Cztery rekomendacje, które pomogą rozwinąć Twoją markę w witrynie Amazon.ca

Autorzy: Shri Murthy, starszy kierownik ds. mediów i analityki, oraz Ashton Brown, twórca dokumentacji technicznej

W niniejszym badaniu przeprowadzonym w latach 2020–2021 na ponad 2600 markach z kategorii Dom porównujemy strategie reklamowe najskuteczniejszych i mniej skutecznych reklamodawców w witrynie Amazon.ca (Kanada). Następnie wykorzystujemy to porównanie do opracowania przydatnych statystyk, które reklamodawcy mogą wykorzystać w celu poprawy wskaźnika wzrostu wyszukiwań związanych z marką i wskaźnika wzrostu liczby wyświetleń strony szczegółów w ujęciu rok do roku.

Najważniejsze informacje:

W tym badaniu przeanalizowaliśmy ponad 2600 marek z kategorii Dom działających w witrynie Amazon.ca (Kanada) w okresie od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 r. Kategoria Dom obejmuje marki sprzedające produkty takie jak odkurzacze, oczyszczacze powietrza i produkty pościelowe. W celu przeprowadzenia analizy podzieliliśmy marki z kategorii Dom na cztery grupy. Grupa pierwsza obejmowała marki odnoszące największe sukcesy pod względem wskaźnika wzrostu liczby wyszukiwań związanych z marką oraz wskaźnika wzrostu liczby wyświetleń stron szczegółów w ujęciu rok do roku, a grupa czwarta obejmowała marki odnoszące pod tym względem najmniejsze sukcesy.

Z naszej analizy wynika, że najskuteczniejsi reklamodawcy w kategorii Dom (grupa 1) mieli 1,5 raza wyższy wskaźnik liczby wyszukiwań związanych z marką i 1,4 raza wyższy wskaźnik liczby wyświetleń strony szczegółów w porównaniu z reklamodawcami o niższej skuteczności (grupa 4).

Najskuteczniejsi reklamodawcy

1,5 raza

więcej wyszukiwań związanych z marką

1,4 raza

więcej wyświetleń strony szczegółów

Aby zapewnić reklamodawcom dostęp do statystyk umożliwiających podjęcie działań, wykorzystaliśmy uczenie maszynowe do przeanalizowania ponad 40 atrybutów dotyczących reklam i mediów, które wpływają na wartości wskaźników wyszukiwań związanych z marką i wyświetleń strony szczegółów. Następnie określiliśmy, które atrybuty mają największy dodatni wpływ na wskaźnik wzrostu wyszukiwań związanych z marką oraz wskaźnik wzrostu liczby wyświetleń strony szczegółów w ujęciu rok do roku.

W tym artykule przedstawiono statystyki/sprawdzone metody dotyczące kluczowych atrybutów lub strategii przez ilościowe określenie stopnia, w jakim najskuteczniejsi reklamodawcy w kategorii Dom (grupa 1) i mniej skuteczni reklamodawcy w kategorii Dom (grupa 4) wdrożyli poszczególne kluczowe atrybuty lub strategie.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki przeprowadziliśmy to badanie, zawiera sekcja Metodologia na końcu tego artykułu.

Najskuteczniejsi reklamodawcy wykorzystali ekonomiczny wpływ niższych kosztów reklamy w pierwszym półroczu, generując jednocześnie w tym czasie 49% całkowitej sprzedaży w witrynie Amazon.ca

Analizę rozpoczynamy od porównania strategii reklamowych przyjętych przez najskuteczniejszych i mniej skutecznych reklamodawców w kategorii Dom w pierwszej połowie roku (od 1 stycznia do 30 czerwca) oraz w drugiej połowie roku (od 1 lipca do 31 grudnia). Na podstawie przeprowadzonej analizy wyodrębniliśmy dwie istotne dane statystyczne:

 • Średni koszt odsłony jest o 7% niższy w pierwszym półroczu niż w drugiej połowie roku.
 • 49% całkowitej sprzedaży przypada na pierwsze półrocze

Niższy koszt odsłony w pierwszym półroczu ma istotne znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że najskuteczniejsi reklamodawcy w kategorii Dom wypracowali 50% całkowitej liczby odsłon w pierwszej połowie roku, podczas gdy reklamodawcy o niższej skuteczności w kategorii Dom odnotowali zaledwie 19% całkowitej liczby odsłon w tym samym okresie.

Odsetek odsłon uzyskanych w pierwszym półroczu

50%

Najskuteczniejsi reklamodawcy

19%

Najmniej skuteczni reklamodawcy

Co należy wziąć pod uwagę podczas przydzielania budżetu na reklamy

Aby zwiększyć zasięg i zaangażowanie, zalecamy reklamodawcom skupienie się na odpowiednim przydzielaniu budżetu i ważnych wydarzeniach, a konkretnie na zrównoważeniu wydatków na reklamę pomiędzy pierwszym i drugim półroczem oraz na zwiększeniu wydatków na reklamę w trakcie wydarzeń pierwszej połowy roku, takich jak Dzień Matki i Dzień Ojca. Nadmierne rozdysponowanie budżetu w pierwszej połowie roku umożliwia reklamodawcom skorzystanie z niższego o 7% kosztu odsłon. Uważamy jednak, że równe rozłożenie wydatków na reklamę pomiędzy pierwszym i drugim półroczem ma istotne znaczenie, ponieważ klienci kupują produkty z kategorii Dom w witrynie Amazon przez cały rok.

Najskuteczniejsi reklamodawcy w kategorii Dom prowadzili kampanie Sponsored Products przez cały rok

W badanym okresie reklamodawcy osiągający najlepsze wyniki w kategorii Dom prowadzili kampanie Sponsored Products przez wszystkie 52 tygodnie, podczas gdy reklamodawcy osiągający słabsze wyniki w tej samej kategorii prowadzili kampanie Sponsored Products tylko przez 14 tygodni.

Liczba tygodni trwania kampanii Sponsored Products opartej na zasadzie ciągłej obecności

52

Najskuteczniejsi reklamodawcy

14

Najmniej skuteczni reklamodawcy

Co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia kampanii Sponsored Products na zasadzie ciągłej obecności

Reklamodawcy mogą prowadzić kampanie Sponsored Products na zasadzie ciągłej obecności przez cały rok. Mogą też skupić się na poniższych obszarach, które ułatwiają optymalizację kampanii:

 • Zasięg słów kluczowych: wypróbuj słowa kluczowe ściśle powiązane z ofertami produktów. Pamiętaj, aby eksperymentować z nowymi słowami kluczowymi, ponieważ dzięki temu przekonasz się, które z nich są skuteczne, a które nie.
 • ASIN (unikalny numer seryjny): aby ułatwić proces odnajdywania i trafnego targetowania, należy zapewnić wystarczający okres wsparcia i nie wprowadzać zmian dotyczących promowanych ASIN-ów zbyt często, tj. codziennie lub co tydzień.
 • Identyfikowanie sprawdzonych metod reklamowych przed okresami szczytu: eksperymentując w okresach zmniejszonego natężenia ruchu, reklamodawcy mogą zapoznać się ze sprawdzonymi metodami, które pomogą im zapewnić lepszą skuteczność kampanii w szczycie sezonu.

43% najskuteczniejszych reklamodawców w kategorii Dom stosowało rozwiązanie Sponsored Display

Z naszej analizy wynika, że z rozwiązania Sponsored Display korzystało 43% najskuteczniejszych reklamodawców w kategorii Dom w witrynie Amazon.ca i zaledwie 1% reklamodawców o słabszych wynikach. Liczba ta ma istotne znaczenie, ponieważ reklamy Sponsored Display umożliwiają markom zwiększenie zasięgu i świadomości wśród klientów, co może wpłynąć na wzrost liczby wyświetleń strony szczegółów i wyszukiwań związanych z marką.

Odsetek marek w kategorii Dom, które zastosowały rozwiązanie Sponsored Display jako strategię reklamową

43%

Najskuteczniejsi reklamodawcy

1%

Najmniej skuteczni reklamodawcy

Co należy wziąć pod uwagę podczas uruchamiania kampanii Sponsored Display

 • Korzystanie z platformy Amazon DSP: jeśli jako reklamodawca prowadzisz kampanię Amazon DSP i chcesz dotrzeć do nowych grup odbiorców za pomocą automatycznych reklam displayowych, możesz zwiększyć zasięg na konkretne strony szczegółów produktów w witrynie Amazon, korzystając z rozwiązania Sponsored Display.
 • Efektywne wydawanie środków na reklamę: jeśli produkty będą niedostępne lub utracą status polecanej oferty, wyświetlanie reklam zostanie automatycznie przerwane, aby zapobiec marnowaniu budżetu. Dzięki temu reklamodawcy mogą kontrolować wydatki poprzez ustalanie budżetów i wysokości stawek za kliknięcie (bez wymaganych minimalnych progów).
 • Wzmacnianie ofert detalicznych w celu zwiększenia ich oddziaływania: w czasie świąt, takich jak Dzień Matki i Dzień Ojca, warto prowadzić kampanie Sponsored Display w celu zintegrowania ich z okazjami Amazon, dzięki czemu klienci nie przegapią ważnych promocji.

Najskuteczniejsi reklamodawcy z kategorii Dom otrzymują 2,5 raza więcej opinii klientów na jeden unikalny ASIN lub numer seryjny

Gdy zaczęliśmy szukać sposobów, aby pomóc reklamodawcom poprawić ich skuteczność w sklepie Amazon, zauważyliśmy, że wpływ opinii klientów jest często przez nich lekceważony. Na podstawie naszej analizy reklamodawców z kategorii Dom w witrynie Amazon.ca stwierdziliśmy, że najskuteczniejsi z nich uzyskiwali średnio pięć opinii na unikalny ASIN lub numer seryjny, a mniej skuteczni średnio dwie opinie.

Co należy wziąć pod uwagę, aby zwiększyć liczbę opinii klientów

Aby zwiększyć zaufanie klientów, zalecamy reklamodawcom dążenie do uzyskania co najmniej pięciu opinii klientów na każdy unikalny ASIN lub numer seryjny. Aby uzyskać więcej informacji na temat zwiększania liczby opinii klientów, reklamodawcy w kategorii Dom powinni rozważyć następujące kwestie:

 • Jeśli jesteś dostawcą: skorzystaj z programu Amazon Vine. Amazon Vine zaprasza najbardziej zaufanych recenzentów w witrynie Amazon do publikowania opinii na temat nowych i przedpremierowych produktów, aby pomóc innym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie.
 • Jeśli jesteś sprzedawcą: skorzystaj z programu Amazon Brand Registry. Rejestracja w programie Amazon Brand Registry pozwoli na uzyskanie dostępu do zestawu narzędzi, których celem jest pomoc w budowaniu i ochronie marki przez tworzenie lepszych wrażeń dla klientów.

Wnioski

Jak wykazała nasza analiza oraz nadzorowany model uczenia maszynowego, zidentyfikowaliśmy cztery kluczowe taktyki, które reklamodawcy mogą zastosować w celu podwyższenia wskaźnika liczby wyszukiwań związanych z marką i wskaźnika liczby wyświetleń strony szczegółów: (1) utrzymanie wydatków na reklamę w proporcji 50:50 w pierwszym i drugim półroczu; (2) prowadzenie kampanii Sponsored Products przez cały rok; (3) wdrożenie rozwiązania Sponsored Display; (4) zwiększenie liczby opinii klientów do minimum pięciu na każdy unikalny ASIN lub numer seryjny.

Metodologia

Najpierw użyliśmy nadzorowanego modelu, aby zidentyfikować listę atrybutów, które przyczyniają się do poprawy wyniku złożonego, wśród ponad 40 atrybutów dotyczących mediów i sprzedaży detalicznej. Skupiliśmy się przede wszystkim na przeprowadzeniu pięcioetapowego procesu, którego celem było utworzenie zestawu wskaźników sukcesu: wskaźnika liczby wyszukiwań związanych z marką i wskaźnika liczby wyświetleń strony szczegółów. Następnie wykorzystaliśmy algorytmy uczenia maszynowego, aby zidentyfikować najlepsze strategie reklamowe i strategie dotyczące sprzedaży detalicznej, które wspierają poprawę wskaźników sukcesu.

 • Wybór marek: wybrano ponad 2600 marek z kategorii Dom działających w okresie od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 r.
 • Tworzenie wskaźnika sukcesu: wskaźnik obliczany jest na podstawie wzrostu liczby wyszukiwań związanych z marką i liczby wyświetleń strony szczegółów w ujęciu rok do roku.
 • Zidentyfikowanie skutecznych działań reklamowych lub działań dotyczących sprzedaży detalicznej: zidentyfikowano najważniejsze działania mogące przyczynić się do poprawy wyniku złożonego (działania, które prowadzą do wyższego wzrostu wskaźników wyszukiwań związanych z marką i wyświetleń stron szczegółów w ujęciu rok do roku). Działania obejmują opinie klientów, produkty reklamowe (Sponsored Products, Sponsored Brands, Fire TV itp.), strategie reklamowe (wykluczające słowa kluczowe, ciągła obecność, segmenty odbiorców itp.) i inne.
 • Grupowanie marek: marki zostały pogrupowane według wyniku złożonego (wyszukiwań związanych z marką i wyświetleń strony szczegółów) w cztery grupy uszeregowane od marek najskuteczniejszych do najmniej skutecznych.
 • Porównanie grup marek: zidentyfikowano strategie, jakie stosują najskuteczniejsze marki (grupa 1) w celu zwiększenia wzrostu liczby wyszukiwań związanych z marką i liczby wyświetleń strony szczegółów w ujęciu rok do roku w porównaniu ze strategiami stosowanymi (lub nie) przez marki o niższej skuteczności (grupa 4).