Statystyki kategorii: zainteresowanie technologią bezprzewodową nadal rośnie

Autor: Francesco Maria Pio Rugna, kierownik ds. analityki i mediów, oraz Ashton Brown, twórca dokumentacji technicznej

Każdego roku badacze firmy Amazon analizują trendy zakupowe klientów na poziomie kategorii, aby uzyskać praktyczne statystyki, dzięki którym reklamodawcy mogą świadomie tworzyć strategie marketingowe.

Najważniejsze informacje:

W ciągu ostatniego roku zaczęliśmy polegać na technologii w większym stopniu niż w poprzednich latach. Dowody na utrzymujące się zainteresowanie technologiami obserwujemy w witrynie Amazon.it (Włochy). Po przeanalizowaniu statystyk zauważyliśmy, że klienci prezentują trzy zachowania, które omawiamy bardziej szczegółowo w tym artykule:

  • Klienci zawężają swoje preferencje zakupowe do najpopularniejszych marek telefonów bezprzewodowych.
  • 48% klientów kategorii Telefony bezprzewodowe dokonuje również zakupu produktów z innych kategorii w witrynie Amazon.it
  • Od 12% do 15% nowych klientów odwiedza kategorię Telefony bezprzewodowe w listopadzie i grudniu

W tym artykule omówimy zachowania zakupowe klientów dotyczące kategorii Telefony bezprzewodowe. W tym celu na podstawie danych zebranych od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku dokonamy analizy zachowań w ramach segmentu Urządzenia bezprzewodowe w witrynie Amazon.it. Przyjmując kategorię Telefony bezprzewodowe za punkt odniesienia, przeanalizowaliśmy tempo wzrostu rok do rok w tej kategorii, a także jak wypada ona na tle podobnych kategorii (Akcesoria bezprzewodowe, Urządzenia do noszenia, Urządzenia bezprzewodowe Bluetooth i Elektronika samochodowa).

1. Telefony bezprzewodowe nadal cieszą się największym zainteresowaniem klientów, podczas gdy podobne kategorie odnotowują wzrost sprzedaży rok do roku

W momencie naszej analizy kategoria Telefony bezprzewodowe odnotowuje największą sprzedaż w ramach segmentu Urządzenia bezprzewodowe. Podczas gdy sprzedaż w kategorii Telefony bezprzewodowe utrzymuje się na wysokim poziomie, niektóre z pozostałych kategorii obserwują przyspieszony wzrost. Jedną z kategorii, w których nastąpił szybszy wzrost sprzedaży, jest na przykład kategoria Urządzenia do noszenia, która osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu tempa wzrostu sprzedaży w segmencie Urządzenia bezprzewodowe.

Wyniki kategorii Urządzenia do noszenia w okresie od września 2020 r. do sierpnia 2021 r. w witrynie Amazon.it

Nr 1

Pozycja w rankingu sprzedaży w kategoriach segmentu Urządzenia bezprzewodowe

Nr 6

Pozycja w rankingu tempa wzrostu sprzedaży wśród kategorii segmentu Urządzenia bezprzewodowe

30–40%

Wolniejszy wzrost sprzedaży niż w przypadku innych kategorii w segmencie Urządzenia bezprzewodowe

2. Najpopularniejsze marki coraz bardziej zyskują na atrakcyjności w oczach klientów

W kontekście świadomości marki ważne jest, aby zrozumieć, jak najpopularniejsze marki wypadają na tle pozostałych marek pod względem przychodów ze sprzedaży rok do roku. W analizowanym okresie najpopularniejsze marki w kategorii Telefony bezprzewodowe zwiększyły udział w sprzedaży w stosunku do pozostałych marek, zarówno w witrynie Amazon, jak i poza nią.

3. 48% klientów kategorii Telefony bezprzewodowe dokonuje również zakupu produktów z innych kategorii w witrynie Amazon.it

Klienci dokonujący zakupów w kategorii Urządzenia bezprzewodowe bardzo często zakupują w tym samym czasie produkty w innych kategoriach w witrynie Amazon.it. Około 48% nowych kupujących w kategorii Telefony bezprzewodowe nabywa produkty z innych kategorii w witrynie Amazon.it (w ramach kategorii Urządzenia bezprzewodowe i poza nią) przed zakupem w kategorii Telefony bezprzewodowe. Dla porównania zakupy w ramach wielu kategorii stanowią zazwyczaj średnio 70% zakupów, co może oznaczać, że rynek Amazon.it wciąż dojrzewa.

Odsetek nowych klientów, którzy dokonali zakupu w ramach innych kategorii na Amazon.it przed odwiedzeniem kategorii Telefony bezprzewodowe

48%

4. Klienci zwykle odwiedzają kategorię Urządzenia do noszenia podczas Black Friday / Cyber Monday

Z naszej analizy wynika, że od 12% do 15% klientów odwiedza kategorię Telefony bezprzewodowe (dokonuje pierwszego zakupu w roku kalendarzowym) w listopadzie i grudniu, czyli średnio około 2 razy więcej niż w jakimkolwiek innym momencie w roku. Ze względu na wysoką sezonowość, która jest cechą tej kategorii, reklamodawcy powinni rozważyć tworzenie kampanii reklamowych, które budują świadomość marki w sezonach poza szczytem, co może pomóc w zwiększeniu skuteczności w szczycie sezonu zakupowego.

Reklamodawcy mogą zwiększyć zasięg i świadomość marki poprzez prowadzenie kampanii na zasadzie ciągłej obecności, które mogą pomóc klientom znaleźć potrzebne produkty.

Odsetek klientów, którzy odwiedzili kategorię Telefony bezprzewodowe w listopadzie i grudniu

12–15%