Trzy strategie ułatwiające rozwijanie marki na Amazon.fr

Autor: Alice Deguilhem, starszy kierownik ds. analityki i mediów, oraz Ashton Brown, twórca dokumentacji technicznej

W tym przeprowadzonym w 2020 roku badaniu na ponad 100 markach z kategorii Sprzęt komputerowy porównujemy strategie reklamowe najskuteczniejszych i mniej skutecznych reklamodawców na Amazon.fr. Następnie wykorzystujemy to porównanie do opracowania przydatnych statystyk, które reklamodawcy mogą wykorzystać w celu poprawy wskaźnika wzrostu liczby wyświetleń stron szczegółów oraz wskaźnika wzrostu liczby nowych klientów marki w ujęciu rok do roku.

Najważniejsze informacje:

W tym badaniu przeanalizowaliśmy ponad 100 marek w kategorii Sprzęt komputerowy działających w 2020 roku na Amazon.fr (Francja). Kategoria sprzętu komputerowego obejmuje marki sprzedające produkty, takie jak wkręty do wentylatorów, elementy dystansowe, akcesoria chłodzące itp. W celu przeprowadzenia analizy pogrupowaliśmy marki działające w kategorii Sprzęt komputerowy w cztery grupy. Grupa nr 1 obejmowała marki odnoszące największe sukcesy pod względem wskaźnika wzrostu liczby wyświetleń stron szczegółów (DPVGR) oraz wskaźnika wzrostu liczby nowych klientów marki (NTBGR) w ujęciu rok do roku, a grupa nr 4 obejmowała marki odnoszące pod tym względem najmniejszy sukces.

Z naszej analizy wynika, że najskuteczniejsi reklamodawcy w kategorii Sprzęt komputerowy (grupa 1) mieli 16,0 razy wyższy wskaźnik wzrostu liczby wyświetleń stron szczegółów i 13,3 razy wyższy wskaźnik wzrostu liczby nowych klientów marki w porównaniu z reklamodawcami o niższej skuteczności (grupa 4).

Najskuteczniejsi reklamodawcy

16x

wyższy wskaźnik DPVGR

13,3x

wyższy wskaźnik NTBGR

Aby zapewnić reklamodawcom statystyki umożliwiające podjęcie odpowiednich działań, wykorzystaliśmy uczenie maszynowe do przeanalizowania ponad 100 atrybutów reklam, które przyczyniają się do większego lub mniejszego wzrostu wskaźników DPVGR/NTBGR. Następnie określiliśmy, które atrybuty mają największy dodatni wpływ na wskaźnik wzrostu liczby wyświetleń stron szczegółów oraz wskaźnik wzrostu liczby nowych klientów marki w ujęciu rok do roku. W tym artykule przedstawiono statystyki i sprawdzone metody dotyczące kluczowych atrybutów lub strategii poprzez ilościowe określenie stopnia, w jakim najskuteczniejsi reklamodawcy marek w kategorii Sprzęt komputerowy (grupa 1) i najmniej skuteczni reklamodawcy w kategorii Sprzęt komputerowy (grupa 4) wdrożyli poszczególne kluczowe atrybuty lub strategie.

Więcej informacji na temat sposobu wykonania tego badania zawiera sekcja Metodologia na końcu tego artykułu.

Najskuteczniejsi reklamodawcy w kategorii Sprzęt komputerowy przez cały rok prowadzili na Amazon.fr kampanie Sponsored Products na zasadzie ciągłej obecności

W 2020 roku najskuteczniejsi reklamodawcy w kategorii Sprzęt komputerowy prowadzili kampanie Sponsored Products na zasadzie ciągłej obecności średnio przez 46 tygodni. W porównaniu z nimi mniej skuteczni reklamodawcy w kategorii Sprzęt komputerowy prowadzili kampanie Sponsored Products na zasadzie ciągłej obecności tylko przez 22 tygodnie.

Liczba tygodni trwania kampanii Sponsored Products na zasadzie ciągłej obecności

46

Najskuteczniejsi reklamodawcy

22

Najmniej skuteczni reklamodawcy

Wnioski i sprawdzone metody dotyczące korzystania z rozwiązań Sponsored Products

 • Zasięg słów kluczowych: użyj słów kluczowych kategorii, aby pomóc dotrzeć do nowych grup odbiorców, a następnie użyj słów kluczowych z nazwą marki, aby zwiększyć konwersję.
 • Sezonowe budżety kampanii Sponsored Products: zachowania kupujących dotyczące przeglądania i zakupów wykazują w ciągu całego roku naprzemiennie tendencję wzrostową i spadkową, dlatego synchronizacja budżetów w celu odzwierciedlenia tego zjawiska pomaga zmaksymalizować zwrot z inwestycji (ROI).
 • Ograniczenie częstotliwości zmieniania promowanych produktów: aby ułatwić proces odnajdywania i trafnego kierowania, zapewnij wystarczający okres wsparcia i nie wprowadzaj zmian w promowanych ASIN-ach zbyt często, na przykład codziennie lub co tydzień.

Najskuteczniejsi reklamodawcy na Amazon.fr w kategorii Sprzęt komputerowy byli 1,3 razy bardziej skłonni do korzystania z rozwiązania Sponsored Brands, a 8% z nich było bardziej skłonnych do korzystania z rozwiązania Sponsored Display

Drugą strategią stosowaną przez najskuteczniejszych reklamodawców w kategorii Sprzęt komputerowy było częstsze korzystanie z rozwiązań Sponsored Brands i Sponsored Display niż reklamodawcy o niższej skuteczności w tej samej kategorii produktów. Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że 31% najskuteczniejszych reklamodawców w kategorii Sprzęt komputerowy korzystało w swoich kampaniach z rozwiązania Sponsored Brands, podczas gdy w grupie mniej skutecznych reklamodawców w kategorii Sprzęt komputerowy z tego rodzaju rozwiązania korzystało tylko 23% z nich.

Odsetek kampanii, w których wykorzystano rozwiązanie Sponsored Display

31%

Najskuteczniejsi reklamodawcy

23%

Najmniej skuteczni reklamodawcy

Podobnie jak w przypadku Sponsored Brands, rozwiązanie Sponsored Display było stosowane przez 8% najskuteczniejszych reklamodawców i w ogóle nie było stosowane przez reklamodawców osiągających niższe wyniki.

Liczba tygodni trwania kampanii Sponsored Products na zasadzie ciągłej obecności

8%

Najskuteczniejsi reklamodawcy

0%

Najmniej skuteczni reklamodawcy

Dlaczego warto skorzystać z rozwiązania Sponsored Display?

 • Szybka implementacja: Sponsored Display to proste i łatwe w użyciu rozwiązanie, które nie wymaga dużego budżetu ani umiejętności projektowania własnych materiałów reklamowych.
 • Efektywność wydatków na reklamę: reklamy Sponsored Display są wyświetlane tylko wtedy, gdy Twoje produkty są dostępne w magazynie i mają status polecanej oferty, a płacisz tylko wtedy, gdy klienci klikną Twoje reklamy. Kontroluj, ile wydajesz, określając budżet i wysokość stawki za kliknięcie.
 • Wzrost sprzedaży dzięki ofertom detalicznym: korzystaj z kampanii Sponsored Display podczas wydarzeń, takich jak Prime Day i Cyber Monday, aby wyróżnić swoje oferty produktów na stronach szczegółów podobnych produktów, dzięki czemu klienci nie przegapią ważnych promocji.

Najskuteczniejsi reklamodawcy na Amazon.fr w kategorii Sprzęt komputerowy mają 2,1 razy więcej opinii o produktach

Opinie klientów publikowane w witrynie Amazon służą wielu celom, ale w kontekście zwiększenia wartości wskaźników DPVGR i NTBGR w ujęciu rok do roku zidentyfikowaliśmy dwa kluczowe powody, dla których opinie klientów mają znaczenie i dlaczego najskuteczniejsi reklamodawcy w kategorii Sprzęt komputerowy otrzymują 2,1 razy więcej opinii klientów (19 opinii na unikalny ASIN w porównaniu z 9 opiniami na unikalny ASIN w przypadku mniej skutecznych reklamodawców).

Najskuteczniejsi reklamodawcy

2,1x

więcej opinii klientów na unikalny numer seryjny

Dlaczego opinie klientów mają znaczenie

 • Opinie klientów pomagają innym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych: opinie klientów mogą pomóc markom wyróżnić się. Jeśli jakiś produkt ma więcej opinii klientów, kupujący zyskują dostęp do informacji, które pomagają im podejmować świadome decyzje zakupowe.
 • Opinie klientów pomagają tworzyć produkty zorientowane na klienta: opinie klientów pomagają reklamodawcom lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów, dlatego ulepszaj produkty w odpowiedzi na reakcje klientów.

Wnioski i sprawdzone metody dotyczące opinii klientów

 • Jeśli jesteś dostawcą: skorzystaj z programu Amazon Vine. Ten program może pomóc zwiększyć liczbę opinii, ponieważ bazuje na wybranej grupie kupujących w witrynie Amazon, którzy pomagają innym kupującym dokonywać świadomych zakupów.
 • Jeśli jesteś sprzedawcą: rejestracja w programie Amazon Brand Registry odblokowuje zestaw narzędzi, których celem jest pomoc w budowaniu i chronieniu marki poprzez tworzenie lepszych wrażeń dla klientów.

Wnioski

Jak wykazała nasza analiza, najskuteczniejsi reklamodawcy w kategorii Sprzęt komputerowy byli w stanie zwiększyć liczbę wyświetleń stron szczegółów oraz liczbę nowych klientów marki poprzez (1) prowadzenie kampanii na zasadzie ciągłej obecności; (2) rozłożenie inwestycji między reklamy Sponsored Display i Sponsored Brands; (3) zwiększenie liczby opinii klientów oraz wykorzystanie ich w celu ulepszenia produktów.

Metodologia

Najpierw użyliśmy modelu nadzorowanego, aby wśród ponad 100 atrybutów dotyczących mediów i reklamy sprzedaży detalicznej zidentyfikować listę atrybutów, które pomagają poprawić wynik złożony. W szczególności przeprowadziliśmy pięcioetapowy proces, aby utworzyć wskaźniki sukcesu dla liczby wyświetleń stron szczegółów i liczby nowych klientów marki. Następnie wykorzystaliśmy algorytmy uczenia maszynowego, aby zidentyfikować najlepsze strategie reklamowe i dotyczące sprzedaży detalicznej, które pomagają poprawić wskaźniki sukcesu.

 • Wybór marek: ponad 100 marek w kategorii Sprzęt komputerowy działających w 2020 roku na Amazon.fr.
 • Tworzenie wskaźnika sukcesu: wskaźnik obliczany jest na podstawie wzrostu liczby nowych klientów marki i liczby wyświetleń stron szczegółów rok do roku.
 • Identyfikowanie skutecznych działań reklamowych lub detalicznych: zidentyfikowano najważniejsze działania, które pomagają zwiększyć wynik złożony (działania, które prowadzą do wzrostu liczby wyświetleń stron szczegółów i liczby nowych klientów marki rok do roku).
 • Grupowanie marek: marki zostały pogrupowane według wyniku złożonego (DPVGR i NTBGR) w cztery grupy uszeregowane od marek najskuteczniejszych do najmniej skutecznych.
 • Porównanie grup marek: zidentyfikowano zastosowane strategie i określono ilościowo, o ile najskuteczniejsze marki (grupa 1) poprawiły wskaźnik wzrostu liczby wyświetleń stron szczegółów oraz liczby nowych klientów marki w ujęciu rok do roku w porównaniu ze strategiami stosowanymi przez mniej skuteczne marki (grupa 4).