Cztery taktyki reklamodawców ułatwiające przyspieszenie wzrostu sprzedaży

Autor: Raghvendra Mani, menedżer ds. analityki i mediów

W ostatnim badaniu przeprowadzonym w pięciu krajach z grupy EU5 (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) dowiedzieliśmy się, że są cztery kluczowe obszary, które wykorzystywali najskuteczniejsi reklamodawcy w latach 2013–2020, aby pomóc zwiększyć liczbę zerknięć i przyspieszyć wzrost sprzedaży.

Najważniejsze informacje:

Przeanalizowaliśmy około 3000 marek, które już reklamowały się w sklepie Store Amazon i rozszerzyły zasięg o nowe regiony, a w szczególności o kraje z grupy EU5 (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) w latach 2013–2020. W przypadku każdego reklamodawcy przyjęliśmy premierę kampanii Sponsored Products jako datę bazową, a następnie zmierzyliśmy skumulowaną sprzedaż i liczbę zerknięć w miesiącach 0–6 i 7–12. Korzystając z tych danych, stworzyliśmy pięć grup, a następnie porównaliśmy grupę 1 (reklamodawcy o największej liczbie zerknięć i najwyższym procentowym wzroście sprzedaży) z grupą 5 (reklamodawcy o najmniejszej liczbie zerknięć i najniższym procentowym wzroście sprzedaży).

Zbadaliśmy, które działania doprowadziły do tego, że grupa 1 odnotowała średnio o 16,4 raza wyższy wzrost sprzedaży oraz o 3,8 raza większą liczbę zerknięć w ujęciu rok do roku.

Indeksowane wyniki — wskaźniki sukcesu
(Punkt odniesienia — grupa 5)

Wzrost sprzedaży

Wzrost sprzedaży. Grupa 1: 16,4; Grupa 2: 6,8; Grupa 3: 2,3; Grupa 4: 2,7; Grupa 5: 1.

Wzrost liczby zerknięć

Wzrost liczby zerknięć. Grupa 1: 3,8; Grupa 2: 3; Grupa 3: 1; Grupa 4: 1; Grupa 5: 1.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zbieraliśmy dane, zobacz sekcję „Metodologia” na końcu tego artykułu.

1. Najskuteczniejsi reklamodawcy stosują kampanie Sponsored Products i Sponsored Brands oraz mają więcej opinii klientów

Statystyki

W analizowanym przedziale czasowym ponad 80% reklamodawców należących do grupy 1 odnotowało wzrost liczby opinii klientów. Ponadto reklamodawcy z grupy 1 prowadzili kampanie Sponsored Products i Sponsored Brands przez większą medianę liczby tygodni niż inni reklamodawcy.

Rekomendacje

Jeśli jesteś dostawcą: Skorzystaj z programu Amazon Vine. Ten program powstał, aby dostarczyć klientom więcej informacji, w tym szczerych i obiektywnych opinii niektórych najbardziej zaufanych recenzentów Amazon.

Jeśli jesteś sprzedawcą: Zarejestruj się w Amazon Brand Registry i skorzystaj z programu wczesnego opiniowania, aby pomóc w zwiększeniu liczby opinii o swoich produktach.

2. Najskuteczniejsi reklamodawcy prowadzą kampanie przez cały rok

Statystyki

Kampanie oparte na ciągłej obecności mogą przyczynić się do poprawy skuteczności kampanii, ponieważ z czasem do algorytmów trafia więcej statystyk umożliwiających usprawnienie. Reklamodawcy z grupy 1 prowadzą kampanie Sponsored Products, które są stale aktywne przez okres średnio 3 razy dłuższy niż kampanie reklamodawców w niższych grupach.

Reklamy oparte na ciągłej obecności są najskuteczniejsze, gdy taktyki dotyczące świadomości, rozważania zakupu i konwersji są realizowane razem. Taktyki dotyczące świadomości i rozważania zakupu, takie jak reklamy displayowe wyświetlane za pomocą Amazon DSP, mogą pomóc zachęcić nowych klientów do przejścia w dół lejka, a taktyka konwersji, taka jak remarketing wyświetleń, może ułatwić im podjęcie decyzji o zakupie.

Rekomendacje

W przypadku sprzedaży produktów w wielu krajach reklamodawcy powinni brać pod uwagę okresy szczytu sezonu i pozostałe w każdym kraju osobno. Wielu reklamodawców, w tym ci najskuteczniejsi, inwestuje w kampanie oparte na ciągłej obecności w okresach poza szczytem i uruchamia reklamy sezonowe w okresach szczytowych. Aby maksymalnie usprawnić planowanie kampanii (w każdym regionie), należy rozważyć kampanię opartą na ciągłej obecności poza szczytem i dostosować reklamy w okresach szczytu do sezonowych kalendarzy w poszczególnych regionach.

3. Najskuteczniejsi reklamodawcy używają wykluczających słów kluczowych

Podczas uruchamiania kampanii w nowym regionie międzynarodowym skuteczniejsze były słowa kluczowe dostosowane do lokalizacji.

Wykluczające słowa kluczowe to słowa lub frazy, które uniemożliwiają wyświetlanie reklamy na stronach wyników wyszukiwania zakupów, które nie są zgodne z celami dotyczącymi skuteczności. Używanie właściwych słów kluczowych i unikanie wykluczających słów kluczowych może pomóc klientom znaleźć Twoje produkty podczas wyszukiwania.

Oto przykład działania wykluczających słów kluczowych:

Katalog ASIN-ówWykluczające słowa kluczoweUzasadnienie
Meble zewnętrzneMeble do jadalniReklama nie pojawi się, gdy kupujący będą szukać mebli do jadalni
Pokrowce na meble zewnętrznePokrowce na sofyReklama nie pojawi się, gdy kupujący będą szukać pokrowców na sofy
Huśtawki zewnętrzne i sofySofy w kampaniach promujących huśtawkiReklamy promujące linię sof nie będą wyświetlane obok reklam z kampanii promujących huśtawki zewnętrzne

Rekomendacje

Podczas uruchamiania kampanii na nowych rynkach można pozyskiwać słowa kluczowe z opinii o produktach. Użyj dopasowania do wyrażenia, aby dotrzeć do dużych grup odbiorców, i zrównoważ je dopasowaniem dokładnym, aby poprawić dostrzegalność produktu. Testuj, poznawaj i optymalizuj słowa kluczowe dotyczące Twoich produktów.

Reklamodawcy, którzy mają dostęp do konsoli reklamowej Amazon, mogą korzystać z narzędzia do lokalizacji słów kluczowych, aby przetłumaczyć je na preferowany język kraju z grupy EU5. Pomaga to usunąć bariery językowe, które w przeszłości mogły utrudniać uruchamianie kampanii z targetowaniem ręcznym w innym regionie. Aby rozpocząć, reklamodawcy mogą przejść do konsoli reklamowej, uruchomić nową kampanię, wybrać targetowanie ręczne i przewinąć do sugerowanych słów kluczowych. Pod każdym sugerowanym słowem kluczowym zobaczą tam odpowiednie tłumaczenie.

4. Najskuteczniejsi reklamodawcy łączą reklamy z rozwojem lokalnym i wprowadzaniem produktów na rynek

Statystyki

Przeprowadzone przez CPC Strategy badanie zachowań kupujących Amazon w 2018 roku wykazało, że 80% klientów w witrynie Amazon korzysta z niej w celu odkrywania nowych produktów i marek1. Badanie pokazało również, że wczesne reklamowanie w nowych regionach może pomóc w odkrywaniu produktów i w efekcie zwiększyć sprzedaż produktów.

84% badanych reklamodawców, którzy zdecydowali się skorzystać z kampanii Sponsored Products lub Sponsored Brands, aby wesprzeć wprowadzenie produktu na rynek lub w nowym regionie, odnotowuje wzrost sprzedaży w ciągu pierwszego roku. Reklamodawcy z grupy 1 rozpoczynają swoją pierwszą kampanię Sponsored Products średnio w ciągu 6 dni od wejścia do nowego regionu. Ci reklamodawcy często też szybciej niż pozostali włączają inne produkty reklamowe (Sponsored Brands). W przypadku grupy 1 mediana liczby dni, jaką zajmuje uruchomienie kampanii Sponsored Brands, wynosi 40.

Rekomendacje

Po uruchomieniu swojej pierwszej kampanii ucz się z nami nadal. Porozmawiaj z naszymi specjalistami i weź udział w naszych webinarach dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Dotyczą one targetowania, budżetów i stawek, słów kluczowych i raportowania oraz pozwalają przeszkolić się w zakresie poprawy skuteczności w usłudze Amazon Ads.

Przed dodaniem produktów do sklepu Amazon Store warto rozważyć użycie treści A+, aby zaprezentować historię marki i cechy produktu, korzystając z bogatych tekstów i obrazów na stronie szczegółów Amazon. Budowanie marki w witrynie Amazon może pomóc zwiększyć liczbę konwersji, a także ruch i sprzedaż.

Metodologia

Przeanalizowaliśmy informacje o około 3000 reklamodawcach w kategorii tzw. produktów twardych sprzedawanych poza krajami pochodzenia i objęliśmy badaniem co najmniej trzy spośród pięciu krajów (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) od 2013 do 2020 roku. W przypadku tego badania wykluczyliśmy reklamodawców pochodzących z Chin.

Zsumowaliśmy łączną sprzedaż i liczbę zerknięć dla każdego reklamodawcy w miesiącach 0–6 i 7–12 po uruchomieniu kampanii Sponsored Products. Potem uzyskaliśmy wynik złożony, mierząc wzrost sprzedaży i liczby zerknięć pomiędzy tymi dwoma okresami. Następnie za pomocą algorytmów uczenia maszynowego określiliśmy najlepsze strategie reklamowe i dotyczące sprzedaży detalicznej, które odpowiadały lepszym wynikom złożonym.

Co decyduje o przydzieleniu reklamodawców do poszczególnych grup?
Użyliśmy algorytmów uczenia maszynowego, aby automatycznie zaklasyfikować reklamodawców do grup na podstawie ich atrybutów związanych z reklamowaniem i sprzedażą detaliczną.

Grupa 1

Grupa 1: 9%

Grupa 2

Grupa 2: 14%

Grupa 3

Grupa 3: 53%

Grupa 4

Grupa 4: 10%

Grupa 5

Grupa 5: 14%

Jak działa grupowanie?
Stworzyliśmy binarny wynik złożony za pomocą kombinacji zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS), wzrostu rok do roku sprzedaży detalicznej i liczby wyświetleń strony produktu. Reklamodawców, którzy znaleźli się w pierwszych 50% we wszystkich trzech składnikach oznaczyliśmy jako „jeden”, a pozostałych jako „zero”. Następnie zastosowaliśmy klasyfikator XGBoost, aby określić, które cechy i z którymi wagami najlepiej przewidują te etykiety. W tym celu przeanalizowaliśmy działania związane z reklamowaniem lub sprzedażą detaliczną jako cechy, takie jak intensywność wykorzystania produktów reklamowych i ich kompozycja, czas wsparcia reklamowego, taktyka targetowania, materiały reklamowe i miejsca docelowe, liczba opinii i oceny klientów, odsetek produktów z wysokiej jakości stronami produktów, typy produktów promowanych w reklamach itp.

Korzystając ze zidentyfikowanych cech i wag wymienionych powyżej, zastosowaliśmy algorytm grupowania k-medoidów, aby zaklasyfikować reklamodawców do odpowiednich grup. Reklamodawców sklasyfikowaliśmy na podstawie podejmowanych przez nich działań, a nie według składników ich wyniku złożonego. Następnie uszeregowaliśmy ostateczne grupy według ich wyników złożonych od najwyższego do najniższego.