3 taktyki używane przez reklamodawców artykułów spożywczych mające na celu rozwój firmy w witrynie Amazon.jp

Autorzy: Kazuya Murayama, kierownik ds. mediów i analityki, oraz Ashton Brown, twórca dokumentacji technicznej

W badaniu przeprowadzonym w 2020 roku na 400 markach z kategorii Artykuły spożywcze w witrynie amazon.jp (Japonia) porównaliśmy strategie reklamowe najskuteczniejszych i mniej skutecznych reklamodawców. Następnie wykorzystaliśmy to porównanie do opracowania przydatnych statystyk, które reklamodawcy mogą wykorzystać w celu poprawy wskaźnika wzrostu nowych klientów marki w ujęciu rok do roku.

Najważniejsze informacje:

W tym badaniu przeanalizowaliśmy ponad 400 marek w kategorii Artykuły spożywcze prowadzących działalność w witrynie amazon.jp (Japonia) od stycznia do grudnia 2020 r. Na potrzeby analizy podzieliliśmy marki z kategorii Artykuły spożywcze na cztery grupy. Grupa 1 była najlepsza, a Grupa 4 najgorsza pod względem wskaźnika wzrostu nowych klientów marki w ujęciu rok do roku (NTBGR).

Z naszej analizy wynika, że najbardziej skuteczni reklamodawcy z kategorii Artykuły spożywcze (Grupa 1) zyskiwali 1,3 razy wyższy wskaźnik NTBGR niż mniej skuteczni (Grupa 4).

Najskuteczniejsi reklamodawcy

1,3 razy

Wyższy wskaźnik wzrostu liczby nowych klientów marki rok do roku

Aby udostępnić reklamodawcom przydatne statystyki umożliwiające podjęcie działań, wykorzystaliśmy uczenie maszynowe do przeanalizowania ponad 40 atrybutów dotyczących reklam i mediów, które w większym lub mniejszym stopniu wpływają na wskaźnik NTBGR. Następnie określiliśmy, które atrybuty mają największy pozytywny wpływ na NTBGR.

W tym artykule przedstawiamy statystyki i sprawdzone metody dotyczące kluczowych atrybutów lub strategii przez ilościowe określenie stopnia, w jakim najskuteczniejsi reklamodawcy z kategorii Artykuły spożywcze (Grupa 1) i mniej skuteczni reklamodawcy z kategorii Artykuły spożywcze (Grupa 4) wdrożyli poszczególne kluczowe atrybuty lub strategie.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki przeprowadziliśmy to badanie, znajdziesz w sekcji Metodologia na końcu tego artykułu.

Najskuteczniejsi reklamodawcy wykorzystują zarówno platformę Amazon DSP, jak i reklamy sponsorowane

W przypadku wskaźnika NTBGR pomocna może się okazać dostrzegalność marki. Jedną z metod zwiększania dostrzegalności marki jest włączenie do kampanii Amazon DSP i reklam sponsorowanych. Z naszej analizy wynika, że najskuteczniejsi reklamodawcy częściej niż reklamodawcy mniej skuteczni korzystali zarówno z Amazon DSP, jak i reklam sponsorowanych.

Okazało się, że 71% najbardziej skutecznych kampanii z kategorii Artykuły spożywcze w witrynie amazon.jp stanowiło połączenie Amazon DSP i reklam sponsorowanych. W przypadku mniej skutecznych kampanii było to 52%.

Odsetek kampanii korzystających z platformy Amazon DSP i reklam sponsorowanych

71%

Najskuteczniejsi reklamodawcy

52%

Mniej skuteczni reklamodawcy

Co należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z platformy Amazon DSP i reklam sponsorowanych

 • Po pierwsze, reklamodawcy mogą rozważyć wykorzystanie zarówno platformy Amazon DSP, jak i reklam sponsorowanych w co najmniej 71% kampanii
 • Po drugie, reklamodawcy powinni rozważyć utrzymanie ciągłej obecności na platformie DSP przez ponad 11 tygodni oraz aktywności kampanii dłużej niż 110 dni

Najskuteczniejsi reklamodawcy mają 4,6 razy więcej opinii klientów na unikalny numer ASIN lub numer seryjny

Odkryliśmy, że reklamodawcy często nie dostrzegają wpływu opinii klientów. Nasza analiza reklamodawców z kategorii Artykuły spożywcze w witrynie amazon.jp wykazała, że najskuteczniejsi reklamodawcy mieli 23 opinie na unikalny numer ASIN lub numer seryjny, a mniej skuteczni reklamodawcy — tylko 5 opinii.

Liczba opinii klientów na numer ASIN lub numer seryjny

23

Najskuteczniejsi reklamodawcy

5

Mniej skuteczni reklamodawcy

Co należy wziąć pod uwagę, jeśli trzeba poprawić opinie klientów lub zwiększyć ich liczbę

Należy pamiętać, że w celu zwiększenia zaufania klientów reklamodawcy mogą poprawić opinie klientów lub zwiększyć ich liczbę. Zalecamy, by reklamodawcy dążyli do uzyskania przynajmniej 23 opinii klientów na unikalny numer ASIN lub numer seryjny. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawy opinii klientów i zwiększenia ich liczby, reklamodawcy z kategorii Artykuły spożywcze mogą rozważyć następujące kwestie:

  • Jeśli jesteś dostawcą: skorzystaj z programu Amazon Vine. Amazon Vine zaprasza najbardziej zaufanych recenzentów w witrynie Amazon do publikowania opinii na temat nowych i przedpremierowych produktów, aby pomóc innym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie.
  • Jeśli jesteś sprzedawcą: skorzystaj z programu Amazon Brand Registry. Rejestracja w programie Amazon Brand Registry pozwoli na uzyskanie dostępu do zestawu narzędzi, których celem jest pomoc w budowaniu i ochronie marki przez tworzenie lepszych wrażeń dla klientów.

Najskuteczniejsi reklamodawcy byli 1,8 razy bardziej skłonni do zastosowania targetowania wykluczającego na słowa kluczowe lub numery ASIN

Z naszej analizy wynika, że odpowiednie wyniki wyszukiwania zakupów mogą prowadzić do większego zaangażowania, co oznacza, że reklamodawcy, którzy udoskonalają swoje reklamy za pomocą wykluczających słów kluczowych, mogą również osiągnąć wyższy wskaźnik NTBGR. Dla porównania najskuteczniejsi reklamodawcy z kategorii Artykuły spożywcze zastosowali targetowanie wykluczające na słowa kluczowe lub numery ASIN w 67% kampanii, natomiast mniej skuteczni reklamodawcy użyli targetowania wykluczającego na słowa kluczowe lub numery ASIN tylko w 37% kampanii.

Odsetek kampanii, w których wykorzystano taktykę wykluczających słów kluczowych lub numerów ASIN

67%

Najskuteczniejsi reklamodawcy

37%

Mniej skuteczni reklamodawcy

Co należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu ze słów kluczowych

 • Sprawdź raporty istniejących kampanii, aby znaleźć terminy, których należy użyć w przypadku targetowania za pomocą wykluczającego słowa kluczowego. Niższe współczynniki klikalności (CTRS), większe wydatki i niższe współczynniki konwersji są dobrymi wskaźnikami targetowania, które jest mało skuteczne i może prowadzić do wykluczania słów kluczowych.
 • Często sprawdzaj skuteczność wykluczonych słów kluczowych, aby uczyć się i optymalizować kampanie za pomocą tych, które najlepiej sprawdzają się w przypadku Twojej marki.
 • Sprawdź, czy nie ma wyjątków. Ogólne słowa kluczowe używane do zwiększania świadomości na temat nowych produktów (np. napój, herbata, woda) mogą mieć małą skuteczność, ale nie należy ich używać jako wykluczających słów kluczowych, ponieważ w rzeczywistości stanowią odpowiednią grupę odbiorców dla produktów w kategorii Artykuły spożywcze.

Wnioski

Dzięki naszej analizie i naszemu nadzorowanemu modelowi uczenia maszynowego zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe taktyki, które reklamodawcy mogą zastosować w celu podwyższenia wskaźnika wzrostu liczby nowych klientów marki w ujęciu rok do roku: (1) połączenie w kampaniach platformy Amazon DSP i reklam sponsorowanych; (2) utrzymanie co najmniej 23 opinii klientów na unikalny numer ASIN lub numer seryjny; (3) rozważenie, w miarę możliwości, użycia wykluczającego słowa kluczowego lub numeru ASIN.

Metodologia

Najpierw użyliśmy nadzorowanego modelu, aby zidentyfikować listę atrybutów, które pomagają poprawić wynik łączny wśród ponad 40 atrybutów dotyczących mediów i sprzedaży detalicznej. Dokładniej mówiąc, przeprowadziliśmy pięcioetapowy proces, aby utworzyć wskaźniki sukcesu (w tym wskaźnik wzrostu liczby nowych klientów marki w ujęciu rok do roku (NTBGR)), a następnie wykorzystaliśmy algorytmy uczenia maszynowego, aby zidentyfikować najlepsze strategie dotyczące reklamowania i sprzedaży detalicznej, które pomagają poprawić wskaźniki sukcesu.

 • Wybór marek: 400 marek z kategorii Artykuły spożywcze między styczniem a wrześniem 2020 r.
 • Tworzenie wskaźnika sukcesu: wskaźnik obliczany jest na podstawie wzrostu liczby nowych klientów marki w ujęciu rok do roku.
 • Zidentyfikowanie skutecznych działań z zakresu reklamy lub sprzedaży detalicznej: Zidentyfikowaliśmy najważniejsze działania mogące przyczynić się do poprawy wyniku złożonego (działania, które prowadzą do większego wzrostu wskaźnika NTBGR w ujęciu rok do roku). Działania obejmują m.in. opinie klientów, produkty reklamowe (Sponsored Products, Sponsored Brands, Fire TV itp.), strategie reklamowe (wykluczające słowa kluczowe, ciągła obecność, segmenty odbiorców itp.).
 • Grupowanie marek: marki zostały podzielone według wyniku złożonego (NTBGR) na cztery grupy uszeregowane od najskuteczniejszych do najmniej skutecznych.
 • Porównanie grup marek: zidentyfikowaliśmy strategie, jakie stosują najskuteczniejsze marki (Grupa 1) w celu zwiększenia wzrostu wskaźnika NTBGR w ujęciu rok do roku w porównaniu ze strategiami stosowanymi (lub nie) przez marki o niższej skuteczności (Grupa 4).