WEBINAR

Zwiększanie globalnej obecności przy użyciu reklam

Reklamy pomagają dotrzeć do klientów na całym świecie i wzbudzić ich zainteresowanie. Mogą się jednak pojawić pytania. Czy łatwo to zrobić? Czy jest to możliwe, jeśli nie znam biegle dwóch, pięciu czy dziesięciu języków? Podczas tego webinaru wyjaśniamy, jak wygląda proces reklamowania się na skalę międzynarodową. Rozpoczniemy od podstaw, czyli przygotowania konta, a następnie zaprezentujemy funkcje, które upraszczają tworzenie i optymalizację kampanii.

Poziom: średnio zaawansowani

Odpowiedni, jeśli spełniasz następujące kryteria:

  • Jesteś sprzedawcą (zarejestrowanym lub niezarejestrowanym w Amazon Brand Registry), dostawcą, autorem lub projektantem Merch.
  • Sprzedajesz już produkty w co najmniej jednym innym kraju.
  • Masz już uruchomioną co najmniej jedną kampanię Sponsored Products na rynku krajowym.
×

Obecnie występują problemy techniczne. Spróbuj ponownie później.

rynek

Określ nowe regiony, w których możesz się reklamować

Sponsored Products

Przygotuj się na święta i wydarzenia regionalne oraz lokalne

Uproszczenie

Pozbądź się niepewności przy tworzeniu kampanii międzynarodowych

Statystyki

Twórz materiały reklamowe wzbudzające zainteresowanie grup odbiorców z różnych krajów

Ten webinar obejmuje również demonstrację oraz sesję pytań i odpowiedzi ze specjalistą ds. reklamy.