Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące reklam na ekranie głównym Alexa

SPIS TREŚCI

1.0. Przegląd
2.0. Reklamy dotyczące rozrywki

1.0. Przegląd

Wszystkie treści reklamowe na ekranie głównym Alexa muszą być odpowiednie dla ogółu odbiorców oraz zgodne ze wszystkimi przepisami i regułami obowiązującymi w przypadku reklamodawcy, treści reklamowych oraz lokalizacji, w których mogą się pojawić. Reklamy na ekranie głównym Alexa muszą być zgodne z obowiązującymi Wytycznymi i zasadami akceptowania dotyczącymi usługi Amazon Ads.

2.0. Reklamy dotyczące rozrywki

Reklamy dotyczące treści rozrywkowych, które organizacje zajmujące się klasyfikowaniem treści uznały za odpowiednie dla dorosłych, są akceptowalne, przy czym:

 • Treści zawarte w materiałach reklamowych muszą być odpowiednie dla wszystkich grup odbiorców.
 • Materiał reklamowy musi zawierać ocenę treści (np. TV-14), jeśli kieruje odbiorców bezpośrednio do filmu.
 • Zdecydowanie zalecamy dołączanie oceny treści do wszystkich multimediów ocenionych jako odpowiednie dla grup odbiorców w wieku 12/13 lat lub starszych.

3.0. Dopuszczalność treści reklamy

3.1. Treści dla dorosłych

Zabraniamy umieszczania w reklamach treści wywołujących duże emocje, kontrowersyjnych lub przeznaczonych dla dorosłych odbiorców. Urządzenia Echo są najczęściej umieszczane w salonie lub bawialni, gdzie przebywają dzieci. Wszystkie reklamy muszą być odpowiednie dla wszystkich grup odbiorców.

Niedozwolone są reklamy filmów i programów, nawet jeśli obraz lub materiał reklamowy jest bezpieczny dla osób niepełnoletnich, jeśli film lub program zawiera następujące treści: pornografia, miękka pornografia, erotyka, randki dla dorosłych, treści seksualne, programy na temat usług towarzyskich i prostytucji i inne podobne tematy przeznaczone dla osób dorosłych.

Niedozwolone są produkty przeznaczone tylko dla dorosłych i produkty z ograniczeniami wiekowymi oraz filmy dla widzów powyżej 17 roku życia i gry wideo tylko dla dorosłych, na przykład z oceną odpowiednio NC-17 lub AO albo z jej lokalnym odpowiednikiem.

3.2. Alkohol, narkotyki i tytoń

Niedozwolone są reklamy programów, które stanowią zachętę do spożywania alkoholu lub palenia tytoniu bądź promują lub gloryfikują takie zachowania, przedstawiają nadmierne spożycie alkoholu, zażywanie nielegalnych narkotyków lub nadużywanie legalnych narkotyków, koncentrują się na uzależnieniu lub zniechęcają do abstynencji bądź trzeźwości. Dotyczy to również obrazów, które koncentrują się na korzystaniu z tych produktów.

3.3. Nienawiść i nietolerancja

Zabraniamy wszelkich przejawów nienawiści i nietolerancji, w tym używania symboli z nimi powiązanych. Dotyczy to gróźb, treści o charakterze nadużycia lub nękania oraz treści nakłaniających do przemocy lub nietolerancji bądź występujących przeciwko grupie chronionej lub ją dyskryminujących (ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek lub inną cechę).

Zabraniamy stosowania materiałów reklamowych zawierających symbole związane z kontrowersyjnymi organizacjami, grupami opartymi na nienawiści lub ruchami politycznymi. Na przykład swastyki lub obrazy związane z organizacjami głoszącymi rasistowskie ideologie, takimi jak Ku Klux Klan.

3.4. Osoby niepełnoletnie

Niedozwolone są treści lub wizerunki osób niepełnoletnich (bądź osób, które wydają się być niepełnoletnie) będących w niebezpieczeństwie albo w innych sytuacjach dotyczących dorosłych, niebezpiecznych lub seksualnych. Na przykład dotyczy to osób niepełnoletnich:

 • w ubraniach dla dorosłych lub w prowokacyjnych ubraniach;
 • w sytuacjach dotyczących dorosłych lub związanych z udziałem w nielegalnej działalności, takich jak przebywanie w pobliżu broni palnej lub innej broni, obsługiwanie broni, przebywanie w pobliżu wybuchów, spożywanie alkoholu lub narkotyków bądź palenie tytoniu;
 • w sytuacjach, które mogą być sprzeczne z ustalonymi sprawdzonymi metodami dbania o bezpieczeństwo dzieci (np. dzieci przebywające w pojazdach bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub podczas jazdy na rowerze bez kasków);
 • bez nadzoru osoby dorosłej w miejscach lub sytuacjach, w których nie mogą bezpiecznie o siebie zadbać (np. na basenie, podczas przechodzenia przez ruchliwe ulice lub w pobliżu niebezpiecznego sprzętu).

3.5. Polityka

 • Zabraniamy reklamy politycznej, takiej jak kampanie na rzecz polityków lub partii politycznych bądź przeciwko nim oraz kampanie związane z wyborami. Treści związane z kwestiami politycznymi poruszanymi w ramach debaty publicznej są również zabronione.
 • Zabraniamy treści reklamowych dotyczących zdarzeń wywołujących duże emocje, takich jak klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, masowe tragedie lub śmierć osób publicznych.
 • Dozwolone są programy na tematy polityczne zawierające fikcyjne treści.
 • Dozwolone są programy oparte na faktach dotyczące szeroko pojętej polityki, historii lub nauk politycznych bądź zawierające bieżące lub historyczne komentarze z obiektywnego, akademickiego lub dwupartyjnego punktu widzenia.

3.6. Religia

 • Zabraniamy treści reklamowych, które promują, popierają, znieważają lub dyskredytują jakąkolwiek religię.
 • Dozwolone są programy, które dotyczą więcej niż jednej religii bądź religii lub duchowości w ogóle.
 • Dozwolone są programy zawierające fikcyjne treści z motywami religijnymi lub odnoszące się do religii.

3.7. Orientacja seksualna (LGBTQ+)

Niedozwolone są:

 • tytuły, które zawierają twierdzenia, że tożsamość płciowa jest zaburzeniem psychicznym lub psychologicznym.
 • tytuły promujące leczenie lub zmienianie tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej.
 • tytuły zachęcające do nienawiści lub nietolerancji wobec członków społeczności LGBTQ+.

3.8. Odchudzanie

 • Dozwolone są reklamy dotyczące ogólnej tematyki zdrowotnej i wellness.
 • Reklamy programów, które dotyczą przede wszystkim utraty wagi, są zabronione.

3.9. Inne nieodpowiednie treści

Zabraniamy treści wywołujących duże emocje, kontrowersyjnych lub przeznaczonych dla dorosłych odbiorców.

3.10. Goła skóra i nagość, prowokacyjne pozy

Urządzenia Echo są najczęściej umieszczane w salonie lub bawialni, gdzie przebywają dzieci, dlatego wszystkie reklamy muszą być odpowiednie dla wszystkich grup odbiorców.

Reklamy nie mogą zawierać w pełni widocznych intymnych części ciała: genitaliów, kobiecych piersi ani pośladków.

Reklamy nie mogą zawierać seksualnie prowokacyjnych obrazów ani odniesień, w tym między innymi:

 • ludzi w pozach naśladujących pozycje seksualne bądź nawiązujących do aktywności seksualnej, w ubraniach lub bez nich;
 • seksualnie sugestywnych póz, takich jak rozchylanie nóg lub podkreślanie linii bioder wraz z kuszącym lub seksualnie sugestywnym wyrazem twarzy;
 • póz takich jak kładzenie dłoni na biodrach lub chwytanie za włosy w połączeniu z seksualnie sugestywnym wyrazem twarzy;
 • zwracania nadmiernej uwagi na części ciała takie jak piersi lub pośladki (na przykład eksponowanie piersi lub przesadne skupianie się na dekolcie);
 • wyrazów twarzy ani ekspresji ciała wskazujących na orgazm;
 • scen sugestywnego rozbierania się, np. zsuwanie ramiączka stanika lub ściąganie bielizny;
 • modelek w bieliźnie erotycznej, takiej jak pończochy, podwiązki i pasy do pończoch, lub z akcesoriami, takimi jak pejcze i łańcuchy;
 • aluzji seksualnych w tekście lub obrazie.

3.11. Przemoc, krew, makabryczne obrazy i inne przerażające treści

Dozwolone są niewielkie ślady krwi pojawiające się jako kontekst bez dodatkowych elementów przedstawiających przemoc, rozlew krwi lub makabryczne obrazy (takie jak ćwiartowanie).

Zabraniamy reklam zawierających następujące elementy:

 • Nadmiernie przerażające obrazy, przemoc, brutalność lub makabryczne sytuacje, na przykład sceny tortur, okaleczeń lub rozczłonkowania, obrazowe widoki zwłok lub postaci, które mają otwarte rany, nadmiernie krwawią lub są atakowane bronią.
 • Wyraźne odniesienia do gwałtu lub molestowania seksualnego oraz obrazy sugerujące albo przedstawiające gwałt lub molestowanie seksualne są zabronione.

3.12. Broń

Dozwolone jest przedstawianie realistycznej broni palnej, pod warunkiem że nie jest ona:

 • skierowana bezpośrednio w stronę postaci w sposób zastraszający,
 • pokazana podczas celowania w inną osobę (w tym z użyciem celownika),
 • skierowana w stronę klienta,
 • pokazana w momencie wystrzału lub po jej użyciu (np. pociski wylatujące z broni, dym lub inne pozostałości wystrzału widoczne w pobliżu lufy),
 • obsługiwana przez osobę niepełnoletnią.

Zezwalamy na pozbawione przemocy obrazy nierealistycznej wymyślonej broni palnej, w tym broni z gatunku fantasy/sci-fi, takiej jak pistolety promieniowe i fazery.

4.0. Dopuszczalność tekstu reklamowego

4.1. Wielkość liter

 • W tytule i opisie w skrócie szczegółów nie wolno losowo używać wielkich liter.
 • Zezwalamy na używanie wielkich liter w ten sposób tylko w przypadku odwoływania się do programów lub nazw własnych, zarówno w tytule produktu, jak i w skrócie szczegółów.
 • Tekst reklamowy pisany wersalikami może być używany tylko w tytule w skrócie szczegółów, gdy jest używany w przypadku akronimów (np. „USA”) lub, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do tytułu programu (np. „Tajemnica NIMH”).

4.2. Stwierdzenia

Stwierdzenia dotyczące obrazu (takie jak „zawiera materiały dodatkowe” lub „wersja rozszerzona”) muszą być zgodne z jego przekazem lub opisem.

4.3. Gramatyka i interpunkcja

Reklamy muszą być poprawne gramatycznie i nie mogą zawierać wykrzykników w tytule produktu, o ile nie są jego częścią.

4.4. Język

Reklamy muszą być w języku podstawowym miejsca, w którym są wyświetlane.

4.5. Czytelność

Tytuł programu musi być zawsze czytelny.

4.6. Spersonalizowany tekst reklamowy

Niedozwolony jest tekst reklamowy używający spersonalizowanego języka (np. z zaimkami „Ty” i „Twój”), który może zostać błędnie odebrany przez klienta tak, jakby reklama zwracała się bezpośrednio do niego.

4.7. Wulgaryzmy i ordynarny język

Zabraniamy używania nieprzyzwoitego, wulgarnego lub obscenicznego języka, języka zawierającego przekleństwa (w tym ukryte, np. ku*wa lub WTF), obrazowego lub sugestywnego języka, dwuznacznych wyrażeń bądź nawiązań skatologicznych.

4.8. Tekst reklamowy odwołujący się do emocji lub przygnębiający

Tekst reklamowy odwołujący się do emocji lub przygnębiający jest zabroniony.

Zasady dotyczące reklamowania