają. Obejmuje to uzyskanie od lokalnych organów regulacyjnych wszelkich wymaganych pozwoleń lub zatwierdzeń dotyczących sprzedaży, dystrybucji lub reklamowania książek, które zamierzasz promować w witrynie Amazon lub umieścić w reklamach.

Jako reklamodawca koniecznie przestrzegaj naszych zasad dotyczących reklam w przypadku kampanii reklamowych prowadzonych w witrynie Amazon. Jeśli Twoje reklamy nie są zgodne z naszymi zasadami dotyczącymi reklam, kampanie mogą nie zostać zatwierdzone do czasu usunięcia naruszenia zasad. Amazon może zawiesić lub zamknąć Twoje konta reklamowe w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń zasad dotyczących reklam.

O ile nie wskazujemy inaczej, niniejsze zasady dotyczące reklam książek mają zastosowanie we wszystkich lokalizacjach i stanowią uzupełnienie naszych wytycznych i zasad akceptowania dotyczących reklam w Amazon Ads. Oddzielne zasady dotyczące reklam innych niż reklamy książek mają zastosowanie do reklam sponsorowanych, usługi Postssklepów Store. Wymagania techniczne znajdziesz w specyfikacjach reklamy.

Nasze zasady są okresowo aktualizowane. Często sprawdzaj tę stronę, aby być zawsze na bieżąco z naszymi najnowszymi wymaganiami.

2.0. Format i funkcjonalność reklamy

Upewnij się, że format reklamy jest zgodny z naszymi wytycznymi dotyczącymi reklam sponsorowanych.

3.0. Wymagania dotyczące treści

Poniższe wymagania dotyczące treści mają zastosowanie do wszystkich elementów reklam.

3.1. Wymagania ogólne

Reklamy muszą:

 • dokładnie odzwierciedlać treść strony docelowej;
 • być odpowiednie dla ogółu odbiorców;
 • być przygotowane w podstawowym języku witryny Amazon, w której są wyświetlane;
 • być przejrzyste i precyzyjne, aby klienci otrzymywali odpowiednie informacje, zanim wejdą w interakcję z reklamą lub podejmą decyzję o zakupie książki;
 • promować tylko książki, których jesteś właścicielem lub które możesz odsprzedawać bądź dystrybuować na podstawie posiadanych zezwoleń.

3.2. Kwalifikacja reklamy

Rozwiązanie Sponsored Brands wymaga od autorów i wydawców reklamowania co najmniej trzech unikalnych tytułów. Jeśli nie masz trzech unikalnych tytułów i chcesz reklamować różne formaty tego samego tytułu, rozważ utworzenie reklam Sponsored Products lub Sponsored Display.

3.3. Zabronione treści

Treść książki

Na całym świecie zakazem obejmujemy:

 • znaki towarowe lub odniesienia do produktów lub usług Amazon;
 • treści mogące zostać uznane ze względu na różnice kulturowe za nieodpowiednie w miejscu wyświetlania reklamy;
 • treści przedstawiające w pozytywnym świetle lub promujące zażywanie narkotyków oraz nadużywanie leków bądź promujące akcesoria związane z narkotykami lub produkty umożliwiające fałszowanie testów na obecność narkotyków;
 • konkursy i loterie;
 • treści sugerujące lub oferujące możliwość diagnozowania bądź leczenia tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej albo kwestionujące tożsamość płciową lub orientację seksualną;
 • treści zachęcające do wandalizmu, antyspołecznych zachowań i niszczenia własności publicznej lub prywatnej oraz promujące takie działania;
 • treści zachęcające do palenia lub przedstawiające palenie w pozytywnym świetle;
 • treści zapewniające, że produkt umożliwia diagnozowanie, leczenie i łagodzenie chorób bądź uzależnień lub jest w stanie im zapobiec;
 • treści promujące postawy, które mogą być szkodliwe pod względem fizycznym lub psychicznym;
 • treści naruszające prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, zachęcające do takich działań bądź je umożliwiające;
 • treści promujące praktyki, które mogą być nielegalne lub niebezpieczne, bądź zachęcające do obchodzenia prawa;
 • treści promujące, zachwalające lub zachęcające do samobójstwa lub samookaleczenia, a także literaturę beletrystyczną dla młodych dorosłych, w której samobójstwo lub samookaleczenie jest głównym tematem.
 • treści zawierające pogróżki, mające charakter obraźliwy, nękający lub dyskryminujący albo wyrażające nienawiść ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, kulturę, pochodzenie narodowe, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek albo wobec któregokolwiek członka klasy chronionej;
 • treści dotyczące szeroko dyskutowanych tematów społecznych;
 • treści przedstawiające dzieci w sytuacjach niebezpiecznych lub dotyczących osób dorosłych. Na przykład dzieci przebywające w pobliżu broni palnej lub innego rodzaju broni, obsługujące broń, znajdujące się w sytuacjach, które mogą być sprzeczne z ustalonymi sprawdzonymi metodami dbania o bezpieczeństwo dzieci (np. przebywanie w pojazdach bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub jazda na rowerze bez kasku), bądź pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej w miejscach lub sytuacjach, w których nie mogą bezpiecznie o siebie zadbać (np. na basenie, podczas przekraczania ruchliwych ulic lub w pobliżu niebezpiecznego sprzętu);
 • treści przedstawiające okrucieństwo wobec ludzi lub zwierząt;
 • treści mylące, fałszywe lub wprowadzające w błąd;
 • treści erotyczne i pornograficzne oraz przedstawiające czynności lub preferencje seksualne;
 • treści przedstawiające nadmierną przemoc, rozlew krwi lub makabryczne sytuacje, w tym:
  • okrucieństwo, obrazowy widok krwi, otwarte lub zszyte rany, tortury, ćwiartowanie lub okaleczenia ciała (także zwłok);
  • wyraźne odniesienia do gwałtu lub molestowania seksualnego oraz obrazy sugerujące bądź przedstawiające gwałt lub molestowanie seksualne;
 • treści wykorzystujące wydarzenia wywołujące silne emocje, takie jak klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, wypadki, w których wiele osób doznało obrażeń lub zginęło, a także śmierć osób publicznych;
 • fałszywe funkcje, takie jak przyciski wezwania do działania;
 • ordynarny, wulgarny lub obsceniczny język bądź język zawierający przekleństwa, w tym niejasny tekst lub nieodpowiedni podtekst;
 • sposoby na szybkie wzbogacenie się;
 • sformułowania wywierające presję na klientów w celu zachęcenia ich do podjęcia działania, stwarzające wrażenie istnienia pilnej potrzeby (np. „Ostatnia szansa”, „Nie czekaj, aż będzie za późno”, „Nie przegap”, „Pospiesz się, póki jeszcze są zapasy”) lub odwołujące się do emocji;
 • treści zawierające błędy ortograficzne, gramatyczne lub interpunkcyjne bądź zbędne znaki interpunkcyjne;
 • treści obsceniczne, szkalujące, zniesławiające, niezgodne z prawem lub naruszające prywatność innej osoby;
 • stwierdzenia dotyczące wysyłki lub dostawy;
 • znaki specjalne (chyba że stanowią część tytułu książki).

Reklamy na ekranie blokady i rozwiązanie Sponsored Display

Oprócz wymienionych powyżej zakazanych treści w przypadku reklam na ekranie blokady i rozwiązania Sponsored Display (Grupy odbiorców) na całym świecie zakazujemy zamieszczania poniższych treści. Zapoznaj się też z punktem 4 (Akceptacja książki), aby poznać inne ograniczenia dotyczące reklam na ekranie blokady i rozwiązania Sponsored Display.

 • Treści związane ze sprawami osobistymi lub intymnymi.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Egipt: zabronione są następujące treści:
  • treści związane z nieruchomościami i inwestowaniem w nieruchomości;
  • treści związane z usługami edukacyjnymi;
  • treści związane z horoskopami, wróżbami, czarną magią i podobnymi tematami okultystycznymi;
  • treści zawierające obrazy alkoholu lub przedstawienia spożycia alkoholu.
 • Japonia: zabronione są miękkie okładki komiksów dla dorosłych.
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są następujące treści:
  • treści związane z nieruchomościami i inwestowaniem w nieruchomości;
  • treści związane z usługami edukacyjnymi;
  • treści związane z horoskopami, wróżbami, czarną magią i podobnymi tematami okultystycznymi;
Tytuł książki, nagłówek, niestandardowy tekst (jeśli jest dostępny) i obrazy

Tytuł książki, nagłówek, niestandardowy tekst lub obrazy muszą być odpowiednie i celnie prezentować reklamowaną książkę. Reklamy nie mogą zawierać:

 • treści zawierających grafiki wykorzystujące znaki ASCII;
 • logo Amazon, odniesień do Kindle Unlimited (KU) ani powiązanych stwierdzeń, takich jak „Free on Kindle” (Za darmo na Kindle) lub „Borrow Now” (Pożycz teraz);
 • tekstu napisanego w całości wielkimi literami lub w systemie notacji takim jak CaMel CaSe:
  • w celu utrzymania wysokiej jakości materiałów reklamowych Amazon zaleca, aby wielkość liter w nagłówku i niestandardowym tekście była zgodna z zasadami stosowanymi w przypadku zdań;
  • Amazon zezwala na używanie wielkich liter tylko wtedy, gdy okładka książki, tytuł, autor lub nazwa wydawcy na stronie szczegółów mają ten sam format lub gdy słowo jest znanym skrótem, takim jak DIY (zrób to sam) lub YA (młody dorosły);
 • treści emocjonalnie wycieńczających lub wykorzystujących (na przykład książka o wychowywaniu dziecka ze zrozpaczonym dzieckiem na obrazie);
 • nadmiernie często używanego wielokropka;
  • w nagłówku lub niestandardowym tekście można użyć maksymalnie trzech wielokropków: jednego na początku, jednego w środku i jednego na końcu; wielokropki należy sformatować jako trzy kolejne kropki (bez spacji przed i za nimi);
 • pełnych lub częściowych adresów e-mail lub internetowych, numerów telefonów, hashtagów, adresów w mediach społecznościowych ani kodów QR;
 • w pełni widocznych intymnych części ciała: genitaliów, kobiecych piersi i pośladków; wszystkie intymne części ciała muszą być zakryte ubraniem; patrz również: wytyczne dotyczące obrazów o charakterze seksualnym;
 • niedokończonych zdań;
 • błędów pisowni, gramatycznych ani interpunkcyjnych;
 • sformułowań wywierających presję, które u klientów tworzą poczucie pilności (np. „Nie przegap!”, „POŚPIESZ SIĘ — KUP TERAZ”);
 • ceny ani innych komunikatów cenowych w dowolnej części reklamy (na przykład „Teraz za jedyne 12,99 PLN” lub „Kup teraz za połowę ceny”);
 • przekleństw, w tym zamaskowanych lub ocenzurowanych;
 • zwrotów o niestosownym podtekście seksualnym lub obraźliwym podwójnym znaczeniu;
 • odniesień nawiązujących do kazirodczego związku uczuciowego lub związku uczuciowego z nieletnimi;
 • odniesień ani akronimów związanych z niektórymi praktykami seksualnymi (takimi jak alfa, BDSM, dominacja, uległość lub MMF);
 • odniesień do produktów i usług Amazon w nagłówku i niestandardowym tekście, jeśli nie są one zgodne z wytycznymi dotyczącymi używania marki — odniesień tych nie można prezentować w sposób, który mógłby spowodować pomylenie reklamy z reklamą Amazon;
 • znaków specjalnych ani symboli, w tym symboli własności intelektualnej (na przykład ©), chyba że są one częścią tytułu książki;
 • zdań kończących się rodzajnikami (na przykład „Sample Book, The”);
 • zdań zawierających wielokrotnie powtarzane lub niepotrzebne znaki interpunkcyjne (na przykład „!!!” lub „Przykładowa-książka”);
 • stwierdzeń dotyczących wysyłki.

3.4. Zdjęcie profilowe autora i logo wydawcy

Niektóre formaty reklam książek wymagają zdjęcia profilowego autora lub logo wydawcy, aby klienci mogli Cię zidentyfikować jako reklamodawcę.

Zdjęcie profilowe autora lub logo wydawcy muszą być czytelne i nie mogą zawierać:

 • dodatkowego tekstu innego niż imię i nazwisko lub inicjały autora, nazwa wydawcy bądź tytuł serii;
 • pełnych ani częściowych okładek książek;
 • elementów w formatach letterbox i pillarbox;
 • nieudolnie przyciętych obrazów.

Zdjęcia profilowe autora powinny obejmować wizerunek lub podobiznę autora, imię i nazwisko lub inicjały autora, tytuł serii bądź odpowiedni reprezentatywny obraz z reklamowanych książek.

Przykłady dopuszczalnych zdjęć profilowych autora i logo wydawcy:

Zdjęcie autora wypełniające całą ramkę

Zdjęcie autora

Autoportret autora wypełniający całą ramkę

Autoportret autora

Imię i nazwisko autora, nazwa wydawcy lub tytuł serii

Nazwisko autora

Inicjały autora, wydawcy lub serii

Inicjały autora

Postać z książki reprezentująca markę

Postać z książki

Symbol książki reprezentujący markę

Symbol książki

Przykłady niedopuszczalnych zdjęć profilowych autora i logo wydawcy:

Dodatkowy tekst inny niż imię i nazwisko lub inicjały autora, nazwa wydawcy bądź tytuł serii

Dodatkowy tekst inny niż nazwisko autora

Przycięty tekst

Przycięty tekst

Tekst za mały do odczytania

Tekst za mały do odczytania

Tekst za trudny do odczytania

Tekst za trudny do odczytania

Całe okładki książek

Całe okładki książek

Częściowe okładki książek

Częściowe okładki książek

Obrazy niewypełniające całej ramki

Obrazy niewypełniające całej ramki

Źle przycięte obrazy

Źle przycięte obrazy

3.5. Stwierdzenia i uzasadnienie

Jeśli w tekście reklamy umieścisz stwierdzenie, jego treść nie może być sprzeczna z informacjami znajdującymi się na stronie szczegółów produktu.

Stwierdzenia, nagrody lub wyróżnienia muszą być uzasadnione na stronie szczegółów produktu lub w reklamie przez podanie źródła i daty uznania. Na przykład stwierdzenie takie jak „Bestseller w USA” w nagłówku wymagałoby podania na stronie szczegółów produktu lub w reklamie informacji „Bestseller w USA, NY Times, marzec 2020 r.”, która nie mogłaby być starsza niż 18 miesięcy.

 • Przykładowe stwierdzenia, nagrody lub wyróżnienia, które wymagają uzasadnienia: bestsellerowe książki i serie, autor bestsellerów, nagradzana książka i nagradzany autor.
 • Stwierdzenia, nagrody lub wyróżnienia nie mogą być przedstawiane w sposób wprowadzający w błąd. Na przykład nie można umieścić w reklamie stwierdzenia „Najlepsza książka tego roku”, jeśli nagroda została przyznana w zeszłym roku.
 • Amazon nie wymaga dodatkowego uzasadnienia w odniesieniu do stwierdzeń, które znajdują się na okładce książki lub subiektywnych stwierdzeń odnoszących się do opinii lub których nie można obiektywnie udowodnić. Na przykład „Pokochasz XXX” lub „Poczujesz dopływ energii po przeczytaniu tej książki”.

Jeśli reklama dotyczy innego tytułu, nie może stwierdzać ani sugerować, że Twoja książka jest lepsza od innej książki, innego autora lub jej głównej postaci (na przykład nie zatwierdzimy sformułowania „większe napięcie niż w [tytuł innej książki]”).

3.6. Obrazy niestandardowe

Obrazy niestandardowe umożliwiają dołączanie atrakcyjnych obrazów przedstawiających książkę lub markę w odpowiednim kontekście lub na tle lifestylowym w reklamie. Obrazy nie mogą być sprzeczne ze stroną docelową, muszą mieć wysoką rozdzielczość i jakość, a także być wizualnie estetyczne. Obrazy nie mogą:

 • być obrazami pojedynczych okładek ani grup okładek przedstawionych na jednolitym lub przezroczystym tle;
 • być pojedynczym zdjęciem profilowym autora, logo wydawcy ani kombinacją kilku logo;
 • być jednym z wybranych obrazów książki;
 • zawierać ciasno rozmieszczonych, zbyt wielu, źle przyciętych ani nieczytelnych elementów;
 • zawierać dodatkowego tekstu innego niż naturalnie obecny na obrazie;
 • zawierać elementów w formacie letterbox lub pillarbox.

3.7. Opinie klientów

 • Opinie klientów muszą być odpowiednie dla wszystkich grup odbiorców.
 • Opinii wielu klientów nie można łączyć w jedną opinię.
Opinie klientów Amazon i opinie autorów

Zezwalamy na korzystanie z opinii klientów Amazon i opinii autorów. Opinie muszą spełniać następujące wymagania:

 • muszą oferować możliwość weryfikacji w części opisu książki lub opinii redakcyjnej na stronie szczegółów produktu,
 • nie mogą zawierać imienia ani nazwiska klienta,
 • muszą pozostać w formie pierwotnej (dozwolone jest skracanie z użyciem wielokropka),
 • nie mogą zawierać ocen ani ocen gwiazdkowych.
Opinie innych firm
 • Opinie redakcyjne są dozwolone i muszą się powoływać na pierwotne źródło w reklamie, takie jak „Co za wspaniała lektura — opinia redakcji NY Times”.
 • Opinie klientów są niedozwolone.

3.8. Język

Język reklamy musi być zgodny z językiem głównej witryny Amazon, na której będzie wyświetlana reklama.

Jeśli tytuł lub treść książki są w języku obcym, obowiązują następujące warunki:

 • Tytuł książki w reklamie i na stronie szczegółów produktu musi zawierać zastrzeżenie językowe, takie jak „The Book I Wrote (wydanie francuskie)” lub „Un Deux Trois (wydanie francuskie)”.
 • W stosownych przypadkach dostosowywalny nagłówek lub niestandardowy tekst musi być w języku głównej witryny Amazon, w której będzie wyświetlana reklama.
 • Jeśli to możliwe, tłumaczenie tytułu książki w języku lokalnym powinno znajdować się w sekcji tytułu książki, nagłówka lub niestandardowego tekstu.
Reklamy na ekranie blokady

Reklamy na ekranie blokady muszą zawierać informację o języku książki widoczną na okładce książki lub w niestandardowym tekście.

3.9. Wydarzenia sezonowe

Jeśli nagłówek lub niestandardowy tekst zawiera promocję na konkretne jednodniowe wydarzenie świąteczne, takie jak Halloween lub walentynki (np. „Wspaniała książka na walentynki?”), kampanie te muszą się rozpocząć w ciągu 8 tygodni poprzedzających wydarzenie i zakończyć w ciągu 24 godzin lub w rozsądnym terminie po wydarzeniu, w zależności od wydarzenia.

W przypadku wielodniowych wydarzeń sezonowych, takich jak Boże Narodzenie, upewnij się, że kampania zakończy się w rozsądnym terminie po wydarzeniu, np. po 7 dniach.

Jeśli przedłużysz kampanię po zakończeniu wydarzenia sezonowego, koniecznie zmodyfikuj nagłówek lub niestandardowy tekst, usuwając komunikaty, które już nie mają zastosowania.

4.0. Akceptacja książki

Wszystkie reklamowane książki muszą być odpowiednie dla ogółu odbiorców i zgodne z wytycznymi i zasadami akceptowania dotyczącymi reklam w Amazon Ads oraz ze wszystkimi przepisami, regułami i regulacjami, które mają zastosowanie do reklamodawcy, treści reklamowej i miejsca, w którym reklamy mogą się pojawić.

Amazon zezwala na reklamy książek w większości kategorii, o ile są one zgodne z ograniczeniami dotyczącymi treści określonymi w niniejszych zasadach. Aby ułatwić zapewnianie wszystkim klientom pozytywnych wrażeń, nakładamy dodatkowe ograniczenia na kategorie wymienione w tym punkcie.

4.1. Książki o narkotykach

Zasady podane w tym punkcie obejmują książki, których treść jest związana z narkotykami, ich zażywaniem oraz działaniami ich dotyczącymi.

Reklamy nie mogą:

 • zawierać obrazów przedstawiających narkotyki lub ich zażywanie,
 • zapewniać o leczeniu uzależnienia od narkotyków,
 • promować ani gloryfikować zażywania ani wykorzystywania narkotyków i związanych z nimi akcesoriów,
 • promować ani gloryfikować nadużywania legalnych środków odurzających ani leków na receptę,
 • promować handlu narkotykami,
 • zawierać zaleceń dotyczących przygotowywania i/lub spożywania narkotyków i związanych z nimi akcesoriów.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są treści książek, w tym obrazy, związane z narkotykami.

4.2. Książki o hazardzie

Zasady podane w tym punkcie obejmują książki o hazardzie z nurtu literatury faktu, takie jak samouczki do gier hazardowych lub porady i wskazówki dotyczące hazardu.

Sponsored Brands i Sponsored Products

Reklamy książek o grach hazardowych mogą być wyświetlane w ramach kampanii Sponsored Brands i Sponsored Products, o ile:

 • nie opisują zachowań związanych z uzależnieniem od hazardu ani do nich nie nawiązują;
 • nie negują ryzyka związanego z hazardem ani możliwości uzależnienia od hazardu;
 • nie zachęcają do hazardu ani go nie gloryfikują;
 • nie sugerują, że gra jest prosta i łatwo jest wygrać;
 • nie kojarzą hazardu z sukcesem społecznym, finansowym ani seksualnym;
 • nie promują hazardu ani nie przedstawiają go jako sposobu na rozwiązanie problemów finansowych.
Reklamy na ekranie blokady i rozwiązanie Sponsored Display

W reklamach na ekranie blokady i rozwiązaniu Sponsored Display (Grupy odbiorców) zabronione są następujące książki:

 • książki o hazardzie z nurtu literatury faktu.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są książki dotyczące hazardu.

4.3. Książki polityczne

Zasady podane w tym punkcie obejmują książki związane z wyborami lub politykami bądź książki, których głównym tematem jest polityka.

Dozwolone książki
 • Beletrystyka o tematyce politycznej.
 • Beletrystyka dotycząca polityki w ogólnym znaczeniu tego słowa lub nauk politycznych (na przykład książka historyczna o byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych lub książka o kształtowaniu się partii politycznej w ciągu ostatnich 100 lat).
Zabronione książki
 • Książki zawierające treści, które stanowią personalny atak na konkretną osobę kandydującą lub wybraną na stanowisko polityczne.
 • W trakcie kampanii wyborczej: książki o konkretnej partii lub kwestii politycznej bądź konkretnej osobie kandydującej na stanowisko polityczne.
Reklamy na ekranie blokady i rozwiązanie Sponsored Display

W reklamach na ekranie blokady i rozwiązaniu Sponsored Display (Grupy odbiorców) zabronione są następujące książki:

 • Książki o konkretnej partii lub kwestii politycznej bądź konkretnej osobie kandydującej na stanowisko polityczne (w tym autobiografie i wspomnienia).
Wymagania specyficzne dla regionu

Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są następujące treści:

 • książki o konkretnej partii lub kwestii politycznej bądź konkretnej osobie kandydującej na stanowisko polityczne.
 • treści mogące kwestionować lub krytykować tradycyjną kulturę arabską, arabską politykę bądź arabskich przywódców;
 • treści mogące zachęcać do niepokojów politycznych lub zakłócania porządku publicznego;
 • treści związane ze sporami politycznymi lub konfliktami zbrojnymi.

4.4. Książki religijne

Zasady podane w tym punkcie obejmują książki o treści religijnej.

Dozwolone książki
 • Książki niebeletrystyczne traktujące ogólnie o religii.
 • Beletrystyka z motywami religijnymi.
 • Książki niebeletrystyczne, których oś stanowi konkretna religia.
  • Słowa kluczowe muszą się odnosić do danej religii.
  • Targetowanie na produkt musi być bezpośrednio związane z tą religią.
Sponsored Products, Sponsored Brands i Sponsored Display

Targetowanie na produkt musi być bezpośrednio powiązane z promowanym produktem.

Reklamy na ekranie blokady i rozwiązanie Sponsored Display

W reklamach na ekranie blokady i rozwiązaniu Sponsored Display (Grupy odbiorców) zabronione są następujące książki:

 • Książki niebeletrystyczne o treści religijnej (takie jak święte pisma lub komentarze na ich temat).
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Egipt: zabronione są religijne produkty książkowe, w tym książki przedstawiające symbole związane z religiami.
 • Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Singapur i Szwecja: zabronione są treści związane ze scjentologią.
 • Singapur: obowiązują ograniczenia dotyczące treści religijnych zgodnie z wymogami prawa obowiązującymi w Singapurze.
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są teksty i treści religijne związane z ateizmem, pogaństwem lub politeizmem.

4.5. Romanse

Reklamy romansów mogą zawierać treści prowokacyjne tylko w stopniu minimalnym. Reklamy nie mogą zawierać nagości, jawnej seksualności, treści wyraźnie lubieżnych ani drażliwych słów i tytułów.

 • Wytyczne dotyczące obrazów zawiera poniższy punkt 6.5. Treści z podtekstem seksualnym.
Reklamy na ekranie blokady i rozwiązanie Sponsored Display

W reklamach na ekranie blokady i rozwiązaniu Sponsored Display (Grupy odbiorców) zabronione są następujące treści:

 • częściowa nagość (np. model z nagą klatką piersiową), która zajmuje większość miejsca na reklamę;
 • częściowa nagość, która obejmuje wyraźnie widoczną talię poniżej typowej wysokości.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Egipt: zabronione są: częściowa nagość, przedstawienia intymnego kontaktu oraz obrazy prowokujące seksualnie.
 • Japonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są: częściowa nagość i prowokacyjne treści.

4.6. Poradniki

Zasady podane w tym punkcie obejmują książki, których treść jest z natury intymna lub osobista. Poniższe kategorie książek są zabronione w reklamach na ekranie blokady i rozwiązaniu Sponsored Display (Grupy odbiorców).

Diety i odchudzanie

Książki odwołujące się do kontroli wagi, odchudzania lub innych kwestii związanych z wagą bądź sprzedawane w taki sposób, aby kierować uwagę na te tematy.

Problemy finansowe

Książki dotyczące problemów finansowych (lub sukcesów, jeśli sprzedaż opiera się na możliwości rozwiązania problemów finansowych), bankructwa i zmiany ścieżki zawodowej.

Problemy zdrowotne

Książki dotyczące osobistych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia seksualne, choroby przewlekłe, choroby o charakterze fizycznym i psychicznym, uzależnienia, odwyk i inne dolegliwości o delikatnym charakterze (np. nietrzymanie moczu i stany lękowe).

Zdarzenia z życia osobistego

Książki o problemach w związkach i z wychowywaniem dzieci, ciąży, sukcesach lub niepowodzeniach związanych z randkami, małżeństwie, rozwodzie oraz innych osobistych lub niefortunnych zdarzeniach z życia, np. o radzeniu sobie z żałobą i smutkiem.

Sponsored Products, Sponsored Brands i Sponsored Display

Targetowanie na produkt musi być bezpośrednio powiązane z promowanym produktem.

4.7. Poradniki o odchudzaniu

Reklamy nie mogą zawierać bezpośrednich zwrotów do klientów, takich jak „Masz nadwagę?”, ani nierealistycznych lub przesadzonych stwierdzeń, w tym takich, że:

 • samo przeczytanie książki spowoduje u klienta spadek wagi, bez potrzeby zwiększania aktywności fizycznej lub przestrzegania diety ograniczającej liczbę spożywanych kalorii;
 • każdy osiąga rezultaty lub są one trwałe;
 • sugerowanie utraty określonej masy ciała w określonym czasie;
 • nastąpi znaczna utrata masy ciała bez względu na to, co lub w jakich ilościach spożywa klient.
Sponsored Products, Sponsored Brands i Sponsored Display

Targetowanie na produkt musi być bezpośrednio powiązane z promowanym produktem.

Reklamy na ekranie blokady i rozwiązanie Sponsored Display

Książki, których głównym celem jest promowanie odchudzania, są zabronione w reklamach na ekranie blokady i w rozwiązaniu Sponsored Display (Grupy odbiorców).

5.0. Wytyczne dotyczące targetowania

Reklamy nie mogą być targetowane na dzieci ani się do nich odwoływać za pośrednictwem komunikatów, obrazów ani innych form targetowania.

Słowa kluczowe lub produkty, na które targetowane są reklamy, muszą być odpowiednie dla promowanego produktu. Reklamy nie mogą być targetowane na słowa kluczowe ani produkty, które mogą być odbierane przez kupujących jako obraźliwe, nietaktowne lub niepożądane.

Na przykład:

 • Targetowanie na produkt w przypadku książek o treści intymnej lub osobistej (np. książek o odchudzaniu, problemach medycznych lub religii bądź poradników) musi być bezpośrednio związane z promowaną książką.

6.0. Wytyczne dotyczące obrazów i filmów

Oprócz powyższych wymagań w przypadku obrazów i filmów reklamowych zastosowanie mają wymienione poniżej wytyczne dotyczące treści.

6.1. Jakość obrazu

 • Jeśli obraz zawiera obramowanie, musi być ono równomiernie rozłożone.
 • Obrazy muszą być wysokiej jakości, profesjonalne i atrakcyjne wizualnie.
 • Obrazy na ekranie blokady muszą mieć stosunek szerokości do między 0,6 a 1.
 • Obraz musi stanowić dwuwymiarowe przedstawienie promowanej książki.
 • Na obrazie może się znajdować tylko minimalna ilość tekstu.

6.2. Wytyczne dotyczące filmów

Wymagania dotyczące zasobów filmowych
Upewnij się, że film jest zgodny z następującymi wytycznymi:

 • Formaty letterbox lub pillarbox: filmy nie mogą zawierać pasków po żadnej stronie treści filmowej;
 • puste i czarne klatki na początku i końcu filmów są niedozwolone.

Wytyczne dotyczące treści
Filmy muszą być odpowiednie dla ogółu odbiorców oraz zawierać imię i nazwisko lub wizerunek autora, logo wydawcy bądź książkę, która wyraźnie przedstawia autora, wydawcę lub promowaną książkę. Filmy muszą być zgodne z naszymi zasadami.

Reklamy filmowe Sponsored Brands są automatycznie odtwarzane z wyciszonym dźwiękiem, który klient może włączyć kliknięciem. Dlatego zalecamy używanie filmów łatwych do zrozumienia i wzbudzających zainteresowanie nawet bez dźwięku.

Filmy bez ścieżek dźwiękowych są dopuszczalne, jednak:

 • klienci muszą mieć świadomość, że film nie ma dźwięku (np. reklama zawiera zastrzeżenie „brak dźwięku” lub nie występują w niej postaci, które wydają się mówić);
 • klienci muszą mieć możliwość zrozumienia filmu bez dźwięku.

Zdecydowanie zaleca się użycie transkrypcji lub napisów.

Dźwięk i tekst w filmie muszą być w języku podstawowym miejsca, w którym są wyświetlane.

Format i jakość filmu
Aby zapewnić klientom najwyższy komfort oglądania, filmy w reklamie nie mogą zawierać następujących elementów:

 • Rozmytych, niejasnych ani nierozpoznawalnych elementów wizualnych.
 • Elementów materiałów reklamowych, które zakłócają czytelność szablonów reklam, na przykład tagu Sponsorowane lub przycisku wyciszenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Szablony bezpiecznych stref filmów.
 • Opinii klientów (w tym oceny gwiazdkowe), nawet jeśli pochodzą z witryny Amazon.
 • Okazji, rabatów i innych promocji ze zniżkami.
 • Rozpraszających obrazów (np. błyskających, wirujących, migających lub pulsujących obiektów albo tekstów bądź przejść powodujących wysoki kontrast).
 • Rozpraszających , przenikliwych, nieoczekiwanych, gwałtownych lub zgrzytliwych dźwięków. Może to obejmować nagłe zmiany głośności, niezwykle wysokie głosy lub nieoczekiwane bądź nieistotne w danym kontekście dźwięki.
 • Nieczytelnego tekstu.
 • Dźwięku słabej jakości, takiego jak szum, trzaski, prawie niesłyszalne komunikaty lub ciche głosy, dźwięki o szybkim tempie, niesłyszalne, niejasne lub nierozpoznawalne;
 • Filmów o niskiej jakości lub rozdzielczości.
 • Wywierającego presję, wojowniczego lub przynaglającego języka mającego na celu nakłonienie klienta do kliknięcia lub kupna.

6.3. Alkohol, tytoń i narkotyki

Okładki książek, obrazy i filmy nie mogą prezentować stosowania alkoholu, tytoniu, narkotyków ani akcesoriów związanych z narkotykami.

Reklamy nie powinny gloryfikować zażywania alkoholu, tytoniu i narkotyków ani do tego zachęcać.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie:
  • Zabronione są obrazy alkoholu.
  • Zabronione są obrazy narkotyków i produktów powiązanych.

6.4. Broń

Broń obejmuje broń palną, miecze, kusze i inne przedmioty nieodłącznie związane z przemocą.

Reklamy mogą zawierać obrazy sprzętu wojskowego i pojazdów wojskowych (czołgów, samolotów, śmigłowców itp.).

Broń (w tym przedstawiona w sposób realistyczny i nierealistyczny broń palna, miecze, łuki i strzały itp.) nie może być:

 • skierowana w stronę klienta;
 • obsługiwana lub posiadana przez osobę niepełnoletnią;
 • przedstawiona w makabryczny sposób (np. pokryta krwią);
 • pokazana w brutalny, zastraszający sposób, np. podczas ranienia innej postaci;
 • wymierzona w postać.
Obraz książki
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Egipt, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie:
  Reklamy na ekranie blokady: oprócz powyższych ograniczeń zabraniamy przedstawiania obrazów broni siecznej, w tym noży i mieczy.

6.5. Treści z podtekstem seksualnym

Zasady zawarte w tej sekcji dotyczą zarówno obrazów przedstawiających ludzi, jak i kreskówek.

We wszystkich reklamach zabrania się pokazywania:

 • wyeksponowanych części ciała takich jak piersi lub pośladki;
 • scen przedstawiających osoby niepełnoletnie w kontekście seksualnym;
 • w pełni widocznych intymnych części ciała, takich jak genitalia, kobiece piersi i pośladki.
  • Reklamy mogą przedstawiać stroje częściowo odsłaniające ciało (modelki lub modele mogą pokazywać gołą skórę bez odsłaniania intymnych części ciała, ich zarysu lub symulacji), jeśli są one skromne i właściwe dla promowanego produktu lub usługi. Na przykład obraz przedstawiający kobietę w bikini może służyć do promowania bikini, ale nie można go używać do promowania samochodu, ponieważ w tym kontekście będzie niewłaściwy.
 • obrazów przedstawiających rozbieranie się w sugestywny sposób (np. zsuwanie ramiączka stanika lub ściąganie bielizny);
 • modeli w bieliźnie erotycznej, takiej jak pończochy i podwiązki, lub z akcesoriami takimi jak pejcze i łańcuchy;
 • prowokacyjnych scen z udziałem tulących się osób w sytuacji lub scenerii z podtekstem seksualnym (np. pod prysznicem lub na łóżku);
 • póz (w ubraniu lub bez) z podtekstem seksualnym, które naśladują pozycje seksualne lub stanowią aluzję do aktów seksualnych, takich jak rozkładanie nóg lub sugestywne poruszanie biodrami, któremu towarzyszy erotyczny lub namiętny wyraz twarzy;
 • alizji seksualnych w tekście, na obrazie lub w filmie.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Egipt: obrazy muszą być skromne i nie mogą zawierać treści prowokacyjnych pod względem seksualnym ani częściowej nagości.
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie:
  • Odsłonięta skóra: obrazy muszą być skromne i nie mogą zawierać treści prowokacyjnych pod względem seksualnym.

Przykłady dopuszczalnych i niedopuszczalnych okładek książek

Przykłady dopuszczalnych i niedopuszczalnych okładek książek
Reklamy na ekranie blokady i rozwiązanie Sponsored Display

Ze względu na uniwersalny charakter czytników e-booków Kindle i tabletów Fire, które mogą być używane przez wszystkich członków gospodarstwa domowego, w tym nieletnich, Amazon stosuje wyższą barierę dla treści reklamowych na tych urządzeniach.

Oprócz powyższego reklamy na ekranie blokady i w rozwiązaniu Sponsored Display (Grupy odbiorców) nie mogą przedstawiać następujących treści:

 • częściowa nagość (np. model z nagą klatką piersiową), która zajmuje większość miejsca na reklamę;
 • częściowa nagość, która obejmuje wyraźnie widoczną talię poniżej typowej wysokości;
 • wizualnie narzucające się obrazy lub teksty (dotyczy tylko reklam na ekranie blokady).

Zasady dotyczące reklamowania